اعسار از پرداخت محکوم به-esar az pardakht mahkomobeh

اعسار از پرداخت محکوم به

در خصوص اعسار از پرداخت محکوم بهنیاز به وکیل دارید میتوانید با شماره02177719337 بگیرید . پاسخگویی از 9 صبح تا 18 می باشد. تماس فقط از تهران و شهر های اطراف -شهرستان پاسخگویی نداریم.
برای اعسار از پرداخت محکوم به نیاز به مشاوره حقوقی دارید میتوانید با شماره02177719337 تماس بگیرید . پاسخگویی از 9 صبح تا 18 می باشد. تماس فقط از تهران و شهر های اطراف -شهرستان پاسخگویی نداریم.😊

هر کسی به موجب حکم محکمه محکوم به پرداخت وجهی گردد می تواند در چارچوب دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به ( وجهی که به پرداخت آن محکوم شده است ) ، وجه محکومیت یافته را تقسیط نماید.

چه کسی می‌تواند دادخواست اعسار بدهد؟

هر کسی نمی‌تواند به ادعای این که دچار اعسار می‌گردد به دادگاه صالح دادخواست اعسار بدهد. کسی می‌تواند ادعای اعسار نماید که بدهکار باشد، اقامه دعوی از طرف مدعی و طلبکار علیه او شود، ادعای (اعسار) او اثبات و حکم به نفع طلبکار صادر شود، رأی قطعی بر محکومیت مدیون و اجراییه از طرف دادگاه صادر خواهد شد. بعد از تحقیق شرایط یاد شده، مدعی اعسار می‌تواند با ارائه دادخواست در پی اثبات آن باشد.

مزایای ثبوت اعسار:

اگر شخص بتواند اعسار خود را در دادگاه ثابت کند، می‌تواند از مزایای معافیت از تمامیت یا قسمتی از هزینه دادرسی و استفاده از وکیل مجانی استفاده کند. ضمنا اگر معسر در دعوی مطروحه خود محکوم له واقع شود (حکم به نفع او صادر گردد.)، مکلف به پرداخت هزینه دادرسی می‌شود.

تکلیف ورثه معسر:

چنانچه مدعی اعسار حین دعوی فوت کند، وراث او نمی‌توانند از حکم اعسار مورث خود استفاده نمایند زیرا وضعیت اعسار قائم به شخصی می باشد و چه بسا وراث، خود توانایی پرداخت هزینه دادرسی را داشته باشند؛ بنابراین مکلف هستند در صورت داشتن تمکن مالی، هزینه دادرسی را در مرحله‌ای از رسیدگی بپردازند. ورثه زمانی می‌توانند هزینه را نپردازند که خودشان نیز معسر بوده و بتوانند این مساله را در دادگاه اثبات نمایند که در این صورت، از معافیت پرداخت هزینه دادرسی استفاده خواهند کرد.

چگونگی رسیدگی به دعوی اعسار:

دعوی اعسار به شیوه طرح دعوی اعسار از طریق دادخواست جداگانه مطرح می‌گردد. به محض وصول دادخواست اعسار، مدیر دفتر دادگاه ظرف مدت دو روز پرونده را به نظر قاضی دادگاه می‌رساند تا چنانچه قاضی شهادت شهود را در دادگاه ضروری بداند، طرفین دعوا همراه با شهود در دادگاه حاضر گردند. در هر صورت، شهود باید از وضع مالی و زندگانی مدعی اعسار و نیز مشخصات، شغل و وسیله امرار معاش وی آگاه باشند و در حضور قاضی با سوگند شهادت دهند. معافیت از هزینه دادرسی، برای هر دعوی به طور همزمان علیه یک نفر مطرح شود که در این صورت قبولی اعسار در یک دعوی در دعاوی دیگر نیز قابل استفاده است. حکم اعسار در تمام مراحل رسیدگی به یک پرونده قابل استفاده است مگر آنکه مدعی اعسار در جریان رسیدگی متمکن (دارا) شود که در این صورت موظف به پرداخت هزینه دادرسی است.

اعتراض به حکم اعسار از محکوم‌به:

نتیجه اعسار از دو حالت خارج نیست؛ یا دادگاه دلایل اعسار را کافی دانسته، حکم بر قبول اعسار می‌دهد و یا اینکه دادگاه دلایل اعسار را کافی ندانسته حکم به رد اعسار می‌دهد.در هر دو صورت طبق مقررات آیین دادرسی مدنی که اخیراً تصویب شده است، حکم رد یا قبولی اعسار قابل رسیدگی در مرحله تجدید نظر بوده و به هیچ وجه قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور نیست.

اعسار-از-پرداخت-محکوم-به-esar-az-pardakht-mahkomobeh

مقررات جزایی اعسار:

چنانچه ادعای اعسار در مورد محکوم به باشد و مدعی اعسار نتواند ادعای خود را ثابت کند، دادگاه ضمن رسیدگی رد تقاضای اعسار، وی را به پرداخت وجوه مخارج رسیدگی به دعوی اعسار معادل دو برابر مخارج معمولی و حق‌الوکاله وکیل محکوم می‌کند. این محکومیت در مورد اعسار اوراق اجراییه ثبت اسناد نیز قابل اجراست. در صورت مشاهده تخلف‌های زیر، مدعی اعسار به مجازات حبس محکوم خواهد شد:

  • پس از صدور حکم اعسار معلوم شود که مدعی اعسار به دروغ خود را معسر اعلام کرده است.
  • پس از قبولی اعسار معلوم شود که شهود به دروغ شهادت داده‌اند؛ در این حالت شهود نیز به حبس محکوم می‌گردند.
  • پس از صدور حکم اعسار معسر دارای مالی شده ولی همچنان خود را معسر قلمداد می‌کند.
  • شخصی با مدعی اعسار تبانی نموده و خود را برخلاف واقع طلبکار او معرفی نماید. در این حالت طلبکار قلابی نیز به حبس محکوم خواهد شد.

نحوه اجرای محکومیت‌های مالی:

تا قبل از سال ۱۳۵۲ هجری شمسی، اشخاص به لحاظ محکومیت‌های مالی بازداشت و به ازای هر ۵۰ ریال، یک روز زندانی می‌شدند. در سال ۱۳۵۲ هجری شمسی قانون «منع بازداشت بدهکاران» تصویب شد؛ به موجب این قانون هیچکس به دلیل عدم تمکن و نداشتن مال، برای پرداخت دیون زندانی نمی‌شد و درواقع «المفلس فی‌امان‌الله» بود تا آنکه قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) و پس از آن قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تصویب شد.

به موجب این قوانین، با توجه به عرف قضایی «یوم‌الادا» چنانچه بدهکار معسر نباشد، بابت بدهکاری و ادای دین خود به ازای هر ۵۰ هزار ریال یک روز بازداشت می‌شود.به موجب رای وحدت رویه دیوان عالی کشور که اخیراً صادر شده و در حکم قانون است، ادعای اعسار از محکوم‌علیه، قبل از شروع به اجرای حکم و توقیف شدن وی قابل استماع بوده و برای پذیرش و قابل رسیدگی بودن آن لازم نیست که محکوم علیه با شروع به اجرای حکم قبلاً توقیف شده باشد. با تصویب این رای، به نظر می‌رسد که تا حدودی از تراکم جمعیت و ازدحام زندان‌ها کاسته شود.

نکات مهم  این باب :

۱٫کسی که مدعی اعسار است ( مدعی اعسار کسی است که می خواهد وجه محومیت یافته را تقسیط کند ) باید لیست و صورت دارایی خود را به محکمه ارائه دهد.

۲٫برابر قانون جدید مربوط به اعسار ، برای اثبات اعسار دیگر الزامی به معرفی شاهد از ناحیه مدعی اعسار و شهادت دادن ۲ شاهد در محکمه نیست و از طرفی مثل قانون سابق نیاز به شهادت ۴ شاهد نیست.

۳٫برابر قانون جدید اعسار ، می توان از طریق اجرای احکام دادگاه درخواست معرفی و استعلام حساب های محکوم علیه ( کسی که بموجب حکم دادگاه محکوم شده )  را درخواست نمود.

۴٫برابر قانون جدید اعسار می توان تقاضای استعلام املاک متعلق به محکوم علیه را براساس نشانی کامل ملک و نام مالک را از طریق اداره ثبت اسناد و املاک و یا از طریق شهرداری نمود.

بعبارتی دادگاه مکلف است از هر مرجعی که احتمال پیدا کردن اموالی از محکوم علیه هست ، استعلام کند و مراجع مربوطه موظف هستند هرگونه نقل و انتقال و تغییر در وضعیت اموال محکوم علیه را از یکسال قبل از حکم اعلام کند.

۵٫اصل بر این است که مدعی اعسار فاقد توان پرداخت محکوم به می باشد و از طرفی اثبات بار ملائت مالی ( دارندگی ) محکوم علیه بر عهده محکوم له است.

۶٫تکلیف مرجع اجرا کننده رای ، به صدور قرار ممنوع الخروج شدن محکوم علیه به درخواست محکوم له امکان دارد.

۷٫برابر قانون جدید اعسار ،خودرو از مستثنیات دین خارج است. ( یعنی می توان خودرو را توقیف کرد و فروخت مگر آنکه وسیله امرار معاش محکوم علیه باشد )

۸٫در قانون جدید اعسار ، تلفن مورد نیاز محکوم علیه ،جزء مستثنیات دین است.

۹٫ودیعه عین مستاجره با رعایت شرایط مندرج در قانون ، جزء مستثنیات دین است ( یعنی تا میزان شان محکوم علیه جزء مستثنیات دین است )

۱۰٫در قانون جدید اعسار ، قابلیت فروش مستثنیات دین تحت شرایطی خاص وجود دارد.

۱۱٫دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به را می توان مکررا تقدیم محکمه نمود ولو آنکه قطعی شده باشد.

۱۲٫دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به را می بایست به دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقدیم نمود.

۱۳٫در صورتی که مشخص شود مدعی اعسار لیست اموال خود را کاملا اعلام ننموده و یا به دروغ اعلام نموده به میزان ۶ ماه حبس محکوم خواهد شد.

۱۴٫دادخواست اعسار می بایست ظرف مدت ۱ ماه از تاریخ ابلاغ اجراییه به محکمه تقدیم گردد.

۱۵٫تا زمانی که محکمه به دادخواست اعسار تقدیمی از ناحیه محکوم علیه رسیدگی نکند وقطعی نشود دادگاه حکم جلب محکوم علیه را نمی دهد.

۱۶٫در استشهادیه می بایست نوع شغل و میزان درآمد خود را قید نماید.

یک سوال جزئی درباره اعسار از پرداخت محکوم به دارید ؟ در بخش دیدگاه ها بپرسید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

در ادامه این مقالات را نیز بخوانید

مشاوره حقوقی تلفنی 09123439500

توجه !

اگر در خصوص اعسار از پرداخت محکوم به نیاز به وکیل یا مشاوره حقوقی دارید

وکلا و مشاورین حقوقی گروه وکلای حکمت در زمینه میتوانند به شما کمک کنند.کافیست تماس بگیرید.

اگر با موبایل این صفحه را میبینید برای تماس مستقیم کافیست روی دکمه های بالا کلیک کنید.