ماه: شهریور ۱۳۹۷
مشاوره حقوقي حق انتفاع

مشاوره حقوقی در باب حق انتفاع

نظر مشاوره حقوقی بعضی از اشخاص تمایل دارنند حق استفاده از منافع ملک یا املاک خود را بصورت دائم یا موقتا به دیگری واگذار نمایند( مثل حق انتفاع یا ارتفاق ) ، بدون آنکه بخواهند مالکیت قانونی آن املاک .

مشاوره حقوقی در باب وقف

مشاوره حقوقی در باب وقف چیست ؟ نظر  مشاوره حقوقی در باب وقف مفاهیم ذیل.. مفهوم لغوی وقف از نظر مشاوره حقوقی در باب وقف به معنی ایستادن و حبس کردن است الف.مفهوم وقف  (در قانون مدنی ) ماده ۵۵ .

خیار غبن چیست؟( مغبون شده ) شرایط ومدت آن/کاملا به زبان عامیانه و کاربردی

خیار غبن چیست؟( مغبون شده ) شرایط ومدت آن/کاملا به زبان عامیانه و کاربردی مشاوره حقوقی در باب خیار غبن بیان می دارد که بر طبق ماده ۴۱۶ قانون مدنی: هریک ازمتعاملین که در معامله غبن فاحش داشته باشد .

ماده ۱۲ قانون زمین شهری و نظر مشاوره حقوقی

ماده ۱۲ قانون زمین شهری بر طبق ماده (۱۲) قانون زمین شهري مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶ تشخيص عمران و احياء و تأسيسات متناسب و تعيين نوع زمين داير و تميز باير از موات به عهده وزارت مسكن و شهرسازي است اين‌تشخيص .

 مشاوره حقوقی در باب تجویز انتقال منافع

الف. استنادات قانونی مشاوره حقوقی در باب تجویز انتقال منافع مشاوره حقوقی در باب تجویز انتقال منافع بیان می دارد که .. برابر ماده ۱۸ و۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال۱۳۵۶ قانونگذار برای مستاجرین  دارنده حق کسب وپیشه .

روشهای اثبات کلاهبرداری ؟

روشهای اثبات کلاهبرداری ؟ مشاوره حقوقی کیفری با توجه به مهارت خود در زمینه حقوقی کیفری و دعوی و با توجه به اسناد و مدارک به بررسی مواردی می پردازد که بر طبق قوانین و مقررات است. مفهوم لغوی .

مشاوره حقوقی چک و رفع سوء اثر از چک

نقش مشاوره حقوقی چک مشاوره حقوقی چک تمامی قوانین و ضوابط مربوط به چک را ذکر می کند تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری به عمل آورد. مشاوره حقوقی چک و  متخصص در زمینه  چک می تواند ، در .
مطالبه خسارت عدم ویا تاخیر درانجام تعهد در قرارداد مشارکت در ساخت -کاملا کاربردی

تخلیه محل کسب به دلیل احداث ساختمان

 مشاوره حقوقی در باب تخلیه محل کسب وپیشه به جهت احداث ساختمان جدید( تخلیه به علت نوسازی) برابربند ۱ ماده ۱۵ قانون روابط موجرو مستاجر مصوب ۵۶ در موارد ذیل نیز پس از انقضای مدت اجاره ، درخواست تخلیه .
X

گروه وکلای حکمت ، مشاوره با وکلای پایه یک دادگستری. تلفن تماس 09123439500