حضانت فرزند قبل طلاق

بسیاری از شما تا کنون ممکن است با لفظ حضانت آشنا باشید و یا حتی افرادی که در مشکلات خانوادگی  خود در گیر حضانت فرزند خود بوده اند نیز دیده باشید.  حضانت فرزند یک حق و تکلیف است که قانون گذار برای حفظ و نگه داری از کودک به والدین سپرده می شود ممکن است در بحث حضانت طرفین نیز با هم توافق کنند، که این وظیفه را به صورت فردی به عهده بگیرند ولی در صورت عدم توافق قانون گذار حضانت فرزند را تا سن ۷ سالگی وظیفه مادر می داند و بعد از آن به عهده پدر که تفاوتی بین دختر و پسر نخواهد کرد .

شاید برای شما سوال شود که حضانت یعنی چی؟ حضانت فرزند قبل از طلاق و یا قبل از جدایی چگونه است ؟ در صورت عدم تمایل و عدم صلاحیت هر کدام از زوجین تکلیف حضانت فرزند قبل از طلاق به جه نحوی خواهد بود؟ حضانت فرزند در صورت ازدواج پدر و یا فوت فوت پدر چگونه است ؟ و سوالاتی دیگر که در رابطه با حضانت فرزند است ما در این مقاله مختصر به سوالات شما پاسخ خواهیم داد.

حضانت :

به طور کلی در قانون تعریفی از حضانت نشده است اما در عرف آن را محافظت و نگهداری از فرزند می داند که مربوط به امور مالی او نیز نخواهد بود . قانون گذار حضانت را حقی دانسته که مختص به پدر و مادر طفل میداند و تکلیف قانونی آنها می باشد.

آیا سلب حضانت فرزند ممکن است :

از انجا که قانون گذار حضانت را تکلیف قانونی ابوین میداند بنابراین این یک قائده امری است و طرفین نمیتوانند از خود سلب مسئولیت کنند مگر به موجب قانون با شرایط مقرره قانونی بنابراین حضانت تکلیف است و اجبار به آن نیز ممکن است.

عکس حضانت

سلب حضانت از یکی از ابوین :

 • ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی جنون مادر را در صورتی که حضانت فرزند با او است موجب سلب حضانت از وی می داند و پس از آن حضانت را بر عهده پدر گذاشته است.
 • ازدواج مجدد مادر موجب سلب حضانت از اوست.
 • به موجب ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی اگر انحطاط اخلاقی یا عدم مواظت یکی از ابوین طفل و یا صحت جسمانی و یا موارد انحطاط اخلاقی که طفل را در معرض خطر قرار دهد محکمه می تواند که طفل تحت حضانت او است اثبات شود به تقاضای نزدیکان طفل یا به تقاضای قیم یا رئیس حوزه قضایی هر تصمیمی که مقتضی بداند اتخاذ می نماید .

موارد انحطاط اخلاقی و سلب حضانت:

 1. اعتیاد زیان آور به الکل ،مواد مخدر،قمار
 2. اشتهار به فساد اخلاق و فحشا
 3. ابتلا به بیماری های روانی با تشخیص پزشکی قانونی
 4. سو استفاده از طفل یا اجبار و به ورود در مشاغل ضد اخلاقی مانند فساد و فحشا تکدی گری و قاچاق
 5. تکرار ضرب و جرح خارج از حد متعارف

در رابطه با شرایط حضانت فرزند بیشتر بخوانید:شرایط حضانت فرزند به چه صورت است؟ نکات قانونی مربوط به حضانت فرزند در طلاق توافقی

عدم رعایت غبطه و مصلحت:

رعایت مصلحت فرزند در کلیه تصمیمات دادگاهها و مقامات اجرائی الزامی است بنابراین هرگونه خرید فروش بهره کشی و به کارگیری کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل قاچاق ممنوع و مرتکب حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده به شش ماه تا یک سال زندان و یا به جزای نقدی از دو میلیون ریال تا بیست میلیون ریال محکوم خواهد شد .

حضانت فرزند تا سن بلوغ :

حضانت فرزند پس از سن ۷ سالگی  پدر فرزند دختر را تا سن ۹ سالگی و فرزند پسر را تا سن ۱۵ سالگی تحت حضانت خود خواهد داشت  و پس از آن به تشخیص خود پدر یا مادر را جهت ادامه زندگی انتخاب خواهد کرد بنابراین بحث حضانت فقط تا سن بلوغ هریک از فرزند پسر یا دختر مطرح خواهد بود .

 ازدواج مادر و حضانت فرزند:

اگر مادر بعد از جدایی از همسر خود در دورانی که حضانت با اوست ازدواج کند و یا عدم صلاحیت او را زوج اثبات کند می تواند از مصادیق سلب و یا تغییر حضانت از وی شود البته باید با دلایل قابل قبول به دادگاه عدم صلاحیت را اثبات نماید و به صرف ادعا نمی تواند از وی سلب حضانت شود.

عکس حضانت فرزند

حضانت فرزند قبل از طلاق :

حضانت فرزند بعد از طلاق و جدایی طرفین مطرح خواهد شد بنابراین تا قبل از جدایی نگهداری از فرزند بر عهده طرفین است و هیچ یک نمیتواند به دلیل اختلافی که ممکن است بین آنها ایجاد شود دیگری از دیدار فرزندش محروم کند بنابراین اگر یکی از طرفین دیگری را از دیدار فرزندش محروم کند قانون حمایت خانواده با پیش بینی دستور موقت دیگری را ملزم به آن خواهد کرد .

حضانت قبل از طلاق در صورت عدم تمایل یکی از ابوین به حضانت :

حضانت و نگهداری از فرزند از وظایف ابوین است چه قبل از طلاق چه بعد از طلاق تکلیف حضانت فرزند ممکن است مطابق توافق طرفین و گاهی توسط دادگاه انجام شود بنابراین ممکن است گاهی طرفین از قبول فرزند امتناع کنند در این صورت دادگاه هرکدام از طرفین را که به تشخیص خود صالح بداند به عنوان مسئول ، ملزم به نگهداری خواهد کرد و اگر الزام ممکن نشد حضانت به خرج ملتزم ( درصورت امتناع پدر و یا فوت وی )  تامین خواهد شد .

توافق طرفین به حضانت و سلب حضانت :

درست است که گاهی تکلیف حضانت توسط یکی از طرفین با توافق امکان پذیر است ولی این باعث نمیشود که اگر در دادگاه عدم صلاحیت کسی که حضانت را قبول کرده است اثبات شود از او سلب حضانت نگردد بنابراین دادگاه با رعایت مصلحت تکلیف حضانت را مشخص خواهد کرد.

حضانت فرزند در صورت بخشش مهریه :

امروزه در عرف این مورد که زن می تواند مهریه خود را ببخشد و حضانت فرزند خود را بگیرد بیش از بیش باب شده است ولی مطابق قانون مدنی از آنجا که حضانت حق و تکلیف است اگر زوجه بخواهد در مقابل انتقال حضانت از ناحیه زوج مهرش را ببخشد در رویه قضایی مورد پذیرش نیست و غالبا بخشیدن مهریه در قبال طلاق مورد نظر است نه حضانت و فقط طرفین می توانند با یکدیگر توافق کنند که بعد از طلاق حضانت با کدام یکی از آنها باشد .

مدارک لازم برای دریافت حضانت فرزند قبل طلاق :

 • سند طلاق
 • اصل شناسنامه
 • کپی کارت ملی
 • در صورت طلاق توافقی نسخه ای از توافقات زوجین

پیشنهاد میشود این مطلب را از دست ندهید:سلب حضانت فرزند از پدر یا مادر

عکس حضانت فرزند

حضانت فرزند پس از فوت پدر یا مادر :

مطابق قانون مدنی حضانت پس از فوت پدر با مادر است قابل توجه است که اگر پدربزرگ فرزند در قید حیات باشد ولایت با او خواهد بود ولی نگهداری یا حضانت با مادر است و پدربزرگ تنها زمانی می تواند از مادر سلب حضانت کند که ثابت کند نگهداری مادر از فرزند به صلاح و مصلحت فرزند نیست .

این موضوع در ماده ۴۳ قانون حمایت خانواده مقررر شده است که دادگاه می تواند به تقاضای ولی قهری یا دادستان اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند تشخیص دهد.

برای دانلود نمونه دادخواست دستور موقت استرداد طفل روی لینک رو به رو کلیک کنید:نمونه دادخواست دستور موقت استرداد طفل

نفقه در حضانت فرزند قبل طلاق:

نفقه فرزند بر اساس قانون مدنی بر عهده پدر است که در صورت فوت وی یا معسر بودن از پرداخت به عهده پدر بزرگ طفل خواهد بود در صورتی که جد پدری یا پدربزرگ زنده نباشد یا او نیز نتواند نفقه را بپردازد به عهده مادر است در صورتی که مادر هم نتواند به دلیل مشکلات معیشتیی آن را پرداخت کند به ترتیب بر عهده اجداد پدری و اجداد مادری یعنی مادر بزرگ پدری یا مادر بزرگ مادری وی خواهد بود.

پرداخت نفقه فرزند به ترتیب:

بر عهده پدر است حتی اگر حضانت با مادر باشد مگر آنکه خلاف آن با یکدیگر توافق شده باشد در صورت عدم پرداخت نفقه مادر می تواند نفقه را از پدر مطالبه کند.

 • پدر
 • پدربزرگ پدری
 • مادر
 • مادربزرگ پدری و هم مادر بزرگ مادری و پدربزرگ مادری

گروه وکلای حکمت:

با در اختیار داشتن کادری مجرب میتواند شما را در تمامی دعاوی خانوادگی راهنمایی و مشاوره کند در صورت لزوم با شماره های درج شده در سایت تماس حاصل فرمایید.تا با وکیل متخصص و مشاوره حقوقی گروه وکلای حکمت راهنمایی بگیرید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *