در این مقاله سعی بر آن شده است که در ارتباط با سقوط تعهدات، صفر تا صد سقوط تعهدات مطالبی در حد نیاز گفته شود ما را همراهی کنید.

سقوط تعهدات چیست ؟

لازم است ابتدا بدانیم تعهد به چه معناست:

تعهد وظیفه یا ضمانتی است که شخص ملزم و یا ملتزم به اجرای آن می شود و هر گونه تخلف از آن دارای مسئولیت و ضمانت اجرا می باشد مبحث تعهدات در قانون از مباحث عمده و وسیع حقوقی است و دارای سابقه تاریخی می باشد.

اسباب ایجاد تعهدات در قانون مدنی :

شایع ترین آن مبحث قرارداد ها و عقود میباشد و البته موارد دیگری غیر از قرارداد ها سبب ایجاد تعهد میشود مانند:خسارات

در قانون مدنی اسباب ایجاد تعهد را می توان به دو طریق نامید:

  • قراردادی که به طور ارادی ایجاد می شود.
  • قهری و به حکم قانون یعنی شخص عملی را با اراده خود انجام داده است ولی تعهد او به حکم قانون بوده بدون آنکه اون تعهد را خود بخواهد.

سقوط تعهدات در قانون مدنی کدامند :

قانون مدنی موادی از خود را تحت عنوان سقوط تعهدات نامیده است از جمله:

1) وفای به عهد است

2)اقاله

3)ابراء

4)تبدیل تعهد

5)تهاتر

6)مالکیت مافی الذمه

 پیشنهاد می شود این مقاله را درخصوص اقاله مطالعه بفرمایید:اقاله قرارداد

نکته:

موارد سقوط تعهد در حقوق ایران صرفا شامل این موارد نخواهد بود بلکه موارد دیگری وجود دارد که منجر به سقوط یک تعهد خواهد شد از جمله :

تلف مبیع :

در عقد اگر مبیع قبل از تسلیم فروشنده و بدون تعدی و یا تفریط به عبارتی دیگر بدون تقصیر وی تلف شود تعهد او در مقابل خریدار و همچنین تعهد خریدار در مقابل فرشنده نسبت به ثمن معامله ساقط خواهد شد.

عکس سقوط تعهدات

انفساخ عقد :

انفساخ یک واژه حقوقی است که عقد خود به خود په به دلیل قانونی و چه با مبنای قراردادی منحل خواهد شد.

وقوع قوه قاهره :

که خارج از اراده طرفین است یعنی یک حادثه ای غیر قابل پیش بین که طرفین وقوع آنرا پیش بینی نخواهند کرد.

فوت :

یکی از طرفین معامله در عقود جایز.

خیارات :

در قانون پیش بینی شده است.

این مطلب را نیز بخوانید:انواع خیارات

وفای به عهد در سقوط تعهدات چیست؟

واژه ایفاء از نقطه نظرات قانونی به معنای اجرای تعهد به دادن مالی است که مضمون است یعنی شخص در مقابل صاحب مال دارای مسئولیتی مانند ضمانت است.

واژه عهد و تعهد نیز به معنای قرارداد یا پیمانی است که از آن قرارداد دینی ایجاد شده است.

اصطلاح وفای به عهد:

مفهوم عامی است که شامل پرداخت پول، تسلیم مال ، انجام یا خودداری از انجام یک کار است و یا در معنای انتقال یک مال می باشد.

در ایفای تعهد متعهد له با دریافت آنجه که در قرارداد مورد توافق دو طرفین بوده است از مسئولیت مبری خواهد شد یعنی اگر عین تعهد حتی به صورت ناقص هم اجرا شود دارای مسئولیت در مقابل شخص متعهد له خواهیم بود و او می تواند متعهد را ملزم به عین تعهد کند.

لازمه اهلیت در ایفای تعهد :

وجود اهلیت در ایفای تعهد بستگی دارد که در مقام تسلیم مال در ماهیت تملیک است یا تسلیم.

اگر در ماهیت تملیک است و شخص متعهد شده است که مالی رل به دیگری تملیک کند  از انجا که تصرف در مال با توجه به رعایت مصلحت شخص نیاز به اهلیت وی خواهد داشت در نیجه در مقام تملیک مال باید قصدو نیت به تملیک و حتی اهلیت قانونی داشت.

وجود اهلیت در تسلیم مال در سقوط تعهدات :

یکی از موارد ایجاد تعهدات انعقاد قراردا است در نتیجه اگر ماهیت خود عقد مانند بیع تملیک یک مال به شخصی است چون  جزء مقاضای ذات عقد بیسع است در نتیجه به مجرد وقوع عقد اگر قصد طرفین به انتقال مالیکت باشد مالکیت به خریدار منتقل شده است بنابراین پس از آن مال در دست فروشنده امانت قانونی خواهد بود در نتیجه هر گونه تعدی و تفریط او را مسئول خواهد کرد در این خصوص تسلیم مال به مالک یک اجرای تعهد است و چون عمل حقوقی محسوب نخواهد شد نیاز به اهلین نخواهد داشت و شخص مال موظف است به مالک آن تسلیکم کند.

از نظر بعضی حقوقدانان لزومم اهلیت در طرفین معامله برای ان که ایفای تعهد یک عمل حقوقی است لازم نمیدانند بلکه از جنبه حمایتی آن  برای حمایت از اشخاص محجور اهلیت را لازمه  آن می دانند .

در جاییکه مورد تعهد عین معین مانند یک اتومبیل مشخص است یا کلی در معین یعنی یک اتومبیل از فلان گاراژ مشخص است ایفای تعهد نیاز به اهلین نخواهد داشت ولی چون معنای تعهد بیشتر در مقام دین تعریف می شود در جایی که معامله کلی است یعنی مالی  با یک خصوصیت مشخص باید تحولی شود نیاز به اهلیت خواهد بود چون تعیین مال مورد نظر نیاز به قصد و اراده خواهد داشت.

ایفای دین از جانب غیر مدیون در سقوط تعدات :

به موجب قانون شخصی غیر از مدیون می تواند در مقابل طلبکار دین او را ایفا کنند منتها اگر به اجازه شخص مدیون ایفای تعهد کند می تواند نسبت به پول پرداختی به مدیون اصلی مراجعه کند در غیر این صورا حقی بر مدیون اصلی نخواهد داشت.

بنابراین هر پرداخت مالی به دیگری وجود دینی را لازم می داند نهایتا اگر شخصی چیزی به دیگری بدهد بدون آنکه در مقابل او مدیون باشد از انجا قانون گذارآنرا اماره بر عدم تبرع میداند در نتیجه می تواند انرا مطالبه کند.

آیا مالی که به دلیل مدیون نبودن اشتباها پرداخت می شود قابل مطالبه است ؟

در جایی که دینی وجود ندارد و شخصی خود را اشتباها مدیون می دانسته و پولی به شخصی پرداخت کرده است قانون گذار برای حمایت از پرداخت کننده ، پرداخت را عدم تبرع دانستخه است یعنی شخص قصد بخشش نداشته است.

در نتیجه در مقام وفای به عهد و در عقودی مانند ودیعه و وکالت و عاریعه و قرض ،هبه و غصب قول صاحب مال را مقدم  دانست و با توجه به  اصل عدم تبرع و حرمت مال مسلمان اصل بر عدم مدیونیت دهنده مال است و شخص مدعی باید اثبات کند مالی که گرفته مدیون بوده است.

ابراء در سقوط تعهدات :

یکی دیگر از اسباب اسقاط یک تعهد ابراء است که یک عمل حقوقی تبعی است یعنی تابع یک دین است بنابراین هنگامی که تعهدی بین طرفین ایجاد میشود طلبکار مدیون خود را از طلبش به او بری کند واز حق خود بگذرد.

بری کردن به دو لفظ ممکن است واقع شود :

1)طلبکار به مدیون خود بگوید طلبم را به تو بخشیدم یعنی به تو تملیک کردم.

2)طلبکار به مدیون خود بگوید تو را از دینی که به من داشتی بری کردم یعنی دینم را اسقاط کردم.

قانون مدنی ابرائ را در معنا و قسم تملیک  ،ابراء را در لفظ هبه دانسته و آن را به رسمیت  شناخته است .

ابراء یک عمل حقوقی یک طرفه است که تنها نیاز به اراده طلبکار و قصدو اهلیت او خواهد داشت  در نتیجه کسی که فاقد اهلیت است ابراء او نیز باطل خواهد بود.

عکس اسباب سقوط تعهد

مالکیت ما فی الذمه در سقوط تعهدات :

منظور از مالکیت ما فی الذمه آنست که شخص مالک چیزی می شود که بر عهده دادرد مانند انکه شخصی به مورث خود مدیون است و پس از فوت او این بدهی تا میزان سهم الارث شخص به لحاظ مالکیت بخشی از ماترک ساقط می شود

گروه وکلای حکمت:

متشکل از وکلای دادگستری مجرب و متخصص به امور حقوقی آماده ارائه خدمات حقوقی نوین به همگان در اسرع وقت میباشد در صورت تمایل از طریق راه های ارتباطی ذیل میتوانید با مجموعه در ارتباط باشید.

آدرس: شعبه 1 تهران- فلکه اول تهرانپارس خیابان 142 شرقی روبروی پاساژ سپید پلاک 39 طبقه دوم واحد 5

آدرس شعبه 2 تهران- نیاوران نرسیده به چهارراه کامرانیه روبروی پاساژ نارون پلاک 127 طبقه 6 واحد 11

تلفن : 02177719337    –  02126455688

تلگرام : vokalayehekmat

اینستاگرام : davood_cheshmi

در خصوص سقوط تعهدات نیاز به وکیل دارید میتوانید با شماره02177719337 یا شماره 09123439500 تماس بگیرید . دقت کنید فقط در ساعات اداری قادر به پاسخگویی هستیم
در خصوص سقوط تعهدات نیاز به مشاوره حقوقی دارید میتوانید با شماره02177719337 یا شماره 09123439500 تماس بگیرید . دقت کنید فقط در ساعات اداری قادر به پاسخگویی هستیم

یک سوال جزئی درباره سقوط تعهدات دارید ؟ در بخش دیدگاه ها بپرسید

2 پاسخ

  1. درمتن قرارداد مشارکت درساخت من سازنده تعهد کردم 2 واحد تجاری احداث نمایم و یک واحد سهم سازنده است و سازنده بایستی سهم خود را به قیمت کارشناسی به مالک بفروشد مالک پول خرید نداشت بی خیال این بند شد تا اینکه دوباره مدعی شده مغازه را میخاد با قیمت سال 96 ” سند اخذ شده و کل واحدها تحویل خریداران شده است . آیا بنده هنوزهم متعهد به اجرای این بند هستم یا تعهد بنده سقوط کرده است ؟ سپاس گزار میشم پاسخ دهید .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره حقوقی تلفنی 09123439500