فهرست مطالب این مقاله >برای مطالعه روی عنوان دلخواه کلیک کنید

وصول عشریه اجرایی از مال محکوم علیه ورشکسته

پرسش :(وصول عشریه اجرایی از مال محکوم علیه ورشکسته )

عده ای از طلبکاران وشکسته ای علیه مدیر تصفیه اقامه دعوی نموده اند و در نتیجه حکم بر محکومیت مدیر تصفیه بپرداخت اصل خواسته و خسارات صدور یافته اجرائیه نیز صادر گردیده است .

(وصول عشریه اجرایی از مال محکوم علیه ورشکسته )

در اینصورت آیا:

قبل از تصفیه کامل امورورشکستگی بوسیله مدیرتصفیه اجرای دادگستری میتواند در ازاء طلب چند نفر از طلبکاران که حکم دادگاه را در دست دراند قبل از تصفیه ، اموال ورشکتسه را بفروش رسانیده طلب چند نفر طلبکار مذکور در فوق را بدهد و آیا صدور قرار تامین خواسته و اجرای آن بنفع چند نفر طلبکار صحیح است ؟

(وصول عشریه اجرایی از مال محکوم علیه ورشکسته )

پاسخ :

با توجه به ماده ۲۶۹ قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۵۸ قانون تصفیه امور ورشکستگی که در ذیل درج میگردد:

ماده ۲۶۹ درخواست کننده تامین در استیفاء طلبش از مال مورد تامین بر سایر طلبکاران حق تقدم دارد.

ماده ۵۸ بستانکرانی که دارای وثیقه اند نسبت به حاصل فروش مال مورد وثیقه در برگ تقسیم حاصل فروش مقدم برسایر بستانکاران قرار داده میشوند.

طلب هائی که دارای وثیقه نیست و همچنین باقیمانده طلب هائی که دارای وثیقه بوده و تمام آن از فروش وثیقه پرداخت نشده بترتیب طبقات زیر بر یکدیگر مقدمند و در تقسیم نامه حاصل فروش اموال متوقف این تقدم رعایت و قید میشود:

طبقه اول : الف حقوق خدمه خانه برای مدت سه سال آخرقبل از توقف .

ج دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد میگیرند برای مدت سه ماه قبل از توقف .

طبقه دوم : طلب اشخاصی که مال آنها بعنوان ولایت یا قیمومت تحت اداره ورشکسته بوده نسبت به میزانی که ورشکسته از جهت ولایت و یا قیمومت مدیون شده است .

این نوع طلب در صورتی دارای حق تقدم خواهد بود که توقف در دوره قیمومت و یا ولایت و یا در ظرف یک سال از انقضای آن اعلام شده باشد.

طبقه سوم طلب پزشک و داروفروش ومطالباتی که بمصرف مداوای مدیون و خانوده اش در ظرف سال قبل از توقف رسیده است .

طبقه چهارم : الف نفقه زن مطابق ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی

ب مهریه زن تا میزان ۱۰۰۰۰ ریال بشرط آنکه ازدواج اقلا” پنج سال قبل از توقف شده باشد و نسبت به مزااد جزء سایر دیون محسوب میشود.

طبقه پنجم : سایر بستانکاران

وصول عشریه اجرایی از مال محکوم علیه ورشکسته

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید . )

مشاوره حقوقی ( برای گرفتن راهنمایی و مشاوره حقوقی کلیک کنید . )

داود چشمی 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

11 − 4 =