در خصوص تخلیه سرقفلی جهت تغییر شغل نیاز به وکیل دارید میتوانید با شماره02177719337 یا شماره 09123439500 تماس بگیرید . دقت کنید فقط در ساعات اداری قادر به پاسخگویی هستیم
در خصوص تخلیه سرقفلی جهت تغییر شغل نیاز به مشاوره حقوقی دارید میتوانید با شماره02177719337 یا شماره 09123439500 تماس بگیرید . دقت کنید فقط در ساعات اداری قادر به پاسخگویی هستیم

از آنجایی که در قرارداد های روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 شخصیت مستاجر و نوع شغل وی در عین مستاجره بسیار از نظر موجر مهم تلقی می گردد فلذا مستاجر بدون رضایت موجر حق تغییر شغل نداشته مگر با رضایت مالک یا در مورد فورس ماژور ویا موانع قانونی و با اخذ اجازه ازدادگاه .برای کسب اطلاعات بیشتر در ارتباط با تخلیه سرقفلی به جهت تغییر شغل تا انتهای این مطلب با ما باشید.

نمونه ای از مشاغل مشابه و غیرمشابه :

مثلا  اگرشغل انبارداری لوازم یدکی ،تبدیل به شغل فروشندگی لوازم یدکی و یا اینکه شغل فروش آنتن ماهواره به شغل آنتن تلویزیون، شغل مشابه محسوب می شود واگر  شغل فروش لوازم یدکی تبدیل به ساندویج فروشی گردد شغل نامشابه محسوب می گردد

شغل مشابه از منظر قانون و عرف:

مطابق قانون با عنایت به بند ۷ ماده ۱۴ قانون مصوب سال ۱۳۵۶ تغییر شغل یکی از موارد درخواست فسخ و تخلیه قید گردیده در آخر  این بند با عبارت «مگر اینکه شغل جدید عرفاً مشابه شغل سابق باشد» آن را تخصیص خواهد زد. در نتیجه  اگر شغل جدید مستاجر مشابه شغل قبلی بوده باشد علی الرغم تحقق شرط اول موجر نمی تواند دعواي تخلیه را هم مطرح نماید.

به همین خاطر مسأله مشابهت دو شغل در دید قانون گذار از اهمیت ویژه برخوردار است و تعیین تکلیف و تشخیص آن هم مهم و سرنوشت ساز خواهد بود.با تمام اهمیتی که در  تشخیص مشابهت دو شغل وجود دارد معیاري در این خصوص از سوي قانون گذار ارائه نشده است. از این رو حقوقدانان سعی کرده اند که با کمک گرفتن از عرف و رویه قضایی حاکم ملاکی را جهت تشخیص مشابهت دو شغل ارائه کنند. چنان که برخی اعتقاد دارند وحدت اتحادیه صنفی دو شغل باید ملاک مشابهت قرار گیرد.

تأسیس شغل جدید در کنار شغل قبلی، حتی اگر در بخشی از عین مستأجره بوده باشد نیز همچنان  موجد حق تخلیه خواهد بود. در نتیجه اقدام به ایجاد و انجام یک شغل غیر مشابه جدید در یک بخش از عین مستأجره ضمن ادامه شغل قبلی می تواند از مصادیق تغییر شغل تلقی گردد و موجب تخلیه بدون پرداخت حق کسب و پیشه باشد.چرا که هر گونه تغییر در حرفه و اضافه نمودن شغل جدید در محل کسب امکان دراد موجب ازدیاد حق کسب و پیشه و در نهایت به ضرر مالک منتهی شود.

 موجر می تواند با استناد به مدارک و مستندات ذیل ، وقوع تخلف مستاجر  به خاطر تغییر شغل را اثبات نماید:

1-تامین دلیل با جلب نظر کارشناس، در جهت صورت برداری از تغییر شغل بعمل آمده

2-تقاضای معاینه وتحقیق محلی

3.عکسبرداری از محلی که تخلف صورت گرفته

4.شهادت شهود

5.موجر می تواند از طریق مراجع ذی ربط ( اتحادیه صنفی ، بیمه تامین اجتماعی  ،شهرداری ، دارایی و…..) دلائل تغییر شغل مستاجر را بدست آورد.

در صورت اثبات تخلف مستاجر مبنی بر تغییر شغل ، ملک استیجاری بدون پرداخت هیچ گونه حقی به مستاجر از ناحیه مالک ،قابل تخلیه کردن می باشد.

مدارک لازم جهت طرح دعوای تخلیه سرقفلی جهت تغییر شغل:

1- کپی برابر اصل سند مالکیت

2- کپی برابر اصل قرارداد اجاره

3- استعلام ثبتی

4- معاینه و تحقیق محلی (ارجاع به کارشناسی)

5- تأمین دلیل

طرفین دعوی:

مالکی که متقاضی تخلیه ی مورد اجاره است، خواهان دعوی میباشد و به طرفیت مستأجری که شغل خود را تغییر داده است، دعوی طرح می کند.

مرجع صالح برای رسیدگی:

دعاوی تخلیه ی املاک تجاری دارای حق کسب و پیشه در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک، رسیدگی می شود.

استنادات قانونی تخلیه شرقفلی به جهت تغییر شغل

ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356:

در موارد زیر موجر(مالک) می تواند ،حسب مورد ،صدور حکم فسخ اجاره یا تخلیه را از دادگاه درخواست نماید،دادگاه ضمن صدور حکم فسخ اجاره نامه، دستور تخلیه ای مورد اجاره را صادر می کند و این حکم علیه مستاجر یا متصرف اجراء و محل ، تخلیه خواهد شد

بند 7 ماده مرقوم :

در مورد محل کسب و پیشه ، هرگاه مورد اجاره برای شغل معینی اجاره داده شده باشد و مستأجر بدون رضایت موجر،  شغل خود را تغییر دهد،موجر می تواند تخلیه ی مستأجر را از دادگاه بخواهد مگر این که شغل جدید عرفاً (ملاک عرفی ) مشابه شغل سابق باشد.

ماده 14 و 27 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356

اگر مستاجر نتواند به هر دلیلی به شغل سابق خود ادامه دهد، آیا می تواند از طریق محکمه اجبار مالک را به تغییر شغل بخواهد ،

پاسخ :

خیر. چرا که چنین مورد در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 56 پیش بینی نشده

و لو ممنوعیت قانونی باشد مثلا آن شغل از جهت شهرداری جزء مشاغل مزاحم محسوب شود

نکاتی در این باب…

آیا در صورت انتقال مالکیت مالک از مالک سابق به مالک جدیدحق تخلیه به مالک جدید انتقال می یابد.

در این باب دو نظریه وجود دارد بعضی قضات قائل به انتقال حق تخلیه هستند وبعضی قائل به این مورد نیستند.

2.آیا دریافت اجاربهاء بمدت طولانی ،پس از تغییر شغل دلالت بر رضایت مالک می نماید.

خیر دلالت بر رضایت مالک نمی نماید.

3.صدور حکم به تخلیه به جهت تغییر شغل، جنبه اعلامی نداشته و الزاما میبایست درخواست صدور اجراییه نمود.

4.اگر در قرارداداجاره شغل مستاجر معین نشده باشد یا حق تغییر شغل سلب نشده باشد باز مستاجر نمی تواند به استناد سکوت قرارداد اجاره ، تغییر شغل دهد.

پیشنهاد آقای چشمی مدیریت گروه وکلای حکمت و نویسنده کتاب قوانین سرقفلی و حق کسب و پیشه این است که برای شما همراهان عزیز این است که مقالات زیر را مطالعه نمایید:

وقف سرقفلی چیست ؟ تفاوت بین حبس و وقف *آیا می توان سرقفلی را وقف نمود؟

توقیف و فروش سرقفلی(و حق کسب و پیشه یا تجارت)

صلح سرقفلی چیست ؟نمونه سند صلح نامه-صفر تا صد صلح سرقفلی

تخلیه سرقفلی جهت تغییر شغل-takhliye sarghofli jahat niyaz shakhsi

نمونه رای مربوط به دعوا تخلیه سرقفلی جهت تغییر شغل:

حق تخلیه عین مستأجره ناشی از تغییر شغل که در زمان مالکیت مالک سابق ایجاد شده به مالک جدید منتقل نمی‌شود

 دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۶۳۸

مورخ: ۱۴/۶/۱۳۹۱

مرجع رسیدگی: شعبه ۲۵ دادگاه عمومی تهران

رأی دادگاه:

درخصوص دعوی آقای (ب.م.ع.ت.) با وکالت آقای (م.ت.) به طرفیت آقای (ن.الف.م.) به خواسته صدور حکم به تخلیه یک باب مغازه وفسخ اجاره‌نامه ۱۳۰۳-۴/۲/۴۷ دفترخانه ۲۸۱ تهران به جهت تغییر شغل مجاز با احتساب کلّیه‌ی خسارات دادرسی که وکیل خواهان توضیح داده است موکل از تاریخ ۳/۱۲/۸۸ مالک ملک شده و قبل از مالکیت موکل، خوانده در زمان سابق تخلف نموده است و شغل خود را از شیشه‌فروشی به فروش پلاستیک و مصنوعات آن تغییر داده است.

صرف نظر از اینکه شغل اخیر خوانده از مشاغل مشابه سابق بوده، مضاف بر اینکه بر فرض وقوع تخلف تاریخ آن قبل از مالکیت خواهان بوده و خواهان با وضعیت حاضر نسبت به خرید آن اقدام نموده است، از طرفی حق ایجاد شده برای مالک سابق قابلیت انتقال به مالک جدید را نداشته بنا بر مراتب مرقوم دادگاه مستنداً به مواد ۱۹۴ و ۱۹۸ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌دارد.

رأی صادره ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه:

تجدیدنظرخواهی آقای (ب.ع.ت) با وکالت آقای (م.ت) نسبت به دادنامه شماره ۹۰۰۶۳۸ مورخه ۱۹/۶/۹۰ صادره از شعبه ۲۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن حکم به بی‌حقی خواهان به خواسته صدور حکم به تخلیه یک باب مغازه و فسخ اجاره‌نامه شماره ۱۳۰۳ مورخه ۴/۲/۴۷ دفترخانه ۲۸۱ تهران به لحاظ تغییر شغل از شیشه‌فروشی به پلاستیک فروشی صادر گردیده است در نتیجه و مآلاً وارد و موّجه نیست و اصدار رأی مآلاً موافق قانون است و از ناحیه تجدیدنظرخواه در این مرحله از دادرسی نیز ایراد و اعتراض موجّه و مدلّلی که اساس رأی را مخدوش نماید، ارائه نگردیده است و تجدیدنظرخواهی متضمّن جهت موجّه در نقض رأی صادره نمی‌باشد، علی‌هذا این دادگاه به استناد ماده ۳۵۸ قانون آئین‌‌دادرسی مدنی و با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض‌ّعنه را در نتیجه تأیید و استوار می‌دارد. رأی صادره قطعی است.

یک سوال جزئی درباره تخلیه سرقفلی جهت تغییر شغل دارید ؟ در بخش دیدگاه ها بپرسید

1 دیدگاه برای “تخلیه سرقفلی جهت تغییر شغل

  1. علی میگوید:

    سلام و احترام . مغازه ای طبق قانون ۵۶ حق کسب پیشه و در سند رسمی اجاره ساعت فروشی بوده است . که بعد از تغییر شغل به خیاطی تبدیل شده است . مالک شکایتی جهت تخلیه سرقفلی و با تامین دلیل که کارشناس هم خیاطی را تایید نموده . اما وقتی که کارشناس دوم در مواقع کارشناس معتمد قاضی جهت کارشناسی مغازه را رویت نمود مغازه تبدیل به ساعت فروشی شده بود . بنده مدارکی در خصوص عوارض مالیاتی دارم که نوع شغل در آن سالها خیاطی بوده است . در مواقع خود مستاجر در اظهار نامه مالیاتی شغل مغازه را خیاطی ذکر کرده است . اما قاضی جواب کارشناس معتمد خودرا لحاظ نموده و گفته تخلفی رخ نداده و پرونده به نفع مستاجر صادر شده است . آیا در تجدید نظر امکان رای به نفع مالک هست ؟ ممنونم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

در ادامه این مقالات را نیز بخوانید

مشاوره حقوقی تلفنی 09123439500

توجه !

اگر در خصوص تخلیه سرقفلی جهت تغییر شغل نیاز به وکیل یا مشاوره حقوقی دارید

وکلا و مشاورین حقوقی گروه وکلای حکمت در زمینه , میتوانند به شما کمک کنند.کافیست تماس بگیرید.

اگر با موبایل این صفحه را میبینید برای تماس مستقیم کافیست روی دکمه های بالا کلیک کنید.