الف. استنادات قانونی مشاوره حقوقی( در باب تجویز انتقال منافع  )

مشاوره حقوقی بیان می داردکه ..

برابر ماده ۱۸ و۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال۱۳۵۶

قانونگذار برای مستاجرین  دارنده حق کسب وپیشه امتیازی قائل شده مبنی بر اینکه..

اگر درمتن قرارداد اجاره، حق انتقال  مورد اجاره به غیر، قید  نشده باشد وبعدا نیز مالک نیز رضایت بر انتقال آن نداشته باشد ،میتواند اجازه انتقال مورد اجاره را در چارچوب دادخواست تجویز انتقال منافع از محکمه در خواست نمایند

متاسفانه غالبا رویت نموده ام ، مستاجرین  از وجود چنین حقی اصلاع نداشته و با انتقال مورد اجاره (بدون اجازه مالک )به غیر  ، موجب ورود خسارات فراوان به خود گردیده اند وجود یه وکیل و یا مشاورحقوقی در این باب می تواند برایتان بسیار راهگشا باشد    که در ذیل به شرح و بسط آن می پردازم

تجویز انتقال منافع

ب.نظر مشاوره حقوقی در باب حق انتقال  مستاجربه غیر   

در قرارداد های اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال ۵۶ در خصوص حق مستاجر بر انتقال مورد اجاره به غیر دو حالت متصور است

حالت اول:موجر به مستاجر در متن قرارداد اجازه،اجازه  انتقال به غیر داده باشد

در این باب بحثی نیست چرا که مستاجر می تواند با همان شرایط سابق مندرج  در عقد اجاره   مال مورد اجاره را ، برای  همان شغل ، یا شغل مشابه انتقال به غیر دهد ، در غیر اینصورت مالک می تواند با پرداخت نصف حق کسب و پیشه مستاجر را از ملک تخلیه نماید

حالت دوم : به مستاجر در متن قرارداد اجاره ،اجازه انتقال به غیر داده نشده

که در این حالت  مستاجر می تواند با تقدیم دادخواست تجویز انتقال منافع به دادگاه ، مجوز انتقال مورد اجاره به غیر را بگیرد

ج. نظر مشاوره حقوقی در باب شرایط دعوی تجویز انتقال منافع به غیر

دادخواست تجویز انتقال منافع به غیر ، با توجه به تعداد مستاجرین نیز حالت های مختلف پیدا می کند  

 ۱٫مستاجر ملک یک نفر باشند

که در این باب بحثی پیش نمی آید و مستاجر می تواند دادخواست تجویز انتقال منافع را به طرفیت مالک بدهد

۲٫مستاجرین ملک چند نفر باشند ( مشاعی )

بعضی موافق تقدیم دادخواست تجویز انتقال منافع باشند و بعضی هامخالف انتقال  مورد اجاره به غیر باشند، که در این مورد بر حسب اینکه ملک قابل افراز باشد یا نباشد حالت های مختلف پیدا می کند

الف. اگر ملک قابل افراز باشد ( قابل جدا و تفکیک سازی باشد )

هر یک از مستاجرین می توانند سهم خود را افراز و جدا سازی کنند و سپس دادخواست تجویز انتقال منافع  مورد اجاره را به غیر  بدهند

ب. اگر ملک قابل افراز نباشد

که در این مورددر خصوص حق انتقال مستاجرین در محاکم دو رویه متفاوت وجود دارد

۱٫بعضی قضات  قائل به این هستند که می توان دادخواست تجویز انتقال منافع مورد اجاره را بطرفیت مالک و سایر مستاجرین مشاعی مورد اجاره را داد

  1. برخی قضات قائل به این هستند که پذیرش دادخواست تجویز انتقال منافع مورد اجاره ، منوط به درخواست وپذیرش همگی مستاجرین است بعبارتی اگر ملکی ۵ نفر مستاجر داشته باشد با درخواست یک نفر اصلا نمی توان دادخواست تجویز انتقال منافع مورد اجازه را از طریق محکمه خواست

د .نظر مشاوره حقوقی در باب ..

راهکار عملی بر اخذ حکم تجویز انتقال منافع از محکمه

  1. بدوا مستاجر میبایست با ارسال اظهارنامه از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ، مالک را از قصد خود مبنی بر انتقال مورد اجاره به غیر ،مطلع نماید
  2. سپس مبادرت به تقدیم دادخواست تحویز انتقال منافع بطرفیت مالک در دادگاه عمومی محل وقوع ملک نماید

 

  1. پس از حضور طرفین دعوی در در جلسه رسیدگی ۲ حالت پیش می آید

 

الف. موجر حاضر به پرداخت حق کسب و پیشه مستاجر باشد

در این مورد دادگاه ضمن ارجاع مراتب به کارشناس رسمی دادگستری  و تعین میزان حق کسب و پیشه ،حکم به تخلیه ملک مورد اجاره را  می دهد

واینکه موجر موظف است ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ حکم قطعی دادگاه ،حق کسب و پیشه مستاجر را پرداخت کند

و اینکه  متعاقبا مستاجر موظف است ظرف مهلت ۶ ماه از تاریخ انقضای مهلت ۳ ماه، در صورت عدم پرداخت حق کسب و پیشه  از ناحیه  مالک ،به هر کسی میخواهد (برابر شرایط مندرج در قرارداد  اجاره نامه سابق ) ملک مورد اجاره را به غیر انتقال دهد ، در غیر اینصورت  مجوز انتقال مستاجر ، ملغی می شود

ب. موجر حاضر به پرداخت حق کسب و پیشه مستاجر نباشد

که در این صورت مستاجر می تواند پس از صدور حکم  قطعی دادگاه ،منافع مورد اجاره را به غیر انتقال دهد

نکاتی در باب تجویز انتقال منافع از نظر مشاوره حقوقی ..

حکم تجویز انتقال منافع ،نیاز به در خواست صدور اجراییه ندارد چرا که این نوع احکام  جنبه اعلامی دارد نه اجرایی

با توجه به اینکه قوانین مرتبط با حق کسب و پیشه و سرقفلی ،بسیار پیچیده و خاص بوده ، قبل  از اقامه  و طرح اینگونه دعاوی  ، نظر وکیل پایه دادگستری ویا وکیل حقوقی و یا مشاوره حقوقی ملکی را در این زمینه جویا شوید

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار + چهارده =