دادخواست دعوی حقوقی :

نحوه نوشتن دادخواست که به معنای دادخواهی کردن، عدالت طلبیدن و عرض حال آمده است و شخصی که دادخواهی می کند (خواهان یا مدعی)، طرف خود را به دادرسی فرا می خواند(خوانده یا مدعی علیه)، تا با حضور نزد قاضی ادعای خود را به قضاوت شخص عادل بسپارد. لازم به ذکر است که خوانده نیز ممکن است گاهی مدعی واقع شود.

شرایط اقامه دعوی حقوقی کدام است؟

*منجز بودن (منظورحقی است که به ما اجازه می دهد تا بتوانیم اقامه دعوا کنیم که می بایستی در زمان تقدیم دادخواست وجود داشته باشد، به عبارتی دیگر وجود حق معلق و غیر قطعی نباشد)

*ذی نفع بودن (یعنی فردی که دادخواست می دهد در نتیجه محق بودن و پیروزی در دعوا، از حکم دادگاه نفعی مستقیم بدست آورد)

*محرز بودن سمت یا ذی سمتی (یعنی باید سمت شخصی که دادخواست می دهد مشخص باشد، البته وجود این امر زمانی لازم است که دادخواست را شخصی غیر از ذی نفع تقدیم کرده باشد، مانند تقدیم دادخواست توسط وکیل یا قیم یا ولی)

*اهلیت داشتن (کسی که اقامه دعوا می کند باید محجور یا مجنون… نباشد، اما لازم نیست که به طور مطلق و در تمام موارد اهلیت داشته باشد فقط کافی است اهلیت اقامه دعوایی که می خواهد مطرح کند را داشته باشد. مثلا شخص سفیه در امور غیر مالی خود می تواند مستقیماً طرح دعوا کند و یا طرف دعوا قرار گیرد)

*قانونی و نامشروع نبودن حق مورد ادعا (حقی که مدعی ادعای تضییع، انکار و یا شناسایی آنرا می نماید، می بابستی از مجرای قانونی و مشروع ایجاد شده باشد، بنابراین حقی که در اثر پیروزی در بازی قمار ایجاد شده باشد قابل مطالبه نخواهد بود)

دادخواست چیست ؟تنظیم دادخواست حقوقی چگونه است؟کاملا کاربردی

 
مراحل رسیدگی دعوی حقوقی در دادگاه:

شرط رسیدگی در دادگاه تقدیم دادخواست دعوی حقوقی می باشد، البته مواردی هم به حکم قانون وجود دارد که دادگاه بدون تقدیم دادخواست حقوقی از ناحیه مدعی و به صرف درخواست وی مکلف به رسیدگی  می باشد.(این درحالی است که رویه قضائی  تقدیم دادخواست را ضروری می داند)
برگ دادخواست که سندی عادی است، می بایست به تعداد خواندگان به علاوه یک نسخه باشد،پس اگر ۸ خواهان و ۷ خوانده داشته باشیم مجموع اوراق دادخواست باید ۸ برگ باشد.

 

چه اشخاصی می توانند دادخواست تقدیم کنند :

دادخواست علاوه بر ایجاد تکلیف برای دادگاه مبنی بر رسیدگی و تصمیم گیری نسبت به آن، خوانده را نیز ملزم به پاسخگویی به آن می کند، بنابراین هر شخصی نمی تواند دادخواست بدهد.
در رابطه با سن اقامه دعوا در ایران باید بگوییم که قانونگذار همچون سن ازدواج یا سن بلوغ که صراحتاً بدان ها اشاره کرده است، در این رابطه مقرره ای وضع ننموده است اما به طور کلی می توان اینطور بیان کرد که:

اشخاص سفیه ( اشخاصی که توانایی اداره امور مالی خود را ندارند) در امور غیر مالی خود همچون طلاق، می توانند دعوا مطرح کند و یا از خود دفاع نمایند. و سایر اشخاص در صورتی که عاقل (یعنی مجنون و محجور نباشند) وبالغ (به بلوغ رسیده باشند) باشند می توانند اقامه دعوا کنند.
همچنین تقدیم دادخواست توسط وکیل، ولی، وصی،ورثه،قیم،مدیر تصفیه… نیز ممکن خواهد بود.

دادخواست دعوی چیست ؟تنظیم دادخواست حقوقی -کاملا کاربردی

 

نحوه تنظیم و نگارش دادخواست

نحوه نگارش دادخواست دعوی حقوقی:

نحوه نگارش یک دادخواست  دعوی حقوقی اولین قدمی است که برای شروع به رسیدگی یک دعوی حقوقی لازم است و در واقع به عنوان شناسه شخص اقامه کننده دعوی حقوقی محسوب می شود و تصمیم دادگاه در حدود خواسته شخص متقاضی خواهد بود بنابراین مطابق قانون آیین دادرسی مدنی شروع رسیدگی در دادگاه را مستلزم تقدیم دادخواست دعوی حقوقی می داند که به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسلیم می شود.

حساسیت در نگارش دادخواست دعوی حقوقی ایجاب می کند حتی الامکان توسط وکیل دادگستری نگارش و تنظیم شود و یا از مشاوره های یک وکیل مجرب استفاده کند تا در مراحل دیگر رسیدگی منجر به صدور قرار رد دعوی نشود.

قانون آیین دادرسی مدنی نکاتی را برای تنظیم یک دادخواست دعوی حقوقی ذکر کرده است که که باید تمامی نکات مذکور رعایت شود به طوری که اگر هر کدام با نا آگاهی تنظیم شود منجر به رد دادخواست دعوی حقوقی شود و پرداخت هزینه دادرسی که بر نخواهد گشت.

فرمهای دادخواست دعوی حقوقی:

فرمهای دادخواست دعوی حقوقی شامل:

۱-فرم دادخواست شورای حل اختلاف

۲- دادگاه نخستین

۳- واخواهی تجدید نظر

۴- دیوان عدالت اداری

نحوه تکمیل دادخواست دعوی حقوقی:

نحوه تکمیل دادخواست دعوی حقوقی از طریق الکترونیکی امکان نخواهد داشت بلکه باید روی برگ های چاپی مخصوص نوشته شده که درخواست خواهان در آن ذکر خواهد شد یکی از مواردی که در داخواست دعوی حقوقی ذکر می شود خواسته و تعیین بهای آن است که این خواسه می تواند مالی یا غیر مالی باشد همچنین ذکر ادله که حاکی از ذی نفع بودن خواسته باشد در دادخواست دعوی حقوقی نیز ذکر شود که شخص برای اثبات ادعای خود ارائه به دادگاه میدهد که دادگاه ملزم به توجه و رسیدگی شود.

خواسته خواهان در قسمت شرح دادخواست باید خلاصه نوشته شود با ذکر مبنا و منشا مورد خواسته ادعا شده برای جلب توجه بیشتر دادگاه به قوانین حاکم بر موضوع نیز اشاره نمایید همچنین بهتر است در متن دادخواست دعوی حقوقی به حفظ حقوق خود به مشروح دفاعیات در خلال دادرسی نیز اشاره نمایید تا ادله اثبات دعوی و دفاعیات شما منحصر به مندجات دادخواست نباشد.

اگر مطابق قانون دادخواست شما ناقص شناخته شود دادگاه ابتدائا با یک مهلت ۱۰ روزه به شما اخطار رفع نقص خواهد داد که در صورت عدم رفع نقص مدیر دفتر دادگاه دادخواست شما را رد خواهد کرد که قابل اعتراض در همان دادگاه خواهد بود و پس از رسیدگی قطعی خواهد شد.

میزان هزینه دادرسی دعوی حقوقی

میزان هزینه دادرسی دعوی حقوقی چقدر است؟

میزان هزینه دادرسی بر اساس نوع دعوی از لحاظ مالی یا غیر مالی بودن متفاوت است اگر غیر مالی باشد مبلغی است که هر چند سال بر اساس قانون و بسته به نوع و خواسته دعوی حقوقی متفاوت است.

در امور مالی در مرحله بدوی  تا مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال ۲٫۵ درصد  ارزش خواسته و اگر بیش از این مبلغ باشد ۳٫۵ درصد خواهد بود

در تجدید نظر و واخواهی ۴٫۵ درصد محکوم به.

در زمانی که هزینه دادرسی در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست دعوی حقوقی مشخص نباشد ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال خواهد بود.

نحوه ابلاغ دادخواست دعوی حقوقی باید مطابق قانون انجام شود که امروزه به دلیل پیشرفت فناوری اطلاعات از طریق پیامک یا نشانی ایمیل افراد نیز قایل  ترتیب اثر قانونی شده زیرا آنچه که موضوعیت دارد ابلاغ است و طریق آن مهم نیست.

2 پاسخ
 1. Ab گفته:

  باعرض سلام
  زمینی که مالک به مرور زمان قطعه ای کرده وکلیه پلاکها را با فروشنامه فروخته،
  وقطعه اخر رابنده با فروشنامه قطعی معامله کرده ام ((درمتن فروشنامه ش سند وش اصلی وش فرعی و ش صفحه ثبت دفتر را)) قید کردم به جهت اینکه کل ملک دفترچه مالکیت داشته، وکلیه ملک را فروخته، واکثرمالکین جدید با درخواست سند تک برگی موفق به دریافت سند۱۴۷ شده اند،سوال، با توجه به اینکه ملک سابقا دفترچه مالکیت دارد، ایا سند تک برگهایی که به خریداران جدید از جمله بنده تعلق گرفت به قطعییت اعتبار قانونی دارد؟سوال، ایا اداره ثبت از وجود دفترچه قدیمی مطلع بوده؟ توجها در متن فروشنامه بنده ش سند و دیگر اطلاعات قید شده بود، چنانچه اینده با مالک سابق دچار اختلاف شویم اسناد ما معتبرمیباشد؟ سوال اخر پس از فوت مالک ایا وراث میتوانند ادعای حقی داشته باشند؟ واگرجواب بله است چه میزان مورد قبول محکمه میباشد؟ نسبت(دفترچه مالکیت سابق بدون یک سانتیمتر زمین) و
  (سند تکبرگی با تصرف وسکونت قانونی)
  با سپاس از لطف شما
  ((با مشاهده دفترچه مالکیت))

  پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دوازده − 6 =