تحصیل مال نامشروع

در این مقاله به بحث جرم تحصیل مال نامشروع در قانون آیا تحصیل مال نامشروع همان کلاهبرداری محسوب میشود-مرجع صالح برای طرح شکواییه جرم تحصیل مال نامشروع- میزان مجازات و حد محکومیت آن میپردازیم.ما را همراهی کنید.

پیشنهاد می شود :  

تحصیل مال نامشروع:

تحصیل به معنای فراهم آوردن

نامشروع یعنی خلاف قوانین شرع ( تحصیل مال نامشروع )

به طور کلی تحصیل مال نامشروع بدین معنی است که شخصی از راه نامشروع مال و اموالی بدست آورد . ( تحصیل مال نامشروع )

مجازات جرم تحصیل مال نامشروع:

مطابق قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، مجازات تعیین شده برای مرتکبین جرم تحصیل مال از طریق نامشروع علاوه بر رد مال، سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آورده می‌باشد

تاثیر دفاع وکیل در دفاع در جرم تحصیل ما نامشروع:

لازم به ذکر است داشتن وکیل در این نوع جرم بسیار موثر است چراکه نوع دفاییات وکیل در تشخیص تقدم و تاخر عناصر قانونی جرم ( مادی ، معنوی ) بسیار اثر گذار و مفید است.

 جرم تحصیل مال نامشروع ، دارای ۳ عنصر است:

۱)عنصر قانونی

۲)عنصر مادی

۳)عنصر معنوی

یکی از اصول حاکم بر قوانین جزایی اصل قانونی بودن جرم و مجازات تحصیل مال نامشروع است .

در نتیجه قانون گذارعنصر قانونی آنرا درماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری در رابطه با تحصیل مال نامشروع بیان داشته است . هر گاه این ۳ عنصر در کنار هم قرار بگیرنند فرد مرتکب جرم تحصیل مال نامشروع ده در غیر اینصورت این جرم محقق نشده.

عنصر قانونی جرم تحصیل مال نامشروع :

‌« ماده ۲ – هركس به نحوي از انحا امتيازاتي را كه به اشخاص خاص به جهت داشتن شرايط مخصوص تفويض مي‌گردد نظير جواز صادرات و واردات‌و آنچه عرفا موافقت اصولي گفته مي‌شود در معرض خريد و فروش قرار دهد و يا از آن سوء استفاده نمايد و يا در توزيع كالاهايي كه مقرر بوده طبق‌ضوابطي توزيع نمايد مرتكب تقلب شود و يا به طور كلي مالي يا وجهي تحصيل كند كه طريق تحصيل آن فاقد مشروعيت قانوني بوده است مجرم‌محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و يا جريمه نقدي معادل دو برابر مال به دست آمده محكوم خواهد خواهد شد. »

جهت مشاوره با وکیل متخصص و یا مشاوره کلیک نمایید

وکیل

مشاوره حقوقی

 

تحصیل مال نامشروع

تحصیل مال نامشروع جرمی آنی است:

قانون گذار اموری را جرم دانسته است که بنا به موقعیت شغلی یا مالی اشخاص و منحصر به کسانی است که تحت شرایط خاص می‌توانند از این موقعیت و امتیازات بهره مند شوند.

نکته مهم آنکه جرم تحصیل مال از طریق نامشروع جرم آنی است نه مستمر، بنابراین به محض وقوع جرم در لحظه ی انجام عمل قابل تعقیب و مجازات خواهد بود.

موضوعات تحصیل مال نامشروع:

با توجه به ماده ۲ قانون نامبرده موضوعات تحصیل مال نامشروع را می توان در ۴ مورد نام برد که عبارتند از :

۱-در معرض خرید و فروش قرار دادن امتیازات نظیر جواز صادرات و واردات.

۲-سوء استفاده از امتیازات مخصوص اشخاص با شرایط خاص از قبیل جواز صادرات و واردات و انچه که عرفا موافقت اصولی نامیده می‌شود.

۳-تقلب در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع گردد.

۴-به طور کلی تحصیل مال یا وجهی که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی باشد (تحصیل مال از طریق نامشروع)

تحصیل مال نامشروع یا جرم کلاهبرداری: 

در خصوص جرم تحصیل مال نامشروع باید دانست که این جرم را می توان همان کلاهبرداری دانست و یا فقط یکی از صور کلاهبرداری محسوب خواهد شد.

 

جرم کلاهبرداری

جرم کلاهبرداری چیست؟

جرم کلاهبرداری نیز مانند جرم تحصیل مال نامشروع دارای ۳ عنصر قانونی مادی و معمنوی می باشد  که عنصر قانونی آن ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اتلاص و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۰۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام به انظمام دو تبصره آن می باشد.

جرم کلاهبرداری به این معناست که…..

شخص کلاهبردار برای بردن مال دیگری با مانور های متقلبانه برای فریب مال باخته عملیاتی انجام می دهد در نتیجه مال را بر اثر فریب مال باخته از تصرف او خارج می کند

مانور متقلبانه عملیات فریب دهنده ای فراتر از یک دروغ ساده است و یا یک وعده واهی ا انجام که جرم کلاهبرداری یک جرم مقید به به بردن مال دیگری است تا زمانی که این عمل محقق نشد جرم کلاهبرداری نیز به وقوع نمی پیوندد.

شرایط تحقق بردن مال دیگری برای جرم کلاهبرداری :

  • ورود ضرر مالی به قربانی است
  • انتفاع مالی کلاهبردار یا شخص مورد نظر است

وسایل متقلبانه در جرم کلاهبرداری کدامند؟

وسایل متقلبانه مانند مدارک و عناوین جعلی ، دفتر و شرکتی راه اندازی شود که سالها بدون فعالیت باشد و یا با جعل اسناد و مدارک مال افراد را ببرند ،امیدوار کردن مردم به امور واهی ، استفاده از هر وسیله ای که عرف وسیله متقلبانه محسوب میشود.

قصد در جرم تحصیل مال نامشروع:

شخص کلاهبردار باید با قصد و نیت بردن مال دیگری عمل کند در غیر این صورت با اثبات عدم قصد به ارتکاب این جرم محکوم نخواهد شد. قانونگذار جرائمی را جزء مصادیق جرم کلاهبرداری می داند که تحصیل مال نامشروع از آن دسته از مصادیق می باشد.

قانونگذار جرم کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع را از مصادیق فساد کلان اقتصادی می داند.

تبانی در تحصیل مال نامشروع:  

تبانی به معنای قرار گذاشتن یا تصمیم گرفتن دو یا چند نفر برای انجام فعلی مجرمانه معین است.

مطابق ماده ۱ قانون مجازات :

اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می کنند هرگاه دو نفر به قصد تصاحب مال شخص ثالث با هم تبانی کرده و به طور صوری علیه یکدیگر اقامه دعوی کنند کلاهبردار محسوب می شوند.

مطابق قانون اگر دعوایی در دادگاه بین دو نفر مطرح باشد و کسی با تبانی با یکی از اصحاب دعوا و به قصد تضییع حق طرف مقابل به عنوان ثالث در دعوایی وارد دادرسی شود یا بر حکمی اعتراض کند کلاهبردار محسوب می شود.

پیشنهاد میشود این مطلب را از دست ندهید:در کدام جرایم، متهم حق ملاقات با وکیل را ندارد؟

مجازات جرم تحصیل مال نامشروع

مرجع صالح برای رسیدگی:

به موجب قانون کیفری مرجع صالح رسیدگی به ارتکاب جرائم ابتدا محل وقوع جرم است مگر بنا دلایل یا موارد استثنائی مرجع صالح به رسیدگی دادگاه یا دادسرای خارج از محل وقوع جرم باشد.

نمونه شکواییه تحصیل مال نامشروع:

مشخصات شاکی و متهم

نام  ومشخصات شاکی :                فرزند :            شماره ملی :

محل اقامت :

نام ومشخصات متهم :                  فرزند:

محل اقامت :

نوع جرم :تحصیل مال نامشروع

سرپرست دادسرای ناحیه ……………..

احتراما ، اینجانب شاکی فوق به استحضار میرساند متهم با توسل به دروغ و فریب از جمله

  1. ما شرکتی در زمینه صادرات و وارادت داریم وآنقدر ارتباطتات داریم که فلان کالا را با قیمت ……………را می توانیم برایتان وارد کنیم ( لازم به ذکر است در اینجا اقدامات فریبکارانه متهم را می نویسد )
  2. وی بیان کرد کارت عضویت در………….را دارد که تماما دروغ و کذب محض بوده
  3. ……………..

مبادرت به اغفال و فریب اینجانب نموده و اموال ذیل را  با مانور متقلبانه از بنده اخذ نموده علیهذا با توجه به شرح ماوقع و مستندا به ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکیبن ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری استدعای رسیدگی و تعقیب کیفری  ومحکومیت وی را دارد.

در پایان از حسن توجه و دقت آن مقام محترم کمال تشکر و قدردانی را دارد.

پیشنهاد میشود این مطلب را از دست ندهید:کلاهبرداری چیست؟عناصر جرم کلاهبرداری-انواع کلاهبرداری-مجازات فروش مال غیر – کاملا کاربردی

هرگاه شما در گوگل کلمه ،کلاهبرداری ،منظور از تحصیل مال نامشروع ، تحصیل مال نامشرع،تبانی برای تحصیل مال نامشروع ،را سرچ می کنید موتور های جستجو گر گوگل با واژه تحصیل مال نامشروع شما را به پیج گروه وکلای حکمت  هدایت خواهد کرد.

گروه وکلای حکمت:

با مجرب ترین وکلا در ضمینه قراردادها ،استارت آپها، شرکتها ، امور ملکی، امور کیفری  سعی دارد که با انجام مشاوره ها ی مستمر و جلسات مکرر برای موکلین و با بالا بردن سطح اگاهی شما عزیزان قبل از قبول پرونده برای یک راهکار علمی و حقوقی مناسب پرونده موکلین خود را به بهترین نحو بررسی و رسیدگی کند تا به امید خدا و تلاش تیم حقوقی مجرب خود ،پرونده شما را به نتیجه مطلوب برساند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

11 − 8 =