مشاوره حقوقی در باب حق انتفاع

نظر مشاوره حقوقی بعضی از اشخاص تمایل دارنند حق استفاده از منافع ملک یا املاک خود را بصورت دائم یا موقتا به دیگری واگذار نمایند( مثل حق انتفاع یا ارتفاق ) ، بدون آنکه بخواهند مالکیت قانونی آن املاک را به دیگری انتقال دهند در این صورت می توانن…
مطالبه خسارت عدم ویا تاخیر درانجام تعهد در قرارداد مشارکت در ساخت -کاملا کاربردی

مشاوره حقوقی در باب وقف

مشاوره حقوقی در باب وقف چیست ؟ نظر  مشاوره حقوقی در باب وقف مفاهیم ذیل.. مفهوم لغوی وقف از نظر مشاوره حقوقی در باب وقف به معنی ایستادن و حبس کردن استالف.مفهوم وقف  (در قانون مدنی ) ماده 55 قانون مدنی بیان می دارد وقف عبارت ازاین است که…
مطالبه خسارت عدم ویا تاخیر درانجام تعهد در قرارداد مشارکت در ساخت -کاملا کاربردی

خیار غبن چیست؟( مغبون شده ) شرایط ومدت آن/کاملا به زبان عامیانه و کاربردی

خیار غبن چیست؟( مغبون شده ) شرایط ومدت آن/کاملا به زبان عامیانه و کاربردی قانون گذار در معاملات برای آنکه شخص متضرر بتواند معامله را به هم بزند از خیار فسخ نام میبرد که این نوع خیارات هریک در جایگاه خود با تعریف قانونی قابل اعمال استیکی ا…
مطالبه خسارت عدم ویا تاخیر درانجام تعهد در قرارداد مشارکت در ساخت -کاملا کاربردی

ماده 12 قانون زمین شهری و نظر مشاوره حقوقی

ماده 12 قانون زمین شهری بر طبق ماده (12) قانون زمین شهري مصوب 22/6/1366 تشخيص عمران و احياء و تأسيسات متناسب و تعيين نوع زمين داير و تميز باير از موات به عهده وزارت مسكن و شهرسازي است اين‌تشخيص قابل اعتراض در دادگاه صالحه مي‌باشد. زمین موات…
مطالبه خسارت عدم ویا تاخیر درانجام تعهد در قرارداد مشارکت در ساخت -کاملا کاربردی

روشهای اثبات کلاهبرداری ؟

روشهای اثبات کلاهبرداری ؟ مشاوره حقوقی کیفری با توجه به مهارت خود در زمینه حقوقی کیفری و دعوی و با توجه به اسناد و مدارک به بررسی مواردی می پردازد که بر طبق قوانین و مقررات است.مفهوم لغوی کلاهبرداریشیادی و حقه بازی . به فریب و دروغ مال …
مطالبه خسارت عدم ویا تاخیر درانجام تعهد در قرارداد مشارکت در ساخت -کاملا کاربردی

مشاوره حقوقی چک و رفع سوء اثر از چک

نقش مشاوره حقوقی چک مشاوره حقوقی چک تمامی قوانین و ضوابط مربوط به چک را ذکر می کند تا از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری به عمل آورد.مشاوره حقوقی چک و  متخصص در زمینه  چک می تواند ، در زمان بسیاراندک  وبا هزینه کمی  از چک های بلامحل صادره از ناحیه…

الزام به تنظیم سند رسمی ومراحل آن (آپارتمان ،ملک ،مغازه )نمونه دادخواست ،میزان هزینه دادرسی ،میزان حق الوکاله -کاملا کاربردی و به زبان ساده

الزام به تنظیم سند رسمی ومراحل آن (آپارتمان ،ملک ،مغازه )نمونه دادخواست ،میزان هزینه دادرسی ،میزان حق الوکاله -کاملا کاربردی و به زبان ساده  دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ، یکی از دعاوی  بسیار مهم در حوزه  املاک محسوب می شود و در زمان…
مطالبه خسارت عدم ویا تاخیر درانجام تعهد در قرارداد مشارکت در ساخت -کاملا کاربردی

تخلیه محل کسب به دلیل احداث ساختمان

 مشاوره حقوقی در باب تخلیه محل کسب وپیشه به جهت احداث ساختمان جدید( تخلیه به علت نوسازی) برابربند 1 ماده 15 قانون روابط موجرو مستاجر مصوب 56 در موارد ذیل نیز پس از انقضای مدت اجاره ، درخواست تخلیه محل کسب یا پیشه به جهت احداث ساختمان جدید  از …