خلع ید-صفر تا صد قوانین خلع ید از زبان وکیل پایه یک دادگستری

خلع ید

خلع ید دعوایی است که مالک یک مال غیر منقول مانند مغازه و آپارتمان و.. علیه متصرف غیر قانونی یا غاصب مطرح می کند تا ملک را از تصرف او خارج کند این نوع دعوی در امور حقوقی مطرح می شود و در امور کیفری دعوی خلع ید نخواهیم داشت.

در دعوی خلع ید ما میبایست حتما مالک رسمی سند باشیم و اگر سندتان قولنامه و یا مبایعه نامه باشد نمی توانید دادخواست خلع ید بدهید.

خلع ید :

خلع ید در لغت به معنای چیزی را از دست کسی درآوردن . به سلطه کسی بر چیزی خاتمه دادن است .

مفهوم حقوقی خلع ید :

دعوایی است که از ناحیه مالک یک مال غیر منقول ( مثل زمین ،خانه ،مغازه ) بطرفیت متصرف غیر قانونی مال خود ، آن دعوا را  اقامه می نماید و از مرجع صالح می خواهد که به روند تصرف غیر مجاز متصرف پایان بخشیده و ملک وی را از تصرف او خارج کرده و  به وی تحویل نماید .

مفهوم عامیانه خلع ید :

خاتمه و پایان دادن به سلطه و تسلط کسی که با قهر، غلبه و عدوان ( یعنی زور و اجبار ) در ملک دیگری اعم از … زمین و خانه و یا آپارتمان و یا مغازه ، غصب و تصرف نموده است .

به عبارتی دعوی است که از ناحیه مالک رسمی ملک غیر منقول اعم از زمین ، مغازه و … علیه متصرف غیر قانونی ملک و یا غاصب ، مطرح می شود .

مفهوم لغوی غصب :

غصب در لغت به معنای گرفتن و اخذ چیزی از دیگری است .

مفهوم غصب در قانون مدنی:

ماده ۳۰۸ قانون مدنی در رابطه با غصب بیان داشته که : غضب استیلاء بر حق غیر است به نحو عدوان به عبارتی اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز قانونی در حکم غضب است .

سایر استنادات قانونی …

مواد ۳۱۳ و ۳۱۴ و ۵۸۲ الی ۵۸۴ قانون مدنی در باب غصب

نحوه خلع ید از غاصب چگونه است ؟مستاجر-پیمانکار

نحوه طرح دعوی اینگونه است مالک با در دست داشتن سند مالکیت به دادگاه محل وقوع مال مراجعه می کند و با تنظیم دادخواست به طرفیت متصرف مال (زمین – مغازه – آپارتمان و…) را مطالبه می کند .

عکس خلع ید

خلع ید مشاعی چیست؟ (ورثه ای)

در مال مشاع چون تمامی شرکا یا ورثه در زره زره مال شریک هستند در نتیجه هریک از شرکا که در خارج از سهم خود تصرفی کند متصرف غیر قانونی محسوب خواهد شد و مالک قسمت تصرف شده می تواند در خواست خلع ید کند بنابراین مطابق قانون اجرای احکام در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک صادر شود از تمام ملک خلع ید می شود ولی تصرف محکوم له در ملک مطابق مقررات املاک مشاعی است یعنی فقط در سهم خودش است .

مثال:

ملک شخص الف در تصرف شخص ب باشد بطوری که شخص الف راضی به تصرفات شخص ب در ملکش نباشد . وی می تواند با تقدیم دادخواست خلع ید به دادگاه ذی صلاح عدم ادامه ی تصرف شخص ب را در ملکش خواستار باشد .

پیشنهاد میشود این مطلب را از دست ندهید:خرید و فروش وام

انواع دعوی خلع ید :

الف: خلع ید از املاک غیر مشاعی

در این نوع خلع ید ،دادگاه مکلف است پس از تخلیه ملک، آن را تحویل مالک بدهد .

ب: خلع ید در املاک مشاعی

در این نوع خلع ید دادگاه ملک را از تصرف شریک مشاعی ، خارج نموده ، و تحویل هیچ یک از مالکین ملک مشاعی نمی دهد تا آنها بین خود تعیین تکلیف نمایند ( به عبارتی یا ملک را به فروشند و یا تصمیم دیگری بگیرند )

ماده ۴۳ قانون اجرای احکام مدنی :

در مواردی که حکم خلع ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی دیگر از ملک مشاع صادر می شود از تمام ملک خلع ید می شود ، ولی تصرف محکوم له در ملک خلع ید شده ، مشمول مقرارت املاک مشاعی می شود.

آیا اجرای حکم خلع ید مانع افراز است : 

صدور حکم خلع ید ملازمه ای با افراز آن نخواهد داشت چون تصرفات محکوم له شامل همان مقررات املاک مشاعی است.

مدت صدور حکم  :

در حکم خلع ید غاصب ۲۰ روز مهلت تجدید نظر دارد و برای صدور حکم خلع ید مدت زمان دقیقی تعیین نشده است و ممکن است چند ماه زمان ببرد.

مدت اجرای حکم :

در صورتی که حکم صادره مبنی بر رفع تصرف باشد بلافاصله به دستور مرجع صادر کننده حکم توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد و درخواست تجدیدنظر مانع آن نخواهد شد در صورت فسخ رای اقدامات اجرایی به دستور دادگاه به حالت قبل بر می گردد .

رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور :

بموجب قانون مدنی عقد وقف صرفاً بوسیله شهادت شهود قابل اثبات نیست، از این رو بدیهی است که غاصبیت ید متصرف به‌ عنوان مالکیت با سبق تصرف بوسیله شهادت شهود قابل اثبات است.

شرایط طرح دعوی خلع ید :

۱٫تصرف متصرف بر ملک غاصبانه ( غیر قانونی ) باشد

مثلا اگر متصرف مستاجر باشد و یا ملک را از مالک قانونی آن خریداری کرده باشد، علیه او نمی توان دادخواست خلع ید در محکمه تقدیم نمود

۲٫ طرح کننده دعوی خلع ید می بایست مالک رسمی ملک باشد .

به عبارتی سند رسمی تک برگی و یا منگوله دار داشته باشد پس کسی که با مبایعه نامه و قولنامه مالک ملک میباشد ، نمی توانید دادخواست خلع ید علیه متصرف بدهد

۳٫خلع ید در اموال غیر منقول مصداق دارد

اموال غیر منقول اموالی هست که نقل و جابجایی آن به راحتی مقدور نباشد و یا مستلزم خرابی محل آن باشد مثل زمین و بناء و…

تفاوت دعوی خلع ید با دعوی تصرف عدوانی

منشاء و مبنای دعوای خلع ید، غصب متصرف ملک است به عبارتی هیچ قرارداد و مدرکی بین مالک و متصرف تنظیم نگردیده است. اما در تخلیه ملک، قرارداد ومدرکی بین مالک و متصرف که دلالت بر رابطه آنها باشد، وجود دارد مثل قرارداد اجاره

شاید این مطلب برایتان مفید باشد:دعوی فسخ معامله

نکاتی در این باب :

۱٫ دارنده منافع ( مستاجر ) منوط به آنکه سند اجاره وی رسمی باشد ( در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم شده باشد ) نیز می تواند علیه متصرف غیر قانونی (غاصب ) دادخواست خلع ید بدهد

۲٫ اگر کسی علاوه بر تصرف غیر قانونی ، در ملک دیگری بنای احداث و یا درختی را کاشته باشد می توان علاوه بر دادخواست خلع ید ، قلع و قمع بنا ء و یا قطع در ختان آن محل غصب شده را خواست.

عکس خلع ید

 تفاوت دعوای خلع ید با تخلیه ید :

بهتر است بدانیم که ؛دعوای خلع ید با دعوای تصرف عدوانی و تخلیه ید متفاوت است زیرا منشا دعوای خلع ید، غصب است و هیچ قراردادی بین مالک و متصرف وجود ندارد.بنابرایندر مورد ملکی است که مورد تصرف غیرقانونی شخص دیگر قرار گرفته باشد و بخواهیم غاصب را از ملک اخراج کنیم

در تخلیه ید، قرارداد وجود دارد اما با وصف اینکه مدت اجاره پایان پذیرفته، مستاجر حاضر به تخلیه ملک نیست .

در مورد مالکیت معنوی بیشتر بخوانید:مالکیت معنوی

نتیجه :

پس می بایست اگر می خواهید دادخواست خلع ید علیه ، متصرف غیر قانونی ملک بدهید الزاما می بایست مالک رسمی ملک باشد .
و اگر مدعی مالکیت ملک با سند و قولنامه و مبایعه نامه عادی باشید نمی توانید دادخواست خلع ید بدهید .

گروه وکلای حکمت :

با کادری مجرب دارای منشور اخلاقی با شعار رعایت صداقت و درستکاری ، مسئولیت پذیری ، نظارت و پیگیری مستمر و رعایت حفظ اسرار موکل با سابقه و قدمت طولانی در امور وکالت و بهره گیری از وکیل های متخصص و مجرب و تخصصی سازی دانش وکالت ، جهت ارائه خدمات مشاوره ای و وکالتی در خدمت شما هموطنان عزیز میباشد .جهت دریافت مشاوره حقوقی با شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید.

آدرس: شعبه ۱ تهران- فلکه اول تهرانپارس خیابان ۱۴۲ شرقی روبروی پاساژ سپید پلاک ۳۹ طبقه دوم واحد ۵

آدرس شعبه ۲ تهران- نیاوران نرسیده به چهارراه کامرانیه روبروی پاساژ نارون پلاک ۱۲۷ طبقه ۶ واحد ۱۱

تلفن : ۰۲۱۷۷۷۱۹۳۳۷ – ۰۲۱۲۶۴۵۵۶۸۸

تلگرام : vokalayehekmat

اینستاگرام : davood_cheshmi

اگر در خصوص خلع ید-صفر تا صد قوانین خلع ید از زبان وکیل پایه یک دادگستری نیاز به ووکیل دارید میتوانید با شماره های موجود در انتهای این صفحه تماس بگیرید
اگر در خصوص خلع ید-صفر تا صد قوانین خلع ید از زبان وکیل پایه یک دادگستری نیاز به ووکیل دارید میتوانید با شماره های موجود در انتهای این صفحه تماس بگیرید
داود چشمی

داود چشمی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Leave a Replay

درباره مدیریت

داوود چشمی

داوود چشمی وکیل پایه یک دادگستری با 17 سال سابقه وکالت مدیریت گروه وکلای حکمت را بر عهده دارد .

جدیدترین مقالات را بخوانید

مشاوره حقوقی تلفنی 09123439500