آیا تا به الان با جرائم پزشکی برخورد کرده اید؟

در مورد کوتاهی و قصور پزشکان از آشنایان و دوستان چیزی به گوشتان خورده است؟

آیا اطلاع دارید چگونه با جرائم پزشکی برخورد میشود؟

در این مقاله در مورد اینکه جرائم پزشکی چیست؟

بهترین وکیل جرائم پزشکی در تهرانپارس و نیاوران چه کسی است و چگونگی رسیدگی به دعاوی جرائم پزشکی با شما همراه هستیم تا شما را آگاه سازیم تا بتوانید با کمک یک وکیل جرائم پزشکی به حق قانونی خود برسید. دانستن نکات قانونی جرائم پزشکی حق شماست.

قصور به چه معناست؟

قصور در لغت به معنای کوتاهی کردن است اما مفهوم حقوقی آن است که فردی، کار یا وظیفه محول ‌شده به خود را انجام ندهد. وظیفه‌ای که قانونگذار برعهده کسی قرارداده است.

تفاوت قصور پزشکی و تقصیر پزشکی :

در تقصیر پزشکی عمدی وجود دارد و اراده قبلی در آن دخالت دارد ولی در قصور پزشکی نوعی عمدی وجود ندارد و از روی سهو اتفاق می افتد.

مصادیق تقصیر پزشکی:

1-بی احتیاطی

2-بی مبالاتی

3-مهارت و رعایت نکردن نظامات دولتی

در صورت نیاز به وکیل جرائم پزشکی با گروه وکلای حکمت در ارتباط باشید.

پزشکان هم مانند تمامی مشاغل دیگر یک سری تعهدات اخلاقی دارند که حتما باید آن را رعایت کنند. یک دکتر یا جراح اول باید نسب به بیمار خود تعهد و مسئولیت داشته باشد.

با مشاوره حقوقی گرفتن از وکیل جرائم پزشکی گروه وکلای حکمت زودتر نسبت به بررسی پرونده خود زودتر اقدام کنید.

بر اساس ماده 495 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392:

هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می‌دهد موجب تلف یا صدمه بدنی شود، ضامن دیه است مگر آن که عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا این که قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نشود، برائت از ولی مریض تحصیل می‌شود.

تبصره یک ماده 495 قانون مجازات اسلامی:

در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک، در علم و عمل برای وی ضمان وجود ندارد هرچند برائت اخذ نکرده باشد.

و بر اساس ماده 496 این قانون، پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر می‌کند، درصورت تلف یا صدمه بدنی ضامن است مگر آنکه مطابق ماده 495 این قانون عمل کند.

طبق تبصره‌های یک و دو این ماده نیز در موارد مزبور، هرگاه مریض یا پرستار بداند که دستور اشتباه است و موجب صدمه و تلف می‌شود و با وجود این به دستور عمل کند، پزشک ضامن نیست بلکه صدمه و خسارت مستند به خود مریض یا پرستار است. همچنین در قطع عضو یا جراحات ایجاد شده در معالجات پزشکی طبق ماده 495 این قانون عمل میشود.

پزشک و بیمار دارای یک رابطه حقوقی هستند و پزشک و جراح وظیفه دارد از تمام نیرو و علمی که دارد استفاده کند تا بتواند به درمان بیماری ، بیمار خود کمک کند.اگر پزشک به دلیل سهل انگاری و عدم علم کافی به بیمار آسیب برساند و یا نسبت به وظایف و تعهدات پزشکی بی اهمیت باشد و آن را به درستی انجام ندهد مورد مجازات و تنبیه قرار بگیرد.

عکس جرائم پزشکی

تخلفات پزشکی چیست؟

به جرائم مربوط به پزشکان و پیرا پزشکان گفته میشود که توسط قوه قضاییه بررسی میشود و حکم آن را قاضی صادر میکند. بدلیل اینکه این حکم باید مطلابق با علم پزشکی دارد ، نظر پزشکی قانونی و پزشکان در صدور حکم تاثیر به سزایی دارد .

جرائم پزشکی که توسط قوه قضاییه پیگیری میشود عبارتند از:

1-قتل

2- ضرب و جرح و نقص عضو اعم از عمدی یا غیرعمدی

3- سقط جنین بر خلاف ضوابط قانونی

با مشاوره گرفتن از یک وکیل متخصص جرائم پزشکی در کوتاه ترین زمان ممکن به حق و حقوق قانونی خود برسید.

اگر آسیب ها و صدماتی که به بیمار وارد شده باشد توسط تیم پزشکی باشد علاوه بر پزشک اصلی ،تیم پزشکی هم مورد بازجویی و مجازات قرار خواهند گرفت، این در صورتی است که مقصر بودن آنها برای قاضی احراز شود.

پیشنهاد میشود این مطلب را از دست ندهید:جعل گواهی پزشکی

جرائمی که توسط سازمان نظام پزشکی بررسی میشوند:

1-عدم‌ رعایت‌ موازین‌ شرعی‌ و قانونی‌ و مقررات‌ صنفی‌ و حرفه‌ای‌ و شغلی‌

2-سهل‌ انگاری‌ درانجام‌ وظایف‌ قانونی‌ به‌ وسیله‌ شاغلان‌ حرف‌ پزشکی‌ و وابسته‌ به‌ پزشکی

مجازات و جریمه های پزشکان بر اساس نوع تخلف و درجه تخلف :

1-تذکر یا توبیخ‌ شفاهی‌ در حضور هیئت‌ مدیره‌ نظام‌ پزشکی‌ محل‌

2- اخطار یا توبیخ‌ کتبی‌ با درج‌ در پرونده‌ نظام‌ پزشکی‌ محل‌

3-توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی و نشریه نظام پزشکی محل با الصاق رای در تابلو اعلانات نظام پزشکی محل

4- محرومیت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌های‌ پزشکی‌ و وابسته‌ از ۳‌ ماه‌ تا ۱‌ سال‌ در محل‌ ارتکاب‌ تخلف‌

5- محرومیت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌های‌ پزشکی‌ و وابسته‌ از ۳‌ ماه‌ تا ۱ سال‌ در تمام‌ کشور

6- محرومیت‌ از اشتغال‌ به‌ حرفه‌های‌ پزشکی‌ از بیش‌ از ۱ سال‌ تا ۵‌ سال‌ در تمام‌ کشور

به چه علت جرائم پزشکان شامل حبس نمی شود؟ 

مطابق ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲:

مجازات‌های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه‌دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می‌شود.

بخشنامه رییس قوه قضاییه در رابطه با اعمال مجازات های جایگزین حبس مربوط به پزشکان:

از آنجا که قانونگذار در فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲مجازات های جایگزین حبس را تصویب و ابلاغ نموده، ضرورت دارد قضات دادگاه ها در رسیدگی به جرایم پزشکی نظر به حساسیت مشاغل پزشکی و با ملاحظه جایگاه متهم، دفعات یا کیفیت ارتکاب، قصد و نیت احسان به بیمار و سایر جهات مخففه در صورتی که قتل غیر عمد به واسطه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود، در تعیین کیفر با رعایت فصل نهم قانون مذکور به ویژه مواد ۶۴، ۶۸، ۷۰، ۸۳، ۸۵ و ۸۶ حسب مورد از مجازات جایگزین حبس از نوع جزای نقدی و یا دوره مراقبت استفاده نمایند. بدیهی است با تصویب آیین نامه موضوع ماده ۷۹ قانون مذکور امکان استفاده از خدمات عمومی رایگان نیز فراهم خواهد گردید.

جرائم مربوط به پزشکان:

1-سهل انگاری در انجام وظیفه و عدم رعایت موازین شرعی و قانونی

2-بر ملا کردن اسرار مربوط به بیماری افراد

3-انجام اعمال برخلاف شئونات پزشکی

4-جذب بیمار از طریق تبلیغات گمراه کننده

5-فریفتن بیمار

اگر در رابطه با جرائم پزشکی به مشکل برخورد کرده اید میتوانید از وکیل جرائم پزشکی گروه وکلای حکمت کمک بگیرید تا با حداقل هزینه شما را به حقوق خود برساند.

صدور گواهی خلاف واقع توسط پزشک:

اگر پزشکی برای شروع عمل جراحی از خانواده بیمار رضایت بگیرد در صورت ناموفق بودن عمل خانواده بیمار، باز هم میتوانند نسبت به پزشک و عمل او اعتراض و شکایت داشته باشند و نسبت به شکایت خود پیگیر باشند جرائم مربوط به پزشکان نیاز به شاکی خصوصی دارد که با شکایت شاکی روند شکایت در مراجع مربوطه شروع میشود.

چگونگی شکایت از پزشکان:

شکایت از پزشکان راههای مختلفی دارد که این راهها عبارتند از:

1-در جرائم ساده با شماره 1690 که مربوط به سازمان نظام پزشکی تماس بگیرید در این سامانه شکایت شما ثبت خواهد شد و برای رسیدگی به شکایت جلسه ای نیز تشکیل میشود.

عکس مرجع صالح رسیدگی به جرائم پزشکی

مراجع صالح رسیدگی به جرائم پزشکی:

1-دادسرای ویژه که به هر نوع شکایت علیه پزشکان رسیدگی میکند.

2-شورای حل اختلاف مربوط به امور بهداشت(اگر پزشکی با همکاران خود به مشکل داشته باشد و هزینه دادرسی مربوط به آن شکایت کمتر از 20 میلیون تومان باشد و یا در صورتیکه پزشک و یا بیمار با هم توافق کنند که به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.

3-سازمان نظام پزشکی که تخلفات مربوط به اداری و انتظامی را مورد بررسی قرار میدهد.
درتمام این شکایت ها نظریه پزشکی قانونی بسیار مورد اهمیت است زیرا نظر دادن و صدور رای قاضی بر مبنای نظریه کارشناسان پزشکی است.

پیشنهاد میشود این مطلب را از دست ندهید:اعاده دادرسی از طریق رییس قوه قضاییه-شرایط و مهلت اعتراض- کاملا کاربردی

گروه وکلای حکمت:

با مدیریت داود چشمی وکیل پایه یک دادگستری با در اختیار داشتن وکیل جرائم پزشکی آماده پاسخگویی به شما عزیزان میباشد.

در خصوص وکیل جرایم پزشکی نیاز به وکیل دارید میتوانید با شماره02177719337 یا شماره 09123439500 تماس بگیرید . دقت کنید فقط در ساعات اداری قادر به پاسخگویی هستیم
در خصوص وکیل جرایم پزشکی نیاز به مشاوره حقوقی دارید میتوانید با شماره02177719337 یا شماره 09123439500 تماس بگیرید . دقت کنید فقط در ساعات اداری قادر به پاسخگویی هستیم

یک سوال جزئی درباره وکیل جرایم پزشکی دارید ؟ در بخش دیدگاه ها بپرسید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره حقوقی تلفنی 09123439500