اجرت المثل اموال و مطالبه آن

در این که اجرت المثل چیست و چه زمانهایی میتوانید انرا مطالبه کنید  گروه وکلای حکمت در پاسخ به سوالات شما :

اجرت المثل ایام تصرف چیست؟

اجرت المثل اموال منقول و غیر منقول چگونه قابل مطالبه است ؟

اجرت المثل را چگونه میتوانید دریافت کنید ؟

نحوه محاسبه اجرت المثل چگونه است ؟

آیا اجرت المثل یک توافق بین ظرفین است ( قراراد ) ؟

 

اجرت المثل چیست؟اجرت المثل از دو واژه اجرت و مثل تشکیل شده است یعنی اجرت یک عمل در مقایسه با نمونه های مشابه به چه مقدار خواهد بود

بطورمثال: میزان حق الزحمه یک کارگر زمانی که به دستور صاحب ملک ساختمان او را رنگ میزند.

در جامعه انسانی افراد در ارتباط با یکدیگر می توانند از اموال و یا نیروی کار یکدیگر بهره مند شوند و در قبال آن به زبان عامیانه حق الزحمه خود را دریافت کنند و یا حتی با توافق به صورت مجانی عمل کنند .زمانی که در مورد اجرت المثل سوالاتی از قبیل آیا اجرت المثل خسارت است؟ آیا اجرت المثل زندانی دارد ؟آیا اجرت المثل قسطی می شود ؟ و سوالات از این قبیل ما در پاسخ به سوالات شما خواهیم گفت که اجرت المثل در صلاحیت شورای حل اختلاف است یا دادگاه ؟و د رچه مواقعی اجرت المثل به اموال یا حتی در زندگی زناشوئی به زن تعلق خواهد گرفت ؟

اجرت المثل توافق نیست

:اجرت المثل زمانی مطرح میشود که قراردای وجود نداشته باشد و شخص با  اذن یا بدون اذن دیگری از مال یاا زعمل دیگری استفاده کرده باشد

اجرت المثل در ۲ جا کاربرد خواهد داشت :

۱)اجرت المثل اموال

۲)اجرت المثل زمان زوجیت

یا

اجرت المثل در موارد زیر قابل مظالبه است :

  • در عقد نکاح
  • در اموال ( اعم از منقول و غیر منقول )
  • استفاده از عمل دیگری ( کار یا فعل مثل رنگ امیزی یک خانه یا تعمیر یک اتومبیل )
  • غصب
  • اتمام عقد اجاره

اجرت المثل در چه مواقعی تعلق خواهد گرفت :

اگر شما برای انجام یک عمل و یا حتی استفاده از اموال شخص دیگری بر مبنای یک توافق قبلی مبلغی را تعیین کنید تحت عنوان اجرت المسمی  قابل پرداخت است ولی اجرت المثل زمانی است که عکس این قضیه اتفاق می افتد یعنی توافق و قراردادی در بین نیست و اگر باشد هم باطل شده است  و شما از منافع مال دیگری چه با اذن و چه بدون اذن وی استفاده کرده اید در این صورت  است دادگاه با نظریه کارشناس منتخب اجرت المثل استفاده از این منافع را تعیین خواهد کرد .

مبنای محاسبه اجرت المثل

 اجرت المثل اموال:

همانظور که گفتیم اجرت المثل در زمانی که قراردادی نباشه یا باطل باشه قابل مطالبه است بنابراین  اگر شخصی از مال دیگری استفاده کند  اعم از عین یا منفعت آن اگر اجرتی تعیین نشده باشد باید اجرت استیفای خود را پرداخت کند مگر اذن در تصرف مجانی باشد

اجرت المثل در غصب اموال:

یکی دیگه از موارد استفاده ازاجرت المثل غصب اموال است یعنی شخصی بدون اذن مالک چه جاهل چه عالم از مال او استفاه کرده است و ضامن عین و منفعت ان مال است

اجرت المثل در اتمام عقد اجاره :

یکی از موارد پرداخت اجرت المثل زمانی است که عقد اجاره پایان یافته و مستاجر به تصرف خود ادامه میدهد که در این صورت باید اجرت المثل منافع استفاده شده را یا مظابق اجاره بها و یا مطابق قیمت روز پرداخت کند

 مبنای محاسبه اجرت المثل :

شرط مطالبه اجرت المثل این است که در عرف بتوان برای انتفاع ازآن مال یا عمل مبلغی تعیین نمود و عادتا قابل اجاره دادن نیز باشد بنابراین اجرت المثل بر مبنای نظر کارشناس بر اساس عرف تعیین خواهد شد  .

مدارک لازم برای مطالبه اجرت المثل :

بعد از مراجعه به وکیل متخصص در امور اجرت المثل ملک یا اموال برای نحوه محاسبه (مشاعی- غیر مشاعی )… خانه خودرو و اموال  موروثی به شما خواهد گفت که مدارک ذیل را در زمان مراجع به مراجع قضایی در اختیار داشته باشید:

۱)تصویر اصل سند مالکیت (اختیاری)

۲)تصویر اجاره نامه (اختیاری)

۳)تصویر نظریه کارشناس(اختیاری)

همچنین وی تاکید خواهد کرد که مدارک فوق همراه با کارت ملی برای احراض هویت و کارت عابر بانک جهت پرداخت هزینه دادرسی الزامی است .

در مورد اجرت المثل بیشتر بخوانید:به چه زنانی اجرت المثل تعلق نمی گیرد؟

نحوه مطالبه اجرت المثل بدون داشتن سند مالکیت

نحوه مطالبه اجرت المثل بدون داشتن سند مالکیت :

وکیل متخصص املاک و اجرت المثل ایام تصرف به شما خواهد گفت در صورتی که مدارک لازم برای طرح دعوی مطالبه اجرت المثل را ندارید اجرت المثل چگونه پرداخت می شود.

در صورت عدم وجود مدارک اختیاری فوق می­توانید یکی از موارد ذیل را ارائه نمایید:

۱-شهادت شهود و مطلعین

۲- تحقيقات محلي

۳- معاينه محلي

۴- درخواست جلب نظر کارشناس

۵- درخواست استعلام

۶- شماره پرونده استنادي

۷- سایر دلایل  و مستندات

پیشنهاد میشود این مطلب را از دست ندهید:تصرف ماترک بدون اجازه وراث  ؟مطالبه اجرت المثل   ، ثبت و انتقال ملک متوفی بدون اذن وراث ، سهم الارث زن دوم بدون اولاد ؟

مرجع صالح مطالبه اجرت المثل اموال:

اگر شما برای مطالبه اجرت المثل ایام تصرف شخصی که اموال وی در تصرف دیگری است قصد مراجع به مراجع قضایی را دارید پس از مراجعه به یک وکیل دادگستری ،وکیل بعد از اینکه به دقت و حوصله به صحبتهای شما گوش می دهد مرجع صالح طرح دعوی را این گونه شرح خواهد داد:

از آنجا که برای طرح دعوی در دادگاه های حقوقی نیاز به تقدیم دادخواست دارید با پرداخت هزینه دادرسی بر اساس خواسته مقوم شده پرداخت و دادخواست ثبت خواهد شد البته اگر مبلغ کمتر از ۲۰میلیون تومان مقوم شود:

مرجع صالح : شورای حل اختلاف

 مرجع صالح :دادگاه عمومی حقوقی

اگر بیش از مبلغ ۲۰ میلیون تومان مقوم شود.

قابل اعتراض بودن اجرت المثل:

قانون گذار در قانون آیین دادرسی مدنی احکامی که خواسته خواهان یا ارزش ان بیشتر از ۳۰۰۰۰۰ تومان است قابل اعتراض می داند بنابراین رای صادره در دادگاه تجدید نظر استان قابل اعتراض است و اگر در شورا مطرح باشد در دادگاه عمومی حقوقی قابل اعتراض خواهد بود.

اجرت المثل ایام زوجیت :

به موجب قانون یکی از امور حقوقی و مالی زن اجرت المثل ایام زوجیت است که تحت شرایطی به وی تعلق خواهد گرفت در روابط زناشویی این فرض موجود است که زن قصد دریافت اجرت انجام کارهای خود را ندارد و اشاره به پرداخت اجرت از طرف قانون گذار قصد تفهیم این موضوع است که زن وظیفه ای به انجام کارهای منزل ندارد و در صورتی که به امر یا دستور مرد باشد باید اجرت آن به زن داده شود .

پرداخت اجرت المثل در اموال مشاع

پرداخت اجرت المثل در اموال مشاع :

مال مشاع مالی است که دو یا بیش از ۲ نفر در یک مال دارای حقوقی می باشند و و هریک در ذره ذره آن مالک محسوب می شوند بنابراین هر گونه تصرف بدون اذن شریک دیگر ، شریک متصرف محکوم به پرداخت اجرت المثل خواهد شد .

 نحوه مطالبه اجرت المثل اموال موروثی:

از انجا که اموال مورث پس از فوت وی به ورثه وی خواهد رسید ورسه در حکم مالکین مشاع خواهند بود بنابراین تصرف هریک از آنها در مال فوق محکومیت متصرف به پرداخت اجرت المثل را به همراه خواهد داشت.

میزان اجرت المثل :

مقدار ان توسط کارشناس به نرخ روز محاسبه خواهد شد

پیشنهاد میشود این مطلب را از دست ندهید:اجرت المثل زن چیست ؟( قبل ،بعد طلاق،طلاق توافقی )نحوه محاسبه و مطالبه آن -کاملا کاربردی 

 گروه وکلای حکمت:

اجرت المثل یکی از موارد حقوقی است که در دادگاه ها دارای پرونده های زیادی است که  نقش کارشناس در آن دارای اهمیت بسیار است طبق یک تایید عقلی هرکس باعث ورود زیان به دیگری شود باید آن را جبران کند بنابراین با یک وکیل منتخب و متبحر مشورت علمی و تخصصی داشته باشید تا حقی از شما ضایع نشود بنابراین برای دفاع از حق خود و جلوگیری از اطاله های دادرسی بهتر است با گروه وکلای حکمت تماس حاصل بفرمایید چرا که گروه وکلای حکمت همان قانون است آماده بهترین خدمات حقوقی به هموطنان عزیز است.

قانون را بدانید تا از حقوق خود آگاه شوید ولی وکیل خود نباشید.

گروه وکلای حکمت متشکل از چندین وکیل متخصص و با تجربه آمادگی ارائه مشاوره حقوقی به صورت تمام وقت برای افراد فراهم نموده است و برای اهالی محترم نیاوران برای تسهیل در اخذ مشاوره با وکیل در نیاوران به صورت ۲۴ ساعته مشاوره حقوقی در نظر گرفته است. 

تجربه موفق موکلین پیشین ما و مراجعات متعدد ایشان و معرفی مجموعه به دیگران باعث شد ما اقدامات و فعالیت های خویش را با هدفی بزرگ و با شعاری که پایبند آن بوده ایم ادامه دهیم.

موکل های ما مهمترین سرمایه ما هستند میزان رضایتمندی آنها و معرفی ما به دیگران خود بهترین تبلیغ است.

 

شماره تماس : ۰۲۱۲۶۴۵۵۶۸۸

ادرس : نیاوران روبروی پاساژ نارون پلاک ۱۲۷ ط ۶ واحد ۱۱

شماره تماس دفتر شرق : ۰۲۱۷۷۷۱۹۳۳۷

ادرس : خیابان شهید قانع پ۳۹ ط۲ واحد ۵

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *