ابطال رای داور -مهلت ابطال -آثار -هزینه دادرسی (صفر تا صد )

در خصوص ابطال رای داور -مهلت ابطال -آثار -هزینه دادرسی (صفر تا صد ) نیاز به وکیل دارید میتوانید با شماره02177719337 بگیرید . پاسخگویی از 9 صبح تا 18 می باشد. تماس فقط از تهران و شهر های اطراف -شهرستان پاسخگویی نداریم.
برای ابطال رای داور -مهلت ابطال -آثار -هزینه دادرسی (صفر تا صد ) نیاز به مشاوره حقوقی دارید میتوانید با شماره02177719337 تماس بگیرید . پاسخگویی از 9 صبح تا 18 می باشد. تماس فقط از تهران و شهر های اطراف -شهرستان پاسخگویی نداریم.😊

عموما اشخاص فکر میکنند که رایی که داور صادر می نماید قطعی است و امکان ابطال آن وجود ندارد درصورتی که این دیدگاه اشتباه است و می توان تحت شرایطی ابطال رای داور را درخواست نمود برای کسب اطلاع بیشتر در این خصوص با ما همراه باشید.

مواردی که باعث بطلان رای داور می شود

ماده ۴۸۹ قانون مدنی مواردی  را بیان کرده است که به ابطال رأی داور می انجامد.

این موارد هفت گانه به شرح زیر است:

رأی صادره از سوی داور، با قوانین موجد حق در داوری مغایرت داشته باشد. قوانین موجد حق، همان قوانین تعیین کننده ای هستند که نمی توان بر خلاف آن ها رأی داد. مانند قوانین ارث و … .در مقابل، قوانین تضمین کننده وجود دارد که داور می تواند بر خلاف آنها تصمیم بگیرد

صدور رأی داور درباره موضوعی که در حیطه موضوعات داوری وی نبوده است

صدور رأی داور خارج از دایره اختیار وی. در اینصورت آن قسم از رأی که در حدود اختیار داور بوده پذیرفته شده و مابقی آن رد می شود

صدور رأی داور پس از اتمام مهلت داوری

مغایرت رأی داور با مندرجات دفتر املاک یا دفتر اسناد رسمی که توسط طرفین دعوی امضا شده و از لحاظ قانونی معتبر است

غیر مجاز بودن داور

نامعتبر بودن قرارداد رجوع به داوریابطال رأی دا

مرجع صالح رسیدگی به دعوی ابطال رای داور

در صورتی که دادگاه بدوی اختلاف را به داوری ارجاع داده باشد همان دادگاه مرجع صالح به رسیدگی و اعتراض و درخواست ابطال رای داور است حتی اگر دادگاه ارجاع دهنده دادگاه تجدید نظر استان باشد.

در صورتی که دادگاه اختلاف را به داوری ارجاع نداده باشده و طرفین خود ابتدائآ به داوری رجوع کرده باشند و داور رای صادر کرده باشد ، مرجع رسیدگی به درخواست و اعتراض و درخواست ابطال ، دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را داشته باشد صالح است

 ابطال رای داوری مالی و غیر مالی چیست ؟

درخواست ابطال رای داور نیازمند دادخواست است اما راجع به ماهیت ان اختلاف نظر وجود دارد: برخی از حقوقدانان معتقدند که ابطال رای داوری دعوایی غیر مالی بوده  اما مطابق نظر غالب و هم چنین رویه قضایی بر این است که دعوای ابطال رای داوری وابسته به ماهیت رای داشته . فلذا اگر رای داور از زمره امور مالی باشد دعوای ابطال آن نیز مالی تلقی می گردد واگر موضوع آن مسائل غیر مالی بوده دعوای ابطال آن نیز غیر مالی تلقی می شود

 مهلت طرح دعوای ابطال رای داور چقدر است؟

 

مطابق ماده ۴۹۰ قانون ؟آیین دادرسی مدنی صالح است هریک از طرفین می تواند ظرف ۲۰ روز بعد از تاریخ ابلاغ رای داوری (دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد) حکم به بطلان رای داور را بخواهدخواستار گردداگر خارج از موعد عذر موجه داشته باشید می توانید با اثبات عذر خود ،به رای داور اعتراض کنید

همانگونه که در قسمت قبل توضیح داده شد ، در قانون آیین دادرسی مدنی ، موارد عذر موجه در دعاوی حقوقی مورد پیش بینی قرار گرفته است که به موجب ماده ۳۰۶ این قانون ، جهات عذر موجه در آیین دادرسی مدنی را می توان به شرح زیر بر شمرد :

الف ) مرضی که مانع از حرکت است :  هر بیماری را نمی توان عذر موجه دانست و تنها بیماری ای عذر موجه محسوب می شود که مانع از حرکت کردن باشد .

ب )  فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد :  تنها فوت والدین ، همسر و فرزندان از جمله جهات عذر موجه محسوب می گردد .

ج ) حوادث قهریه از قبیل سیل ، زلزله و حریق 

د ) توقیف یا حبس بودن  بازداشت یا زندانی بودن نیز جزء موارد و جهات عذر موجه در  قانون آیین دادرسی مدنی محسوب خواهند شد .

نمونه دادخواست

در زیر ۲ نمونه دادخواست تحریر گردیده است و هر فرد باتوجه به نوع دعوی خود باید این دادخواست ها را تغییر و در واقع شخصی سازی نماید و با توجه به اینکه ابطال رای داور مسئله ای تخصصی می باشد، بهتر است قبل از طرح آن از با وکلای خبره گروه وکلای حکمت مشورت نموده تا از صرف زمان و هزینه مالی اشتباه اجتناب نمایید

الف)

خواهان:خانم/اقا …………….. فرزند: ……………… ادرس ………………………..

خوانده:خانم/اقا …………….. فرزند: ……………… ادرس ………………………..

وکیل یا نماینده (در صورت وجود) خانم/اقا …………….. فرزند: ……………… ادرس ………………………..

تعیین خواسته وبهای آن: ابطال رای داوری

دلایل و منضمات:

تصویر مصدق تقسیم نامه

شهادت شهود و مطلعین

اتیان سوگند

سایر دلایل و مستندات

شرح دادخواست

ریاست محترم شعبه ……… دادگاه عمومی………

با سلام و احترام به استحضار می رساند

احتراما در خصوص نظریه داوری که در تاریخ ………… به اینجانب/اینجانبان ابلاغ گردیده است به عرض می رساند

اولاً : مدت داوری از تاریخ ………….. شروخ و پایان مدت داوری در تاریخ …………… بوده است در حالی که داور در تاریخ ………………. یعنی یک ماه پس از مدت داوری اقدام به صدور رای نموده اند؛

ثانیاً : در تاریخ ………….. یعنی یک ماه پس از صدور رای داوری اقدام به تسلیم رای به دادگاه ذی صلاح برای ابلاغ نموده است نموده اند؛ لذا نظر به اینکه برابر نص صریح ماده ۴۸۹ق.آ.د.م این رای قابلیت اجرایی نداشته و باطل می باشد؛

فلذا، تقاضای صدور حکم بر بطلان رای داوری مورد را خواستارم.

 

 

ب)

خواهان:خانم/اقا …………….. فرزند: ……………… ادرس ………………………..

خوانده:خانم/اقا …………….. فرزند: ……………… ادرس ………………………..

وکیل یا نماینده (در صورت وجود) خانم/اقا …………….. فرزند: ……………… ادرس ………………………..

تعیین خواسته وبهای آن: ابطال رای داوری

دلایل و منضمات:

تصویر مصدق تقسیم نامه

شهادت شهود و مطلعین

اتیان سوگند

سایر دلایل و مستندات

شرح دادخواست

ریاست محترم …………..

با سلام

احتراماً به استحضار می رساند:

به موجب قرارداد داوری به تاریخ ………. یا صورت جلسه به تاریخ ……….. آن دادگاه محترم در پرونده کلاسه ………… و بر طبق باب هفتم قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ارجاع امر به داوری مقرر گردید. در تاریخ ……… اختلاف اینجانب و خوانده توسط داور/ داوران بررسی گردید و رای مقتضی صادر شد. رای در تاریخ ……… به بنده ابلاغ گردید.

اما به دلایل ۱- …………….. ۲- ……………… ۳- ……………… غیرقانونی و برخلاف واقع می باشد. لذا با توجه به موارد ذکر شده و با استناد به مواد ۴۸۹ و ۴۹۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، رسیدگی و ابطال رای داوری را استدعا دارم

 

نحوه رسیدگی ابطال رای داور

در خصوص نحوه رسیدگی به دادخواست بطلان رای داور نص خاصی در قانون پیش بینی نشده است  ، بنابراین به اصول و تشریفات کلی رجوع می کنیم که عبارتند از اینکه پس از تقدیم دادخواست ، دفتر شعبه دادخواست و پیوست های آن را به نظر دادگاه می رساند و دادگاه نیز دستور ثبت و ابلاغ آن را به طرفین می دهد و با تعیین وقت رسیدگی ،ازطرفین دعوت به حضورمی گردد.

در قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به رای داوری ، تقاضای واخواهی، تجدیدنظرخواهی، فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی پیش‌بینی نشده است.

وکیل

مشاوره حقوفی

کلام آخر

باوجود این نمونه های  دادخواست که از نظر حقوقی جامع و کامل هستند ولیکن  در هر حال با توجه به متفاوت بودن هر پرونده و وجود نکته ها و ظرایف خاص هر پرونده ایجاب می نماید که برای طرح دادخواست از مشاوره و راهنمایی وکیل دادگستری کانون وکلا بهرمند شوید

با پیگیری های مستمر و به موقع در مورد پرونده های موکلین در زمینه اختلافات و دعاوی  حقوقی و کیفری و خانواده و ثبتی سعی دارد که یک تیم قوی و با بهره مندی از علم نوین حقوقی با مشاوره های خود  شما هموطنان گرامی را در مواجه شدن با مشکلات در پیشنهاد یک راه درست حقوقی و قانونی  راهنمایی و هدایت  کند و با امکانات مشاوره های حقوقی و کیفری آنلاین و مشاوره های تلفنی و مشاوره های حضوری در تهران با منشور اخلاقی مسئولیت پذیری رضایت هموطنان را به دنبال خواهد داشت.

 

نیاز به وکیل دارید با شماره های زیر تماس بگیرید.

به مطالعه تان ادامه بدهید.

یک سوال جزئی درباره ابطال رای داور -مهلت ابطال -آثار -هزینه دادرسی (صفر تا صد ) دارید ؟ در بخش دیدگاه ها بپرسید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همین الان مشاوره حقوقی رزرو کنید. تا مشکل تان حل شود.

در ادامه این مقالات را نیز بخوانید

مشاوره حقوقی تلفنی 09123439500

توجه !

اگر در خصوص ابطال رای داور -مهلت ابطال -آثار -هزینه دادرسی (صفر تا صد ) نیاز به وکیل یا مشاوره حقوقی دارید

وکلا و مشاورین حقوقی گروه وکلای حکمت در زمینه میتوانند به شما کمک کنند.کافیست تماس بگیرید.

اگر با موبایل این صفحه را میبینید برای تماس مستقیم کافیست روی دکمه های بالا کلیک کنید.