دادخواست چیست؟

ما در این مقاله خواهیم گفت زمانی که شما بنا به یک نیاز شخصی حقوقی یا کیفری در مورد واژه دادخواست سرچ میکند موتورهای جستجوگر گوگل به طور هوشمند شروع به سرچ کردن واژه مورد نظر خواهد کرد و واژه هایی چون دادخواست چیست؟دادخواست حقوقی کدام است؟ دادخواست بدوی چیست ؟دادخواست به دادگاه بدوی چیست؟ دادخواست به چه معناست؟دادخواست به شورای حل اختلاف چیست؟دادخواست خام چیست؟رد دادخواست؟دادخواست قضایی چیست ؟دادخواست نویسی چگونه است؟ توقیف دادخواست چیست؟براساس نیاز شما نمایان خواهد کرد.

دادخواست چیست؟

دادخواست دارای دو بخش است داد و خواست که به مفهوم دادخواهی کردن است بنابراین کسی که مدعی حقی است باید خواسته خود را در دادخواست برای رسیدگی در دادگاه درخواست کند.

بیشتر بخوانید:مطالبه خسارت ناشی از دستور موقت چیست؟

انواع دادخواست کدام است؟

۱)دادخواست بدوی به دادگاه حقوقی
۲)دادخواست به شورای حل اختلاف
۳)دادخواست واخواهی
۴)دادخواست دادگاه تجدید نظر
۵)دادخواست فرجام خواهی
۶)دادخواست دیوان عدالت اداری
۷)دادخواست در دعاوی حقوقی ( دعاوی چون دادخواست طلاق، دادخواست مطالبه وجه،دادخواست اعسار،دادخواست طلاق توافقی ،دادخواست تامین دلیل ،دادخواست مطالبه وجه چک، دادخواست جلب ثالث، دادخواست انحصار وراثت، دادخواست الزام به تنظیم سند،دادخواست تخلیه فوری ، دادخواست تامین دلیل ،نمونه دادخواست چک و……….)

 انواع فرمهای دادخواست:

  1. فرم دادخواست مخصوص شورای حل اختلاف
  2. فرم دادخواست مخصوص دادگاه نخستین (مرحله بدوی)
  3. فرم دادخواست مخصوص واخواهی
  4. فرم دادخواست مخصوص دادگاه تجدید نظر
  5. فرم دادخواست مخصوص فرجام خواهی
  6. فرم دادخواست مخصوص دیوان عدالت اداری

تنظیم دادخواست

شیوه و مهارت دادخواست نویسی چیست؟

مواردی که باید در دادخواست ذکر شود را قانون گذار تشریح کرده است و تکمیل آن می تواند توسط خود فرد مدعی حق نیز انجام شود ولی از آنجا که این مرحله به عنوان شروع طرح یک دعوی ،جزء حساس ترین مرحله محسوب خواهد شد که در مواردی دارای ضمانت اجرای رد دادخواست ، ابطال دادخواست ،توقیف دادخواست ، را خواهد داشت بنابراین بهتر است برای جلوگیری ازاطاله دادرسی و برخورد با قرارددادخواست،ابطال دادخواست ، قرارعدم استماع دعوی،قرار رد دعوی با بهترین و مجرب ترین وکیل دادگستری مشاوره و یا حتی نگارش آن را به او بسپارید.

آثار دادخواست چیست؟

مطابق قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه ها ملزم به رسیدگی نمی باشند مگر آنکه شخص ذی نفع یا نماینده قانونی آن مطابق قانون طرح دعوی نماید بنابراین یکی از آثار دادخواست الزام دادگاه به رسیدگی یه دعوی در چهار چوب دادخواست تنظیمی است و نه فراتر از آن که پس از رسیدگی دادگاه بر مبنای ادله کافی قانونی خواهان ذیحقی آن را ثابت و یا در صورت عدم کفایت دلیل حکم به محکومیت او صادر خواهد کرد.

پیشنهاد میشود این مطلب را از دست ندهید:اعاده دادرسی از طریق رییس قوه قضاییه-شرایط و مهلت اعتراض- کاملا کاربردی

قرار رد دادخواست چیست؟

قانون گذار در قانون مواردی را بیان می کند که در زمان تنظیم دادخواست باید توسط مدعی حق و یا یک وکیل مجرب نگارش ورعایت شود و عدم رعایت هریک دارای ضمانت اجرا می باشد مثلا به عنوان ساده ترین نوع صدور قرار رد دادخواست می توان زمانی را گفت که اگر شخص مدعی محل اقامت خوانده را در دادخواست مشخص نکند و پس از اخطار رفع نقص بدلیل های گوناگون از قبیل نقص دادخواست از طرف مدیر دفتر آن را تعیین نکند مدیر دفتر آن دادخواست را رد خواهد کرد یا در مواقعی که خواهان دادخواست مشخص نباشد و یا محل اقامت وی تعیین نشده باشد مدیر دفتر بدون اخطار آن را رد خواهد کرد.

قرار ابطال دادخواست چیست ؟

بر خلاف قرار رد دادخواست که مدیر دفتر صلاحیت صدور آن را خواهد داشت قرار ابطال فقط در صلاحیت دادگاه خواهد بود و زمانی صادر میشود که صدور حکم مستلزم انجام اقداماتی است که خواهان باید انجام دهد اما علیرغم اعلام از طرف دادگاه خواهان انجام نمی دهد به عنوان مثال : اگر دادگاه به حضور طرفین نیاز داشته باشد و علی رغم ابلاغ قبلی در جلسه دادرسی حضور نیابند و دادگاه نتواند حتی با دفاعیات خوانده حکم صادر کند قرار ابطال دادخواست صادر خواهد کرد .
و مثال دیگر عدم پرداخت هزینه کارشناسی است که اگر خواهان با اخطار قبلی دادگاه هزینه را پرداخت نکند و دادگاه بدون نظریه کارشناس نتواند حکم صادر کند قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر خواهد کرد.

توقیف دادخواست چیست؟

توقیف دادخواست چیست؟

قانونگذار در آیین دادرسی مدنی شرایط دادخواست را بیان کرده که در صورت عدم رعایت انها منجر به توقیف دادخواست خواهد شد :
۱)مشخصات خواهان و در صورتی که توسط وکیل تنظیم شود مشخصات وکیل در صورتی که قیم یا متولی و وصی باشد باید در دادخواست ذکر شود
۲)مشخصات خوانده
۳)تعیین خواسته و بهای انمگر از امور غیر مالی باشد
۴)تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق میداند
۵)آنچه که خواهان از دادگاه در خواست دارد
۶)ذکر ادله برای اثبات ادعای خود
۷)امضای دادخواست یا اثر انگشت
۸)پرداخت هزینه دادرسی
در صورت عدم رعایت هریک از موارد بالا دادخواست پذیرفته می شود ولی به جریان نخواهد افتاد به اصطلاح توقیف شده است که مدیر دفتر به خواهان اخطار رفع نقص داده و در صورت عدم رفع نقص توسط خواهان مدیر دفتر آن را رد خواهد کرد .

قرار رد دعوی چیست ؟

قانون گذاردرمواردی از آیین دادرسی مدنی بیان کرده است اگر شرایطی که درقانون باید برای تنظیم دادخواست رعایت نشده باشد و یا حتی در زمان طرح دعوی مسائل گفته شده قانونی که خوانده بتواند به آنها ایراد و یا معترض شود رعایت نکند دادگاه بر مبنای انها و ایراد خوانده بدون ورود در ماهیت دعوی قرار رد دعوی را صادرخواهد کرد
به عنوان مثال:
۱)خواهان به جهات قانونی از تصرف در اموال ممنوع بوده است مانند صغر ، جنون ،حکم ورشکستگی.
۲)ادعای خواهان متوجع شخص خوانده نباشد.
۳)کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده سمت او محرز نباشد.

قرار سقوط دعوی چیست؟

بر اساس موادی از قانون آیین دادرسی مدنی:
۱)در صورتی که خواهان پس از ختم مذاکرات در خواست استرداد دعوا کند و خوانده با استرداد دعوی موافق نباشد دادگاه می تواند قرار رد دعوی صادر کند ولی در صورتی که خواهان از دعوی خود به کلی صرف نظر کند دادگاه قرار سقوط دعوی صادر می کند.
۲)اگر خواسته یا همان حق خواهان بنا به دلایلی زایل شود به تبع آن دعوا نیز ساقط خواهد شد.

پیشنهاد میشود این مطلب را از دست ندهید:مدت تعیین شده در قرارداد /پرسش و پاسخ

گروه وکلای حکمت :

مفتخر است با به کارگیری وکلای پایه یک دادگستری خانم و آقا که هریک در حوزه ای خاص تخصص و تجربه ی کافی دارند و سالهاست که در این حوزه فعالیت می نمایند.

تجربه موفق موکلین پیشین ما و مراجعات متعدد ایشان و معرفی مجموعه به دیگران باعث شد ما اقدامات و فعالیت های خویش را با هدفی بزرگ و با شعاری که پایبند آن بوده ایم ادامه دهیم.

موکل های ما مهمترین سرمایه ما هستند میزان رضایتمندی آنها و معرفی ما به دیگران خود بهترین تبلیغ است.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *