در ابتدا باید موارد اعتراض به ارا را در قانون آیین دادرسی کیفری مشخص نمود :

  1. واخواهی
  2. تجدید نظر
  3. فرجام خواهی
  4. اعاده دادرسی

پیشنهاد می شود :  مقاله  وکیل متخصص 

خدمات ارائه شده توسط گروه وکلای حکمت به هموطنان عزیز :مشاوره آنلاین 

تجدید نظر 

 آیا رای دادگاه تجدید نظر قابل اعتراض است ؟شرایط ومهلت اعتراض (اعمال ماده ۴۷۷آیین دادرسی کیفری-۱۸ سابق)-کاملا کاربردی

 آیا رای دادگاه تجدید نظر قابل اعتراض است ؟شرایط ومهلت اعتراض (اعمال ماده 477آیین دادرسی کیفری-18 سابق)-کاملا کاربردی

آیا رای دادگاه تجدید نظر قابل اعتراض است ؟شرایط ومهلت اعتراض (اعمال ماده ۴۷۷آیین دادرسی کیفری-۱۸ سابق)-کاملا کاربردی

اعتراض به احکام قطعی حقوقی وکیفری ( اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری-۱۸ سابق ) کاملا کاربردی

آرای صادره مطابق قانون ایین دادرسی کیفری بعد از صدور از دادگاه بدوی ( کیفری ۱،کیفری۲، انقلاب ) قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر و یا دیوان عالی کشور خواهد بود .

به موجب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ قانون گذار تمامی آرای قضایی را قابل تجدید نظر میداند به جز در دو مورد استثنایی :

۱)جرم تعزیری درجه ۸ ( با حبس تا سه ماه ، شلاق تا ۱۰ ضربه ، جزای نقدی تا ۱۰ میلیون ریال)

۲)جرائم مستلزم پرداخت دیه یا ارش ، در صورتی که میزان یا جمع آنها کم تر از یک دهم کامل باشد

آرای قابل اعتراض کدامند:

آرای قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان شامل :

حکم محکومیت ، برائت ،قرارهای منع تعقیب ، موقوفی تعقیب ، قرار اناطه ، و تعویق صدور حکم

قرارهای رد در خواست واخواهی یا تجدید نظر خواهی در صورتی که اصل دعوا قابل تجدید نظر باشد قابلیت اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان خواهد بود.

مهلت قانونی اعتراض به آرا :

مطابق قانون آیین دادرسی کیفری تجدید نظر خواهی یا فرجام خواهی طرفین راجع به جنبه کیفری رای با درخواست کتبی و پرداخت هزینه دادرسی مقرر،ظرف مهلت ۲۰ قابل انجام است

اعتراض به ضرر و زیان ناشی از جرم :

نسبت به ضرر و زیان ناشی از جرم شاکی باید دادخواست خود را با پرداخت هزینه دادرسی مطابق قانون آیی دادرسی تقدیم دادگاه کند

تجدید نظر خواهی محکوم علیه نسبت به محکومیت کیفری و ضررو زیان ناشی از جرم به صورت توآمان ، مستلزم پرداخت هزینه دادرسی در امور حقوقی و رعایت تشریفات دادرسی مدنی نخواهد بود

آرای صادره از تجدید نظر قطعی است یا قابل اعتراض است ؟

آرایی که در مرحله تجدید نظر صادر می شود قطعی می باشد جز آرای استثنایی صادره از دادگاه کیفری ۱ که قابل اعتراض در دیوان عالی کشور خواهند بود .

مشاوره حقوقی در باب اعمال ماده ۴۷۷ قانون آ.د.ک (جایگزین ماده ۱۸ سابق )

 آیا رای دادگاه تجدید نظر قابل اعتراض است ؟شرایط ومهلت اعتراض (اعمال ماده ۴۷۷آیین دادرسی کیفری-۱۸ سابق)-کاملا کاربردی

دادگاه پس از رسیدگی و صدور رای پرونده را از شعبه مربوطه خارج می کند و پس از آن مطابق قاعده فراق دادرس پرونده رسیدگی مجدد نخواهد شد  و رای تغییر نمیابد مگر به موجب قانون

فرض بر این است که دادگاه مراحل رسیدگی را به درستی انجام داده ولی با ید به این موضوع نیز توجه داشت که قضات نمیتوانند عاری از اشتباه و خطا باشند

اعاده دادرسی از جمله طرق فوق العاده اعتراض به احکام است و از آنجا که هدف اصلی دادرسی حفظ حقوق و اجرای عدالت است باید احکام بدون اشتباه و خطا اجرا شوند

ینابراین اگر به هر نحوی حکمی بر اساس یک خطا صادر شود باید مجددا مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد به همین دلیل احکامی که قطعیت یافتند اگر موضوعی که قانون گذار جزء جهات اعاده دادرسی مد نظر قرار گرفته ایجاد شود باعث بی اعتباری و باطل شدن آن رای است.

 

اشخاصی که می توانند اعاده دادرسی کنند کدامند :

۱)محکوم علیه، در صورت فوت یا غیبت همسر و وراث قانونی و وصی

۲)دادستان کل کشور

۳)دادستان مجری حکم

مهلت اعاده دادرسی :

اعاده دادرسی در امور کیفری بدون مهلت است و قانون گذار مهلت مشخصی را تعیین نکرده است

مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی :

در خواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تسلیم میشود که پس از بررسی با جهات اعاده دادرسی با تجویز رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع می دهد در غیر این صورت قرار رد صادر خواهد شد

آیا با اعاده دادرسی اجرای حکم متوقف می شود؟

در صورتی که نظر دیوان به تجویز و پذیرش اعاده دادرسی باشد اجرای حکم تا صدور حکم مجدد به تعویق خواهد افتاد و چنانچه از متهم تامینی اخذ نشده باشد یا متناسب نباشد دادگاه رسیدگی کنند تامین لازم را خواهد گرفت .

رای اعاده دادرسی قابل اعتراض است ؟

مطابق قانون ایین دادرسی کیفری رای صادره پس از رسیدگی مجددا قابل اعتراض است و اعاده دادرسی نیز می باشد ولی به جهتی غیر از جهت قبل که رسیدگی شده و رای صادر شده است.

 

در خواست اعاده دادرسی از طریق رئییس قوه قضاییه 

مطابق ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴

 در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضائی را خلاف شرع  وبیّن قانونی تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور اگر رای صادره را  بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به‌عمل می‌آورند و رأی مقتضی صادر می‌نمایند.

وکیل ( جهت گرفتن وکیل کلیک نمایید ) 

مشاورحقوقی( جهت راهنمایی و مشاوره کلیک نمایید 

 آیا رای دادگاه تجدید نظر قابل اعتراض است ؟شرایط ومهلت اعتراض (اعمال ماده ۴۷۷آیین دادرسی کیفری-۱۸ سابق)-کاملا کاربردی

تجربه عملی بنده در این باب ….

حسب پروند ه های که در این خصوص داشته ام نکات ذیل را به عرض دوستان عزیز می رسانم

۱٫ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ، در خصوص اعتراض به احکام قطعی کیفری است و لکن عملا در مورد احکام قطعی حقوقی نیز می توان از این ماده استفاده نمود

۲٫مدت اعتراض به احکام قطعی ۱ ماه قید شده و لکن طی مراجعه ای که در این خصوص از باب حکم قطعی حقوقی داشته ام ، متصدی پذیرش آن بیان داشته که خارج از مهلت یکماه نیز قابل پذیرش است ،که برای من جای تعجب داشته

  1. بمنظور اعتراض به احکام حقوقی قطعی می بایست به دایره حمایت از حقوق شهروندی مستقر در دادگاه تجدید نظر مراجعه نمود

و به منظور اعتراض به احکام قطعی کیفری میبایست مراتب اعتراض خود را به دادسرای عمومی و انقلاب مستقر در سبز میدان ارائه نمایید

  1. اعتراض خود را میبایست در برگه آچار بنویسید و دلائل خلاف شرع بودن رای میبایست در رای قید گردد

ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

در مورد آراء قطعی، جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در موارد مربوط مقرر است، نمی توان رسیدگی مجدد نمود، مگر اینکه رای خلاف بین قانون و شرع باشد که در آن صورت به درخواست محکوم علیه( چه در امور مدنی و چه در امور کیفری ) و یا دادستان مربوط ( در امور کیفری ) ممکن است مورد تجدیدنظر واقع شود »

تبصره ۲ . درخواست تجدیدنظر نسبت به آراء قطعی مذکور در این ماده اعم از اینکه رای در مرحله نخستین صادر شده و به علت انقضای مهلت تجدیدنظر خواهی قطعی شده باشد،

در سال  ۱۳۸۵ ماده ۱۸  با جایگزین کردن ماده ۴۷۷ قانون آ.د.ک مورد اصلاح قرار گرفت و ضمن حذف شعب تشخیص اختیار مزبور تنها به رئیس قوه قضائیه اعطا شود.

 آیا رای دادگاه تجدید نظر قابل اعتراض است ؟شرایط ومهلت اعتراض (اعمال ماده ۴۷۷آیین دادرسی کیفری-۱۸ سابق)-کاملا کاربردی

مقایسه ماده ۴۷۷ قانون جدید آئین دادرسی کیفری با ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی مصوب ۱۳۸۵

الف. از حیث مرجع ارجاع

ماده ۱۸ سابق :

 پس  از تجویز اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضائیه، پرونده حسب مورد به مرجع صالح جهت رسیدگی ارجاع می شد

ماده ۴۷۷ آ.د.ک:

پس از تجویز اعاده دادرسی پرونده به یکی از شعب  خاص دیوان عالی کشور که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص یافته ، ارسال می شود تا رسیدگی و رای مقتضی صادر گردد( رای صادره  قطعی است ). هرچند در قانون جدید اسم این شعب « شعب تشخیص » خوانده نشده ولی همانند شعب تشخیص مقرر در ماده ۱۸ اصلاحی سال ۸۱، شعب مذکور در ماده ۴۷۷ قانون جدید نیز، خود رای مقتضی را صادر خواهند نمود.

 

ب. از حیث قطعیت رای

در قانون تشکیل اصلاحی ماده ۱۸ آراء شعب تشخیص قطعی تلقی می شدند، مگر اینکه رئیس قوه قضائیه در هر زمانی و به هر طریقی دیگری ، رای صادره را خلاف بین شرع تشخیص دهد

لکن  آراء صادره از شعب دیوانعالی کشور برابر ماده ۴۷۷  قطعی  میباشد

بمنظور مشاوره حقوقی با وکلای متخصص در دعاوی کیفری و حقوقی ،با گروه وکلای حکمت مستقر در شرق تهران ( وکیل شرق –وکیل تهرانپارس ) و غرب تهران ( وکیل غرب –وکیل میدان ونک ) مراجعه نمایید.

شکایت علیه قضات

شکایت علیه وکیل

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار × سه =