ورشکستگی به تقلب و تقصیر چیست ؟

ورشکستگی به تقلب

امروزه تجار گوناگونی در صنوف مختلف مشغول به فعالیت تجاری مختلف در سطح بازار در تمام جوامع هستند که این تجار در بعضی مواقع دچار توقف در پرداخت دیون خود می شوند که این توقف دارای آثار حقوقی برای تاجر و طلبکارن وی است برای همین منظور برای آشنایی با این تاسیس و شرایط و چگونگی ورشکستگی به تقلب می توانید تا پایان مقاله با ما همراه باشید .

ورشکسته کیست؟

در قانون تجارت ایران اگر تاجر (اعم از شخص حقیقی یا حقوقی از پرداخت دیونی که بر عهده دارد متوقف گردد ورشکسته محسوب می شود و چنین تاجری از تاریخ صدور حکم ورشکستگی ازهر گونه دخل و تصرف مادی وحقوقی درتمام اموال خود ممنوع می گردد .

هر تاجری ممکن است در صورت بروز شرایطی ورشکسته شود اما گاهی اوقات ملاحظه می شود که تاجر از عمد و قصد با تقلب برای دور شدن از پرداخت بدهی هایش خود را ورشکسته جلوه دهد .

بنابراین قانون برای پیشگیری از چنین جرایمی و مجازات چنین تجاری قوانین ورشکستگی به تقلب و تقصیر را وضع و تعریف کرده است . 

مطابق ماده ۴۱۲ قانون تجارت:

ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه ی توقف از تادیه وجوهی است که بر عهده اوست حاصل می شود. حکم ورشکستگی تاجری را که حین الفوت در حال توقف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می توان صادر نمود .

ورشکستگی به تقلب :

 هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی باشد مدیون قلمداد نموده است ور شکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات نماید.»

این گونه اعمال متقلبانه ، که موجب ورود ضرر به اشخاص دیگر است ، عمل تاجر ورشکسته را ماهیتاً شبیه کلاهبرداری می سازد .

ورشکستگی به تقصیر :

ورشکستگی به تقصیر از نظر حقوقی حالت فقدان سوء نیت است .

یعنی فرد بدون قصد و نیت مجرمانه، عملی را انجام می دهد که استحقاق کیفر دارد .

در قانون تجارت ورشکستگی به تقصیر، جرم از درجه جنحه تلقی می گردد و مجازات آن از شش ماه تا سه سال حبس تادیبی تعیین شده است .

پیشنهاد ما برای شما:دفاتر تاجر {دفاتر تاجر شامل چه دفترهایی است}عدم نگهداری از دفاتر تاجر

اگر خودتان و یا اطرافیانتان با مشکل رو به رو شده اید و میخواهید اعلام ورشکستگی کنید با وکیل ورشکستگی گروه وکلای حکمت مساوره بفرمایید.

انواع ورشکستگی به تقصیر:

1-اجباری

2-اختیاری

ورشکستگی به تقصییر اجباری:

به این صورت است که اگر شرایط مذکور در ماده 541 قانون تجارت محرز باشد قاضی مکلف به صدور حکم ورشکستگی به تقصیر را دارد مجازات تاجری که به ورشکستگی به تقصیر محکوم می شود در ماده 671 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات از شش ماه تا دو سال حبس تعیین شده است.

موارد ورشکستگی به تقصیر اجباری:

به موجب ماده 541 قانون تجارت، تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعلان می شود :

1- در صورتی که محقق شود، مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی نسبت به عایدی و درآمد او فوق العاده بوده است .

2- در صورتی که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده ای را صرف معاملاتی کرده است که در عرف تجارت معاملات موهوم نامیده می شود و یا نفع آن منوط به اتفاقی محض است .

3- اگر به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود، خریدی بالاتر یا فروشی نازل تر از مظنه روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسائلی که دور از صرفه است به کار برده تا تحصیل وجهی نماید، اعم از این که از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد .

4- اگر یکی از طلبکاران را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد .

ورشکستگی به تقصیر اختیاری:

برخلاف موارد مندرج در ماده 541 قانونتجارت که دادگاه در صورت تحقق بزه مکلف به  برای تجار مجازات معین نماید، در موارد ماده 542 قانون تجارت حتی با تحقق بزه، دادگاه می تواند از تعیین مجازات مندرج در ماده 671 قانون مجازات اسلامی کتاب تعزیرات خودداری نماید و این از اختیارات دادگاه است به این معنا که قاضی در این زمینه مختار است که تاجر را محکوم به مجازات کند یا خیر

موارد ورشکستگی به تقصیر اختیاری:

به موجب ماده 542 قانون تجارت ،تاجر ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلام شود.

1-اگر به حساب دیگری و بدون آن که در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آن ها تعهدات فوق العاده باشد.

2-اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده 413 این قانون رفتار نکرده باشد .

3-اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب 25 دلو 1303 و 12 فروردین و 12 خرداد 1304 دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارایی وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صریح معین نکرده باشد(مشروط بر این که در این موارد مرتکب تقلب نشده باشد)

این گونه جرایم جزء جرایم علیه اموال و مالکیت بر شمرده می شود .

در ادامه بخوانید:تاجر کیست /انواع تاجر/دفاتر تاجر شامل چه دفترهایی است/فرق کسبه جزء با تاجر/ورشکستگی تجار

در خصوص ورشکستگی به تقلب و تقصیر چیست ؟ نیاز به وکیل دارید میتوانید با شماره02177719337 یا شماره 09123439500 تماس بگیرید . دقت کنید فقط در ساعات اداری قادر به پاسخگویی هستیم
در خصوص ورشکستگی به تقلب و تقصیر چیست ؟ نیاز به مشاوره حقوقی دارید میتوانید با شماره02177719337 یا شماره 09123439500 تماس بگیرید . دقت کنید فقط در ساعات اداری قادر به پاسخگویی هستیم

یک سوال جزئی درباره ورشکستگی به تقلب و تقصیر چیست ؟ دارید ؟ در بخش دیدگاه ها بپرسید

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره حقوقی تلفنی 09123439500