علامت تجاری و حمایت قانون گذار ازآن چیست؟

میدانید که اگر حق استفاده از علامت تجاری ثبت شده را نداشته باشید نقض حق محسوب و دارای مسئولیت کیفری هستید:  قانون گذار در ماده 30 قانون علائم تجاری،علامت تجاری را برای مالک آن مورد حمایت قرارداده استعلامت به هر نشان قابل رؤيتي گفته می ش…
فسخ مبایعه نامه از طرف فروشنده چگونه است؟اعمال خیار فسخ چگونه است ؟

اطلاعات بانکی مشتریان و بازداشت وجوه آنها -مراجع صالح دستور به توقیف؟

اطلاعات بانکی مشتریان و بازداشت وجوه آنها -مراجع صالح دستور به توقیف؟ حسابهای خصوصی افراددربانکها مطابق قانون اساسی جزء حقوق ملت است و بانک به عنوان وکیل و یا امین مشتریان موظفند هرگونه اطلاعات در این زمینه را جز درمواردی که قانون مشخص کرده ا…
فسخ مبایعه نامه از طرف فروشنده چگونه است؟اعمال خیار فسخ چگونه است ؟

جایگاه مالکیت در قانون اساسی چیست ؟ چه کسی مالک یک مال شناخته خواهد شد ؟

جایگاه مالکیت در قانون اساسی: مطابق قانون ، مالکیت کاملترین حق عینی محسوب خواهدشد یعنی شخص هم مالک اصل مال و هم مالک منافع آن شناخته می شود و تمام اختیارات را ازجهت استفاده وبهره برداری از آن را خواهدداشت که درماده 30 قانون مدنی به آن اشاره شد…
کمیسیون ماده ۷۷ وظایف و حدود اختیارات آن – قانون شهرداری در رابطه با عوارض-کاملا کاربردی

کمیسیون ماده ۷۷ وظایف و حدود اختیارات آن – قانون شهرداری در رابطه با عوارض-کاملا کاربردی

یکی از اصلیترین و مهمترین منبع درآمد شهرداری دریافت عوارض تحت عنوان های مختلف از شهروندان است.عوارض از جمله هزینه هایی است که شهروندان در برابر خدماتی که دریافت می کنند پرداخت میکنند. عوارضی که شهرداری از مردم دریافت میکند دارای یک منشا خاص است…
طلاق غیابی و امور مالی زن -نفقه و مهریه درطلاق غیابی چگونه است ؟

طلاق غیابی و امور مالی زن -نفقه و مهریه درطلاق غیابی چگونه است ؟

زمانی که خواهان به دادگاه دادخواست میدهد ، وقت جلسه دادرسی با توجه به حق خوانده ،واوراق قضایی به او نیز بایدابلاغ واقعی شود ولی اگر این ابلاغ قانونی بوده و اوراق به خود خوانده تحویل داده نشود ویا اینکه در جلسات دادگاه حاضر نشده و لایحه دفاعی نی…
بیمه کارگران ساختمانی -کارگر ساختمانی کیست؟کاملا کاربردی

بیمه کارگران ساختمانی -کارگر ساختمانی کیست؟کاملا کاربردی

کارگر ساختمانی به چه کسی گفته میشود؟ کارگر ساختمان به معنای کار کننده و کسی که در کارگاه ساختمانی کار می‌کند و مزد می‌گیرد ودر مقابل کارفرما قرار دارد. آموزش و صلاحیت کارگران ماهر یا کارگران فنی ساختمان و استادکاران ساختمان ضمن دریافت کارت م…
نفقه چیست ؟حق و حقوق مالی زن و اولاد بعد از فوت همسر چگونه است ؟

نفقه چیست ؟حق و حقوق مالی زن و اولاد بعد از فوت همسر چگونه است ؟

نفقه چیست؟ نفقه شامل نیازهای متعارفی است که به عنوان حق زن ،قانون ایران در مورد آن به شدت سختگیری کرده است چرا که در صورت عدم پرداخت آن ممکن است زن دچارعسروحرج شود و منجربه فساد وی گردد بنابراین هر چیزی که ازنظر عرف جز مایحتاج یک زن محسوب می …
مردناشزه کیست و حق زن در ناشزه بودن مرد چیست ؟

مردناشزه کیست و حق زن در ناشزه بودن مرد چیست ؟

دربخش حقوق خانواده تصریح به حق طلاق برای مرد و نبود آن برای زنان پرسشی است بس مهم از آنجا که با انعقاد عقد نکاح، زوجین در مقابل هم دارای تکالیفی شده که استنکاف هریک از آنها از وظایف خود موجب نشوز او می شود ازوظایف مرد که در خانواده بر عهده اوس…
مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی-کاملا کاربردی

مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی-کاملا کاربردی

سوابق بیمه تامین اجتماعی : بیمه تامین اجتماعی در بین سایر بیمه های دیگر دارای بیشترین بیمه گذاراست بنابراین تمام افرادی که شاغل و دارای بیمه تامین اجتماعی هستند باید بدانند که چند سال سابقه بیمه دارند وآیا تمام سوابق بیمه ای برایشان اعمال شده اس…
 تصرف ماترک بدون اجازه وراث  ؟مطالبه اجرت المثل   ، ثبت و انتقال ملک متوفی بدون اذن وراث ، سهم الارث زن دوم بدون اولاد ؟

 تصرف ماترک بدون اجازه وراث  ؟مطالبه اجرت المثل   ، ثبت و انتقال ملک متوفی بدون اذن وراث ، سهم الارث زن دوم بدون اولاد ؟

مالکیت ورثه بر سهم الارث: مالکیت ورثه بر سهم الارث وقتی مستقر است که حقوق و دیونی که بر ذمه متوفی بوده است ادا شود و با توجه به درجه قرابت،سهم هریک از وراث از مالکیت اموال مشخص می شود در این گونه موارد باید وراث دعوی تقسیم مطرح کنند زیرا تا زمانی که امو…
فسخ مبایعه نامه از طرف فروشنده چگونه است؟اعمال خیار فسخ چگونه است ؟

تعهدات درمانی سازمان تامین اجتماعی-مدارک لازم جهت صدور دفترچه بیمه تامین اجتماعی-شرایط دریافت دفترچه المثنی تامین اجتماعی چیست؟

تعهدات درمانی سازمان تامین اجتماعی در مورد شخص بیمه شده: سازمان تأمین اجتماعی به دو روش درمان مستقیم و درمان غیر مستقیم به بیمه‌گزار خدمات ارائه میدهد.افرادی که دارای دفترچه تامین اجتماعی هستند میتوانند از خدمات بیمارستانی و کلینیکی و پاراکل…
قراردادهای نامشروع کدامند ? ضمانت اجرای آنها چیست ؟

  قرارداد نامشروع چیست ؟ ضمانت اجرای آن کدام است ؟کاملا کاربردی

مطابق ماده 10 قانون مدنی که به اصل ازادی اراده در قراردادها اشاره دارد در نظام حقوقی قراردادها از جایگاه ویژه ای بر خوردار است وهر نوع توافق خصوصی که برخلاف قانون آمره و نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد را باطل و موجب انحلال قراداد می داند .در م…
مالیات بر درآمد اتفاقی چیست؟چه مواردی مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود؟

مالیات بر درآمد اتفاقی چیست؟چه مواردی مشمول مالیات اتفاقی نخواهد بود؟

مالیات بر درآمد اتفاقی : درآمد نقدی و یا  غیر نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلا عوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به صورت رایگان و یا به عنوان جایزه یا هر عنوانی دیگر از این قبیل تحصیل می نماید ، مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در قان…
اصلاحیه قانون چک چگونه است ؟ صدور چک حامل چیست ؟ حقوق صادرکننده کدامند؟

قانون جدید چک چگونه است ؟ صدور چک حامل چیست ؟ حقوق صادرکننده کدامند؟

اصلاحیه قانون چک: بهتر است در زمان صدور چک درج بابت و علت صدور چک ذکر شودصدور سند تجاری ( چک ، سفته ، برات ) اماره و یا نشانه است بر بدهکار بودن صادر کننده آن بنابراین اگرصادر کننده آن هدفی به غیر از آن دارد باید صریحا ذکر کند در غیر این صورت …
گذر نامه چیست ؟افراد فاقد گذرنامه بخوانندبرگ گذر بیگانگان چیست ؟

افراد فاقد گذرنامه بخوانند،گذر نامه چیست ؟برگ گذر بیگانگان چگونه است ؟

          افراد فاقد گذرنامه بخوانند،گذر نامه چیست ؟برگ گذر بیگانگان چیست ؟   گذر نامه سندی است که از طرف ماموران صلاحیت دار دولت برای مسافرت اتباع خود به خارج و یا اقامت در خارج و یا مسافرت از خارج داده می شود صدور گذر نامه منوط به …
قرارداد کتبی یا شفاهی ؟ نحوه اثبات قرارداد شفاهی چگونه است ؟ اعتبار قرارداد شفاهی چقدر است ؟

قرارداد کتبی یا شفاهی چیست؟ نحوه اثبات قرارداد شفاهی چگونه است ؟ اعتبار قرارداد شفاهی چقدر است ؟

افراد با اهدافی متفات قرادای منعقد می کنند و با در نظر گرفتن جنبه های مختلف یک قرارداد برای تنظیم آن به صورت حرفه ای باید تمامی جنبه های آن از نظر حقوقی و مالی  مد نظر قرار گیرد و همچنین مسایلی چون ضمانت اجرا ی تعهدات ،اثر فورس ماژور بر قرارداد…
بیمه از کارافتادگی چیست؟انواع از کارافتادگی-قوانین از کارافتادگی-کاملا کاربری

بیمه از کارافتادگی چیست؟انواع از کارافتادگی-قوانین از کارافتادگی-کاملا کاربردی

از کارافتادگی چیست؟ یکی از تکالیف و تعهداتی که در سازمان تامین اجتماعی پیش بینی شده است دریافت بیمه بیکاری برای از کارافتادگان است،که با توجه به علت از کارافتادگی (حادثه و یا بیماری) ودرصد از کارافتادگی (کلی-جزئی-غرامت نقص عضو) مورد بررسی قرار…
هنگام شکایت از کارفرما چه نکاتی باید رعایت شود؟کاملا کاربردی

هنگام شکایت از کارفرما چه نکاتی باید رعایت شود؟کاملا کاربردی

هنگامی که کارگری به هر دلیل اخراج  میشود برای گرفتن حق پایمال شده خود از کارفرما شکایت میکند که اگر این نکات هنگام شکایت از کارفرما رعایت نشود ممکن است حقشان ضایع شود این نکات عبارتند از:1- کارگر اخراجی  ظرف مدت  30 روز زمان دارد که به شعبه ادا…
اگر مساحت ملک بیشتر از موضوع ذکر شده در قرارداد باشد چه باید کرد؟

اگر مساحت ملک بیشتر از موضوع ذکر شده در قرارداد باشد چه باید کرد؟

بعد از انعقاد قراداد طرفین در مقابل هم متعهد به اجرای همان موضوعی هستند که در قرارداد ذکر شده است بنابراین در صورتی که موضوع قرارداد در حین اجرای تعهد کمتر یا بیشتر باشد و یا اینکه اگر از لحاظ کیفیت همان چیزی که مورد توافق قرار گرفته  نباشد چه …
شکایت از کارفرما بابت حقوق و مزایا- اقدامات لازم برای شکایت از کارفرما - مدارک لازم برای طرح شکایت -کاملا کاربردی

شکایت از کارفرما بابت حقوق و مزایا- اقدامات لازم برای شکایت از کارفرما - مدارک لازم برای طرح شکایت -کاملا کاربردی

اگر با کارفرمای خود مشکل دارید و قصد شکایت از او را دارید باید با قوانین اداره کار و امور اجتماعی آشنا شوید اطلاع و آگاهی از این قوانین کمک بسیار زیادی میکند تا پیروز این محکمه شما باشید.مراحل و اقدامات لازم برای شکایت از کارفرما: 1- شعب…
فسخ مبایعه نامه از طرف فروشنده چگونه است؟اعمال خیار فسخ چگونه است ؟

نمونه اظهارنامه الزام به تنظیم سند رسمی

                             نمونه اظهارنامه دعوت فروشنده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال ملک  مشخصات و اقامتگاه اظهارکننده موضوع اظهارنامه مشخصات و اقامتگاه مخاطب(مشخصات وکیل) به  وکالت از  (مشخصا…
مرجع صالح برای رسیدگی به حل و فصل اختلافات بین کارگر و کارفرما-کاملا کاربردی

مرجع صالح برای رسیدگی به حل و فصل اختلافات بین کارگر و کارفرما-کاملا کاربردی

مرجع رسیدگی اختلافات کارگر و کارفرما: هنگامی که اختلافی بین کارگر و کارفرما پیش می آید الویت اول برطرف کردن این اختلافات و ایجاد صلح و سازش بین طرفین دعوا است در صورتیکه این اختلافات پایان نگرفت برای برطرفکردن آن باید به مرااجع هیئت های رس…
وکیل اداره کار-اختلافات کارگر و کارفرما-شرایط انعقاد قرارداد کاری-کاملا کاربردی

وکیل اداره کار-اختلافات کارگر و کارفرما-شرایط انعقاد قرارداد کاری-کاملا کاربردی

اختلافات کارگر و کارفرما: یکی از موضوعات مهمی که در دعاوی حقوقی مطرح است مشکل کارگر و کارفرما است که این اختلافات ناشی از عدم آگاهی از قوانین اداره کار است. عده ای از کارفرمایان محترم به قوانین اداره کار احترام گذاشته و علاوه بر انعقاد قرار…

حق اشتغال زن و منع آن در نکاح موقت چیست ؟ استقلال مالی زن و اجرت المثل-کاملا کاربردی

حق اشتغال زن : زن میتواند از طریق انعقاد قراردادهای مالی و کاری اعم از عقود  و ایقائات در فعالیت های اقتصادی و مالی مشارکت داشته باشد امروزه عقودی همچون خرید و فروش و اجاره و استخدام ‚قراردادهای مالی هستند که زن همچون مرد اهلیت تام در انعق…
مالیات و انواع آن چیست ؟ مالیات بردرآمد وسائط نقلیه چیست؟کاملا کاربردی

مالیات و انواع آن چیست ؟ مالیات بردرآمد وسائط نقلیه چیست؟کاملا کاربردی

مالیات چیست ؟  مالیات به زبان ساده وجوهی است که دولت برای تامین هزینه های خود از اشخاص دریافت میکند،به بیان دیگر مالیات مبلغی است که دولت بر اساس قانون و به منظور تقویت عمومی حکومت و تامین مخارج عامه از اشخاص ، شرکت ها و موسسات دریافت میکن…
بیمه تامین اجتماعی چیست؟تکالیف و تعهدات این سازمان نسبت به شخص بیمه شده

بیمه تامین اجتماعی چیست؟تکالیف و تعهدات  سازمان تامین اجتماعی نسبت به شخص بیمه شده-کاملا کاربردی

بیمه تامین اجتماعی چیست؟ بر اساس قانون و مقررات تامین اجتماعی هر کارگری که برای کارفرمایی کار میکند و از او حقوق یا دستمزد (نقدی و یا غیر نقدی) دریافت میکند اگر مشمول سایر قوانین بیمه ای کشور نباشد ،مشمول قانون تامین اجتماعی است و از زمانی…
حق فسخ قرارداد اجاره - تقاضای تخلیه ملک مورد اجاره - عدم پرداخت هزینه های مصرفی یکی از تکالیف طرفین قرارداد احترام به اراده و خواست طرف مقابل و عمل کردن به مفاد قرارداد است اگر در خصوص نحوه و چگونگی و یا میزان استفاده مستاجر از عین مستاجره صریحا و به طور واضح شرطی مقرر شده باشد مستاجر موظف است در همان حدود رفتار کند اما اگر در اجاره نامه در خصوص نحوه استفاده به طور صحیح و روشن توافقی شرط نشده باشد باز هم نمیتوان به هر شکل از مورد اجاره استفاده کرد بلکه باید براساس اراده و خواست واقعی موجر که در هنگام تنظیم اجاره نامه بر اساس آن توافق شده بود عمل شود منظور از استفاده متعارف آن است که باید طبق روال عرف از منافع موضوع اجاره بهره برداری شود حتی اگر در قرارداد به طور کامل توضیح داده نشده باشد. بنابراین هرگاه مستاجر در هنگام استفاده از عین مستاجره از حدود عرفی تعدی و تفریط کند و امکان جلوگیری از این رفتار وی فراهم نباشد موجر حق فسخ خواهد داشت . تقاضای تخلیه ملک مورد اجاره یکی از مواردی که از طریق دادگاه میتوان تقاضای تخلیه نمود به علت تغییر شغل است به عبارتی اگر ملک با کاربری تجاری یا اداری است حتما به شغل مربوطه هم اشاره شود و اگر امکان تغییر شغل وجود دارد این مطلب در قرارداد باید ذکر شود البته تغییر شغل در صورتی از موجبات فسخ قرارداد است که شغل جدید از نظر عرف مشابهه شغل سابق نبا شد و موجب ضرر موجر شود بنابراین تغییر شغل فقط با رضایت موجر ممکن است . عدم پرداخت هزینه های مصرفی در ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مسئولیت مستاجر در پرداخت هزینه های مصرفی اشاره کرده است و مستاجر را مسئول پرداخت آن تلقی کرده است ماده مذکور تصریح کرده که چنانچه موجر مدعی ورود خسارت به عین مستاجره از ناحیه مستاجر و یا عدم پرداخت مال الاجاره یا بد .

حق فسخ قرارداد اجاره - تقاضای تخلیه ملک مورد اجاره - عدم پرداخت هزینه های مصرفی

حق فسخ قرارداد اجاره : یکی از تکالیف طرفین قرارداد احترام به اراده و خواست طرف مقابل و عمل کردن به مفاد قرارداد است اگر در خصوص نحوه و چگونگی و یا میزان استفاده مستاجر از عین مستاجره صریحا و به طور واضح شرطی مقرر شده باشد مستاجر موظف است د…
میزان سهم مستمری هر یک از بازماندگان بیمه شده متوفی

میزان سهم مستمری هر یک از بازماندگان بیمه شده متوفی

مستمری بازماندگان شخص بیمه شده(سازمان تامین اجتماعی) همانطور که در ماده 83 قانون تامین اجتماعی آمده است سهم مستمری هر یک از بازماندگان بیمه شده متوفی به شرح ذیل میباشد:بر اساس این قانون، میزان مستمری همسر بیمه شده متوفی معادل 50 درصد م…
گواهی انحصار وراثت - عدم ذکر نام یکی از وراث – مجازات آن برای متقاضی –کاملا کاربردی

عدم ذکر نام ورثه در گواهی انحصار وراثت – اعتراض به گواهی و جرم کلاهبرداری ؟ –کاملا کاربردی

 عدم ذکر نام ورثه در گواهی انحصار وراثت : بعد از فوت هر شخص اموال او به ورثه منتقل خواهد شد ولیکن قبل از آن باید تعداد وراث و سهم هریک مشخص شود به همین دلیل قانونگذار قبل از انجام هر اقدامی درخواست گواهی انحصار وراثت را پیش بینی کرده است که درآن ت…
اختلافات ناشی از حق پارکینگ ؟پارکینگ مزاحم چیست ?

اختلافات نا شی از حق پارکینگ چگونه است ؟پارکینگ مزاحم -کاملا کاربردی

اختلافات ناشی از حق پارکینگ ؟ طبق قانون هیچ یک از واحدها نباید خودرو خود را به گونه‌ای پارک کنند که مانع رفت و آمد سایر ساکنین شود. در صورتی که واحدی، بدون داشتن حق پارکینگ، خودرو خود را درون ساختمان پارک نماید می‌توان از او شکایت کرد از آن…
سهم و حقوق مستمری بگیران بازماندگان متوفی (تامین اجتماعی) چقدر است؟

سهم و حقوق مستمری بگیران بازماندگان متوفی-شرایط دریافت-مدارک لازم (تامین اجتماعی) چقدر است؟

شرایط گرفتن مستمری: ١-  عیال دائم بیمه ­شده متوفی٢-  شوهر بیمه ­شده زنبه شرط آنکه علاوه بر اینکه اولاً تحت تکفل زن بوده و ثانیاً سن او از شصت سال متجاوز باشد و یا طبق نظر کمیسیون پزشکی موضوع ماده ٩١ قانون تأمین ­اجتماعی ازکارافتاده بو…
فسخ مبایعه نامه از طرف فروشنده چگونه است؟اعمال خیار فسخ چگونه است ؟

جرم تبانی برای بردن مال دیگری و مجازات آن چیست ؟

جرم تبانی برای بردن  مال دیگری و مجازات آن چیست ؟ مطابق ماده 2 قانون مجازات اسلامی هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب میشود جرم انتقال مال غیر که در عرف جامعه با عنوان فروش مال غیر مشهور شده است یکی از ص…
فسخ مبایعه نامه از طرف فروشنده چگونه است؟اعمال خیار فسخ چگونه است ؟

اختلافات ناشی از قرارداد - ضمانت اجرای عدم اجرای تعهد -دادگاه صالح رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد

 با توجه به حاکمیت اراده و نقش آن در انعقاد قراردادها هرگاه در مورد تفسیر یا اجرای آن اختلافی حاصل شود مرجع حل اختلاف آن نیز طرفین خواهند بود ولیکن در صورتی که طرفین موفق به حل آن نشونددادگاه صالح حل اختلاف خواهد کرد همچنین به موجب م…
فسخ مبایعه نامه از طرف فروشنده چگونه است؟اعمال خیار فسخ چگونه است ؟

بیمه تامین اجتماعی - انواع بیمه تامین اجتماعی و تعریف آن-کاملا کاربردی

  بیمه شده چه کسی است؟ بیمه شده شخصی است که رأسا" مشمول مقررات تأمین اجتماعی بوده و با پرداخت مبالغی به عنوان حق بیمه حق استفاده از مزایای مقرر دراین قانون را داردخانواده بیمه شده شخص ، اشخاصی هستند که به تبع بیمه شده از مزایای م…
مالیات بر درآمد مشاغل چیست؟

مالیات بر درآمد مشاغل چیست؟

مالیات بر درآمد مشاغل: در آمدی که شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصلهای این قانون در ایران تحصیل کند پس از کسر معافیتهای مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل میباشند.درآمد شرکتهای مدنی (…
فسخ مبایعه نامه از طرف فروشنده چگونه است؟اعمال خیار فسخ چگونه است ؟

تقسیم اموال غیر منقول متوفی ؟ اتباع ایرانی – اتباع خارجی – کا ملا کاربردی

  تقسیم اموال غیر منقول متوفی ؟ اتباع ایرانی – اتباع خارجی – کا ملا کاربردی در باب اموال غیر منقول به جا مانده از متوفی و تقسیم این اموال که بیشتر ناظر به زمین و املاک به جا مانده است باید بین املاکی که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته با ا…
بررسی علل حوادث ناشی از کار و وظیفه کارفرما و سازمان تامین اجتماعی-بسیار کاربردی

حوادث ناشی از کار چیست؟ بررسی علل حوادث ناشی از کار -وظیفه کارفرما و سازمان تامین اجتماعی چیست؟بسیار کاربردی

در ایران سالانه افراد بسیار زیادی جان خود را حین انجام کار و وظیفه  از دست میدهند.   دومین عامل مرگ و میر در ایران بعد از تصادفات، حوادث ناشی از کار است. بنابراین آموزش مسائل ایمنی در همه قشر از کارفرما تا کارکنان و ........  نقش به سزایی  در …
وکیل ملکی به چه کسی گفته میشود و حوزه های تخصصی یک وکیل ملکی؟

وکیل ملکی به چه کسی گفته میشود و حوزه های تخصصی یک وکیل ملکی؟

وکیل ملکی کیست؟ وکیل ملکی به شخصی گفته میشود که در دعاوی حقوقی و کیفری مربوط به املاک تخصص دارد.دعاوی ملکی مستلزم داشتن دانش ،تجربه و تخصص فراوان است.زیرا دعاوی مربوط به املاک دارای پیچیدگی های فراوانی است بنابراین به وکیلی نیاز هست که …

وکیل پایه یک دادگستری به چه کسی گفته میشود و فرق آن با وکیل پایه دو چیست؟

وکیل به چه کسی گفته میشود؟ وکیل کسی است که از طرف شخص دیگری، اعم از حقوقی یا حقیقی به موجب عقد وکالت برای انجام کاری مأمور می‌شود. وکالت یک عقد جایز است که در چارچوب مقررات قانون مدنی منعقد می‌شود و طرفین آن وکیل و موکل نامیده می‌شوند.در اص…
سند عادی و انتقال مورد معامله بین خریدار و فروشنده؟

سند عادی و انتقال مورد معامله بین خریدار و فروشنده؟

آیا مجرد تنظیم سند عادی بین فروشنده و خریدار برای تحقق بیع کافی است ؟ مجرد قصد بیع  یا  تنظیم سند عادی در مورد آن برای تحقق بیع و انتقال مالکیت مورد معامله به مشتری کافی نیست و تا زمانی که معامله به نحو صحت  واقع نشود خریدار نمی تواند فروشنده …
مرور زمان مالیاتی -مالیات برارزش افزوده -انواع مالیات و برگه تشخیص چیست؟

مرور زمان مالیاتی -مالیات برارزش افزوده و جرائم آن چیست؟

مرور زمان مالیاتی چیست؟ مرور زمان مالیاتی مدت زمانی است که طبق قانون مالیات های مستقیم ماموران مالیاتی اجازه دارند مالیات متعلق به درآمد مشمول مالیات و یا سایر پایه های مالیاتی را محاسبه و مطالبه نمایند و پس از گذشت آن زمان اجازه قانونی مزبور از آنا…
استردادمالیات -اظهارنامه مالیاتی -برگه مفاصا حساب-جرائم مالیاتی به چه معناست؟

استردادمالیات اظهارنامه مالیاتی برگه مفاصا حساب-جرائم مالیاتی به چه معناست؟

استرداد مالیات به چه معناست؟ به عملیات برگشت مازاد (مالیات مطالبه شده و پرداخت شده )از سوی حوزه مالیاتی استرداد گفته میشود.البته کلمه استردادمعنای ادبی خاص خود را دارد ولی در حسابداری مالیاتی نام عملیات خاصی است.بطور خلاصه سخت ترین بخش مالیا…
مباحث مالیاتی-مودی کیست؟کارشناس ارشد مالیاتی کیست؟انواع مالیات؟

مباحث مالیاتی-مودی کیست؟کارشناس ارشد مالیاتی کیست؟انواع مالیات؟

چند تعریف کاربردی در مباحث مالیاتی: مودی کیست؟ به اشخاص حقیقی و حقوقی که در حوزه مالیاتی تشکیل پرونده میدهند (ارباب رجوع به حوزه مالیاتی)مودی مالیاتی گفته میشود. کارشناس ارشد مالیاتی (ممیز)به چه کسی گفته میشود؟ یکی از مهمترین و حساس ترین پستهای سازمانی …
بهترین وکیل خانواده در شرق تهران-طلاق و انواع آن-حقوق و تکالیف زن و مرد نسبت به یکدیگر -داود چشمی

بهترین وکیل خانواده در شرق تهران-طلاق و انواع آن-حقوق و تکالیف زن و مرد نسبت به یکدیگر -داود چشمی

طلاق و انواع آن: خانواده کانونی  است امن و راحت که زن  و شوهر مانند ستونهای آن میمانند و در قبال هم حقوقی را دارند که احترام نگذاشتن به آن باعث از بین رفتن و نابودی بنیان خانواده خواهد شد  و همانطور که میدانید امروز به دلایل بسیار زیادی ممکن…
مشاور املاک کیست؟ وظایف قانونی ؟ و مسئولیت های مدنی و کیفری (خیانت در امانت)کاملا کابردی

مشاور املاک کیست؟ وظایف قانونی ؟ و مسئولیت های مدنی و کیفری (خیانت در امانت)کاملا کابردی

مشاوره املاک و قانون: همانطور که از اسم آن پیداست  مشاوره و راهنمایی افراد برای انجام معاملات ملکی است و نشان دهنده آن است که بسیاری از سیاستهای معاملات به مشاوره باز میگردد و این شغل یکی از مشاغل پر دردسر بوده که به طور عادی وظایف بسیاری برعه…
مواردی که لازم است طرفین معامله برای جلوگیری از هر گونه جرم کلاهبرداری قبل از انجام  معاملات املاک از آن اگاه شوند.

مواردی که لازم است طرفین معامله برای جلوگیری از هر گونه جرم کلاهبرداری قبل از انجام  معاملات املاک از آن اگاه شوند.

مواردی که لازم است طرفین معامله برای جلوگیری از هر گونه جرم کلاهبرداری قبل از انجام  معاملات املاک از آن اگاه شوند: اول از هر اقدامی طرفین معامله باید در هنگام خرید ملک از وضعیت سند آگاهی پیدا کنند چرا که املاکی نیزمورد معاملات قرار خواهد گرفت که در…
املاک اوقافی و مراحل انتقال آن  و نحوه تشخیص سند آن نسبت به دیگر املاک ؟

املاک اوقافی و مراحل انتقال آن  و نحوه تشخیص سند آن نسبت به دیگر املاک ؟

مال وقفی در قانون مدنی این چنین تعریف شده است : مطابق ماده 55  وقف عقدی است که عین مال حبس و منافع آن تسبیل میشود مطابق تعریف ارائه شده اموالی یا ملکی که وقف میشود تنها به اداره موقوفات کشور تعلق نخواهد داشت و همچنین مسئله معارض هم مطرح نخواهد شد  شرا…
تحلیل قراردادهای قانونی پیش فروش ساختمان و ضمانت عدم اجرای تعهدات توسط  پیش فروشنده-قابل توقیف بودن یا نبودن آپارتمان پیش فروش

تحلیل قراردادهای قانونی پیش فروش ساختمان و ضمانت عدم اجرای تعهدات توسط  پیش فروشنده-قابل توقیف بودن یا نبودن آپارتمان پیش فروش

نکات قانونی پیش فروش ساختمان:   امروزه بسیاری از نگرانی ها در انعقاد قراردادها بیشتر در حوزه املاک خواهد بود چرا که حتینیز افراد با هدف آگاهی کامل ازانعقاد آن ممکن است خسارات هنگفتی به آنها وارد شود البتهاین اختلافات در زمانی ک…
پرسش و پاسخ های مالیاتی-مراحل هفتگانه فراخوان مالیات بر ارزش افزوده چیست؟

پرسش و پاسخ های مالیاتی-مراحل هفتگانه فراخوان مالیات بر ارزش افزوده چیست؟

پرسش و پاسخ مالیاتی مراحل هفت گانه فراخوان مالیات بر ارزش افزوده چیست؟ 1 - در سال 1387 مرحله اول فراخوان ارزش افزوده کلیه وارد کنندگان و صادر کنندگان و همچنین فعالان اقتصادی با مجموع  فروش یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون ریال یا بیشتر ، …
فسخ مبایعه نامه از طرف فروشنده چگونه است؟اعمال خیار فسخ چگونه است ؟

فسخ مبایعه نامه از طرف فروشنده چگونه است؟اعمال خیار فسخ چگونه است ؟

فسخ مبایعه نامه از طرف فروشنده چگونه است؟ مطابق ماده 185 قانون مدنی عقد لازم عقدی است که هیچ کدام از طرفین معامله جزء در موارد معین حق فسخ آن را نخواهند داشت .و در ماده 219 نیز قانون گذار بر لزوم اجرای عقد لازم بین طرفین معامله و قائم مق…