ممنوع الخروج شدن زوج بابت مهریه

در خصوص ممنوع الخروج شدن زوج بابت مهریهنیاز به وکیل دارید میتوانید با شماره02177719337 بگیرید . پاسخگویی از 9 صبح تا 18 می باشد. تماس فقط از تهران و شهر های اطراف -شهرستان پاسخگویی نداریم.
برای ممنوع الخروج شدن زوج بابت مهریه نیاز به مشاوره حقوقی دارید میتوانید با شماره02177719337 تماس بگیرید . پاسخگویی از 9 صبح تا 18 می باشد. تماس فقط از تهران و شهر های اطراف -شهرستان پاسخگویی نداریم.😊

در این مقاله ما به بررسی مهم ترین نکات درباره ممنوع الخروج شدن زوج بابت مهریه توسط زوجه پرداخته ایم پیشنهاد گروه وکلای حکمت برای شما همراهان عزیز این است که این مقاله را تا انتها بخوانید و در هر قسمتی از این مطلب اگر سوالی راجع به ممنوع الخروج شدن زوج بابت مهریه برایتان پیش آمد آن را در قالب کامنت بیان کرده تا وکیل خانواده گروه وکلای حکمت که سالها است در این حوزه تخصص و تجربه دارد شما را راهنمایی کند.

شماره تلفن وکیل خانواده:

اگر راجع  به ممنوع الخروج شدن زوج بابت عدم پرداخت مهریه سوالی برایتان پیش آمد و نیار به برقراری ارتباط با وکیل خانواده متخصص و مجرب و سپردن پرونده خود به ایشان را داشتید با شماره های ۰۹۱۲۳۴۳۹۵۰۰ و یا ۰۲۱۷۷۷۱۹۳۳۷ تماس حاصل نمایید.

آدرس وکیل خانواده:

فلکه اول تهرانپارس خیابان قانع یا ۱۴۲ شرقی پلاک ۳۹ طبقه دوم واحد ۵

راه های رفع ممنوع الخروج کردن زوج:

اگر مرد بدهکار نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام کند و یا زن از تقاضای ممنوع‌ الخروجی همسرش صرف نظر کند. و دادگاه و مراجع قضایی قرار یا حکمی مبنی بر رفع ممنوع‌الخروجی مرد به لحاظ تامین خواسته زن صادر کنند، اداره ثبت از ممنوع‌الخروجی مرد رفع اثر می‌کند.

آیا شرایط شغلی مرد تاثیری در ممنوع الخروج بودن او دارد یا خیر:

گاهی اوقات شخص به دلیل نوع کار و حرفه ای که دارد و لازمه آن خروج از کشور است تقاضای رفع ممنوع‌الخروجی دارند.

در  این موارد به استناد رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری که در تاریخ ۲۳ بهمن ماه سال ۸۰ صادر گردید، پس از احراز شرایط خاص بدهکار که با مفاد رای صادره مطابقت داشته باشد ممنوع‌الخروجی بدهکار رفع می‌شود.

با توجه به ماده ۱۷ قانون گذرنامه که به منظور حفظ و تامین حقوقی طلبکاران وضع شده بدهکارانی که با هدف امتناع از پرداخت بدهی خود در صدد خروج از کشور هستند و به لحاظ خروج آنها تامین طلب بستانکار غیرممکن می‌گردد؛ ممنوع‌الخروج می‌شوند.

اما باید بدانید مردانی که به واسطه انجام وظایف و ماموریت‌های سازمان‌های دولتی خروج آنان از کشور الزامی و اجتناب‌ناپذیر است ممنوع‌الخروجی آنان رفع می‌شود.

آیا ممنوع الخروج نمودن زوج دارای محدودیت زمانی است؟

مطابق با ماده ۱۷ قانون گذرنامه به طور کلی و بدون قید مدت دستور منع خروج بدهکاران اجرایی از کشور را بنا به تقاضای بستانکار تجویز کرده است.

پس تا زمانی که از طرف بدهکار موجبات پرداخت بدهی فراهم نشود نمی‌توان ممنوع‌الخروجی را رفع کرد، اگر چه سالیان درازی از دستور ممنوع‌الخروجی و اجرای آن بگذرد.

آیا زوجی که حکم اعسار میگیرد ممنوع الخروج میشود؟

مردی که حکم اعسار میگیرد و پرداخت مهریه را قسط بندی میکنند بجای اینکه آن را یکجا پرداخت نماید در صورتی که تقاضای رفع ممنوعیت از کشور را داشته باشد نمیتوان ممنوعیت مرد را رفع نمود و تا پرداخت آخرین وام ممنوعیت زوج باقی میماند.

ممنوع-الخروج-شدن-زوج-بابت-مهرdi-mehriye

 ممنوع الخروج کردن زوج بابت مهریه از دو طریق امکان پذیر است:

  1. ممنوع الخروج کردن زوج بابت مطالبه مهریه از طریق دادگاه

به استناد ماده ۲۳ قانون محکومیت های مالی در هر دعاوی حقوقی از جمله مطالبه مهریه ،پس از صدور رای محکومیت مهریه و نپرداختن مهریه و یا تقسیط نشدن مهریه توسط زوج ،محکوم له (زوجه) می تواند از دادگاه صادر کننده رای تقاضای صدور  قرار ممنوع الخروج کردن زوج (شوهر) را کند.دادگاه تکلیف به پذیرش آن دارد؛ مگر اینکه مهریه پرداخت شود یا اعسار زوج برای پرداخت مهریه پذیرفته شود.

اگر شوهر (محکوم علیه) تامینی مناسب به تشخیص دادگاه بسپارد،رفع ممنوع الخروجی صادر می شود؛ رجوع شود به مواد ۳،۶و۲۳ قانون محکومیت مالی مصوب ۱۳۹.

ماده۳ـ اگر استیفای محکوم‌ به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکوم‌علیه به تقاضای محکوم‌ له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته‌ شدن ادعای اعسار او یا جلب رضایت محکوم‌ له حبس می‌شود.

چنانچه محکوم‌علیه تا سی روز پس از ابلاغ اجرائیه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خویش را اقامه کرده ‌باشد حبس نمی‌شود، مگر اینکه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود.

تبصره۱ـ چنانچه محکوم‌علیه خارج از مهلت مقرر در این ماده، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود، دعوای اعسار خود را اقامه کند، هرگاه محکوم‌ له آزادی وی را بدون اخذ تامین بپذیرد یا محکوم‌علیه به تشخیص دادگاه کفیل یا وثیقه معتبر و معادل محکوم‌ به ارائه نماید، دادگاه با صدور قرار قبولی وثیقه یا کفیل تا روشن شدن وضعیت اعسار از حبس محکوم‌علیه خودداری و در صورت حبس، او را آزاد می‌کند.

در صورت رد دعوای اعسار به موجب حکم قطعی، به کفیل یا وثیقه‌ گذار ابلاغ می‌شود که ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محکوم‌علیه اقدام کند.

در صورت عدم تسلیم ظرف مهلت مذکور حسب مورد به دستور دادستان یا رئیس دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می‌شود نسبت به استیفای محکوم‌به و هزینه‌های اجرائی از محل وثیقه یا وجه‌ الکفاله اقدام می‌شود.

در این مورد دستور دادگاه ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر است.

نحوه صدور قرارهای تامینی مزبور، مقررات اعتراض نسبت به دستور دادستان و سایر مقررات مربوط به این دستورها تابع قانون آیین دادرسی کیفری  است.

  1. ممنوع الخروج کردن زوج بابت مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت

 زوجه با داشتن سند رسمی مهریه میتواند از طریق اجرای اداره ثبت اسناد نیز مطالبه مهریه کند.

زوجه باید به دفتر ازدواجی که در شناسنامه و عقد نامه قید شده و نکاح را ثبت کرده مراجعه نماید و تقاضای صدور اجرائیه کند پس از صدور اجرائیه به اداره اجرای ثبت اسناد مراجعه می شود که آنجا هم میتوان اموال زوج را توقیف کرد و هم او را ممنوع الخروج کرد.

ماده ۱۷ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ و همچنین ماده ۲۰۱ آئین نامه اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا مصوب ۱۳۸۷.

رویه اداره اجرای ثبت تهران بدین صورت است که اگر حکم اعسار زوج از پرداخت مهریه صادر شده باشد و زوج پیش پرداخت مشخص شده در حکم و کمی از اقساط را پرداخته باشد با تقاضای مرد، ممنوع الخروجی او را رفع می کند.

بعضی از خانم ها (زوجه) ممکن است مقداری از مهریه را از دادگاه مطالبه کرده و مقداری دیگر را طریق اداره اجرای ثبت درخواست داده باشد.

در این موارد می بایستی برای آن قسمت از مهریه که از طریق ثبت اقدام شده دادخواست تقسیط مهریه مستقل تقدیم دادگاه کرد؛ البته در مواردی دیده شده که تقسیط مهریه مطالبه شده از طریق دادگاه هم در رفع ممنوع الخروج کردن زوج در اداره ثبت نیز موثر بوده است.

در برخی موارد زن برای دریافت مهریه از طریق دفترخانه رسمی ازدواج مبادرت به صدور اجراییه می‌کند و پس از ابلاغ اجراییه به شوهر، زن می‌تواند نسبت به بازداشت اموال منقول و غیر منقول وی اقدام کند.

اما در برخی موارد زن به اموال همسر دسترسی ندارد و نمی‌تواند برای وصول مهریه، مالی را معرفی کند و مرد نیز از معرفی اموال خود به منظور پرداخت بدهی خودداری می‌کند که در ایندر این مواقع زن می‌تواند تقاضای ممنوع‌ الخروجی او را از دادگاه بخواهد تا از خروج شوهر از کشور به قصد پرداخت نکردن مهریه جلوگیری شود.

رفع ممنوع الخروجی زوج:

 در سه حالت اداره ثبت می تواند ممنوع الخروجی مرد را رفع می‌کند:

  • مواردی که مرد مهریه را پرداخت کند.
  • زن از تقاضای ممنوع‌ الخروجی مرد منصرف شود.
  • دادگاه و مراجع قضایی قرار یا حکمی مبنی بر رفع ممنوع‌الخروجی مرد به لحاظ تامین خواسته زن صادر کنند.

بنابراین در خصوص وثیقه برای رفع ممنوع الخروجی از طرف مردان بدهکاری که به این اداره مراجعه و تقاضای رفع ممنوع‌الخروجی خود را دارند، باید گفت که اداره ثبت اختیار گرفتن وثیقه را ندارد و فقط در سه حالت یاد شده می‌تواند ممنوع‌الخروجی مرد را رفع کند.

در چه مواردی زوج می تواند ممنوع الخروجی خود را برطرف کند:

  • در مواردی که مرد نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام کند.
  • در مواردی که زن از تقاضای ممنوع‌ الخروجی همسرش منصرف شده ومراتب را به اداره ثبت اسناد و املاک اطلاع دهد.
  • در صورتی که دادگاه و مراجع قضایی؛ قرار یا حکمی مبنی بر رفع ممنوع‌الخروجی مرد صادر کنند.
  • در مواردی که شوهر مالی را به عنوان تضمین به اداره ثبت اسناد معرفی نماید که به اندازه بدهی وی ارزش داشته باشد. در این صورت یکبار و حداکثر به مدت ۶ ماه قادر به خروج از کشور خواهد بود.

یک سوال جزئی درباره ممنوع الخروج شدن زوج بابت مهریه دارید ؟ در بخش دیدگاه ها بپرسید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

در ادامه این مقالات را نیز بخوانید

مشاوره حقوقی تلفنی 09123439500

توجه !

اگر در خصوص ممنوع الخروج شدن زوج بابت مهریه نیاز به وکیل یا مشاوره حقوقی دارید

وکلا و مشاورین حقوقی گروه وکلای حکمت در زمینه میتوانند به شما کمک کنند.کافیست تماس بگیرید.

اگر با موبایل این صفحه را میبینید برای تماس مستقیم کافیست روی دکمه های بالا کلیک کنید.