میزان اعتبار قولنامه دستی ( برگه آچار ،برگه امتحانی ،و…) توسط هر فرد ( با شاهد یا بدون شاهد )-کاملا کاربردی و به زبان عامیانه

هر قراردادی که درمورد ملک ،آپارتمان،خودرو ،چه با شاهد و یا بدون شاهد باشد اگر  بصورت دست نویس( برگه آچار ،برگه امتحانی ،فرم قرارداد مشاور املاک بدون مهر بنگاه یا با مهر بنگاه ) بین افراد تنظیم شود ولو بصورت دستی و حتی بدون مهر مشاور املاک طبق ماده 1257 قانون مدنی دارای اعتبار قانونی است ولو آنکه امضاء کننده قرارداد فوت نماید به طریق اولی اگر قولنامه و مبایعه نامه کد رهگیری داشته باشد باز اعتبار دارد. بنابراین میزان اعتبار قولنامه دستی مورد اهمیت است.

پس با ما همراه باشید تا در این مقاله در مورد میزان اعتبار قولنامه دستی توضیحات مرجع و کاملی در اختیارتان قرار دهیم.

تاثیر امضاء شاهد در اعتبار قولنامه دستی : 

اگر شاهد یا شاهدین ، ذیل قولنامه  را امضاء نماید ، اعتبار قولنامه دستی بیشتر خواهد بود چرا که امکان دارد..

بطور مثال فروشنده مدعی جعل امضای خود در قولنامه شود ،در این صورت دادگاه جهت تشخیص اصالت امضاء مراتب را  به کارشناس  رسمی دادگستری  ارجاع نماید  و النهایه اگر کارشناس جعلی بودن امضاء را تایید کرد ( چرا که بعضی از افراد تعمدا امضای متفاوتی داشته و به جهت رد گم کنی ،امضاء جعلی ذیل قولنامه می زنند  )  باز ذینفع قولنامه می توانید به شهادت شهود تمسک کنید و شهادت شهود از جهت ادله بالاتر از نظریه کارشناسی است.النهایه محکمه باید در خصوص تایید و صحت قولنامه نطر دهد.

این مطالب را از دست ندهید:   الزام به تنظیم سند عادی

گروه وکلای حکمت با بهره گیری از وکیل   و مشاوره حقوقی مجرب و وکیل ملکی ،نهایت اهتمام و تلاش خود را در جهت خدمت رسانی به عموم مردم اعلام میدارد.

 ابطال سند رسمی انتقال با سند عادی چگونه است ؟

به موجب ماده 1305 قانون مدنی در تنظیم اسناد مقرر نموده است که در اسناد رسمی تاریخ تنظیم  معتبر است حتی در مقابل اشخاص ثالث ولی در اسناد عادی تاریخ فقط در مقابل طرفین معامله و ورثه آنها و کسی که به نفع او وصیت شده معتبر میباشد.  

بنابراین اگر دعوی مبتنی بر قولنامه عادی در محکمه مطرح کنید امکان دارد شخص دیگری بتواند با قولنامه دستی دیگر در زمانی مقدم تر ( جلوتر ) تقاضای ابطال قولنامه شما را بنماید بنابراین در دعاوی با قولنامه عادی امکان تعارض در مالکیت بیشتری وجود دارد. بنابراین اعتبار قولنامه دستی مورد خدشه قرار میگیرد.

معامله معارض چیست ؟ و تاثیر آن در اعتبار قولنامه دستی ؟

زمانی معامله معارض صورت می‌گیرد که ملک یا مالی از سوی مالک، بیشتر از یک بار معامله شده باشد. یعنی اگر فردی به هر صورت، ملک یا مالی را به بیش از یک نفر بفروشد، معامله معارض انجام داده و خریدار نیز مال غیر خریده است.

در این حالت اولین نکته‌ای که لازم است بدانید، این است که در معامله معارض همیشه معامله مقدم یا اولین معامله، قانونی است و به این علت که در معاملات بعدی، از فروشنده سلب مالکیت شده، سایر معامله‌ ها غیر قانونی است. بی‌اعتباری معامله‌های بعدی به این دلیل است که فروشنده در معاملات دوم به بعد، دیگر صاحب ملک نبوده است و معامله‌ای که او انجام داده نیز اعتبار قانونی ندارد. بنابراین اعتبار قولنامه دستی مورد مناقشه قرار میگیرد.

در صورتی که خریدار اول بخواهد معاملات بعدی را باطل و مالکیت قانونی خود را اثبات کند، باید به دادگاه حقوقی مراجعه و با تقدیم دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم در دادگاه کیفری موضوع را مطرح کند. در این شرایط مالک اول باید خواسته‌اش این باشد که، چون من خریدار اولیه بودم و بعد از معامله اول، فروشنده دیگر هیچ‌گونه مالکیتی نداشته و معاملات بعدی او غیر قانونی بوده است، لذا این معاملات از درجه اعتبار ساقط است.

دادگاه پس از رسیدگی به این پرونده، در صورتی که معامله اول را صحیح و قانونی تشخیص دهد معاملات بعدی را باطل اعلام می‌کند و اعتبار قولنامه دستی مورد خدشه قرار میگیرد.

چگونگی تنظیم قولنامه صحیح و حقوقی و تاثیر آن در اعتبار قولنامه دستی چگونه است ؟

برای تنظیم قولنامه صحیح و حقوقی مناسب است انعقاد و تنظیم آن را به وکیل متخصص در این حوزه سپرد تا قولنامه با کمترین خطاء و ایرادی روبرو باشد و معامله و دارایی ما در امنیت متناسب حقوقی باشد تا در صورت عدم انجام تعهد ، بتوان حقوق از دست رفته ود را احقاق نمود.

پیشنهاد ما برای شما:تفاوت قولنامه و مبایعه نامه و میزان اعتبار آن

اعتبار قولنامه دستی

نمونه قرارداد خرید و فروش یک باب آپارتمان/ خانه (قولنامه مسکونی):

ماده 1 –  طرفین قرارداد

1-1) فروشنده/فروشندگان ………………….. فرزند …………….. به شماره شناسنامه ………………… صادره از ………………….. کد ملی ………………. متولد ………       ساکن …………………………………………… تلفن ……………….. .      

با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت ………………… فرزند ……………… به شماره شناسنامه ……………… متولد …………..  به موجب …………….

1-2) خریدار/خریدارن  ………………….. فرزند …………….. به شماره شناسنامه ………………… صادره از ………………….. کد ملی ………………. متولد ………       ساکن …………………………………………… تلفن ……………….. .      

با وکالت / قیومیت / ولایت / وصایت ………………… فرزند ……………… به شماره شناسنامه ……………… متولد ………….  به موجب ……………

ماده 2 –  موضوع قرارداد و مشخصات ملک

بیع تمامی                دانگ یک دستگاه آپارتمان  دارای پلاک ثبتی                    فرعی از                       اصلی به مساحت اعیانی               مترمربع و به صورت              خوابه و مساحت عرصه متر به نشانی محل وقوع ملک                                                                                    طبقه            واحد                     و با جمیع توابع شرعیه و لواحق عرفیه آن بدون استثنا عرصتاً و اعیاناً به انضمام برق به شماره پرونده                              و آب به شماره اشتراک                                و گاز شهری به شماره شناسایی                                و یک رشته تلفن دائر به شماره                 و انباری به مساحت              متر مربع واقع در و  تعداد         عدد پارکینگ به شماره های                      و دارای پایان کار ساختمان شماره                    مورخ                                       صادره از سوی شهرداری منطقه            می باشد. تأسیسات گرمایی شوفاژ روشن , پکیج حرارتی , گاز شهری , فن کوئل , بخاری نفت سوز , شومینه و وسیله سرمایی آن کولر , چیلر , فن کوئل , تهیه مطبوع , سایر لوازم و ملحقات مربوطه با حق استفاده از مشاعات و مشترکات طبق قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه های اجرایی آن که عیناً بطور کامل به رؤیت خریدار رسید و از کمیت، کیفیت و وضعیت ملک کاملاً مطلع شده است.

ماده ۳ –  ثمن معامله و نحوه پرداخت

 ۳-۱) کل ثمن معامله عبارت است از مبلغ به عدد                            ریال به حروف                                         ریال معادل                                                   تومان وجه رایج مملکتی تعیین که مورد تراضی و توافق طرفین قرار گرفت که به ترتیب ذیل از سوی خریدار / خریداران به فروشنده / فروشندگان پرداخت می گردد .

۳-۲) مبلغ                           ریال معادل                               تومان از ثمن معامله به شرح نقداً /  طی چک شماره                     عهده بانک                            مورخ                از طرف خریدار به فروشنده پرداخت شد.

۳-۳) مبلغ                           ریال معادل                               تومان از ثمن معامله به شرح نقداً /  طی چک شماره                     عهده بانک                            مورخ                در تاریخ            از طرف خریدار به فروشنده پرداخت خواهد شد.

۳-۴) مبلغ                           ریال معادل                               تومان از ثمن معامله به شرح نقداً /  طی چک شماره                     عهده بانک                            مورخ                در تاریخ            از طرف خریدار به فروشنده پرداخت خواهد شد.

۳-۵) مبلغ                           ریال معادل                               تومان از ثمن معامله به هنگام تنظیم سند در دفترخانه  نقداً / طی چک شماره                     عهده بانک                            مورخ                در تاریخ            از طرف خریدار به فروشنده پرداخت خواهد شد.

ماده ۴- تنظیم سند رسمی

۴-۱) به منظور تنظیم سند رسمی طرفین متعهدند که در ساعت           تاریخ                        در دفترخانه اسناد رسمی شماره                واقع در                                                                         یا دفترخانه ای که بانک و سازمان های تابعه                         معرفی نماید حاضر شده و کلیه تشریفات قانونی معامله را انجام دهند. 

۴-۲) پس از حضور در دفترخانه در صورتی که طرف مقابل حاضر نباشد طرف دیگر باید مراتب را کتباً به سردفتر اعلام و نامه خود را در دفتر ثبت مراسلات دفترخانه ثبت کند. فروشنده فتوکپی کلیه اسناد و اوراقی را که آماده کرده ضمیمه خواهد نمود . اگر خریدار حامل ثمن معامله به صورت وجه نقد باشد باید به رویت سردفتر برسد و در حضور او شمرده و مراتب در نامه مورد اشاره درج شود. در صورتی که خریدار چک تضمین شده بانکی همراه داشته باشد کپی آن را ضمیمه کند.

۴-۳) هریک از طرفین که در موعد مقرر در دفترخانه حاضر نشوند و یا از آن قسمت از مقدمات ثبت معامله را که مربوط به اوست را فراهم نکند مکلف است مبلغ                      ریال بابت جریمه عدم حضور به موقع به طرف دیگر بپردازد این جریمه بدل اصل تعهد نیست و پرداخت آن لطمه به اصل معامله انجام شده نمی زند و طرف پرداخت کننده را نیز از انجام تعهداتش بری نمی سازد .

ماده ۵ –  تسلیم ملک

 فروشنده/فروشندگان مکلف است در تاریخ      /      /    13 ملک را با تمام توابع و ملحقات و منضمات به خریدار/خریداران تسلیم کند. وجه الالتزام عدم تخلیه روزانه                                ریال می باشد که در صورت عدم تسلیم به موقع، فروشنده موظف است آن را به خریدار پرداخت کند.

ماده ۶- شرایط و آثار قرارداد

۶-۱) مخارج تنظیم سند حق التحریر و حق الثبت و هزینه محضر بر مبنای قیمت منطقه بندی به عهده طرفین است.

۶-2) در صورتی که برای انتقال قطعی ملک مورد مبایعه نامه ارائه هرگونه سندی لازم باشد فروشنده موظف به ارائه آن به دفترخانه می باشد .

۶-3) – پرداخت کلیه دیون قبلی مورد معامله به اشخاص حقیقی و حقوقی و  همچنین مالیات و عوارض تا پایان روز معامله بر مبنای قیمت منطقه ای به عهده فروشنده است .

۶-4) فروشنده مکلف است آخرین قبول آب و برق و تلفن و گاز در صورت مستقل بودن و در غیر این صورت تسویه حساب با هیأت مدیره مسئول ساختمان را در دفترخانه به خریدار تحویل نماید . پرداخت این وجوه تا تحویل مورد معامله بر عهده فروشنده خواهد بود , همچنین هزینه های قانونی دیگر از جمله جرائم ساختمانی , حق مرغوبیت , پذیره , حق مشرفیت عوارض , دیون به اشخاص ثالث ـ اخذ پایان کار , فک رهن و تفکیکی به عهده فروشنده می باشد .

۶-5) فروشنده / فروشندگان اقرار نمودند که مورد معامله مشمول مصادره اموال , سرپرستی و در توقیف نبوده و مورد رهن و وثیقه کسی نیست و منافع آن به دیگری واگذار نشده و ممنوع المعامله نمی باشد و در صورت رهن بودن مکلفند قبل از تاریخ تنظیم سند رسمی نسبت به فک رهن اقدام نمایند چنانچه فروشنده / فروشندگان نسبت به فک رهن اقدام نکنند خریدار می تواند با مراجعه به مرتهن , ملک را از رهن خارج کند و با امضاء این قرارداد، خریدار وکیل و قائم مقام قانونی فروشنده در مورد فک رهن محسوب می گردد.

۶-۶) چنانچه خریدار  و به هرنحوی از انحاء از انجام معامله استنکاف ورزد موظف به پرداخت وجه الالتزام                                         ریال می باشند که باید به طرف مقابل پرداخت گردد.

۶-۷) در صورتیکه معلوم گردد مورد معامله به جهت قوه قاهره قابلیت انتقال نداشته و این عامل مربوط به زمان انعقاد قرارداد باشد . قرارداد باطل است و فروشنده موظف است مبلغ دریافتی را به منتقل الیه مسترد کند .

۶-۸) در صورتیکه معلوم گردد مورد معامله به هر علتی غیر از عامل قوه قاهره مانند رهن بودن ، مستحق الغیر بودن ، عملیات اجرائی دادگستری و یا اجرای اسناد رسمی ، غصبی بودن قانوناَ قابل انتقال به خریدار نباشد، فروشنده موظف است علاوه بر استرداد ثمن معامله ، معادل                            ریال به عنوان خسارت به انتقال گیرنده بپردازد.

ماده 7- اسقاط خیارات

کلیه اختیارات ولو اختیار غبن به استثناء اختیار تدلیس از طرفین ساقط گردید.

ماده 8- مقررات ناظر

این قرارداد در سایر موارد تابع مقررات قانون مدنی خواهد بود.

ماده 9- نسخ و تصدیق قرارداد

این قرارداد با علم و اطلاع و رضایت کامل خریدار و فروشنده نسبت به مفاد و شروط آن در ۹ ماده و           نسخه برابر تنظیم شده است و به امضا طرفین رسیده و توسط دو شاهد تصدیق و امضا شده است.

                محل امضاء و اثر انگشت فروشنده/فروشندگان                             نام و نام خانوادگی و محل امضاء و اثر انگشت شاهد نخست

                محل امضاء و اثر انگشت خریدار/خریداران                                   نام و نام خانوادگی و محل امضاء و اثر انگشت شاهد دوم

 

در خصوص میزان اعتبار قولنامه دستی ( برگه آچار ،برگه امتحانی ،و…) توسط هر فرد ( با شاهد یا بدون شاهد )-کاملا کاربردی و به زبان عامیانه نیاز به وکیل دارید میتوانید با شماره02177719337 یا شماره 09123439500 تماس بگیرید . دقت کنید فقط در ساعات اداری قادر به پاسخگویی هستیم
در خصوص میزان اعتبار قولنامه دستی ( برگه آچار ،برگه امتحانی ،و…) توسط هر فرد ( با شاهد یا بدون شاهد )-کاملا کاربردی و به زبان عامیانه نیاز به مشاوره حقوقی دارید میتوانید با شماره02177719337 یا شماره 09123439500 تماس بگیرید . دقت کنید فقط در ساعات اداری قادر به پاسخگویی هستیم

یک سوال جزئی درباره میزان اعتبار قولنامه دستی ( برگه آچار ،برگه امتحانی ،و…) توسط هر فرد ( با شاهد یا بدون شاهد )-کاملا کاربردی و به زبان عامیانه دارید ؟ در بخش دیدگاه ها بپرسید

18 پاسخ

 1. سلام، اعتبار سند دستنویس
  بین ورثه معامله در یک برگه عادی و اعلام شد برگه گم شده، دوباره تنظیم بصورت مبایعه نامه و اقدام به گرفتن سند، بعداز چندسال برگه دستنویس پیدا شده!!
  1_آیا اعتبار دارد سند دستنویس
  2_خدشه ایی به معاملات و گرفتن سند رسمی وارد میکند ؟
  با تشکر

 2. سلام.اگه ۳دانگ یک مغازه به اسم یک اقا باشد و ان اقا بعد از شکایت خانم در خصوص طلب مهریه با نوشتن یه قراردا دستی و امضای چند شاهد ادعا کند که قبل از شکایت خانم مغازه را به برادر خود فروخته.ایا این قرارداد معتبر است؟چطور میشه ثابت کرد که اقا داره دروغ میگه و هنوز سند به اسم خودشه.و ثبتی هم نیس.

  1. سلام وقت بخیر. این قرارداد مطابق اصل صحت صحیح است و ایرادی ندارد مگر اینکه صوری بودن آن اثبات شود. برای اینکه بدانید به اسم چه شخصی است باید از اداره ثبت محل وقوع ملک استعلام گرفته شود. باتشکر

 3. سلام
  وقت بخیر
  خودرو میخواستم بخرم ولی محضر و تعویض پلاک تعطیل میباشد
  چه کاری بکنم که بعد از پرداخت پول و عقد قولنامه به مشکلی نخورم
  مثلا قبلش به کسی وکالتی فروخته باشد
  چون من متوجه نمیشوم به دلیل بسته بودن محضر

 4. باسلام
  پدرم میخواهد ۴دانگ از خانه مسکونی خودرا به فرزندش بدهد وخانه قولنامه است آیا وراث دیگه بعد انهقاد قولنامه میتوانند ادعای حق کنند

 5. سلام پدربزرگم ۳دانگ از خانه اش را به صورت قولنامه و وکالت بلاعوض به من فروخته و متاثفانه فوت شده الان هر چقدر به عموم که تنها وراث اونه میگم بیا سند بزنم به اسمم نمیاد من چیکار میتونم بکنم

 6. با سلام.پدرم سال 53 سرقفلی مغازه تجاری را به صورت یک اجاره نامه دستی عادی با امضای چند شاهد و امضای خود مالک خرید که موجر در آن حق انتقال را از پدرم سلب کرده است.حال صاحب ملک و پدرم فوت شده اند.وراث چگونه میتوانند ادعای سرقفلی را در برابر قانون مطرح کنند…ممنون

 7. سلام
  ملکی را خریداری نموده ام( سال ۸۰) که با زمین های اطراف آن حدود ۲۰ هزار متر است و فروشنده هم این را مکتوب نموده
  این ملک با امضای صاحب اصلی ملک که سند مادر را در اختیار دارد قبل از خرید من و زمانی که در اختیار فروشنده گذاشته شده با اثر انگشت تایید و به امضای فرزند ارشد ایشان رسیده( سال ۶۳)
  مقدار تقریبی زمین در فاصله زمانی متفاوت به کرات دستکاری شده و در نهایت و بر اساس آخرین دستکاری ده هزار متر نوشته شده ولی حدود طبیعی زمین که بر اساس عرف محلی و با معیار و ملا کهای محلی از قبیل جاده، دره، منبع آب و غیره مشخص شده کاملا قابل تشخیص است ضمن اینکه قسمتی از این ملک جزو منابع طبیعی می باشد
  اکنون با توجه به اینکه صاحب اصلی زمین و دارای سند مادر فوت نموده چگونه می توان آنرا از ورثه مطالبه کرد
  ضمن اینکه ورثه فقط قسمت ساخته شده را قابل تایید می دانند و زمین های اطراف آنرا غیر قابل پذیرش به دلیل خط خوردگی می دانند( توجهی به حدود و حریم مشخص شده ندارند)
  اکنون سوال اینست وضعیت قسمتی از ملک که توسط صاحب سند مادر فروخته شده و متعلق به منابع طبیعی است چگونه است
  و آیا این خط خوردگی تاثیری در روند پرونده از بابت مقدار و متراژ خواه داشت با توجه به اینکه حدود زمین مشخصا تعیین شده است

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره حقوقی تلفنی 09123439500