در این مقاله در خصوص احکام ارث و سوالات رایجی که ممکن است برای شما از ارث پیش بیاید صحبت خواهیم کرد پس تا انتهای مقاله احکام ارث را مطالعه بفرمایید و اگر سوالی در خصوص احکام ارث داشتید در قسمت  نظرات ارسال کنید تا به سوالات احکام ارث شما در سریعترین زمان ممکن پاسخ دهیم ..

 

ارث پدری و مادری + ارث زن و شوهر به نحو ذیل تقسیم می شود: 

درصورت فوت پدر و مادر:

اول میزان  ارث همسر متوفی را رسیدگی می کنند بدین نحوکه اگر مرد باشد یک چهارم ارث می برد و اگر زن باشد یک هشتم می برد.

اگر زن درخواست مهریه و اجرت المثل را بنماید دادگاه به آنها حکم می دهد و از کل ارثیه کم می شود.

مابقی ارث هر چقدر بماند به نسبت ۲ بر ۱ تقسیم می شود یعنی پسر ۲ برابر دختر ارث می برد.

اگر متوفی فرزند نداشته باشد سهم زن از ارث یک چهارم و سهم مرد یک دوم از کل ارث می باشد.

ارث زن دوم :

زن دوم و زن اول ،جمعا یک ارث بیشتر نمی برنند.

اگر متوفی فرزند داشته باشد زن اول و دوم جمعا یک هشتم ارث می برنند.

و اگر متوفی فرزندنداشته باشد ،زن اول و دوم جمعا یک چهارم از کل ماترک را می برنند.

پیشنهاد میشود این مطلب را از دست ندهید:ارث-نحوه تقسیم ارث- شیوه اخذانحصار وراثت /کاملا کاربردی

جهت مشاوره با وکیل متخصص در زمینه ارث کلیک کنید:

وکیل 

مشاوره حقوقی

احکام ارث

احکام ارث:

انسانها بر ۲ طریق ارث می رساند: 

در قانون موجبات ارث به دو صورت است یا نسب و سبب است.

نسب:

یعنی رابطه خویشاوندی  بر اساس خون باشد مثل  فرزندان و پدر و مادر از یکدیگر.

سبب:

یعنی رابطه براساس سبب ( ازدواج ) باشد مثل  زوج از زوجه خود و برعکس.

 

طبقات ارث در قانون:

در رسیدن ارث براساس طبقات صورت می گیرد یعنی در صورتی که ورثه  طبقه اول ارث وجود داشته داشته باشند به طبقه دوم ارث ارثی نمی رسد  بطور مثال در صورت وجو فرزند برای متوفی به عمه و خاله ارث نمی رسد.

طبقات ارث:

۱)پدر و مادر و اولاد و اولاد اولاد( اگر نباشند به طبقه دوم ارث ارث می رسد )

۲)اجداد که شامل پدر بزرگ و مادر بزگ متوفی و برادر و خواهد و اولاد آنها است

۳) عمه و عمو و خاله ها و دایی ها و اولاد آنهاست

سیستم ارث بری اینگونه است تا زمانی که  وراث طبقه اول زنده باشند طبقات بعدی ارث نخواهند برد.

در مورد حصر وراثت بیشتر بخوانید:حصر وراثت چیست؟مدارک لازم ،درخواست کنندگان -کاملا کاربردی

ارث

ارث والدین برای فرزند چگونه  است؟

دارای قواعد خاصی است بنابراین همیشه فرزندان نمتوانند که به طور مساوی ارث ببرند حتی ممکن است با دیگر وراث جمع شوند

از نظر قانون گذار فرزندان مستحق ارث کسانی هستند که به صورت مشروع و به واسطه ازدواج قانونی متولد شده باشند بنابراین

فرزندانی که از رابطه نامشروع متولد شده باشند از ارث محروم هستند.

مالکیت فرزند بر ترکه چگونه است؟

وراث حین الفوت زمانی مالک  ماترک هستند که :

۱) دیون متوفی را پرداخت کنند.

۲)گواهی انحصار وراثت اخذ کنند ، که نشان دهنده تعداد وراث است  و تمام مراجع قضایی با این گواهی تعداد وراث را تشخیص می دهند و ورثه حق تصرف در اموال پیدا می کنند.

۳)پرداخت مالیات بر ارث.

پیشنهاد می شود این مطلب را از دست ندهید:مدارک لازم برای درخواست انحصار وراثت؟

پرداخت مالیات بر ارث

پرداخت مالیات بر ارث :

مالیات بر ارث مالیاتی است که با توجه به اصلاحات انجام شده بعد از انتقال هر مالی از متوقی پرداخت خواهد شد پرداخت آن از ورثه به نسبت سهم الارث آنها با توجه به نرخ تعیین شده برای هر طبقه است وراث برای پرداخت ان می توانند به طور جداگانه و مجزا نیزاقدام کنند

گواهی انحصار وراثت برای اموال کمتر از ۳ میلیون تومان برای فرزندان چگونه است؟

به موجب قانون امور حسبی :

در صورتی که بهای ترکه بیش از ده میلیون ریال  نباشد دادگاه بدون انتشار آگهی به ادله درخواست کننده رسیدگی و درخواست تصدیق صدور گواهی حصر وراثت را حسب اقتضای دلایل قبول یا رد می نماید و در مورد وراث روستائیان در صورتی که بهای ترکه بیش از مبلغ فوق باشد فقط به الصاق آگهی برای یک بار و در روز در معابر و اماکن عمومی روستای محل اقامت متوفی اکنفا خواهد شد و پس از انقضاء یک ماه از تاریخ الصاق رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.

سهم الارث فرزند چگونه است؟

وراث مطابق قانون گاهی به فرض ارث می برند و گاهی به قرابت.

صاحبان فرض اشخاصی هستند که سهم الارث آنها از ترکه معین است.

صاحبان قرابت :

کسانی هستند که سهم انها معین نیست.

اشخاص فرض :

بر مادر زوج و زوجه هستند.

اشخاصی که گاهی به فرض و گاهی به قرابت ارث میبرند :

پدر، دختر،دخترها، خواهر، خواهرهای پدری و یا پدر و مادری و از طرف مادری.

بنابراین در صورت دادشتن فرزند دختر آن گاهی به فرض ارث می برد و گاهی به قرابت.

در صورت داشتن فرزند پسر وی تنها از قرابت ارث میبرد.

پیشنهاد میشود این مطلب را از دست ندهید:مرجع صالح صدور گواهی انحصار وراثت در مورد اتباع خارجی

سهم دختر در ارث:

در قانون سهم دختر اگر منحصر باشد نصف ترکه است و اگر تنها فرزند باشد چه دختر و چه پسر تمام ترکه را به ارث خواهد برد و اگر دو نفر و بیشتر باشد ۳/۲ ترکه در صورت نبود فرزند پسر است.

در صورتی که وارثین چند پسر باشند و یا چند دختر باشند ترکخه بین آنها تقسیم خواهد شد.

اگر وارثین عده ای پسر و عده ای دختر با هم باشند پسر دو برابر دختر خواهد برد.

آیا نوه ارث می برد؟

مطابق قانون با توجه به طبقات ارث هر طبقه به درجاتی تقسیم می شود بنابراین اگر در طبقه اول که اولاد در درجه اول ارث هستند موجود باشند نوه از آنها ارث نخواهد برد و اگر زنده نباشند نوه ها به قائم مقامی پدر و مادر خود ارث خواهند برد.

آیا مادر از فرزند ارث می برد؟

اگر برای متوفی اولاد یا نوه ای نباشد هریک از پدر و مادر در صورت انفراد  تمام ارث را خواهد برد و در صورتی که هردو زنده باشند مادر ۳/۱و پدر ۳/۲ خواهد برد.

آیا فرزند از مادر ارث می برد؟

در طبقه اول ارث مادر و پدر و فرزندان و نوه ها هستند که مادر مانع ارث بردن فرزندان و فرزندان مانع ارث بردن مادر نخواهند شد اگر مادر فوت کند :

در فرض نداشتن اولاد:

پدر تمام اموال را خواهد برد

در فرض نبود پدر یا فوت او:

فرزند منحصر تمام ارث را خواهد برد.

در فرض داشتن فرزند:

یک دختر و پدر باشد دختر نصف و پدر ۴/۱ را به فرض و مابقی به نسبت فرض به قرابت بین آنها تقسیم خواهد شد.

و اگر پسر منحصر باشد تمام ارث را خواهد برد.

و اگر پدر زنده باشد ۴/۱ ترکه و مابقی به پسر خواهد رسید.

 

زمانی که شما در مورد ارث در گوگل سرچ می کنید موتورهای جستجو گر گوگل به صورت هوشمند شروع به سرچ احکام ارث فرزندان در قانون چگونه است؟طبقات ارث کدام است؟ارث والدین برای فرزندان چگونه است؟مالکیت  فرزندان بر ترکه چگونه است؟سهم الارث فرزندان چگونه ؟ آیا مادر از فرزند ارث می برد؟ آیا فرزند از مادر ارث می برد؟ بر اساس پاسخ سوالی که در ذهن شماست پاسخ می دهد.

جمع بندی مقاله احکام ارث:
در این مقاله در خصوص احکام ارث صحبت کرده ایم امیدوارم پاسخ سوالات مربوط به ارث تان را گرفته باشید . باز اگر سوالی در خصوص احکام ارث داشتید در قسمت نظرات بپرسید یا با مشاوران حقوقی ما تماس بگیرید تا به سوالات شما در این زمینه پاسخ دهیم .

گروه وکلای حکمت:

با کادری مجرب دارای منشور اخلاقی با شعار رعایت صداقت و درستکاری ، مسئولیت پذیری ، نظارت و پیگیری مستمر و رعایت حفظ اسرار موکل با سابقه و قدمت طولانی در امور وکالت و بهره گیری از وکلای متخصص ومجرب و تخصصی سازی دانش وکالت ، جهت ارائه خدمات مشاور ه ای و وکالتی در خدمت شما هموطنان عزیز میباشد. باشد خداوند در این راه مارا یاری رساند .

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *