تقسیم نامه چیست ،نحوه الزام به ثبت تقسیم نامه -کاملا کاربردی

الزام به ثبت رسمی تقسیم نامه

در مواردی که مالکین یا شرکاء یک ملک یا ساختمان ، بموجب سند عادی و یا  دست نوشته توافق بر تقسیم ملک یا واحدی را داشته باشند و لکن متعاقبا از تنظیم تقسیم نامه بصورت رسمی امتناع نمایند

می توان برابر قوانین ومقرارت جاریه ، الزام مشارالیها  را به تنظیم تقسیم نامه رسمی  از محکمه  حقوقی خواست چرا که…

بموجب مواد ۲۲و ۴۶ و ۴۷ و۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک کشور ، تقسیم نامه که بصورت  عادی و یادست نویس تنظیم شود در هیچ یک از مراجع قانونی ومحاکم پذیرفته نیست  مگر آنکه دادگاه به آن اعتبار ببخشد

تقسیم نامه چیست ،نحوه الزام به ثبت تقسیم نامه -کاملا کاربردی

تقسیم نامه چیست ،نحوه الزام به ثبت تقسیم نامه -کاملا کاربردی

از طرفی  تا زمانی  که ملکی بین شرکاء  تقسیم نگردد شده، مشاعی محسوب میشود  و بعبارتی هر یک از شرکاء در جزء جزء آن شریک هستند و هیچ از شرکاء حق تصرف در سهم شرکاء دیگر را ندارد مگر آنکه به اذن شرکاء دیگر باشد

البته هر یک از شرکاء حق فروش سهم مشاعی خود را  بدون رضایت شرکاء دیگر دارد ولکن بدون رضایت سایر شرکاء حق به تصرف دادن ملک مشترک را ندارد

از طرفی ملکی که بصورت مشاعی باشد ،و طرفین حاضر به تقسیم ملک نباشند نمی توان الزام آنها را به تقسیم اجباری  خواست مگر آنکه در این خصوص توافقی صورت گیرد

و لکن می توان تقاضای  افراز یا تقسیم آن را از طریق اداره ثبت محل خواست و در صورتی که ملک قابل افراز یا تقسیم بین طرفین نباشد برابر قوانین ثبتی می توان دستور فروش ملک را از طریق محکمه خواست و متعاقبا ملک را از طریق مزایده به فروش رساند

جهت مشاوره حقوقی با وکلای متخصص در زمینه  ملک کلیک کنید 

تقسیم نامه چیست ،نحوه الزام به ثبت تقسیم نامه -کاملا کاربردی

حال در ذیل به بیان نکاتی در این باب می پردازیم

۱٫مقدمه تقدیم دادخواست الزام به  تنظیم تقسیم نامه رسمی  ،اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی است و تا زمانی که این موانع ها برداشته نشونند ،الزام به ثبت رسمی تقسیم نامه مقدور نیست  بنابراین  باید  همزمان دادخواست الزام خواندگان به اخذ صورت مجلس تفکیکی و پایان کار بعلاوه الزام به تنظیم تقسیم نامه رسمی توامان خواسته شود

۲٫میبایست در دادگاهها  دادخواست الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی تقسیم نامه  را خواست نه دادخواست تایید و یا تنفیذ تقسیم نامه را ..

تقسیم نامه چیست ،نحوه الزام به ثبت تقسیم نامه -کاملا کاربردی

استنادات قانونی

ماده ۲۲ قانون ثبت

دولت کسی را مالک قانونی می داند که ملک برابر مقرارت  در دفتر املاک ،بنام  آن فرد باشد

 

ماده ۴۶ قانون ثبت اسناد و املاک کشور

ثبت اسناد اختیاری است مگر در موارد ذیل ۱٫کلیه عقود ومعاملات راجع به عین ومنافع املاکی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده باشد ۲٫کلیه ی معاملات راجع به حقوقی که قبلا در دفتر املاک ثبت شده است

ماده ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاک کشور

در نقاطی که اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی موجود باشد و وزارت عدلیه مقتضی بداند ،ثبت اسناد ذیل اجباری است ۱٫کلیه عقود و معاملات راجع عین یا منافع اموال غیر منقوله که در دفتر املاک ثبت نشده است ۳٫صلح نامه و هبه نامه و شرکت نامه

خلاصه : مادامی که طرفین توافق بر تقسیم نداشته باشند نمی توان ملک را تقسیم نمود

گروه وکلای حکمت با سابقه و قدمت طولانی در امور وکالت و بهره گیری از وکلای متخصص ومجرب و تخصصی سازی دانش وکالت ، جهت ارائه خدمات مشاور ه ای و وکالتی در خدمت شما هموطنان عزیز میباشد

 

 

 

 

 

 

چگونه یک وصیت نامه تنظیم کنیم(نمونه وصیت نامه )

چگونه یک وصیت نامه تنظیم کنیم(نمونه وصیت نامه )

چگونه یک وصیت نامه تنظیم کنیم(نمونه وصیت نامه )

بسم الله الرحمن الرحیم

وصیت نامه شرعی و قانونی

برای مطالعه با وصیت و نحوه ی نوشتن آن کلیک کنید .

این جانب …………………….  فرزند ………………………….  متولد : ………………………….. به شماره شناسنامه : …………………. در تاریخ ………………………………….. با اعتراف به یگانگی پروردگار و رسالت خاتم پیامبران و امامت دوازده معصوم ،در کمال صحت ، سلامت و اختیار به موارد ذیل و صیت می کنم ، وصیت نامه های دیگر، قبل از این تاریخ از درجه اعتبار ساقط می باشد .

بخش اول : دارائی ها و اموال

اینجانب …………. فرزند ………………………. به عنوان وصیت کننده اموال و دارئی های خود را که در طول زندگیم کسب کرده ام به شرح ذیل می باشد :

-۵ دستگاه آپارتمان به شماره ثبت …………………………. و آدرس :………………………………

-۷ باب مغازه به شماره ثبت ……………………. و آدرس : …………………………………………….

-۲دستگاه ماشین به نام های ………… به شماره پلاک ………. و ……… به شماره پلاک

-۳ قطعه زمین به مساحت های ……. و ……. و ……. به آدرس های : ………………………

– مبلغ ……… ریال سهام شرکت ………………………

بخش دوم : بدهکاری ها

بدهی های اینجانب به شرح زیر می باشد :

۱ – تمام مهریه همسرم خانم …………………………… که مبلغ …………………….. می باشد

۲ – خمس در آمد های اینجانب از سال خمسی گذشته تا تاریخ فوت

۳ – مبلغ  …………………………  خمس از سال های گذشته  .

۴ – مبلغ ………………………… زکات از سال های گذشته  .

۵ – رد مظالم به مبلغ ……………………..

۷ – به افراد ذیل این مبالغ را بدهکارم

الف : آقای/ خانم …………………………  مبلغ …………………………

ب :  آقای/ خانم …………………………  مبلغ …………………………

ج :   آقای/ خانم …………………………  مبلغ …………………………

۸ – اماناتی که دیگران نزد من دارند و باید به صاحبان آن تحویل گردد :……………………………………………..

چگونه یک وصیت نامه تنظیم کنیم(نمونه وصیت نامه )

بخش سوم : وصیت به ثلث

۱-مبلغ ……. سال نماز و……….. روز روزه

۲-هزینه غسل و کفن و دفن و مجالس بنده

۳-مبلغ ……….. ریال ارث همسرم

۴-آپارتمان ………. ارث پسرم

۵-قطعه زمین ……. ارث دخترم

باقی مانده ثلث اموالم در مسیر باقیات الصالحات ساخت مدرسه و مسجد صرف شود .

چگونه یک وصیت نامه تنظیم کنیم(نمونه وصیت نامه )

این وصیت نامه در ۳ بخش به امضای ……. و …… و ……. رسیده است و در دفتر اسناد رسمی به شماره …………… و آدرس : ……………………………………………….. ثبت شده است .

نام و امضاء وصیت کننده :

نام و امضاء وصی :

نام و امضاء شهود :

این مطالب را از دست ندهید

میزان اعتبار وصیت نامه ( عادی ،محضری .دست نویس )

جهت مشاوره حقوقی با وکلای متخصص در امور وصیت نامه کلیک کنید 

 

قلع و قمع بنا چیست؟نحوه طرح دعوی -کاملا کاربردی

قلع و قمع از نظر لغوی(قلع و قمع بنا چیست )

«قلع به معنای ریشه کن کردن ، از بیخ کندن ، کندن چیزی از جائی »« قمع به معنای سرکوب کردن »

قلع و قمع به معنای از ریشه درآوردن است . ( قلع و قمع بنا چیست )

در اصطلاح حقوقی، قلع و قمع به حکم صادره از سوی مراجع ذی‌صلاح  برای از بین بردن آثار ابنیه، اشجار و…. که متصرف یا همان خوانده دعوا، بدون داشتن مجوز قانونی یا قراردادی یا بدون اخذ اذن از مالک در ملک وی اقدام به احداث بنا یا کاشت درخت یا موارد مشابه صادر کرده است، گفته می‌شود. ( قلع و قمع بنا چیست )

این دعوا یکی از شایعه ترین دعوا های ملکی که معمولاً همراه با خواسته خلع ید و رفع تصرف انجام می شود .

این مطلب را از دست ندهید

خلع ید چیست؟تفاوت آن با تخلیه وتصرف عدوانی

جهت مشاوره حقوقی با وکیل متخصص در زمینه ارث کلیک کنید

 

قلع و قمع بنا چیست؟نحوه طرح دعوی -کاملا کاربردی

قلع و قمع بنا چیست؟نحوه طرح دعوی -کاملا کاربردی

 قلع و قمع یک بنا چه زمانی رخ می دهد ؟

وقتی بنایی غیرمجاز ساخته می‌شود، یا درختی در زمین متعلق به دیگران یا عمارتی در زمین دیگران احداث می‌شود، مدعی می‌تواند از بین رفتن آثار احداث شده  و برگشتن زمین به وضع سابق را از دادگاه درخواست کند؛

در این صورت دادگاه، حکم به «قلع و قمع» آثار ایجاد شده اعم از بنا، درخت یا کشت و زرع خواهد کرد.

بنا به حکم قانون و شرع، اگر کسی مال دیگری را غصب کند، مکلف است عین مال را به صاحب آن برگرداند. چرا که در غیر این صورت با حکم دادگاه از او خلع ید می شود.

خلع ید در معنای لغوی عبارت از خاتمه دادن به سلطه کسی و از دست کسی بیرون آوردن چیزی از طرق قانونی است.

«خلع ید، رفع تصرف از متصرف غیرمنقول، به حکم قانون، سند رسمی یا دادگاه است.»

اما گاهی می بینیم که شخصی بدون قصد و نیتی به ملک دیگری تجاوز کرده است .

مثل ساختمان سازی که سازنده ممکن است چند متر به زمین کناری خود تجاوز کرده باشد و یا درختی در زمین دیگری کاشته شود ، که متصرف بنا به حکم دادگاه باید خلع ید کند و آن بنا قلع و قمع می شود .

قلع و قمع بنا چیست؟نحوه طرح دعوی -کاملا کاربردی

                                               الف . مالکیت رسمی خواهان

ارکان دعوای قلع و قمع بنا 

                                              ب . عدوانی بودن تصرفات خوانده

 • نکته ی قابل توجه در این مبحث این است که ، قلع و قمع با تخریب نیز متفاوت است .

چرا که تخریب به معنای ویران کردن و انهدام و خراب‌کاری بوده و با این اوصاف همراه با اجبار و زور و سوءنیت دارد ؛ در حالی که در قلع و قمع به و توأم با اختیار برای محکوم‌له می‌باشد.

 

نمونه مبایعه نامه حرفه ای/ دانلود

نمونه مبایعه نامه

برای مطالعه و آشنایی با مبایعه نامه کلیک کنید . 

جهت مشاوره رایگان با وکلای متخصص در زمینه قرارداد ها کلیک کنید 

این مطالب را  از دست ندهید

تفاوت قولنامه و مبایعه نامه ؟

چگونه یک مبایعه نامه هوشمندانه تنظیم کنیم ؟

مبایعه نامه چیست ،میزان اعتبار آن چقدر است ؟

 

فرق مبایعه نامه و قولنامه

ماده ۱ : طرفین قرارداد

 • فروشنده / فروشندگان ……………….فرزند ………… به شماره شناسنامه …………. کد ملی …………… صادره از ……………. متولد …………..ساکن …………………………………. تلفن ……………………………………….

 • خریدار / خریداران ……………….فرزند ………… به شماره شناسنامه …………. کد ملی …………… صادره از ……………. متولد …………..ساکن …………………………………. تلفن……………………….

 • ماده ۲ : موضوع و مشخصات مورد معامله

  عبارتست از انتقال …………………….دانگ از داراي پلاك ثبتی شماره ……………….فرعی از……………….اصلی ……………قطعه ………………………..واقـع در بخش…………………….. حوزه ثبتی………………………….به مساحت…………….. متر مربع داراي سند مالکیت به شماره سریال ………………صفحه……………….دفتر ………………..بانضمام …………دانــــــگ ………………….پارکینگ شماره ………………………..فرعی و …………………دانگ انبار شماره ……………..فرعی از………………. اصلی………………. طبق سند رهنی شماره…………………  دفتر اسنادرسمی ……………….داراي حق اشتراك آب  /برق  /گاز /اختصاصی /اشتراکی  /شوفاژ  /کـولر/تلفـن

  به نشانی………………………………………………………………………………………………………………………….

  ماده ۳ :ثمن معامله

  مبلغ……… ریال معادل ………….تومان وجه رایج مملکتی تعیین و مورد توافق و تراضی طرفین قرار گرفت که به شرح ذیل از سوي خریدار  /خریداران پرداخت می گردد

  ۱-۳ مبلغ…………ریال معادل …………تومان نقداً به موجب چک شماره …………….عهده بانک …………مورخ……………………فی المجلس از ناحیه خریدار  /خریداران به فروشنده به عنوان قسمتی از ثمن معامله پرداخت و فروشنده  /فروشندگان با امضاء این مبایعه نامه اقرار به اخذ مبلغ فوق نموده اند .

  ۲-۳بقیه ثمن معامله که مبلغ …………….ریال…………….معادل ………………تومان ……………….می باشد توافق گردید به شرح ذیل پرداخت گردد:

   و الباقی ثمن معامله که مبلغ …………… ریال می باشد به هنگام تنظیم سند رسمی و انتقال در

  دفترخانه شماره …………………واقع در…………………………………………………………………………………………

  تبصره ۱:

  عدم وصول چکها یا مطالبه مبلغ مندرج در بند این مبایعه نامه از سوي فروشنده  /فروشندگان تأثیري در صحت معامله ایجاد نخواهد کرد

  تبصره ۲:

  فروشنده متعهد گردید مورد معامله را در تاریخ صحیح و سالم تخلیه کامل نموده و در قبال اخذ رسید کتبی بـه خریـدار تحویل نماید .

  ماده ۴: شرایط تسلیم مورد معامله

  ۱-۴فروشنده موظف است مورد معامله را در تاریخ ……………….    با تمام توابع و ملحقات و منضمات آن تسلیم خریدارکند.

  ۲-۴ در صورتیکه مشخص شود معامله به جهت قوه قاهره قابلیت انتقال نداشته و این عامل مربوط به زمان انعقاد مبایعه نامه باشد عقد باطـل اسـت و   فروشنده موظف است ثمن دریافتی را به خریدار عودت نماید .

  ۳-۴ در صورتیکه  معامله به هر علتی غیر از عامل قوه قاهره مانند رهن ، مصادره ، عملیات اجرائی دادگستري و یا اجراي اسناد رسمی مستحق للغیر و غصبـی بودن قانونـاً قابل انتقــال به خریـدار نبوده فروشنـده موظف است علاوه بر استرداد ثمن معامله معادل ……………….ریال بعنوان خسارت به خریدار بپردازد .

  ۴-۴ کلیه هزینه هاي ناشی از تسلیم مورد معامله بر عهده فروشنده است ، مگر اینکه به صورت دیگري توافق شده باشد .

  ماده ۵: شرایط مربوط به تنظیم سند

  ۱-۵ طرفین متعهد شدند جهت تنظیم سند طبق قرارداد در تاریخ………… در دفتر اسناد رسمی شماره ………… به نشانی : ………………………………………………………………………………………………………..

  حاضر شوند و با انجام کلیه تعهدات و شرایط مندرج در مبایعه نامه نسبت به تنظیم سند رسمی مورد معامله اقدام نماید و فروشنده متعهد گردید سند را به نام خریدار یا هر کس که خریدار معرفی نماید انتقال دهد .

  در صورت عدم حضور هر یک از طرفین در دفتر خانه اسناد رسمی براي تنظیم سند ، گواهی سر دفتر مثبت تخلف نامبرده می باشد.

  ۲-۵ عدم ارائه مستندات و مدارك لازم جهت تنظیم سند از طرف فروشنده و عدم پرداخت ثمن توسط خریدار در حکم عدم حضور است و سر دفتر در موارد مذکور مجاز به صدور گواهی عدم حضور می باشد .

  ماده ۶: آثار قرارداد

  ۱-۶ این قرارداد فروشنده را از هرگونه انتقال مورد معامله به هر عنوان و دلیل به غیر از خریدار منع می کند.

  در صورت تخلف و انتقال به غیر ، خریـدار  درخواست فسخ قرارداد را نموده و یا با اقامه دعوي ابطال به طرفیت فروشنده و منتقل الیه ، الزام فروشـند را به انتقال مورد معامله بخواهد .

  در صورتیکه الزام ممکن نباشد خریدار حق فسخ معامله را دارد و فروشنده موظف است کلیه هزینه هایی که خریدار متقبل شده بپردازد و معادل …………….ریال بعنوان خسارت تخلف از عدم انجام تعهد به وي پرداخت نماید .

  ۲-۶ فروشنده متعهد است قبلاً و یا حداکثر تا زمان مقرر براي تنظیم سند رسمی کلیه مجوزها و مدارك لازم از مراجع مختلف در خصوص مورد معامله از قبیل مفاصاحساب شهرداري مالیاتی و غیره را اخذ نماید .

  ۳-۶ فروشنده مکلف است کلیه بدهیهاي احتمالی در خصوص توابع ، اعیان ، مستحدثات وامکانات موجود در مورد معامله را حداکثر تا زمان تنظیم سند رسمی تصفیه نماید .

  ۴-۶ هزینه های نقل و انتقال اعم از دارایی ، شهرداري و غیره ، بعهده فروشنده است و هزینه حق الثبت و حق التحریر بر عهده ………………………می باشد .

  ۵-۶ قیمت توافق شده براي معامله در بند …… ماده ………به هیچ عنوان و به جهت نوسان قیمت مورد معامله قابل تغییر نیست و از این حیث حق و ادعایی براي فروشنده یا خریدار متصور نیست.

  ۶-۶ در صورتیکه عدم اجراي تعهد از جانب فروشنده باشد وي مکلف است به ازاي هر روز تاخیر مبلغ……… ریــال بعنــوان خســارت تــاخیر اجرای تعهد به طرف مقابل پرداخت نماید و در صورتیکه ممتنــع خریدار باشد وي مکلف است به ازاي هر روز تاخیر مبلغ …………عنوان خسارت تاخیر اجراي تعهد در وجه طرف مقابل پرداخت نماید .

   ماده ۷

  حق الزحمه مشاوره املاک طبق وجه رایج مبلغ ……….. ریال معادل ……….. تومان می باشد که بر عهده ی طرفین می باشد .

  ماده ۸

  این قرارداد در تاریخ ………………در دفتر مشاور املاك …………………. به نشانی …………………………..

  در سه نسخه بین طرفین تنظیم و امضاء و مبادله گردید .

  مشاور املاك موظف است ضمن ممهور نمودن نسخ قرارداد به مهر مخصوص دفتر املاك ، نسخه اول و دوم را تسلیم خریدار و فروشنده نماید و نسخه سوم را در دفتر مخصوص بایگانی کند و هر سه نسخه داراي اعتبار یکسان است که با تنظیم سند رسمی از درجه اعتیار ساقط می شود .

  نام خریدار و امضاء                    نام فروشنده و امضاء               نام شهود و امضاء                        نام مشاور املاک و امضاء

چطور ودیعه وقرض الحسنه را فوری از موجر پس بگیریم -کاملا کاربردی

چطور ودیعه وقرض الحسنه را فوری از موجر پس بگیریم -کاملا کاربردی

استرداد ودیعه

پس از انقضای مدت اجاره ، مستاجر می تواند ودیعه و مبلغ قرض الحسنه را از  موجر مطالبه کند وموجر موظف است با در خواست مستاجر، مبلغ ودیعه را به مستاجر مسترد نماید

اگر موجر حاضر به عودت وبرگرداندن ودیعه  به مستاجر نباشد ، مستاجر می تواند اقدامات ذیل را انجام دهد

چطور ودیعه وقرض الحسنه را فوری از موجر پس بگیریم -کاملا کاربردی

چطور ودیعه وقرض الحسنه را فوری از موجر پس بگیریم -کاملا کاربردی

 

جهت مشاوره حقوقی با وکلای متخصص در زمینه املاک کلیک کنید 

چطور ودیعه وقرض الحسنه را فوری از موجر پس بگیریم -کاملا کاربردی

۱٫مستاجر باید بدوا ملک را تخلیه نمایدو با دادن دادخواست تامین دلیل از طریق شورای حل اختلاف ، مراتب تحویل ملک وکلید را  به شورای حل اختلاف  گواهی نماید

و  سپس مراتب تحویل ملک وکلید  را از طریق اظهارنامه رسمی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ، به موجر اطلاع دهد

۲٫سپس دادخواست مطالبه وجه ودیعه را بطرفیت موجر به مرجع ذی صلاح تقدیم نماید

۳٫ضمنا  مستاجر می تواند همزمان با دادخواست استرداد ودیعه ،تقاضای صدور قرار تامین خواسته ( توقیف اموال ) واجرای آن راقبل از ابلاغ را به طرفیت  موجر تقدیم نماید و اموال موجر اعم از ماشین وخانه را قبل ار محکومیت وی توقیف نماید

۴٫٫پس از صدور حکم به محکومیت موجر و قطعیت رای ، مستاجر میبایست تقاضای صدور اجراییه را نمود ، وپس از ابلاغ اجراییه به موجر چنانچه موجر ظرف مدت ۱۰ روز دادخواست اعسار را به محکمه تقدیم  ننماید

دادگاه به درخواست مستاجر حسب ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی حکم جلب موجر را می دهد یا نسبت به توقیف اموال موجر اقدام می نماید

۵٫تقاضای مستاجر  برای استرداد ودیعه وقرض الحسنه در صورتی مورد قبول  محکمه واقع می شود که مستاجر مورد اجاره را تخلیه نماید ، و مستاجرقبل از تخلیه نمی تواند تقاضای مطالبه ودیعه را نماید ( رای شماره ۱۴۲۱ شعبه ۴۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران )

۶٫اگر اثبات شود مستاجر به جهت عدم پرداخت ودیعه از ناحیه موجر ،از تحویل ملک امتناع کرده مستاجر محکوم به پرداخت اجرت المثل نمی گردد

منظور از اجرت المثل ،این است که مستاجر می بایست طبق نظریه کارشناس( با توجه به اجاره به نرخ روز) باید به موجر اجاره پرداخت کند

۷٫اگر اثبات شود ، موجر از پرداخت ودیعه به مستاجر خود داری کرده است  ، موجر نمی تواند  مستاجر  را به پرداخت خسارت تاخیر در تحویل  محکوم نماید

چطور ودیعه وقرض الحسنه را فوری از موجر پس بگیریم -کاملا کاربردی

دادگاه صالح :

چنانچه مبلغ ودیعه تا بیست میلیون تومان باشد میبایست در شورای حل اختلاف محل اقامت خوانده ، اقدام نمود  ودر صورتی که  مبلغ ودیعه بیشتر از بیست میلیون ریال باشد، باید در دادگاه عمومی محل اقامت خوانده ( موجر ) دادخواست تقدیم نمود

استنادات قانونی

ماده  ۵۰۱ قانون مدنی

اگر در عقد اجاره ،مدت به طور صریح ذکر نشده و مال الاجاره هم از قرار روز یا ماه یا سالی ،فلان مبلغ معین شده باشد ،اجاره برای یک روز یا یک ماه یا یک سال صحیح خواهد بود و اگر مستاجر،عین مستاجره را بیش از مدت های مزبور در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخلیه ید او را نخواهد ،موجر به موجب مراضات حاصله برای بقیه مدت و نسبت به زمان تصرف ،مستحق اجرت مقرر بین طرفین خواهد بود

ماده ۴۹۴ قانون مدنی عقد اجاره به محض انقضای مدت اجاره برطرف می شود

گروه وکلای حکمت با سابقه و قدمت طولانی در امور وکالت و بهره گیری از وکلای متخصص ومجرب و تخصصی سازی دانش وکالت ، جهت ارائه خدمات مشاور ه ای و وکالتی در خدمت شما هموطنان عزیز میباشد

 

کسری یا افزایش مساحت مبیع( آپارتمان،ملک،زمین )در هنگام تحویل مبیع -کاملا کاربردی

کسری یا افزایش مساحت مبیع( آپارتمان،ملک،زمین )در هنگام تحویل مبیع -کاملا کاربردی

استنادات قانونی

ماده ۳۸۴ قانون مدنی

هرگاه در حال معامله مبیع از حیث مقدار معین بوده باشد ودر وقت تسلیم ،کمتر از آن مقدار درآِید مشتری حق  دارد که بیع را فسخ کند یا قیمت موجود را با تادیه ی حصه ای از ثمن به نسبت موجود ،قبول کند واگر مبیع ،زیاده از مقدار معین ،باشد ،زیادی مال بایع است

ماده ۳۸۵قانون مدنی

اگر مبیع از قبیل خانه یا فرش باشد که تجزیه آن بدون ضرر ممکن نمی شود و به شرط مقدار معین فروخته شده باشد ، ولی در حین تسلیم ،کمتر یا بیشتر درآِید در صورت اولی ،مشتری و در صورت دوم ،بایع حق فسخ خواهد داشت

کسری یا افزایش مساحت مبیع( آپارتمان،ملک،زمین )در هنگام تحویل مبیع -کاملا کاربردی

کسری یا افزایش مساحت مبیع( آپارتمان،ملک،زمین )در هنگام تحویل مبیع -کاملا کاربردی

کسری یا افزایش مساحت مبیع( آپارتمان،ملک،زمین )در هنگام تحویل مبیع -کاملا کاربردی

 

اگر ملکی یا آپارتمانی به شرط  داشتن مساحت معین خریداری شود و بعدا مساحت واقعی ملک کمتریا بیشتر ازمساحت معین در قرارداد درآِید ، در خصوص اعمال حق  قانونی  هر یک از خریدار یا فروشنده دو حالت متصور است..

 

۱٫در قرارداد بین خریدار و فروشنده هیچگونه توافقی ،مبنی بر نحوه احتساب کسری یا مازاد مساحت صورت نگرفته باشد در این حالت ..

الف.مساحت ملک یا آپارتمان کمتر درآید ،خریدار حق فسخ معامله را دارد

ب.اگر مساحت ملک یا آپارتمان بیشتر درآید ،فروشنده حق فسخ معامله را دارد

البته مشروط به آنکه فسخ کننده اطلاعی از این موضوع(کسری یا افزایش مساحت) در زمان تنظیم قرارداد نداشته باشد لازم به توضیح است که در این حالت آن فرد ،صرفا حق فسخ معامله را دارد و حق مطالبه مابه التفاوت کسری مساحت را ندارد ،و  از طرفی این حق فسخ میبایست  قبل از تنظیم سند رسمی در محضر  اعمال گردد چرا که …

رای شماره  ۱۶۵۳ شعبه ۴ دادگاه تجدید نظرقید گردیده

چنانچه خواهان  از حق فسخ  خود به جهت کسری مساحت معامله ،قبل  از  تنظیم سند رسمی در محضر استفاده نکرده باشد  وسند رسمی یانتقال بنام وی شده باشد  وی دیگر حق مطالبه کسری مساحت مورد معامله  را ندارد

ب.فیمابین خریدار و فروشنده  توافقی در صورت کسری یا مازاد مساحت ، صورت نگرفته باشد

بعبارتی طرفین توافق نکرده باشند که در صورت کسری یا مازاد مساحت  از قرار متری فلان قدر با یگدیگر احتساب نمایند که در صورت این حالت  صرفا طرفین  حق مطالبه مابه التفاوت کسری یا افزایش مساحت را دارنند و حق فسخ معامله را ندارنند وفقط می توانند قیمت مازاد یا کسری مساحت را براساس قرارداد بخواهند

 کسری یا افزایش مساحت مبیع( آپارتمان،ملک،زمین )در هنگام تحویل مبیع -کاملا کاربردی

دادگاه صالح

چنانچه مبلغ خواسته شما کمتر از بیست میلیون تومان با شد رسیدگی به دعوی شما در  صلاحیت شورای حل اختلاف محل اقامت خوانده میباشد

و اگر بیشتر از آن باشد در صلاحیت دادگاه عمومی محل اقامت خوانده می باشد

 

جهت مشاوره حقوقی با وکلای متخصص در زمینه املاک کلیک کنید 

 

خلاصه مطالب

-اگر مساحت کمتر درآید خریدار حق فسخ معامله را دارد ،اگر بیشتر درآید فروشنده حق فسخ معامله را دارد مشروط به ۲ شرط ۱٫خریدار یا فرشنده در ابتدای قرارداد اطلاعی از کسری یا افزایش مساحت  ملک یا آپارتمان نداشته باشند ۲٫خریدار یا فروشنده درصورت وقوع چنین حالتی توافق خاصی ننموده باشند

گروه وکلای حکمت با سابقه و قدمت طولانی در امور وکالت و بهره گیری از وکلای متخصص ومجرب و تخصصی سازی دانش وکالت ، جهت ارائه خدمات مشاور ه ای و وکالتی در خدمت شما هموطنان عزیز میباشد

 

 

 

 

ارث-نحوه تقسیم ارث- شیوه اخذانحصار وراثت /کاملا کاربردی

ارث-نحوه تقسیم ارث- شیوه اخذانحصار وراثت /کاملا کاربردی

نحوه تقسیم ترکه

آنچه از متوفی به عنوان دارائی و مال و اموال و بدهی و دیون برای وراث به جا می ماند به نام ترکه از آن یاد می شود .

( نحوه تقسیم ترکه )

ارث در لغت به معنای مالی است که از متوفی باقی مانده ودر اصطلاح انتقال دارایی شخص متوفی به بازماندگان می باشد که این امر بدون اراده متوفی و بازماندگان او صورت می گیرد.( نحوه تقسیم ترکه ) 

معنای دیگر آن انتقال غیر قرار دادی چیزی ازشخص به شخص دیگراست.( نحوه تقسیم ترکه ) 

 

این مطلب را از دست ندهید

گواهی حصر وراثت چیست ؟

مدارگ جهت اخذ حصر وراثت ؟

جهت مشاوره حقوق با وکلای متخصص در زمینه ارث کلیک کنید 

ارث-نحوه تقسیم ارث- شیوه اخذانحصار وراثت /کاملا کاربردی

برخی اصطلاحات حقوقی در خصوص ارث( نحوه تقسیم ترکه ) 

متوفی : کسی که فوت کرده است

ترکه : مالی است که از متوفی باقی مانده است.

وارث : شخصی است که از متوفی ارث می برد.

خویشان نسبی : عبارت است از وابستگی شخصی به شخص دیگرازطریق ولادت چه مستقیم باشد مانند رابطه پسرو مادر چه با واسطه باشد مانند رابطه برادر که به واسطه پدر با یکدیگر خویشاوند هستند.

خویشان سببی : خویشاوندی بین دو نفر که در اثرازدواج به وجود می آید. مثل رابطه داماد با مادرهمسریا خواهر زن

تقسیم ترکه یعنی تقسیم و تفکیک سهم هر یک از وراث متوفی به صورت توافقی یا ارجاع به دادگاه

بعد از فوت متوفی وراث برای تقسیم ترکه به دو صورت می توانند عمل کنند :

           ۱-انجام تقسیم بین وراث با توافق آنها               ۲-تقسیم با ارجاع امر به دادگاه

ارث-نحوه تقسیم ارث- شیوه اخذانحصار وراثت /کاملا کاربردی

 ارث-نحوه تقسیم ارث- شیوه اخذانحصار وراثت /کاملا کاربردی

اقداماتی که لازم است جهت تقسیم ترکه صورت بگیرد شامل موارد زیر می شود :

ارث-نحوه تقسیم ارث- شیوه اخذانحصار وراثت /کاملا کاربردی

۱-گواهی انحصار وراثت

براي تعيين تکليف ميراث هرکس پس از فوت، ابتدا بايد ورثه را تعيين کرد. رسيدگي به اين امر از سوي مرجع قانوني و با رعايت تشريفات مقرر در قانون را «انحصار وراثت» و راي صادر شده را «تصديق يا گواهي انحصار وراثت» مي نامند.

۲-مهر و موم ترکه

مهر و موم ترکه عبارت است از اقدامی که توسط مراجع قضایی صورت می‌گیرد، تا ورثه از هرگونه استفاده و دخل و تصرف در ترکه ممنوع ‌شوند و این امر به منظور حفظ و نگهداری از ترکه انجام می‌گیرد.

۳-تحریر ترکه

مرجع صالح به درخواست وراث قانونی متوفی اقدام به تهیه‌ی فهرستی از داراییِ متوفی می‌کند؛ در این فهرست، نام کلیه‌ی اموال منقول و غیرمنقول و بهای آنها، حقوق، مطالبات و البته بدهی‌های متوفی درج می‌شود. این عمل که به منظور تعیینِ دقیق میزان ماترک انجام می‌شود، تحریر ترکه نام دارد.

۴-قبول یا رد ترکه

وراث متوفی می توانند ترکه به جا مانده را طبق تحریر ترکه بپذیرند و یا آن را رد کنند .

۵-تصفیه ترکه

به درخواست ورثه و به منظور پرداخت بدهی ها و دیون متوفی و خارج نمودن آن از ماترک متوفی انجام می شود .

۶-تقسیم ترکه

بعد از طی مراحل نامبرده شده نوبت به تقسیم ماترک بین وراث است .

                         نحوه تقسیم ترکه

چه کسانی حق درخواست تقسیم ترکه را دارند ؟

کلیه ی وراث متوفی و یا ولی و نماینده ی آنان و کسانی که به نحوی از وصیت بهره مند می شوند می توانند درخواست تقسیم ترکه کنند .

 نکته ی قابل توجه این است که اگر در نحوه و میزان تقسیم ترکه دعوای مطرح شود باید علیه کلیه ی وراث باشد .

مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی ترکه متوفی

ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد :« دعاوی راجع به ترکه متوفی اگرچه خواسته دین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که ترکه تقسیم نشده، در دادگاه محلی اقامه می شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده واگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یاد شده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده است »

 

قولنامه چیست ؟تفاوت آن با مبایعه نامه /میزان اعتبار ،آثار ،نحوه تنظیم آن ونمونه -کاملا کاربردی

چطور سهم الارث راتحریر ومهر وموم وتقسیم نماییم /کاملا کاربردی

تحریر ترکه چیست ؟

تحریر ترکه(تحریر ترکه چیست ؟ )

امور راجع به ترکه عبارت‌اند از اقداماتی که جهت حفظ ترکه و رسانیدن آن به صاحبان حقوق انجام می‌شود ازجمله: مهروموم و تحریر ترکه و اداره ترکه و…(تحریر ترکه چیست ؟ )

ماده ۲۰۶ قانون امور حسبی در توضیح تحریر ترکه بیان می دارد: « مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی می‌باشـد » (تحریر ترکه چیست ؟ ) 

چطور سهم الارث راتحریر ومهر وموم وتقسیم نماییم /کاملا کاربردی

چطور سهم الارث راتحریر ومهر وموم وتقسیم نماییم /کاملا کاربردی

این مطلب را از دست ندهید

مهر وموم ترکه یعنی چه ؟

جهت مشاوره با وکلای متخصص در زمینه ارث کلیک نمایید 

چطور سهم الارث راتحریر ومهر وموم وتقسیم نماییم /کاملا کاربردی

تحریر در لغت به معنا نوشتن ، نگاشتن است و در اصطلاح حقوقی تحریر ترکه بدین معنا است که وارثین متوفی و یا نمایندی آنان از مقام قضائی درخواست لیست گیری و صورت برداری از کلیه اموال و دارئی های متوفی را بخواهند  .

بدین منظور مرجع صالح به درخواست وراث قانونی متوفی اقدام به تهیه‌ی فهرستی از داراییِ متوفی می‌کند؛ در این فهرست، نام کلیه‌ی اموال منقول و غیرمنقول و بهای آنها، حقوق، مطالبات و البته بدهی‌های متوفی درج می‌شود. این عمل که به منظور تعیینِ دقیق میزان ماترک انجام می‌شود، تحریر ترکه نام دارد.

چطور سهم الارث راتحریر ومهر وموم وتقسیم نماییم /کاملا کاربردی

افراد صالح برای درخواست تحریر ترکه چه کسانی می باشند ؟

کلیه ی وراث متوفی و نمایندگان قانونی آنان برای تعیین و مقدار ترکه و تحریر ترکه می توانند اقدام کنند .

ماده ۲۰۷ قانون امور حسبی – درخواست تحریر ترکه از ورثه یا نماینده قانونی آن‌ها و وصی برای اداره اموال پذیرفته می‌شود.

طبق مواد ۲۰۶ تا ۲۰۹ قانون امور حسبی؛ این اشخاص عبارتند از:

۱) هر یک از ورثه متوفی یا نماینده قانونی آنها

۲) وصی بر اداره اموال متوفی

۳ ) امین غایب یا قیم محجوری که غایب یا محجور ، جزء ورثه ی متوفی باشند.

 

مهر و موم وتحریر ترکه ، نحوه تقسیم آن، کاملا کاربردی

مهر و موم ترکه یعنی چه ؟

ترکه به چه معنی است ؟ (مهر و موم ترکه یعنی چه ؟)

ترکه به معنای کلیه تعهدات و دارائی های متوفی است که پس از مرگ وی به وراثش انتقال می یابد .(مهر و موم وتحریر ترکه ، نحوه تقسیم آن، کاملا کاربردی )

مهر و موم وتحریر ترکه ، نحوه تقسیم آن، کاملا کاربردی

مهر و موم وتحریر ترکه ، نحوه تقسیم آن، کاملا کاربردی

معنی لغوی ترکه میراث و آنچه از شخص متوفی باقی ماند ، است . (مهر و موم ترکه یعنی چه ؟ )

مطابق ماده ۸۶۷ و ۸۶۸ قانون مدنی مالکیت ورثه نسبت به ماترک بعد از فوت متوفی به صورت قهری حاصل می‌شود و استقرار آن منوط به پرداخت حقوق و دیونی است که به ترکه تعلق می‌گیرد.(مهر و موم ترکه یعنی چه ؟ )

ماده ۸۶۸ قانون مدنی : « مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی شود مگر پس از اداء حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته . »

 

این مطلب را از دست ندهید 

نحوه تقسیم ترکه 

میزان ارثیه زن وقوانین ارث 

جهت مشاوره رایگان با وکلای متخصص در زمینه ارث کلیک کنید 

مهر و موم وتحریر ترکه ، نحوه تقسیم آن، کاملا کاربردی

مهر و موم ترکه

از لحاظ حقوقی، مهر و موم ترکه عبارت است از اقدامی که توسط مراجع قضایی صورت می‌گیرد، تا ورثه از هرگونه استفاده و دخل و تصرف در ترکه ممنوع ‌شوند و این امر به منظور حفظ و نگهداری از ترکه انجام می‌گیرد.

مهر و موم ترکه به معنای حفظ و نگهداری و جلوگیری از استفاده و یا حیف و میل آن توسط ورثه دیگر یا اشخاص ثالث است .

بدین معنا که مهر و موم می تواند به درخواست هر یک از وراث متوفی یا نماینده قانونی آنها انجام شود و به درخواست آنها رفع مهر و موم می شود .

مهر و موم ترکه

دادگاه صالح برای رسیدگی به امور ترکه چه دادگاهی است ؟

مرجع صالح برای رسیدگی به امور راجع به ترکه، دادگاه بخشی است که آخرین اقامتگاه متوفی درایران در حوزه آن دادگاه بوده و اگر متوفی در ایران اقامتگاه نداشته باشد دادگاه آخرین محل سکونت متوفی صالح به رسیدگی می باشد و اگر متوفی در ایران ساکن هم نبوده باشد، دادگاهی که اموال غیر منقول  متوفی در حوزه آن واقع شده، صالح است و اگر اموال غیر منقول هم در حوزه های متعدد واقع باشند، دادگاهی که که قبل از همه اقدام نموده صالح می باشد.

برای درخواست مهر و موم ترکه شرط خاصی وجود دارد که باید قبل از تحریر ترکه (یعنی تعیین مقدار اموال و دیون متوفی می باشد) باشد و اگر به هنگام تحریر ترکه درخواست مهر و موم شود فقط مهر و موم نسبت به آن قسمتی انجام می شود که تحریر نشده باشد.(۱۹۲قانون امور حسبی)

 

 

 

7 راهکار اصولی برای ابطال رای داور /دادگاه صالح/مهلت اعتراض

7 راهکار اصولی برای ابطال رای داور /دادگاه صالح/مهلت اعتراض

 

۷ راهکار اصولی برای ابطال رای داور /دادگاه صالح/مهلت اعتراض

در برخی از قراردادها از جمله مشارکت در ساخت ،مبایعه نامه و… قید میگردد

در صورت بروز اختلاف در تفسیر و یا اجرای قرارداد فیمابین طرفین مراتب به داورمرضی الطرفین ارجاع و داور مبادرت به صدور رای می نماید

که در خصوص این شرط ،بیان مظالب ذیل را لازم می دانم

۱٫رای داوری بمانند احکام دادگاه قابلیت اجراء دارد و  حسب قوانین جدید،در صورت صدور حکم به پرداخت وجه  یا مبلغی از ناحیه داور ،می توان درخواست جلب وبازداشت محکوم شده را از طریق دادگستری درخواست نمود

۲٫در صورتی که طریق ابلاغ رای داور در قرارداد قید نشده باشد، رای داور باید از طریق دادگاه بطرفین ابلاغ  گردد

۳٫اگر در قرارداد موضوع ارجاع امر به داوری پیش بینی شده باشد ولکن داور مشخصی تعیین نشده باشد ، بدوا میبایست  با ارسال اظهارنامه  برای طرف مقابلتان ،تقاضای تعین داور  نماید ، ،در صورت عدم توافق بر تعین داور واحد ،می بایست دادخواست تعین داور را به محکمه داد

۷ راهکار اصولی برای ابطال رای داور /دادگاه صالح/مهلت اعتراض

جهت مشاوره با  وکیل متخصص در امور قراردادها کلیک نمایید 

الف.آیا رای داور قابلیت ابطال دارد

رای داوری علیرغم آنکه مستقیما قابلیت تجدید نظر خواهی را ندارد ولکن  در موارد مندرج در ماده ۴۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی ،قابل ابطال است

ب.رای داور در چه مواردی باطل می شود(۷ راهکار برای ابطال رای داور)

حسب ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی ،رای داور در موارد ذیل  قابلیت  ابطال دارد

۱٫رای صادر شده مخالف قوانین موجد حق باشد

نکته .منظور از قوانین موجد حق ، قوانین ماهوی آمره است مثلا بر خلاف قوانین مندرج در قوانین  حمایت خانواده و یا ارث رای دهد  مثلا داور بنویسد خواهر و برادر بصورت یکسان ارث می برنند

۲٫داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده ،رای صادر کرده باشد

۳٫داور خارج ار حدود اختیارات خود،رای صادر کرده باشد در این صورت فقط آن قسمت که خارج از حدود اختیارات داور باشد ،ابطال می شود

 1. رای داور پس از انقضای مدت داوری صادرو تسلیم شده باشد

۵٫رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوی در دفتر اسناد رسمی ثبت شده با و دارای اعتبار قانونی است ،مخالف باشد

۶٫رای داور به وسیله داورانی صادر شده باشد که مجاز به صدور رای نبوده اند

۷٫قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد حسب ماده ۴۵۴ الی ۵۰۱ قانون مدنی

مثلا اصل قرارداد بین طرفین باطل باشد

۷ راهکار اصولی برای ابطال رای داور /دادگاه صالح/مهلت اعتراض

ج.دادگاه صالح جهت ابطال رای داور

در صورتی که دعوی از طریق دادگاه ارجاع به داوری شده باشد همان دادگاه صالح به رسیدگی به دعوی ابطال داوری می باشد در غیر اینصورت دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد، به دعوی ابطال رسیدگی می کند

د.مهلت اعتراض به رای داوری

اشخاصی که مقیم ایران باشند ظرف ۲۰ روز ابلاغ  و اشخاصی که مقیم خارج از ایران باشند ظرف ۲ ماه  از تاریخ ابلاغ حق اعتراض به رای داوری را دارنند

نکته.اگر اعتراض به رای داوری خارج از موعد مقرر باشد ،دادگاه قرار رد دادخواست ابطال داوری را صادر می کند وقرار صادره قطعی و غیر قابل اعتراض می باشد

۷ راهکار اصولی برای ابطال رای داور /دادگاه صالح/مهلت اعتراض

ه.چه اشخاصی را نمی توان به عنوان داور تعین نمود

برابر ماده ۴۷۹ و۴۸۰ قانون آیین دادرسی مدنی معین شده انند

و.آیا در صورت اعتراض به رای داور می توان جلوی اجرای حکم را گرفت ؟

خیر برابر ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی رای داور مانع اجرای آن نیست ،مگر دلائل اعتراض ،قوی باشد در این صورت دادگاه قرار توقف منع اجرای آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی ،صادر می کند و در صورت اقتضای تامین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد

نکته بسیار بسیار مهم :

دادگاه حق ورود به ماهیت دعوی رسیدگی شده از ناحیه داور  را ندارد و فقط بصورت شکلی می تواند ببیند موارد مندرج در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی رعایت شده است ،واگر رعایت نشده باشد حکم به ابطال رای داوری را می دهد

غالبا در پرونده های که تاکنون داشته ایم ،اکثر افراد توجهی به وجود چنین شرطی در قرارداد نداشته و متعاقبا درمقابل انجام شده و مواجه با رای داوری می شونند

مبایعه نامه در لغت یعنی قراردادی که در آن بیع انجام شده است و به عبارتی خرید و فروشی صورت گرفته

مبایعه نامه چیست

مبایعه نامه به معنی بیعت کردن و بیع انجام دادن است . ( مبایعه نامه چیست )

مبایعه نامه در لغت یعنی قراردادی که در آن بیع انجام شده است و به عبارتی خرید و فروشی صورت گرفته .(مبایعه نامه چیست )

منظور از بیع، دادن مالی است به عوض معلوم یا به عبارتی بیع نامه قراردادی است در رابطه با خرید و فروش مالی بین خریدار و فروشنده که در مقابل دادن مال باید پول یا عوض دیگری پرداخت شود. ( مبایعه نامه چیست )

مبایعه نامه در لغت یعنی قراردادی که در آن بیع انجام شده است و به عبارتی خرید و فروشی صورت گرفته

مبایعه نامه چیست ؟میزان اعتبار آن ؟نحوه تنظیم آن ،کاملا کاربردی

مبایعه نامه چیست ؟میزان اعتبار آن ؟نحوه تنظیم آن ،کاملا کاربردی

این مطالب را از دست ندهید 

تفاوت مبایعه نامه وقولنامه چیست ؟

نحوه الزام به تنظیم سند رسمی چگونه است ؟

جهت مشاوره حقوقی با وکلای متخصص در زمینه املاک تماس بگیرید 

«مبایعه نامه» قراردادی است که طی آن بیع انجام شده است.

مبایعه نامه سندی عادی است که به وسیله‌ی آن خریدار و فروشنده درخصوص مال مورد معامله با یکدیگر توافق می‫کنند که در مورد زمان و مکان تحویل مال و متقابلا نحوه‌ی پرداخت ثمن تعهداتی را قبول می‫کنند.

مبایعه نامه فقط مخصوص ملک نیست و در هر خرید و فروشی ( مال مورد معامله ) می توان از آن استفاده نمود . مثل خرید خودرو ، سیمان ، زمین و….

خریدار و فروشنده در مقابل یکدیگر متعهد می شوند که تعهداتی را انجام دهند خریدار باید در زمان مشص شده ثمن معامله و فروشنده مبیع را تحویل دهد .

در واقع قرارداد مکتوبی که بین طرفین (فروشنده و خریدار یا بایع و مشتری) تنظیم می‌شود و بر اساس آن مالی در مقابل دریافت عوض یا بهاء یا قیمت فروخته می‌شود، مبایعه نامه به شمار می رود.

مبایعه نامه در لغت یعنی قراردادی که در آن بیع انجام شده است و به عبارتی خرید و فروشی صورت گرفته

مبایعه نامه یک سند عادی است .

بدین معنی که بین دو طرف معامله با توافقات خود شکل می گیرد اما سند رسمی سندی است که توسط مأموران رسمی و در حدود صلاحیت آنها تنظیم می‌شود مثلا شناسنامه یا سندی که در دفترخانه‌‌ی اسناد و املاک تنظیم می‌شود یک سند رسمی است.

بیع‌نامه که سند عادی است بین دو طرف الزام‫آور است و شخص برای الزام طرفی که به تعهدات خویش طبق بیع‫نامه عمل نکرده می‫تواند به دادگاه مراجعه کند و به استناد بیع‫نامه اجبار وی را بخواهد .

 

مطالبه خسارت عدم ویا تاخیر درانجام تعهد در قرارداد مشارکت در ساخت -کاملا کاربردی

قراردادهای مشارکت در ساخت جزء عقود  عهدی بوده بدین مفهوم که  هر یک از طرفین قرارداد ،متعهد به انجام تعهدات و شروطی در قبال یگدیگر میباشند بطور مثال مالک متعهد به تحویل ملک ظرف مهلت خاصی میباشد  وسازنده نیز متعهد به احداث بناء  در مهلت مقرره در قرارداد می باشد

از همین رو مقوله تعین  خسارات ، گامی بسیار مثبت و ارزنده در جهت  جلوگیری ازخلف وعده طرفین قرارداد مشارکت در ساخت میباشد که در ذیل به شرح هر یک از طرفین قرارداد مشارکت در ساخت می پردازم(مطالبه خسارت عدم ویا تاخیر درانجام تعهد در قرارداد مشارکت در ساخت -کاملا کاربردی )

مطالبه خسارت عدم ویا تاخیر درانجام تعهد در قرارداد مشارکت در ساخت -کاملا کاربردی

مطالبه خسارت عدم ویا تاخیر درانجام تعهد در قرارداد مشارکت در ساخت -کاملا کاربردی

این مطلب را از دست ندهیم ..

فسخ وابطال وانحلال قرارداد مشارکت در ساخت 

جهت مشاوره رایگان به وکیل متخصص در امور مشارکت در ساخت کلیک کنید

…………………………….

تعهدات مالک/مالکین

۱٫تحویل ملک

 1. تنظیم سند قسمتی از آپارتمان احداثی و یا..

تعهدات سازنده /سازندگان

۲٫احداث وساخت بناء، ظرف مدت زمان خاص

۲٫بیمه نمودن ساختمان  وکارکنان

مطالبه خسارت عدم ویا تاخیر درانجام تعهد در قرارداد مشارکت در ساخت -کاملا کاربردی

بمنظور دریافت خسارات از متخلف ،میبایست شرایط ذیل را مد نظر قرار دهید

الف) برای انجام آن تعهد، مدت معین،در نظر گرفته باشد و مدت منقضی شده باشد.

بطور مثال،   سازنده  متعهد به تحویل آپارتمان تاتاریخ  ۳/۴/۹۶  میباشد و مدت مزبور نیز منقضی شده باشد

اگر  اختیار تعیین زمان انجام تعهد ،با شما باشد؛ در صورتی می توانید ادعای خسارت نمائید که ثابت نمایید انجام تعهد را با ارسال اظهارنامه و یا …از طرفتان  ،مطالبه کرده اید.

ب) قوه ی قاهره یا اصطلاحاً فورس ماژور ،مانع انجام تعهد نشده باشد .

تعریف قوه ی قاهره ( فورس ماژور) عاملی خارجی است که مانع  انجام تعهد مندرج در قرارداد گردد  بطور مثال، اگرسیل و زلزله  … ،مانع انجام تعهد شده باشد

که در صورت وقوع قوه قهریه متعهد، قانوناً محکوم به پرداخت خسارت نمیگردد.

مطالبه خسارت عدم ویا تاخیر درانجام تعهد در قرارداد مشارکت در ساخت -کاملا کاربردی

لازم به  ذکر است متعهد له (کسی که تعهد،به نفع اوست)؛ می تواند در قرارداد شرط کند در صورت عدم انجام  تعهد از ناحیه متعهد، متعهد له بتواند شخصاً  موضوع تعهد را انجام دهد و ًهزینه های آن را از متعهد بگیرد.

در قرارداد ها، خسارات را  به شیوه های ذیل میتوان  ،تعیین نمود که در ذیل به شرح و بسط آن می پردازیم

۱٫تعیین خسارت روزانه

در قرارداد مشارکت در ساخت ، میتوان  خسارات را  بصورت روزانه، تعیین نمود

بطور مثال:

آگر سازنده آپارتمان های ۳و۴و۵ را ،تا مورخه  تاریخ ۳۰/۵/۹۶  ،تحویل مالک  ندهد؛ روزانه میبایست مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال خسارت به مالک و یا مالکین پرداخت نماید.

پرداخت این نوع خسارت، تا زمانیکه تعهد کاملاً اجرا نشود؛ ادامه خواهد داشت، هرچند که امکان دارد  جمع میزان خسارت، از کل مبلغ معامله بیشتر شود.

۲٫پرداخت خسارت روزانه +  انجام  موضوع تعهد (توسط مالک  به هزینه ی سازنده)

که در این مورد طرفین قرارداد مشارکت در ساخت در قرارداد ، قید مینمایند که اگر سازنده (طرف دوم) ،نسبت به  احداث و تکمیل پروژه ظرف مهلت خاصی عمل ننماید

مالک (طرف اول) می تواند شخصاً نسبت به تکمیل پروژه اقدام نماید و  هزینه های آن را از سازنده  وصول نماید ،سازنده میبایست ،روزانه مبلغ ده میلیون ریال  از بابت تاخیر در انجام تعهد به مالک پرداخت نماید.

۳٫پرداخت خسارت مقطوع

پرداخت خسارات مقطوع در قرارداد بدین صورت است که :

طرفین عقد مشارکت ، مبلغ معین و ثابتی را از بابت خسارت تاخیر  و یا عدم انجام تعهد تعین  میکنند.

بطور مثال:

در صورتیکه  سازنده آپارتمان را تا تاریخ ۲۵/۴/۸۶ تحویل ندهد ،سازنده میبایست مبلغ ۵۰ میلیون تومان بعنوان خسارت تاخیر در تحویل به مالک بدهد .

مطالبه خسارت عدم ویا تاخیر درانجام تعهد در قرارداد مشارکت در ساخت -کاملا کاربردی

ضمناً امکان دارد خسارت فوق جایگزین اصل تعهد باشد و یا نباشد که میبایست این مورد را در قرارداد تعین نمایید

 

 

مطالبه خسارت عدم ویا تاخیر درانجام تعهد در قرارداد مشارکت در ساخت -کاملا کاربردی

ابطال وکالت کاری مشارکت درساخت،کاملا کاربردی

از آنجایی که در راستای احداث پروژه های ساختمانی ، مقوله تخریب و نوسازی ،   امری اجتناب ناپذیر برای مالکین و سازندگان محسوب می گردد .

 فلذا بهتر است که طرفین قرارداد مشارکت در ساخت ،در زمان انعقاد، قرارداد مشارکت در ساخت معین نمایندکه..

 الف: وظیفه  أخذ جواز تخریب و نوسازی از شهرداری، به عهده ای چه کسی باشد؟

مالک  یا  سازنده

ب:  جواز فوق،  ظرف چه  مهلتی ، میبایست اخذ  گردد قید این امر ، مانع  ازتاخیر بلا وجه، طرفین قرارداد مشارکت در ساخت  میگرد.

ج. ضمانت اجرای عدم اخذ جواز در موعد مقرر چیست؟

ابطال وکالت کاری مشارکت درساخت،کاملا کاربردی

ابطال وکالت کاری مشارکت درساخت،کاملا کاربردی

 

این مطلب را از دست ندهید

فسخ و یا ابطال قرارداد مشارکت در ساخت 

جهت مشاوره حقوقی رایگان با وکلای متخصص در زمینه املاک کلیک کنید

ابطال وکالت کاری مشارکت درساخت،کاملا کاربردی

نکته :تعین  مدت وضمانت اجراء، اقدام پیشگیرانه درجهت خلف وعده طرفین قرارداد مشارکت در ساخت در جهت اخذ جواز  میباشد

که در ذیل به شرح  وبسط آن  می پردازم .           

الف .وظیفه اخذ جواز به عهده مالک / مالکین گذاشته باشد

بهتر آن است که  مالکین ، شخصاً اقدام به اخذ جواز تخریب و نوسازی از شهرداری نمایند. واگر مقدور نبود اختیار اخذ آن را ،به سازنده / سازندگان با در نظر گرفتن شروط ذیل  بدهند

اگر اختیار اخذ جواز تخریب و نوسازی به عهده مالک / مالکین باشدمالک ،متعهد به انجام تعهد خود میباشد و در صورت خلف وعده  ، میتوان الزام قانونی مالک را به اخذ جواز ، از محکمه خواست.

نکته۱٫

اگر اختیار اخذ جواز ،با سازنده ویا سازندگان  باشد ؛مالک بدون اخذ مجوز از دادگاه نمی تواند شخصاً،اقدام به اخذ جواز تخریب و نوسازی و پرداخت هزینه های آن  نماید

در صورت عدم اخذ حکم دادگاه ، مالک نمیتواند، هزینه های پرداختی ، را از سازنده مطالبه نماید .

ب.وظیفه  اخذ جواز با سازنده /سازندگان باشد.

اگر بموجب  قرارداد مشارکت، وظیفه  اخذ جواز تخریب و نوسازی ،به عهده سازنده /سازندگان باشد

 مالکین بداً میبایست  به سازندگان ، وکالت کاری اداری، در جهت اخذ جواز تخریب و نوسازی از  شهرداری ، اعطاء نماید.

بعلاوه اینکه  مدارک لازمه از جمله سند و… را جهت اخذ جواز و پیگیری کار در شهرداری، در اختیار سازنده( به رسم  امانت) قرار دهد یا شخصاً به همراه سازنده  در شهرداری حاضر گردنددر غیر اینصورت سازندگان  را  نمی توان ملزم به انجام تعهد مبنی بر اخذ جواز نمود

 

 النهایه اگر مالک حاضر به تنظیم سند  وکالت کاری نگردد؛سازنده میتواند علیه او دادخواست الزام به تنظیم سند وکالت کاری بدهد

 و چنانچه مالک جهت تنظیم سند وکالت کاری حاضر نگردد  نماینده ی دادگاه، درجهت تنظیم سند وکالت دردفترخانه حاضر می گردد و به نمایندگی از طرف مالک ، وکالت نامه را امضا می نماید

ابطال وکالت کاری مشارکت درساخت،کاملا کاربردی

متأسفانه بعضی از سازندگان، پس از حصول توافق ، از انجام تعهد خود( اخذ جواز تخریب و نوسازی )،به دلائلی از جمله بالا رفتن قیمت مصالح و یا عدم بضاعت وتوان مالی ،امتناع مینمایند و عملاً با اقدامات خود ،ادامه ی عملیات ساخت و ساز را با مشکل  مواجه می نمایند  .

 

سوال؟

اگر در متن قرارداد مشارکت،  شرط اعطای  وکالت کاری  جهت اخذ جواز تخریب و نوسازی  از طرف مالک به سازنده  ، قید نشده باشد چه اقدامی می توان انجام داد؟

برابر عرف رایج در بازار مسکن، اگر در قراردادهای مشارکتی ، چنین شرطی قید نشده باشد؛ باز مالک می بایست مطابق عرف و عادت  ، چنین وکالتی را به سازنده بدهد چرا که اذن در شئی اذن در لوازم آن هم هست . النهایه  ؛میتوان الزام مالک را به دادن وکالت کاری خواست  ولکن عملاً بعضی از دادگاه ها از ،چنین استدلالی پیروی نمی کنند.

مشاورحقوقی آنلاین-مشاور حقوقی رایگان( وکلای متخصص و حرفه ای )

جهت مشاوره حقوقی با وکلای متخصص در امور مختلف از جمله ارث ،املاک ،دعاوی اسناد تجاری و…….با شماره ۰۹۱۲۳۴۳۹۵۰۰ و یا شماره ۰۲۱۷۷۷۱۹۳۳۷ تماس بگیرید،مشاورحقوقی آنلاین-مشاوره حقوقی رایگان -وکلای متخصص

مشاورحقوقی آنلاین-مشاور حقوقی رایگان( وکلای متخصص و حرفه ای )

مشاورحقوقی آنلاین-مشاور حقوقی رایگان( وکلای متخصص و حرفه ای )

وکیل متخصص در امر دعاوی املاک، ارث ، اسناد تجاری و….. آقای داود چشمی

کارشناس حقوقی متخصص در امور دعاوی مالیات آقای امیر احمدی

وکیل متخصص در امور دعاوی وزارت کار  سرکارخانم مظفری

وکیل متخصص در امور دعاوی خانوادگی سرکار  خانم اقبالی

وکیل متخصص در امور دعاوی کیفری آقای حبیب پور

وکلای متخصص در امور مختلف دیگر…..

مشاورحقوقی آنلاین-مشاور حقوقی رایگان( وکلای متخصص و حرفه ای )

اهداف گروه وکلای حکمت

گروه وکلای حکمت که متشکله از وکلای متخصص و مجرب در امور مختلف بوده با تخصصی سازی،وسیتم ساز ی امر وکالت و….اهداف ذیل را دنبال می نماید

-سیستم سازی کار وکالت

-استفاده از وکلای کاملا مجرب ومتخصص در امور وکالتی

-تولید مقالات وکتوب متعدد

-برگزاری کارگاه های و سمینارهای کاربردی

-خدمت رسانی سریع وفوری به اقشار مختلف جامعه

-بالا بردن سطح آگاهی و دانش افرادنسبت به قوانین جاریه

 

تعین وکیل بر اساس مکان

-شرق تهران

-غرب تهران

-جنوب شرق

مشاورحقوقی آنلاین-مشاور حقوقی رایگان( وکلای متخصص و حرفه ای )

سوال خود را  بصورت مختصر ومفید از طریق پیامک به شماره تلفن  ۰۹۱۲۳۴۳۹۵۰۰  یاایمیل vakilmodafe@ yahoo.com ارسال بفرماییدظرف مدت ۲۴ ساعت پاسخ شما ارسال خواهد شد

 

مشاوره حقوقی آنلاین-مشاوره حقوقی رایگان -وکلای متخصص

مشاور حقوقی ( جهت مشاوره حقوقی کلیک کنید )

وکیل ( جهت گرفتن وکیل کلیک کنید )

 

ارث-نحوه تقسیم ارث- شیوه اخذانحصار وراثت /کاملا کاربردی

نحوه تقسیم ارث

ترکه :
عبارت است از کلیه اموال و حقوق مالی مورث که پس از وضع دیون و تعهدات و وصایای او به وراث منتقل می گردد .(نحوه تقسیم ارث)

مجهول بودن تاريخ فوت :

اگر تاريخ فوت اشخاصي كه از هم ارث مي بردند مجهول و تقدم وتاخير هيچ يك معلوم نباشد اشخاص مزبور از هم ارث نمي برند مگر آن كه موت به سبب غرق يا هدم واقع شود كه در اين صورت از هم ارث مي برند.(نحوه تقسیم ارث)

ارث در ادیان گذشته:

با تحقیق در آیات قرآن مجید پی می‌‌بریم که ارث نه تنها از قوانین منحصر به فرد اسلام نبوده؛ بلکه در ادیان گذشته نیز وجود داشته که قرآن این مسئله را در مورد حضرت زکریا مطرح کرده است.(نحوه تقسیم ارث)

احکام ارث و سهم وارثان:

نحوه تقسیم ارث

نحوه تقسیم ارث

۱)سهم فرزندان:

 • خداوند درباره‌ی فرزندانتان به شما سفارش مى‌کند که سهم (میراث) پسر، به اندازه‌ی سهم دو دختر باشد…»

 • اگر میت دارای فرزندان متعدد باشد، سهم فرزند پسر به اندازه سهم دو دختر است؛ البته اگر دختری نداشته باشد، تمام اموال به پسر می‌رسد. اما اگر برای میت تنها یک دختر باشد، سهم او نصف میراث است؛ و اگر دو دختر یا بیشتر باشند، دوسوم مال را به ارث می‌برند.

 • ۲) سهم والدین:

  • اگرشخص متوفى، فرزند یا فرزندانى داشته باشد، در این صورت به پدر و مادر او هر کدام یک ششم از اموال میت می‌رسد؛

  • اگر فرزندى در میان نباشد و وارث تنها پدر و مادر باشند، در این صورت سهم مادر یک سوم مجموع مال و سهم پدر دو سوم است؛

  • اگر وارث تنها پدر و مادر باشند و فرزندى در کار نباشد، ولى شخص متوفى برادران یا خواهرانی داشته باشد، سهم مادر از یک سوم به یک ششم تنزل مى‌یابد؛ البته درست است که برادران و خوهران میت، حاجب ارث مادر هستند، اما خودشان با وجود وارثان طبقه‌ی اول، از ارث سهمی ندارند

   ۳) همسر:

   • شوهر از همسر خود نصف اموال او را به ارث می‌برد و در صورتی‌که فرزند داشته باشند، مقدار آن به یک چهارم تقلیل می‌یابد.

   همچنین سهم زن از همسر خود یک چهارم است و اگر فرزندی داشته باشند، مقدار آن یک هشتم می‌شود.

   ۴)خواهر و برادر

   اگر مردی از دنیا برود و که فرزند نداشته باشد ، و خواهری داشته باشد ، نصف دارائی او را به ارث می برد .

   و در صورتی که دو خواهر داشته باشد مقدار آن دو سوم می شود . در مقابل اگر خواهری بمیرد که تنها وراث وی برادرش باشد تمام اموال وی به برادرش می رسد .اما اگر میت ( زن یا مرد ) هم خواهر داشته باشد هم برادر ، سهم برادر دو برابر سهم خواهر است .

  • بیشتر بدانیم
  • نحوه اخذ گواهی حصر وراثت 
  • سهم الارث زن قوانین جدید 

قوانین و نحوه تقسیم ارث

معنی لغوی ارثآنچه از مال مرده به وارث رسد .(قوانین و نحوه تقسیم ارث )

ارث از ریشه‌ی “ورث” به معنای آثار باقی مانده از شیء‌, انتقال اموال به دیگری است.

(قوانین و نحوه تقسیم ارث )

مشاوره حقوقی در باب مدارک لازم برای درخواست انحصار وراثت؟

قوانین و نحوه تقسیم ارث

دراصطلاح فقهی: انتقال دارایی‌ و ترکه‌ی میّت به نزدیکان او را “ارث” گویند.

ارث به کلیه اموال، عناوین، بدهی‌ها، حقوق و وظایف شخص پس از مرگش گفته می‌شود که به شخص دیگری منتقل می‌گردد.(قوانین و نحوه تقسیم ارث )

همه ی افراد در طول زندگی خود دارایی ها و اموالی به دست می آورند که مالک آن هستند و بعد از مرگشان ، اموال به فرزندان و همسر و بستگان نزدیک خود انتقال پیدا می کند .

افراد ذی نفع به دو صورت شامل ارث متوفی می شوند : به صورت نسبی و سببی

نسبی به این معنی است که بواسطه نسبیت فامیلی فرد ارث می برد مثل ارث بردن فرزند از پدر

سببی همان طور که از نام آن بر می آید بواسطه ازدواج این ارث محقق می شود مثل ارث بردن زن از شوهر

زمانی که فردی فوت می کند قانون ارث مشخص می کند که دارئی ها ، بدهی و …. شخص به چه میزان و به کدام وراث برسد .

نکته ای که باید آنرا خاطر نشان کرد این است که همه ی افراد بازمانده از متوفی ارث نمی برند بلکه در قانون و نحوه تقسیم ارث قانون خاصی وجود دارد که از آن می توانیم به طبقات ارث یاد کنیم . به عبارتی وراث به میزان نزدیکی شان با متوفی و اینکه در کدام طبقه و درجه ارث قرار می گیرند از آن بهره مند می شوند .

 

طبقه اول درجه  اول : پدر ، مادر ، اولاد

درجه دوم : اولاد اولاد

طبقه دوم درجه اول : پدربزرگ ، مادربزرگ ( جد و جده ) ، خواهر ، برادر

درجه دوم : اجداد پدربزرگ و مادربزرگ ، اولاد خواهر و برادر

طبقه سوم درجه اول : عمه ها و عمو ها ، دائی ها و خاله های متوفی و اولاد آنها

درجه دوم : عمه ها و عمو ها ، دائی ها و خاله های  پدر و مادر متوفی و اولاد آنها

 

نکته‌ای که در خصوص این طبقات و درجات وجود دارد این است که هر طبقه، طبقه‌ی دیگر و هر درجه، درجه‌ی دیگر را از ارث محروم می‌کند.

برای مثال زمانی که وراث متوفی مادر و خواهر داشته باشد فقط مادر از او ارث می برد و خواهر ارثی نمی برد چون مادر در طبقه ی اول قراردارد و مقدم است بر خواهر به چنین قضیه ای حاجب گفته ی شود یعنی مادر حاجب خواهر است و مانع از ارث بری او می شود .

نکته ی دیگر اینکه میزان سهم الارث هر طبقه با طبقه و درجه ی دیگر متفاوت است و همگی به یک میزان از متوفی ارث نمی برند .

پیش از اطلاع از میزان سهم‌الارث هرکدام از وراث باید با دو مفهوم آشنا شد.

در رابطه با ارث دو دسته از افراد وجود دارند؛ عده‌ای به فرض و عده‌ای به قرابت ارث می‌برند. منظور از فرض، عدد یا به عبارت دقیق‌تر کسر معین قانونی است که میزان سهم‌الارث یک وارث را نشان می‌دهد. اشخاصی که به فرض ارث برده یا در اصطلاح فرض‌بَر هستند، به میزان عددی که در قانون برای آنها مشخص شده ارث می‌برند.

در مقابل افرادی قرار دارند که به قرابت ارث می‌برند. برای محاسبه‌ی سهم‌الارث این افراد ابتدا باید میزان ارث فرض‌بران را از ماترک تعیین کرد و سپس هرچه باقی ماند را به کسانی که به قرابت ارث می‌برند، داد.

 

این مطلب را از دست ندهید

میزان ارثیه زن 

حصر وراثت چیست 

مدارک لازم جهت اخذ گواهی حصر وراثت 

جهت مشاوره حقوقی با وکیل متخصص در زمینه ارث کلیک کنید 

چک تاریخ گذشته

چک تاریخ گذشته

چک تاریخ گذشته

چک چیست ؟

ماده ۳۱۰ قانون تجارت چک را چنین تعریف نموده است که

« چک نوشته است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد و یا به دیگری واگذار می نماید . » ( چک تاریخ گذشته )

بنابر این می توانیم بگوئیم که چک سند انتقال وجه می باشد که در آن حداقل سه نفر دخیل می باشند ، کسی که چک را صادرمی کند ، کسی که چک بر عهده او صادر می شود و کسی که چک را دریافت می کند .( چک تاریخ گذشته )

شرایط صحت چک

-محل صدور

-تاریخ صدور

-امضاء صادر کننده چک

-مبلغ چک

 

چک تاریخ گذشته

چه زمانی می توانیم چک را برگشت بزنیم ؟

   ۱) نبودن وجه نقد در حساب و یا کافی نبودن آن.

    ۲) صدور دستور عدم پرداخت وجه چک از طرف صاحب حساب به بانک.

     ۳) تنظیم چک به صورت نادرست از قبیل: مطابقت نداشتن امضاء، اختلاف در مطالب چک، قلم خوردگی و …

    ۴) صدور چک از حسابی که مسدود (بسته) است.

اگر چک به هر علتی از طرف بانک برگشت بخورد ، صادر کننده چک علاوه بر مسئولیت مدنی ، مسئولیت کیفری نیز خواهد داشت .

چکی که از زمان آن گذشته باشد …..( چک تاریخ گذشته ) 

چکی که از زمان آن گذشته باشد را برای شکایت کیفری شش ماه ازتاریخ صدور آن و شش ماه از تاریخ گواهی عدم پرداخت آن می توان اقدام نمود .

بر طبق ماده‌ی ۱۱ قانون صدور چک، مهلت شکایت کیفری علیه صادرکننده‌ی چک، دو دوره‌ی شش ماهه است.حداکثر تا شش ماه پس از تاریخ صدور چک است که دارنده‌ی چک می‌تواند آن را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت دریافت کند.بنابراین مهلت برگشت زدن چک برای شکایت کیفری ۶ماه از تاریخ چک است.

شش ماه دوم از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت است، بدین معنی که اگر دارنده‌ی چک در مهلت شش ماه پس از تاریخ صدور، چک را به بانک برده و در صورت نبود وجه نقد در حساب، آن را برگشت زده و گواهی عدم پرداخت از طرف بانک صادر شود، از این تاریخ وی نیز شش ماه وقت رسیدگی کیفری در محاکم دادگستری را خواهد داشت یعنی دو دوره ی شش ماهه .

چه چک هایی را نمی توانیم بصورت کیفری تعقیب کنیم ؟

به موجب ماده‌ی ۱۳ قانون صدور چک، در موارد زیر صادرکننده‌ی چک قابل تعقیب کیفری نیست:

 • الف ـ در صورتی‌که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد.

 • ب ـ هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

 • ج ـ چنان‌چه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

 • د ـ هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

 • هـ ـ در صورتی‌که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

 

مطالبه خسارت عدم ویا تاخیر درانجام تعهد در قرارداد مشارکت در ساخت -کاملا کاربردی
انحلال قرارداد مشارکت در ساخت،کاملا کاربردی

انحلال قرارداد مشارکت در ساخت،کاملا کاربردی

انحلال قرارداد مشارکت در ساخت،کاملا کاربردی

فسخ از لحاظ لغوی به معنای از بین بردن و منحل کردن قرارداد می باشد.

لازم به ذکر است ،هر یک از طرفین قرارداد مشارکت در ساخت، بمنظور جلوگیری ازعدم انجام  ویا تاخیر تعهد  طرف دیگر قرارداد ، ضمانت اجرای چون فسخ  و یاخسارات را در قراردادشرط کند

با توجه به توافقات متداول در قرارداد های مشارکت در ساخت، اینگونه قرارداد ها جزء   عقودلازمه محسوب میگردنند یعنی هیچ از طرفین قرارداد حق فسخ ویا برهم زدن قرارداد را ندارنند مگر اینکه شرط فسخ را در قرارداد قید کنند بنابراین عملا فسخ ، بطوریکطرفه ، قرارداد مشارکت در ساخت وجود ندارد

انحلال قرارداد مشارکت در ساخت،کاملا کاربردی

البته قرارداد های مشارکت درساخت ، در چارچوب اقاله(توافق طرفین )ومنفسخ (از بین رفتن خودبخودی قرارداد ویا ابطال آن ، از اعتبار ساقط میشوند.

باید بعرض برساند ،در صورتی که هر یک از طرفین قرارداد مشارکت در ساخت بخواهد از حق فسخ خوددر قرارداد استفاده نماید

باید بدواً از طریق اظهارنامه و یابه طریقی دیگر، حق فسخ خود را با اطلاع طرف دیگر قرارداد اعلام نماید و سپس در صورت عدم پذیرش طرف مقابل، مراتب اعلان فسخ خود را در محکمه مطرح نماید .

انحلال قرارداد مشارکت در ساخت،کاملا کاربردی

برابر ماده ۲۱۹ قانون مدنی اصل بر لزوم قرارداد ها(لازم بودن عقود وقرارداد ها) میباشد مگرآنکه آن قرارداد ، به رضای طرفین و یا به علت قانونی فسخ گردد که قرارداد های مشارکت در ساخت  نیز با توجه به شروط و توافقات رایج در آن ،مستثنی از این امر نیست و جزء عقود لازمه محسوب میگردنند ،  این بدان مفهوم می باشد که  هیچ از طرفین قرارداد مشارکت در ساخت  حق فسخ ویا برهم زدن قرارداد مشارکت در ساخت را ندارنند مگر درصورت حصول شرایط مندرج درذیل…

 1. اقاله(تفاسخ ) : یعنی اینکه برابر ماده ۲۸۳ قانون مدنی هر یک از طرفین قرارداد مشارکت در ساخت ،می توانند با رضایت وتوافق یگدیگر ، عقد مشارکت در ساخت را اقاله کنند و برهم زنند

۲٫فسخ : هر یک از طرفین قرارداد مشارکت در ساخت، بمنظور جلوگیری ازعدم انجام ویا تاخیر تعهد  طرف دیگر قرارداد ، می تواند ضمانت اجرای چون فسخ ویاخسارات را در قرارداد شرط نماید

فسخ  به معنی بر هم زدن معامله با اراده یکی از طرفین  قرارداد مشارکت در ساخت میباشد بدون آنکه به اراده طرف دیگرقرارداد لازم باشد منوط به اینکه شرط فسخ ، در قرارداد پیش بینی شده باشد یا بموجب قانون این حق در نظر گرفته شده باشد

 1. منفسخ( انفساخ )

بمعنی انحلال خودبخودی و قهری قرارداد ،بدون دخیل کردن  اراده طرفین  می باشد   از طرفی به شرطی که موجب انحلال قهری قرارداد میگردد ،شرط فاسخ می گویند

بطور مثال :

اگر سازنده تا تاریخ ۲۰/۸/۹۶ اسکلت  ساختمان را اتمام نکند ، قرارداد مشارکت در ساخت خود بخودو بدون اراده طرفین منفسخ و از درجه اعتبار ساقط است

حق سرقفلی

انتقال سرقفلی بدون اجازه مالک توسط مستاجر ،کاملا کاربردی

شرایط تخلیه به جهت انتقال به غیر مستاجر( دارنده حق کسب وپیشه )

ماده ۱۱ قانون روابط موجر و مستأجر  مصوب سال ۱۳۵۶

مستأجر نمی تواند منافع مورد اجاره را کلاً یا جزاً یا به نحو اشاعه، به غیر انتقال دهد، مگراینکه کتباً و یا شفاهاً این اختیار به او داده شده باشد.

 سایر استنادات قانونی :ماده ۱۴ و۱۹ و ۲۷ و ۲۸ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶(انتقال سرقفلی بدون اجازه مالک توسط مستاجر ،کاملا کاربردی

این مطلب را از دست ندهید)

   تفاوت حق سرقفلی با حق کسب و پیشه

تخلیه به علت تعدی و تفریط ؟

تحق سرقفلی

انتقال سرقفلی بدون اجازه مالک توسط مستاجر چه اثرات قانونی دارد،کاملا کاربردی

انتقال سرقفلی بدون اجازه مالک توسط مستاجر ،کاملا کاربردی

بنابراین اصل بر اینست که ….

 مستاجر حق انتقال مورد اجاره را به غیر، ندارد مگربه او اذن در انتقال مورد اجاره داده شده اشد

 اصولاًدر قرارداد های اجاره، موضوع قانون روابط موجرو مستاجر مصوب ۱۳۵۶، در خصوص حق واگذاری و انتقال مورد اجاره توسط مستاجر،  بر حسب شرایط قرارداد و توافق حاصله ، دو حالت پیش می آید  ..

 الف.موجر کتبا و یا شفاها، اجازه انتقال مورد اجاره را  به غیر ، به مستاجر داده باشد …

 در این صورت برابر ماده ی ۱۹ قانون اخیر الذکر ، مستاجر می تواند برای همان شغل یا شغل مشابه ، منافع مورد اجاره را با صرفا”با سند رسمی به دیگری انتقال دهد.

که در مانحن فیه در صورت اذن موجر مبنی انتقال مورد اجاره به غیر و انکار وی  ، می توان با تمسک به  شهادت شهود و سایر ادله ادعای خود را اثبات نمود

 ب.حق انتقال به غیر  در قرارداد اجاره از مستاجر، سلب شده و یا  اینکه اجاره نامه ای در بین نباشد

 در این صورت اگر  مستاجر بدون رضایت موجر ، ملک مورد اجاره را به غیر انتقال دهد موجر می تواند؛با پرداخت ، نصف حق کسب یا پیشه یا تجارت طبق نظریه کارشناس دادگستری  ، در خواست فسخ و صدور حکم  تخلیه مستاجر را از محکمه  بخواهد

انتقال سرقفلی بدون اجازه مالک توسط مستاجر ،کاملا کاربردی

 نکته :

در صورت عدم اجازه مالک مبنی بر انتقال ، مستأجر میتواند دادخوست تجویز انتقال منافع را بطرفیت موجر در دادگاه محل وقوع ملک  تقدیم نماید  و از طریق دادگاه  اجازه انتقال مورد اجاره را به غیر بگیرید

  که النهایه  دادگاه با صدور حکم به تجویز انتقال منافع مورد اجاره ،اجازه انتقال  مورد اجاره را به غیر می دهد  سپس مراتب تنظیم و انتقال سند ،  از طریق  دفترخانه ی تنظیم کننده ی سند اجاره نامه سابق یا دفترخانه ی نزدیک ملک (اگر اجاره نامه ی رسمی در بین نباشد) میسر می گردد و  اینکه متعاقبا  رونوشت آن را به دفترخانه ی مربوط ارسال می نماید و مراتب را به موجر نیز اعلام خواهد نمود

انتقال سرقفلی بدون اجازه مالک توسط مستاجر ،کاملا کاربردی

نکاتی در این باب….

نکته ۱٫

در صورت پرداخت حق کسب و پیشه از ناحیه مستاجر دوم ( متصرف فعلی ) به مستاجر اول ، فقط مستاجر دوم حق دریافت نصف حق کسب یا پیشه یا تجارت را، طبق نظر کارشناس  خواهد داشت.

نکته ۲٫ مستأجر جدید ، از جهت  شروط مندرج درقرارداد اجاره تنظیمی، قائم مقام مستأجر سابق، محسوب میشود

نکته ۳٫بهتر است دعوی تجویز انتقال منافع ، بطرفیت مستاجرین قبلی و متصرفین فعلی مطرح گردد چرا که امکان دارد ناچار باشید دو بار طرح دعوی کنید

نکته ۴٫اگر شریک مشاعی سهم خود را به شریک دیگر انتقال دهد آیا این امر انتقال به غیر محسوب میشود ؟؟

 در این خصوص بین قضات اختلاف نظر وجود داردولکن نظریه اکثریت قضات این است که انتقال به غیر محسوب نمی شود

نکته ۵٫در صورت اثبات  وقوع تخلف  از ناحیه  مستاجر،صرفا  نصف حق کسب و پیشه، به مستاجر پرداخت خواهد شد

انتقال سرقفلی بدون اجازه مالک توسط مستاجر ،کاملا کاربردی

نتیجه : پس بهتر است  اگر دارنده حق کسب و پیشه مغازه و یا ملکی هستید بدون رضایت و اجازه مالک ، حق سرقفلی وکسب و پیشه خود را به دیگری منتقل نکنید چرا که امکان داردبا  حکم تخلیه مالک روبرو  شوید

 و اگر احیانا  قصد انتقال حق کسب و پیشه خود را داشتید ، و مالک ملک یا همان موجربه شما  اجازه انتقال نداد ، دادخواست تجویز انتقال منافع را به طرفیت موجر بدهید 

الزام به تسلیم مبیع

گاهی اوقات مشاهده می کنیم که هر یک از طرفین از ادای تعهد خود سرباز زده اند . (الزام به تسلیم مبیع )

مثلاً فروشنده ملک با بهانه ی بالا رفتن ارزش ملک از تحویل آن امتناع نموده است.( الزام به تسلیم مبیع )

که در این صورت در این زمان خریدار می تواند اقدام به اقامه دعوی الزام به تحویل مبیع نموده و مال غیر منقول خریداری شده خود را تحویل بگیرد.( الزام به تسلیم مبیع )

الزام به تسلیم مبیع

همانطور که می دانیم در ماده ۳۳۸ قانون مدنی بیع را تملیک عین به عوض معلوم تعریف نموده است.

ماده ۳۶۲ نیز ذکر شده است که “به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می شود”.

یعنی  زمانی که خرید و فروشی انجام می شود به محض آن ، مشتری مالک جنسی که خریده است ( مبیع ) و فروشنده نیز مالک بهای آن .

تسلیم به چه معنی است ؟

«تسلیم عبارت است از دادن مبیع به تصرف مشتری به نحوی که متمکن از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و قبض عبارت است از استیلاء مشتری بر مبیع »

تحویل گرفتن ملک که در اصطلاح حقوقی به آن تسلیم ملک می گویند آخرین مرحله قرارداد و یکی از اصلی ترین اجزای آن می باشد .

حق حبس

حق دیگری که برای طرفین عقد بیع وجود دارد حق حبس مبیع می باشد .

به این معنی که « هر يك از بايع و مشتري حق دارد از تسليم مبيع يا ثمن خودداري كند تا طرف ديگر حاضر به تسليم شود ، مگر اينكه مبيع يا ثمن موجل(دارای تاریخ سر رسید) باشد . در اين صورت هر كدام از مبيع يا ثمن كه حال باشد بايد تسليم شود»

نحوه اعلام مفقودی چک بلامحل و راههای وصول آن

مفقودی چک

دارنده و یا ذینفع چک مفقود شده (ذینفع کسی است که چک با ظهرنویسی{امضاء }به او منتقل شده)؛ می بایست دادخواستی به طرفیت صادر کننده ی چک و بانک در دادگاه حقوقی  محل اقامت صادر کننده چک تقدیم نماید.

دادگاه پس از اثبات تعلق چک به دارنده ی آن و اخذ ضامن معتبر ،حکم به پرداخت وجه چک  می دهد .(نحوه اعلام مفقودی چک بلامحل و راههای وصول آن)

مشاوره حقوقی چک

نحوه اعلام مفقودی چک بلامحل و راههای وصول آن

نحوه اعلام مفقودی چک بلامحل و راههای وصول آن

ëنکته

 مسئولیت پرداخت خسارات دادرسی وارده (هزینه دادرسی و حق الوکاله ) به دارنده چک، به عهده ی بانک نخواهد بود چرا که بانک  مقصر نیست ولی بانک، مکلف به پرداخت اصل وجه چک به ذینفع ،پس از صدور حکم دادگاه می باشد .

 

 

نمونه درخواست اعلام مفقودی

سرپرست محترم دادسرای ناحیه ………………..

شاکی

نام                             نام خانوادگی                         آدرس

موضوع : اعلام مفقودی

احتراما ، اینجانب شاکی فوق به استحضار می رساند در مورخه…………………….یک فقره چک شماره…………………………….مورخه……………………… به مبلغ…………………..به عهده بانک را………………………………مفقود گردیده فلذا مراتب را جهت صدور رسیدگی اعلام می دارد                          با تشکر و امتنان

 

چک کیفری چیست ؟

چک حقوقی چیست ؛آیا زندان دارد ؟

 

نحوه شکایت کیفری چک بلامحل چگونه است؟کاملا کاربردی

شرایط طرح دعوی کیفری

برای آنکه علیه صادر کننده چک بلامحل ، بتوانید اقامه دعوی کیفری نمود باید شرایط ذیل را لحاظ گنید

۱٫رعایت مهلت قانونی جهت ( برگشت زدن چک / شکایت کیفری در دادسرا ) 

دارنده و ذینفع چک برای آنکه بتواند علیه صادر کننده چک شکایت کیفری نماید میبایست ظرف ۶ ماه از تاریخ  سر رسید چک، گواهی عدم پرداخت آن را از بانک دریافت نما ید (برگشت بزند )و ظرف ۶ ماه از تاریخ برگشت چک ،علیه صادر کننده ی چک ،شکایت کیفری در دادسرا نماید …

 نحوه شکایت کیفری چک بلامحل چگونه است؟کاملا کاربردی

نحوه شکایت کیفری چک بلامحل چگونه است؟کاملا کاربردی

 1. ۲. چک کسی حق شکایت کیفری ،نسبت به چک رادارد

صرفاً شخصی که برای اولین بار ،چک را به بانک ارائه میدهد وچک بنام او پشت نویسی میشود  ؛حق شکایت کیفری علیه صادر کننده چک  را دارد، به همین دلیل ،بانک به محض مراجعه ی دارنده ی چک و یا ذینفع چک  به بانک ،مشخصات و هویت کامل او را در پشت چک قید می نماید.

بنابراین  اگر چک پس از برگشت خوردن  توسط شخص الف ،به شخص ب  منتقل شود ،شخص ب حق شکایت کیفری علیه صادر کننده چک را ندارد

 

 1. شکایت کیفری ،علیه کدام مسئولین چک (صادرکننده ،وکیل ،ظهر نویس )امکان پذیر است

 

شکایت کیفری، صرفاً بر علیه صادر کنندگان چک بلامحل  ویا وکیل و نماینده که به وکالت از طرف صاحب حساب چک را صادر کرده،  امکان پذیر است و نمی توان علیه سایر مسئولین چک اعم از ظهر نویس و ضامن( امضاکنندگان پشت چک ) شکایت کیفری مطرح نمود.

نحوه شکایت کیفری چک بلامحل چگونه است؟کاملا کاربردی

ج:نحوه  طرح دعوی

برای اقامه ی شکایت کیفری علیه صادر کننده چک ..

۱٫ابتدا می بایست با در دست داشتن اصل چک و گواهینامه عدم پرداخت آن (برگشتی چک  )، به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نزدیک محل کار و یا زندگی خود مراجعه کرده ، شکایت کیفری خود را علیه صادر کننده چک ثبت نمایید

نکته : لیست دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را میتوانید از طریق جستجو در اینترنت بدست آورید .

 1. پس از آنکه شکایت کیفری خود را در یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت نمودید ، پیامکی از طریق دادسرا برای شما ارسال میگردد که در آن،شعبه ای که پرونده شما به آن ارجاع شده مشخص گردیده، سپس بهمراه کارت شناسایی و  اصل مدارک خود به دادسرا مراجعه نمایید

۳٫پس از مراجعه به داسرا ،قاضی از شما یکسری سوالات راخواهد پرسید بطور مثال ۱٫ چک را از بابت چه معامله و یا توافقی دریافت کرده اید ۲٫تاریخ دریافت چک  دقیقا کی بوده

.که اگر  دراین مرحله  شما  قادر نباشید پاسخ را بصورت صحیح وقانونی بدهید ،پرونده شما خودبخود مختومه خواهد گردید

مکررا” ملاحظه شده ،عموم افراد جامعه با اظهارات غیر تخصصی و کارشناسی  خود ،موجب بسته و مختومه شدن پرونده خود را،فراهم آورده

که من تاکنون با مشاوره ای که آنها داد ه ام مانع مختومه و بسته شدن پرونده شده ام پس بهتر است شما در این مرحله از مشاوره و راهنمایی یک وکیل حرفه ای  برخوردارشوید

نحوه شکایت کیفری چک بلامحل چگونه است؟کاملا کاربردی

میزان هزینه ای دادرسی شکایت کیفری :

 

تا میزان صد هزار تومان ۵هزار تومان
از ۱۰۰ هزار تومان تا ۱ میلیون تومان بیست  هزار تومان 
نسبت به مازاد تا ۱۰ میلیون تومان بیست هزار تومان
نسبت به مازاد ده میلیون تومان هزینه دادسرا یک در هزار میشود.

 

 

در نتیجه ؛هزینه دادرسی پیگیری دعوای چک در دادگاه کیفری به مراتب از دادگاه حقوقی کمتر است .

 

 این مطالب را از دست ندهیم ..

چک کیفری چیست ؟

چک حقوقی چیست،آیا زندان دارد ؟

جهت مشاوره با وکیل متخصص در امور چک تماس بگیرید

 

حق سرقفلی و کسب و پیشه

آیا مستاجر سرقفلی حق تغییر شغل را دارد؟آثار قانونی ،کاملا کاربردی

از آنجاییکه در قرارداد های روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ شخصیت مستاجر و نوع شغل وی  در عین مستاجره بسیار  از نظر موجر مهم تلقی می گردد فلذا مستاجر بدون رضایت موجر حق تغییر شغل نداشته مگر با رضایت مالک یا در مورد فورس ماژور ویا موانع قانونی و با اخذ اجازه ازدادگاه(آیا مستاجر سرقفلی حق تغییر شغل را دارد؟آثار قانونی ،کاملا کاربردی)

 

سرقفلی

آیا مستاجر سرقفلی حق تغییر شغل را دارد؟آثار قانونی ،کاملا کاربردی

ماده۱۴  قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶

در موارد ذیل موجر می تواند ،حسب مورد ،صدور حکم فسخ اجاره یا تخلیه را ازدادگاه درخواست کند ،دادگاه ضمن صدور حکم فسخ اجاره ، دستور تخلیه  ای مورد اجاره را صادر می کند و این حکم علیه مستاجر یا متصرف اجراءو محل ، تخلیه خواهد شد

بند ۷ ماده مرقوم :

در مورد محل کسب و پیشه و تجارت، هرگاه مورد اجاره برای شغل معینی اجاره داده شده و مستأجر بدون رضایت موجر،  شغل خود را تغییر دهد،موجر می تواند تخلیه ی مستأجر را از دادگاه بخواهد مگر اینکه شغل جدید عرفاً(ملاک عرفی ) مشابه شغل سابق باشد.

و سایراستناد قانونی :

ماده ۱۴ و ۲۷ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶

اگر مستاجر نتواند به هر دلیلی به شغل سابق خود ادامه دهد، آیا می تواند از طریق محکمه اجبار مالک را به تغییر شغل بخواهد ،

پاسخ :

خیر. چرا که چنین مورد در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۵۶ پیش بینی نشده

و لو ممنوعیت قانونی باشد مثلا آن شغل از جهت شهرداری جزء مشاغل مزاحم محسوب شود

آیا مستاجر سرقفلی حق تغییر شغل را دارد؟آثار قانونی ،کاملا کاربردی

نمونه ای از مشاغل مشابه ونا مشابه  ؟

مثلا  اگرشغل انبارداری لوازم یدکی ،تبدیل به شغل فروشندگی لوازم یدکی و یا اینکه شغل فروش آنتن ماهواره به شغل آنتن تلویزیون، شغل مشابه محسوب می شود واگر  شغل فروش لوازم یدکی تبدیل به ساندویج فروشی گردد شغل نامشابه محسوب می گردد

 موجر می تواند با تمسک به مدارک ومستندات ذیل  ، وقوع تخلف مستاجر( تغییر شغل را  اثبات نماید

 1. تامین دلیل با جلب نظر کارشناس، در جهت صورت برداری از تغییر شغل بعمل آمده
 2. تقاضای معاینه وتحقیق محلی

۳٫عکسبرداری از محلی که تخلف صورت گرفته

۴٫شهادت شهود

۵٫موجر می تواند از طریق مراجع ذی ربط ( اتحادیه صنفی ، بیمه تامین اجتماعی  ،شهرداری ، دارایی و…..) دلائل تغییر شغل مستاجر را بدست آورد

.در صورت اثبات تخلف مستاجر مبنی بر تغییر شغل ، ملک استیجاری بدون پرداخت هیچ گونه حقی به مستاجر از ناحیه مالک ،قابل تخلیه کردن می باشد

آیا مستاجر سرقفلی حق تغییر شغل را دارد؟آثار قانونی ،کاملا کاربردی

نکاتی در این باب…

 1. آیا در صورت انتقال مالکیت مالک از مالک سابق به مالک جدیدحق تخلیه به مالک جدید انتقال می یابد

در این باب دو نظریه وجود دارد بعضی قضات قائل به انتقال حق تخلیه هستند وبعضی قائل به این مورد نیستند

۲٫آیا دریافت اجاربهاء بمدت طولانی ،پس از تغییر شغل دلالت بر رضایت مالک می نماید

خیر دلالت بر رضایت مالک نمی نماید

۳٫صدور حکم به تخلیه به جهت تغییر شغل، جنبه اعلامی نداشته و الزاما میبایست درخواست صدور اجراییه نمود

۴٫اگر در قرارداداجاره شغل مستاجر معین نشده باشد یا حق تغییر شغل سلب نشده باشد باز مستاجر نمی تواند به استناد سکوت قرارداد اجاره ، تغییر شغل دهد

این مطلب را از دست ندهیم

تفاوت سرقفلی و کسب و پیشه 

 

 

مجازات صادرکننده چک بلامحل چیست؟

راههای مطالبه و اقدام نسبت به  چک

الف: اقدام  از طریق کیفری

ب: وصول چک از طریق حقوقی

ج: وصول چک از طریق اجرای ثبت

از آنجایئکه صادر کنندگان چک های بلامحل ، با اقدام خود مبنی بر صدور چک بلا محل  ،موجبات اخلال در نظم اقتصادی جامعه را فراهم می آوردند ،قانونگذار به منظور حفظ حقوق عامه مردم  ،برای صادر کنندگان اینگونه چکها ،مجازات خاصی  به شرح ذیل در نظرگرفته{مجازات صادرکننده چک بلامحل چیست؟)

 مشاوره حقوقی مجازات صادرکننده چک بلامحل چیست؟

مجازات صادرکننده چک بلامحل چیست؟

 

الف: میزان مجازات صادر کنندکان چک بلا محل چیست :

 

مبلغ چک ،کمتر از یک میلیون تومان حبس حداکثر تا شش ماه
مبلغ چک ،از یک میلیون تا ۵ میلیون تومان حبس از شش ماه تا یکسال
مبلغ چک ، بیشتر از پنجاه میلیون ریال حبس از یکسال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال

چنانچه شخصی چند فقره  چک بلامحل ،صادر کرده باشد  برای هر یک از چک های صادره  ،مجازات جداگانه در نظر گرفته نمی شود بلکه قاضی مجموعه  چک ها  را در نظر گرفته ، و حداکثر مجازات  مقرره در قانون را در نظر میگیرد

این مطلب را از دست ندهید…

۱٫چک حقوقی چیست آیا زندان دارد؟

۲٫چک کیفری چیست ؟

 چک چیست؟انواع آن ،کاملا کاربردی

بموجب ماده ۳۱۰ قانون تجارت   

چک ،نوشته ای است که صادرکننده چک به موجب آن، وجوهی را که نزد بانک محال علیه (بانکی که پس از واریز وجه چک از ناحیه صادر کننده آن  ،مسئول پرداخت وجه چک میباشد ) دارد ؛ کلاً یا بعضاً مسترد کرده و یا به دیگری واگذار نماید .

چک چیست؟انواع آن ،کاملا کاربردی

چک چیست؟انواع آن ،کاملا کاربردی

چک چیست؟انواع آن ،کاملا کاربردی

تعریف چک به زبان عامیانه
چک ،نوشته ای است که به موجب آن ،صادرکننده می تواند تمام یا قسمتی از پولی که نزد بانک دارد ،شخصاً  وجه آنرا دریافت می نماید و یا پرداخت آنرا  به دیگری واگذارمیکند .

                                 ۱-چک عادی

انواع چک                   ۲-چک تأیید شده

                                 ۳-چک تضمین شده

                                    ۴-چک مسافرتی              

۱-چک عادی

چکی است که اشخاص از حساب جاری خود و به عهده بانکها صادر می کنند و میزان اعتبار و ارزش اینگونه چک ها، بستگی به میزان اعتبار و ملائت  مالی صادر کننده چک دارد ،بدین مفهوم که اگر صادر کننده چک ، فاقد اعتبار مالی باشد ،پذیرش چنین چک هایی، خطر ناک وتوام با ریسک بسیار بالایی است.

۲-چک تأیید شده

چکی است که اشخاص ،به عهده بانکها و از حساب جاری خود صادر می کنند.و پرداخت وجه اینگونه چک ها ،توسط بانک محال علیه تأیید و وجه آن مسدود می شود 

-تفاوت چک عادی  ،با چک تایید شده

درچک تأیید شده ،مسئولین بانک ،حسب درخواست متقاضی …

ضمن درج میزان موجودی صاحب حساب در متن چک  و تأیید آن  ، وجه آنرا فورا مسدود و توقیف می کنند تا در هنگام مراجعه دارنده چک ،وجه آن قابل پرداخت باشد فلذا دارنده چنین چک هایی ،اطمینان زیادی به وصول وجه چک دارند.

ولی متأسفانه چک های  عادی از امتیازات صدر الذکر، برخوردار نیست.

۳-چک تضمین شده

چکی است که به درخواست مشتری از طرف بانکها و یا شعب آن ،صادر و پرداخت وجه آن از طرف همان بانک صادر کننده چک، تضمین و تعهد می گردد .

برای دریافت چک های تضمینی، نیاز به داشتن حساب جاری در بانک، صادرکننده چک تضمینی  نمی باشد.

۴-چک مسافرتی

 چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک  یا توسط نمایندگان و کارگزاران آنها  تامین وپرداخت میگردد .

چک چیست؟انواع آن ،کاملا کاربردی

نکته۱:

در حال حاضر چک های  مسافرتی از اعتبار افتاده وبانک های مستقر درسطح کشور  بجای آن ایران چک صادر میکنند که به اینگونه چک ها (چک در گردش )هم می گویند که به شکلهای مختلف مثل ایران چک و سپه چک هم مرسوم است .

نتیجه :

النهایه قانون صدور چک مصوب ۱۶/۴/۵۵ به انضمام اصلاحات و الحاقات بعدی  ،   فقط مختص چک های عادی بوده و  مشمول ..

۱٫سایر چکها از جمله  چک  تضمینی و مسافرتی و… ،نمیشود چرا که اینگونه چک ها قانون خاص خود را دارند.

 1. اوراقی که صندوق های قرض الحسنه و مؤسسات مالی و اعتباری به شکل چک صادر می کنند نیز ، مشمول قانون صدور چک نمی شود.وقانون خاص خود را دارنند

 

این مطلب را ازدست ندهیم

چک حقوقی چیست ،آیا زندان دارد؟

چک کیفری چیست  ؟

 

 

 

چک حقوقی چیست؟آیا زندان دارد ؟

 منظور از چک حقوقی آن است که ..

۱٫      چکی است که مطالبه وجه آن ،صرفا از دو طریق امکان پذیر است

 الف.  ازطریق حقوقی و باتقدیم  دادخواست

ب.  ازطریق اجرای ثبت

      ۲٫ از طریق دادسرا ،نمی توان علیه صادر کننده چک، شکایت کیفری کرد و از این حیث مزیت چک ساقط میشود

 نکته :

 از دریافت چک های که جنبه کیفری آن ساقط شده خوداری کنیم، چرا که راه  برای وصول  چنین چک های  ، سخت و ناهموار  می باشد

چک حقوقی چیست؟آیا زندان دارد ؟

چک حقوقی چیست؟آیا زندان دارد ؟

چک حقوقی چیست؟آیا زندان دارد ؟

  برابرماده ۱۳ قانون صدورچک ، چک های  ذیل فاقد جنبه  کیفری میباشد، وصرفا میتوان از طریق حقوقی ،نسبت به وصول آن اقدام نمود

۱-چک سفید امضاء
تعریف

  چکی که  صرفاً دارای امضاء بوده  ،بدون  درج  هرگونه مطلب و نوشته و رقمی در روی چک(منظور بالای امضاء )چک سفید امضاء می گویند

 ۲-چک های مشروط و امانی، فاقد جنبه ای کیفری میباشند

اگر پرداخت وجه چک ،منوط به تحقق شرطی شده  باشد؛ آن چک مشروط محسوب میشود. مثلا پرداخت وجه چک، منوط به انجام نقاشی ماشین باشد

 بطور مثال.

وصول چک شماره ۵۶۷۸ منوط به ،تحویل آپارتمان میباشد.

و همچنین اگر  اثبات شود چکی به نحو امانت ،در ید دیگری بوده آن چک فاقد جنبه ای کیفری میباشد 

۳٫اگر چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی صادر  شده باشد. فاقد جنبه ای کیفری می باشد  

اگر یک فقره چک از بابت ضمانت انجام تعهد یا معامله ای داده شده باشد ،این نوع چک صرفاً جنبه ای حقوقی دارد و فاقد وصف کیفری است.

مثال:چک هایی که بابت ضمانت تخلیه و یا پرداخت اجاره بها  از مستأجر گرفته میشود.

۴٫ در صورتیکه چک ،فاقد تاریخ صدور باشد یا به دلایلی اثبات گردد ؛تاریخ واقعی صدور چک، مقدم (جلوتر )بر تاریخ درج شده در چک است.

ترفند:

غالباً کسانی که آگاهی به قانون صدور چک دارنند ؛ از این ترفند برای ساقط کردن جنبه کیفری چک استفاده کنند بدین نحو که ..

متن چک را با یک خودکار، در یک زمان بنویسند و در زمانی دیگر با خودکاری متفاوت، تاریخ آن را درج کنند.

که در نهایت ،کارشناس با توجه به تفاوت جوهر متوجه میگردد که تاریخ چک ،بعد از صدور چک و در زمانی دیگر نوشته شده است.

۵٫ چک های وعده دار

طبق قانون چک ، فقط چک های به روز، دارای جنبه کیفری بوده و مجازات به همراه دارند ،بنابراین چک وعده دار ،فاقد وصف کیفری است. 

بطور مثال:  

تاریخ صدور چک :     ۳/۳/۹۵       تاریخ پرداخت و سررسید :       ۴/۳/۹۵(وعده دار)

۶٫ چک های که در مهلت مقرره قانونی برگشت نخورده باشد ویا اقامه شکایت کیفری نشده باشد

دارنده چک  میبایست بمنظور برخورداری از امتیاز قانونی شکایت کیفری  ،ظرف مدت شش ماه از تاریخ چک، آن را برگشت بزند و ،ظرف مدت شش ماه از تاریخ برگشت چک ،(گواهینامه عدم پرداخت ) شکایت خود را به دادسرا تقدیم ننماید.در غیر اینصورت جنبه ای کیفری چک ساقط میگردد

۷٫ دارنده چک ،پس از اخذ برگشتی از چک ،چک رابه دیگری منتقل نماید مگر اینکه انتقال، به صورت قهری باشد (بواسطه ارث )؛ که در این مورد، ورثه ،حق طرح دعوی دارند.

۸٫ برابر ماده ۷ قانون صدور چک ،محرز گردد که چک ،بابت معاملات نامشروع و یا ربوی صادر شده است.

    ۱۱٫ در صورتی که کسی برابر ماده۱۴ قانون صدور چک ،دستور عدم پرداخت وجه چک را به جهت جرم کیفری به بانک داده است ؛بتواند صحت ادعای خود رادر محکمه اثبات کند.

النهایه …

حقوقی بودن چک ،به معنی بی اعتباری یا فقدان ارزش چک نیست بلکه به این مفهوم   می باشد که دارنده چک ،نمی تواند  علیه صادر کننده چک  شکایت کیفری نماید و برای صادر کننده چک مجازات قانونی(۶ما تا ۲ سال حبس ) در نظر گرفته نمی شود

ولی از طریق حقوقی هم میتوان اموال صادر کننده چک را توقیف کرد و در صورتی که اموالی وجود نداشته باشد ؛پس از صدور حکم قطعی نسبت به جلب و بازداشت وی اقدام نمود.

 

 

 

 

 

چک کیفری چیست ؟

 

اقدامات صادر کنندکان چک بلامحل ویا وکیل آنها ،در موارد مندرج در ذیل جرم بوده  ، وبر حسب مورد بمیزان ۶ ماه تا ۲ سال زندان دارد

این مطلب را از دست ندهید :آیا چک حقوقی زندان دارد 

چک کیفری چیست ؟

چک کیفری چیست ؟

۱٫اگر صادر کننده ی چک در تاریخ مندرج ،در چک موجودی نداشته /یا کسری موجودی داشته باشد.

صادر کننده چک  میبایست در تاریخ مندرج در چک،  وجه نقد داشته باشد  حال اگر صادر کننده چک موجودی نداشته و یا کسری موجودی داشته باشد

 دارنده ویا ذینفع  اینگونه چک می توانند بعد از دریافت چک بنحو ذیل رفتار کنند …

الف) با واریز کسری موجودی ،وجه چک را دریافت نمایند که این مورد توصیه نمی شود .

ب) مبلغ موجودی در حساب را اخذ و نسبت به کسری موجودی ،از بانک تقاضای               صدور گواهی عدم پرداخت (برگشت ) چک را نمایند.

 1. اگر صادرکننده چک، پس از واریز وجه چک به حساب (جهت پاس شدن چک)، آن وجه را به هر دلیلی ، از حساب خود خارج نماید .

۳.هر گاه صادر کننده چک ، مندرجات چک را به نحوی تنظیم نماید که چک به دلایلی از جمله خط خوردگی /عدم شباهت امضای روی چک با نمونه امضای موجود در بانک / اختلاف در مندرجات چک (اختلاف در مبلغ حروفی و عددی چک ) ،منتهی به برگشت چک شود و بانک از پرداخت وجه آن خوداری کند.

موارد مندرج در بالا ،جنبه ی تمثیلی داشته  نه حصری این بدان مفهوم  است که

اگر  مثلاً خط صادر کننده چک تعمدا” به نحو نامناسب  کم رنگ نوشته شده باشد  ؛باز عمل صادر کننده چک جرم میباشد

 نکته

 از آنجائیکه در صدور چک های مخدوش،  عمد و سوء نیت صادرکننده اینگونه چک ها  ،شرط وقوع این جرم است

 لذا  می بایست پس از اخذ آن ،  دارنده چک به صادره کننده آن   ،جهت اصلاح  آن   ،مراجعه نماید و در صورت عدم اصلاح چک  میتوان ، علیه صادر کننده چک شکایت نماید .

 

 1. صادر کننده چک ،بر خلاف مفاد مندرج در ماده ۱۴ قانون صدور چک ،دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد

به موجب ماده ۱۴ قانون صدور چک

به صادر کننده و یا ذینفع چک( کسی که چک به هر نحو قانونی به او منتقل شده ) و قائم مقام قانونی (ورثه و….)، اجازه داده شده که در صورت مفقود ی چک ،خیانت در امانت ،کلاهبرداری ،سرقت ،جعل چک و یا حصول  جرائم دیگر ،دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد.

جرائم مندرج در ماده ۱۴ ،جنبه تمثیلی دارد نه حصری ،یعنی اینکه اگر چک در اثر جرائم دیگر هم تحصیل شده باشد ؛باز می توان دستور عدم پرداخت وجه چک را بانک داد مثل تحصیل مال از طریق نامشروع

 بانک موظف است ،ظرف  مدت یک هفته از تاریخ دستور ،حساب صادر کننده چک  را مسدود مینماید

و از طرفی  صادر کننده چک میبایست ظرف مدت یک هفته شکایت خود را به دادسرا تقدیم نمایید و گواهی تقدیم شکایت خود را، به بانک مربوطه تحویل دهد ،در غیر اینصورت به درخواست دارنده ی چک ،وجه چک به دارنده آن پرداخت میگرد

 1. برابر ماده ۱۰ قانون صدور چک بلامحل ،صدور چک از حساب مسدود ،جرم محسوب میگردد.

ماده ۱۰

هر شخصی با علم و آگاهی از بسته بودن حساب بانکی خود، اقدام به صدور چک نماید ؛عمل وی ،صدور چک بلا محل بوده و به حداکثر مجازات قانونی جرم صدور چک بلامحل    ( دو سال حبس و دو سال محرومیت از داشتن دسته چک ) محکوم می گردد.

گاهی حساب جاری شما ،به دلائلی از جمله ،عدم کارکرد به مدت طولانی و یا…  از ناحیه ی بانک ،مسدود میشود و شما تعمداً با علم وآگاهی از مسدوی حساب ،مبادرت به صدور چک می نمایید که این عمل شما ،جرم محسوب می گردد، بنابراین شرط وقوع این جرم

علم و آگاهی صادر کننده چک ، نسبت به مسدوی حساب میباشد   قاضی ،ملزم به دادن حداکثر مجازات میباشد و نمی تواند اجرای چنین مجازاتی را معلق (تعلیق ) نماید .

میزان حداکثر مجازات مندرج در این ماده ،بر اساس مبلغ و میزان وجه چک ، تعین  میگردد بطور مثال اگر مبلغ چک صد هزار تومان  باشد و چک از حساب مسدود صادر شده باشد حداکثر مجازات ( ۶ ماه  حبس ) در نظر گرفته میشود

 1. اشخاصی که به وکالت و یا نمایندگی از طرف اشخاص حقیقی (انسان ها ) و یا اشخاص حقوقی (شرکتهای تجاری ،سازمان ها و موسسات و ….)چک صادر می کنند ؛مرتکب صدور چک بلا محل شده انند مگر اینکه..

  ثابت کنند که علت عدم پرداخت وجه چک ، عمل صاحب حساب یا وکیل و نماینده بعدی بوده است.

چک کیفری چیست ؟

منظور از وکیل….

_ اگر دارنده ی حسابجاری به شخصی وکالت در جهت  افتتاح حساب و صدور چک در یکی از  دفاتر اسناد رسمی بدهد ؛آن شخص، وکیل صادر کننده چک محسوب می شود.

منظور از نماینده……

 –  ولی قهری

–  قیم  

–  مسئول سازمان که ،حسب مقرارت  قانونی اختیار لازمه به وی داده شده ؛نماینده محسوب می شود.

نفقه چیست

نفقه درلغت به معانی خرج، گذران، مخارج، معاش، هزینه، انفاق آمده است .(نفقه چیست )

طبق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی ایران،

” نفقه عبارتست از: همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.” (نفقه چیست )

بطور کلی می توان گفت که نفقه عبارت است از کلیه نیای های متعارف و معقول زن که برآورده کردن آن برعهده مرد می باشد .(نفقه چیست )

باید توجه داشت که نفقه مخصوص عقد دائم است و در عقد موقت وجود نداد مگر اینکه طرفین به آن تراضی کنند .

بر طبق ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی در عقد دائم نفقه زن بر عهده شوهر است.

نفقه از جمله حقوق مالی زن است که باید مرد آن را پرداخت کند ولی در دو صورت زن مستحق نفقه نمی باشد و آن در صورتی است که از همسرش تمکین نکند (تمکین عام – تمکین خاص ) که در حالت عدم تمکین به زن ناشزه گفته می شود .

به زنی که عمدا و بدون عذر قانونی و شرعی تمکین نکند ناشزه گفته می شود.

بر طبق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی هرگاه زن بدون مانع شروع از ادای وظایف امتناع کند در واقع تمکین نکند مستحق حق خود نخواهد بود.

تمکین به چه معناست ؟

تمکین به این معنا است که زن در خانه ی شوهر خود سکنی گزیند و از وی فرمانبرداری کند و در موارد ادای رابطه زناشویی از شوهر نیز اطاعت کند.

بطور کلی دو نوع تمکین داریم :

الف : تمکین عام : به معنای فرمانبرداری در کلیه امور زندگی از مرد است .

ب : تمکین خاص : که به معنای روابط زناشویی بین زوجین می گویند .

میزان نفقه

میزان و مقدار نفقه در قانون مشخص نشده اما دادگاه با توجه به شان اجتماعی و خانواده و تحصیلات زن و شرایط و درآمد مرد میزان آن را مشخص می کند .

 

 

 

 

 فرار از دین چیست ، مجازات آن،راه فرار از آن

 مشاوره حقوقی  با وکیل متخصص

استنادات قانونی :

ماده ۲۱۸ قانون مدنی بیان می کند :

«هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین بطور صوری انجام شده آن معامله باطل است.»

مشاوره حقوقی در باب فرار از دین چیست ، مجازات آن،راه فرار از آن

فرار از دین چیست ، مجازات آن،راه فرار از آن

ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ مقرر داشته است :

«هر کس به قصد فرار از دین و تعهدات مالی موضوع اسناد لازم الاجرا و کلیه محکومیت های مالی، مال خود را به دیگری انتقال دهد به نحوی که باقیمانده اموالش برای پرداخت بدهی او کافی نباشد عمل او جرم متلقی و مرتکب از چهار ماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد و در صورتی که انتقال گیرنده نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد شریک جرم  محسوب میگردد و در اینصورت اگر مال در مالکیت انتقال گیرنده باشد عین آن و در غیر این صورت قیمت یا مثل آن از اموال انتقال گیرنده بابت تأدیه دین استیفاء خواهد شد.»

معامله به قصد فرار از دین چیست ؟

اگر فردی بموجب رای دادگاه ، محکوم به پرداخت وجه یا دینی به دیگری گردد  و از  طرفی اموال و دارائی های خود را به صورت غیر واقعی و ظاهری ( صوری ) به دیگری انتقال دهد ، به این عمل مرتکب ، جرم فرار از دین می گویند

بنابراین در فرار از دین انتقال دهنده قصد واقعی مبنی بر انتقال ندارد

.فرار از دین چیست ، مجازات آن،راه فرار از آن

 مشخصات  و ویژگی های ظاهری معامله صوری

 1. طرفین قصد و نیت انجام معامله را نداشته انند

۲٫پولی بین طرفین معامله، رد و بدل نشده شده باشد

وضعیت حقوقی وقانونی معامله به قصد فرار از دین  :

هر معامله ای که بطور صوری وبدون داشتن قصد انجام معامله بین دو نفر صورت گیرد  این معامله باطل است چرا که طرفین قصد انجام معامله را نداشته انند

شما می توانید ابطال این معامله را ازطریق محکمه بخواهید

یا اینکه می توانید با استناد به ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی تقاضای تعقیب ومجازات مرتکبین جرم ، را به حبس به میزان ۴ ماه تا ۲ سال بخواهید

برای تحقق  وقوع جرم فرار از دین ،باید شرایط و موارد زیر وجود داشته باشد  

 ۱-وجود دین ، که به تایید محکمه برسد

بعبارتی بنابراین مطالبات و دیونی که مهلت آنها فرا نرسیده ، مشمول چنین قضیه ای نمی شوند .

۲-قصد فرار از دین

 مدیون باید معامله انجام شده را به قصد فرار از دین و نپرداختن طلب خود به داین ( طلبکار)انجام داده باشد ضمنا به قصد ضرر رساندن به طلبکار را باشد

۳- عدم کفایت اموال بدهکار، برای پرداخت دیون

 اگر بدهکار اموال متعددی داشته باشد  و با فروش یک مال، باقی اموال وی برای پرداخت بدهی ودین او کافی نباشد، امکان طرح دعوی معامله به قصد فرار از دین وجود دارد.

نظر به تجربیات شخصی ،اثبات چنین جرمی بسیار سخت بوده چرا که احراز قصد ونیت طرفین مبنی بر قصد فرار از دین کاری بس مشکل است و معمولا قضات محترم با توجه به نوع رابطه خویشی بین طرفین و نحوه پرداخت ثمن معامله ( پول پرداختی ) و استعلام از بانک واظهارات طرفین در پرونده می توانند وقوع جرم را احراز نمایند بنابراین بعضی از افراد با رد وبدل پول وچک بانکی بصورت صوری وظاهری اثر و رد پایی از خود بجاء نمی گذارنند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شرایط مطالبه مهریه بیش از ۱۱۰عدد سکه

در میان اکثریت مردم به اشتباه ذکر می‌شود که مهریه‌های بیشتر از ۱۱۰ را نمی‌توان دریافت کرد، در حالیکه  برای مطالبه مهریه‌های بیش از ۱۱۰ سکه زوجه باید به دادگاه اثبات کند که زوج ( مرد ) توانایی پرداخت  بیش از ۱۱۰ عدد سکه  را دارد. (شرایط مطالبه مهریه بیش از ۱۱۰عدد سکه )

بعبارتی دادگاه حکم به جلب مرد تا میزان ۱۱۰ عدد سکه تمام بهار آزادی را می دهد ومازاد بر ۱۱۰ عدد را در صورتی میتوان اخذ نمود که توان مالی مرد را اثبات نمود ویا اینکه از او مال پیدا نمایید 

مشاوره حقوقی در باب مهریه

(شرایط مطالبه مهریه بیش از ۱۱۰عدد سکه)

مرد به هنگام اجرای صیغه نکاح، چیزی را به همسرش تقدیم می‌کند که در اصطلاح «مهریه» یا صداق نامیده می‌شود. میزان تعیین مهریه به توافق زن و مرد بستگی دارد.(شرایط مطالبه مهریه بیش از ۱۱۰عدد سکه)

همچنین در نوع مهریه نیز محدودیتی وجود ندارد و هر چیزی که ارزش اقتصادی و اجتماعی داشته باشد، می‌تواند مهریه قرار گیرد؛ همانند طلا، نقره، املاک، پول‌های رایج، لوازم زندگی و حتی آموزش قرآن یا آموزش مهارتی ویژه.

(شرایط مطالبه مهریه بیش از ۱۱۰عدد سکه)

 قانون حمایت از خانواده که در سال ۹۱ به تصویب نمایندگان مجلس رسید، حد حمایت قانونی از مطالبه مهریه را تا میزان ۱۱۰ سکه اعلام کرد و مطالبه میزان بیشتر از آن را منوط به ملائت زوج دانست.

اعسار از پرداخت محکوم به ،قانون جدید

اعسار از پرداخت محکوم به

هر کسی بموجب حکم محکمه محکوم به پرداخت وجهی گردد می تواند در چارچوب دادخواست اعسار به تقسیط محکوم به ( وجهی که به پرداخت آن محکوم شده است )،وجه محکومیت یافته را تقسیط نماید

مشاوره حقوقی اعسار از پرداخت محکوم به ،قانون جدید

اعسار از پرداخت محکوم به ،قانون جدید

اعسار از پرداخت محکوم به ،قانون جدید

نکاتی در این باب ..

 

۱٫کسی که مدعی اعسار است ( مدعی اعسار کسی است که می خواهد وجه محومیت یافته را تقسیط کند ) باید لیست و صورت دارائی خود را به محکمه ارائه دهد

 1. برابر قانون جدید مربوط به اعسار ،برای اثبات اعسار دیگر الزامی به معرفی شاهد از ناحیه مدعی اعسار و شهادت دادن ۲ شاهد در محکمه نیست و از طرفی مثل قانون سابق نیاز به شهادت ۴ شاهد نیست
 2. برابر قانون جدید اعسار، می توان از طریق اجرای احکام دادگاه درخواست معرفی و استعلام حساب های محکوم علیه( کسی که بموجب حکم دادگاه محکوم شده )  را درخواست نمود
 3. برابر قانون جدید اعسار می توان تقاضای استعلام املاک ف متعلق به محکوم علیه را براساس نشانی کامل ملک و نام مالک را از طریق اداره ثبت اسناد واملاک و یا از طریق شهرداری نمود

بعبارتی دادگاه مکلف است از هر مرجعی که احتمال پیدا کردن اموالی از محکوم علیه هست ، استعلام کند و مراجع مربوطه موظف هستند هر گونه نقل  و انتقال و تغییردروضعیت اموال محکوم علیه را از یکسال قبل از حکم اعلام کند

 1. اصل بر این است که مدعی اعسار فاقد توان پرداخت محکوم به می باشد و از طرفی اثبات بار ملائت مالی ( دارندگی )محکوم علیه بر عهده محکوم له است

۶٫تکلیف مرجع اجرا کننده رای، به صدور قرار ممنوع الخروج شدن محکوم علیه به در خواست محکوم له امکان دارد

 1. برابر قانون جدید اعسار ،خودورو از مستثنیات دین خارج است ( یعنی می توان خودرو را توقیف کرد وفروخت مگر آنکه وسیله امرار معاش محکوم علیه باشد )

۸٫در قانون  جدید اعسار ،تلفن مورد نیاز محکوم علیه ،جزءمستثنیات دین است

۹٫ودیعه عین مستاجره با رعایت شرایط مندرج در قانون ، جزء مستثنیات دین است ( یعنی تا میزان شان محکوم علیه جزء مستثنیات دین است

 1. در قانون جدید اعسار ،قابلیت فروش مستثنیات دین تحت شرایطی خاص وجود دارد
 2. دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به را می توان مکررا تقدیم محکمه نمود و لو آنکه قطعی شده باشد

۱۲٫دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به را می بایست به دادگاه صادرکننده حکم قطعی تقدیم نمود

۱۳٫در صورتی که مشخص شود مدعی اعسار لیست اموال خود را کاملا اعلام ننموده و یا به دروغ اعلام نموده به میزان ۶ ماه حبس محکوم خواهد شد

 1. دادخواست اعسار می بایست ظرف مدت ۱ ماه از تاریخ ابلاغ اجراییه به محکمه تقدیم گردد
 2. تا زمانی که محکمه به دادخواست اعسار تقدیمی از ناحیه محکوم علیه رسیدگی نکند وقطعی نشود دادگاه حکم جلب محکوم علیه را نمی دهد

۱۶٫در استشهادیه می بایست نوع شغل ومیزان درآمد خود را قید نماید

در پایان از حسن توجه و دقت شما کمال تشکر و قدر دانی را دارد                     با تشکر داود چشمی وکیل دادگستری

بیشتر بدانیم

 

جهت مشاره با کروه وکلای حکمت کلیک نمایید

خیار تدلیس در معامله ملک واسقاط آن

خیار تدلیس

الف :مفهوم لغوی

تاریکی

ب.مفهوم قانونی

هماده ۴۳۸ قانون مدنی

تدلیس : عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله گردد

مشاوره حقوقی خیار تدلیس در معامله ملک واسقاط آن

خیار تدلیس در معامله ملک واسقاط آن

ج.طرفین در چه مواردی حق استفاده از خیار تدلیس را دارنند

برای  هر یک از طرفین معامله، در صورت حصول  شرایط ذیل ،خیار تدلیس دارنند

۱٫هرگاه یک از طرفین معامله ،عیب و نقص در مورد معامله  وجود داشته باشد  وآنرا مخفی کنند

بطور مثال :ماشینی فروخته شده باشد که قبلا واژگون شده  باشد( چپی) و لکن فروشنده آن را مخفی نموده باشد

۲٫آن مال و یا کالا عیبی نداشته باشد  و  فروشنده یا خریدار با عملیاتی  آن کالا و مال را  دارای یک امتیاز و وصفی  نشان دهند که آن کالا آن وصف راندارد

بطور مثال: فروشنده با عملیاتی  روی فرشی قدیمی  ، آن را متعلق به   دوره  ناصر الدین شاه قلمداد کند و بعدا مشخص شود فرش مال آن دوره نبوده و عملیات او موجب فریب خریدار شود

خیار تدلیس در معامله ملک واسقاط آن

نکاتی د ر این باب …

 1. حسب ماده ۴۴۰ قانون مدنی خیار تدلیس بعد از علم به آن فوری است یعنی به محض آنکه خریدار یا فروشنده متوجه فریب طرف شد باید از خیار فسخ خود استفاده کند
 2. خیار تدلیس صرفا متعلق به یک طرف قرارداد نیست و هر یک از طرفین عقد در صورت وجود تدلیس ، حق فسخ قرارداد را دارند

۳٫خیار فسخ تدلیس و لو وجود درج شرط اسقاط کافه خیارات  در قرارداد ها از بین نمی رود

 1. دارنده خیار فسخ می بایست همزمان با دادخواست تایید فسخ به جهت خیارتدلیس ، دادخواست استرداد وجه و ثمن  پرداختی  را به محکمه تقدیم نماید در غیر اینصورت محکمه حکم به استرداد ثمن معامله ( وجوه پرداختی از ناحیه خریدار) را نمی دهد

۵٫در صورت صدورحکم به تایید فسخ به جهت خیار تدلیس ، این حکم جنبه اعلامی دارد یعنی نیاز به صدور اجراییه ندارد

۶٫در خیار تدلیس حتما باید عملیات فریب کارانه موجب رغبت و فریب طرف مقابل گردد ، حال اگر طرف با علم به عملیات فریبکارانه طرف بازهم با وی قرارداد منعقد نماید ،حق فسخی به جهت خیار تدلیس  برای وی وجود ندارد

۷٫بمنظور استرداد ثمن معامله الزاما باید اول فسخ قرارداد به جهت خیار تدلیس را محکمه رسیدگی  و اثبات گردد و سپس  دادگاه نسبت به استرداد ثمن پرداختی ،رسیدگی نماید

 1. دارنده خیار فسخ در جهت برخورداری از حق فسخ خود بدوا می بایست اظهارنامه ای از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ، برای طرف مقابل قرارداد، ارسال نمایید سپس دادخواست تایید فسخ به  دادگاه محل وقوع ملک ( در صورت که مورد معامله ملک باشد  ) به محکمه تقدیم نماید

 

استنادات قانونی ….

۱٫ماده ۴۳۹قانون مدنی

تدلیس عملیاتی که موجب فریب طرف معامله گردد

 

۲٫ماده ۴۳۹ قانون  مدنی

اگر بایع تدلیس کند مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است ، بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس مشتری

 1. ماده ۴۴۰ قانون مدنی

خیار غبن بعد از علم به آن فوری است

در پایان از حسن توجه و دقت شما متشکرم

 

در صورت نیاز با وکیل و مشاوره حقوقی متخصص در امور قرارداد ها و معاملات کلیک نمایید 

 

 

بیشتر بدانیم

-درجهت مشاوره با وکیل متخصص و یا مجرب کلیک نمایید

ارث-نحوه تقسیم ارث- شیوه اخذانحصار وراثت /کاملا کاربردی

قانون جدید ارث،میزان سهم الارث زن

میزان ارث زن از شوهر
زن در صورت حصول شرایط ذیل میزان ارث متفاوتی می برد
یک چهارم : اگر مرد در زمان فوت چه از زن سابق خود ویا از زن جدید خود فرزند و یا نوه ای نداشته باشد زن یک چهارم از اموال مرد ( اموال منقول و یا قیمت اموال غیر منقول ) ارث می برد
یک هشتم :اگر مرد در زمان فوت خود از زن خود فرزندی داشته باشد و یا ازدواج قبلی خود فرزندی داشته باشد و یا اینکه نوه داشته باشد زن یک هشتم از اموال میزان ارث را می برد

مشاوره حقوقی قانون جدید ارث،میزان سهم الارث زن

قانون جدید ارث،میزان سهم الارث زن

زن از چه اموالی ارث می برد
الف .از اموال منقول ارث می برد
منظور از اموال منقول ،کلیه اموالی است که قابلیت حمل و نقل و جابجایی را دارد، بطور مثال ماشین طلاجات و لوازم خانه
ب.قیمت اموال غیر منقول
لازم به ذکر است اموال غیر منقول قیمت گذاری میشود و بر حسب موارد مندرج در بند یک، زن یک چهارم یا یک هشتم قیمت اموال غیر منقول را ارث می برد
این در حالیست که سابق بر این بموجب ماده ۶۴۶ قانون مدنی زوجه ( زن ) از اموال منقول ( هر چه باشد ) و از ابنیه ( بناء ) و اشجار ( درختان ) ارث می برد به عبارتی در آن دوره مرسوم بود که زن از قیمت هوایی (عین ) ارث می برد
به زبان عامیانه زن بهیج وجه از اموال غیر منقول ( زمین ) ارث نمی برد

قانون جدید ارث،میزان سهم الارث زن

نکاتی در این باب…
۱٫زن دائم مرد فقط ارث می برد، ولی زنی که صیغه موقت دیگری است ارث نمی برد ولو شرط ارث نماید
۲٫زن دایم با رعایت شرایطی خاص که در قانون مدنی درج شده ، پس از طلاق هم ارث می برد
۳٫وقتی مرد چند زن داشته باشد به کلیه زن ها بر حسب شرایط مندرج در بالا، فقط یک چهارم یا یک هشتم ارث می برنند و بدین نحو نیست که هر زن یک چهارم یا یک هشتم را بصورت مستقل ارث ببرد
۴٫کلیه حق و حقوق زن از قبیل سهم الارث ،مهریه ، نفقه ، اجرت المثل در ابتدا از میزان اموال بجا مانده از متوفی کسر می گردد و سپس الباقی اموال به بقیه ورثه می رسد وزن در این خصوص می تواند اموال متوفی را توقیف را طریق تامین خواسته توقیف نماید
۵٫زن در جهت وصول ارثیه خود، باید بطرفیت کلیه ورثه طرح دعوی نماید از جمله پدر ومادر متوفی و فرزندان وی در دادگاه خانواده ( مهریه و حقوق خود ) و یا دادگاه عمومی( تقسیم ترکه ) طرح دعوی نماید
۶٫زن س تواند بمنظور صورت برداری از اموال بجا مانده از متوفی، تقاضای مهر و موم وتحریر ترکه را از طریق شورای حل اختلاف بخواهد در این موارد است که می تواند صورت اموال متوفی را بردارد و استعلام اموال وی را بنماید
۷٫بارها مواردی را مشاهده نمودم که زن صیغه ای متوفی بمنظور آنکه از متوفی بصورت خلاف قانون ارث ببرد با درست کردن عقدنامه ،قصد کلاهبرداری از سایر ورثه را داشته
۸٫زن بمنظور وصول حق خود از متوفی ، نیاز به گواهی حصر وراثت دارد که در این مورد زن می تواند بدون حضور ورثه دیگر ،تقاضای گواهی حصر وراثت را بنماید

۹٫نحوه وصول حق زن : برابر ماده ۹۴۸ قانون مدنی در صورتی ورثه متوفی از قیمت گذاری امتناع کنند از طریق محکمه تقاضای تعین قیمت و دریافت سهم خود نماید
در صورت ادامه امتناع ورثه ، زن می تواند بمیزان سهم مشاع خود در اموال غیر منقول ( زمین و خانه ) تملک( از طریق محکمه بنام خود نماید) کند

جهت مشاوره با وکیل متخصص در امور ارث کلیک نمایید 

اعتراض ثالث  نسبت به توقیف

اگر ملک یا مالی، بموجب رای دادگاه و یا با صدور قرار تامین خواسته توقیف شده باشد  واین توقیف به ضرر شخص ثالث باشد ، وی می توان به این رای  و یا قرار در چارچوب اعتراض شخص ثالث به محکمه توقیف کننده، اعتراض نمود(اعتراض ثالث نسبت به توقیف مال )

بطور مثال :فردی با قولنامه عادی ملکی را در زمانی مقدم ( جلوتر ) خریداری نموده باشد و بعدا متوجه شده ملک به واسطه اجراء گذاشتن مهریه از ناحیه همسرش توقیف شده

به شخصی که قصد اعتراض به توقیف را دارد معترض ثالث می گویند

اعتراض ثالث نسبت به توقیف مال

نکاتی در  باب اعتراض ثالث نسبت به توقیف مال ….

 1. معترض ثالث باید ادعای خود را در چارچوب دادخواست به محکمه تقدیم نماید نه درخواست
 2. اگر معترض ثالث ،حکم قطعی و یا سند رسمی داشته باشد که تاریخ صدور آن( منظور حکم قطعی و یا سند رسمی) قبل از توقیف ملک باشد ،رفع توقیف به سهولت صورت می گیرد
 3. اگر بخواهید با استناد به قرارداد عادی ویا مبایعه نامه ای ، نسبت به قرار یا حکمی توقیفی، اعتراض نماید بهتر است همزمان با دادخواست اعتراض ثالث ،دادخواست الزام به تنظیم سند نیز در دادگاه حقوقی صالح بدهید
 4. تصیم دادگاه در خصوص توقیف ملک ،قابل اعتراض نیست مگر معترض ثالث،مبنای اعتراضش سند عادی ویا حکم غیر قطعی  دادگاه باشد
 5. این تصمیم قاضی ،جنبه اعلامی داشته یعنی نیاز به صدور اجراییه ندارد
 6. . دادخواست اعتراض ثالث باید به طرفیت خواهانها و خواندگان پرونده اصلی بعمل آید
 7. اعتراض ثالث باید در دادگاهی که دستور و یا حکم توقیف را صادر کرده است بعمل آید ولو محل رسیدگی به اصل پرونده در جایی دیگر باشد
 8. غالبا رویت نموده ام که افرادی قولنامه های و یا مبایعه نامه ای را به صورت صوری و غیر واقعی و به قصد خارج کردن مال توقیف  شده از توقیف تنظیم می نمایند  که در این صورت امکان دارد فرد مورد نظر مواجه با اتهام کیفری گردد

 

اعتراض ثالث نسبت به توقیف مال

مستندات قانونی….

ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی

هر گاه نسبت به مال منقول ویا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده ،شخص ثالث اظهارحقی نماید ،اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی و یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است ،توقیف رفع می شود در غیر اینصورت عملیات اجرایی تعقیب می شود ،و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود ، می تواند به دادگاه شکایت کند

 

ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی

شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی ،رسیدگی می شود .مفاد شکایت به طرفین ،ابلاغ می شود و دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می کند و در صورتی که دلایل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعین تکلیف نهایی شکایت صادر می کند ،در این صورت اگر مورد اعتراض منقول باشد ، دادگاه می تواند با اخذ تامین مقتضی ،دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد . به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد

تبصره : محکوم له می تواند ، مال دیگری را از اموال محکوم علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی کند . در این صورت آن مال  توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف خواهد شد

 

جهت مشاوره حقوقی با وکیل متخصص و مجرب کلیک نمایید 

.سفته ضمانت کار ،نحوه نوشتن سفته ،مجازات سفته

مفهوم لغوی سفته  :

از کسی چیزی را  عاریه ویا قرض گرفتن است ،تا در شهر دیگر پس دهند.

 

مشاوره حقوقی در باب سفته ضمانت کار ،نحوه نوشتن سفته ،مجازات سفته

سفته ضمانت کار ،نحوه نوشتن سفته ،مجازات سفته

مفهوم حقوقی سفته :

سفته( فته طلب) سندی تجاری است که بر اساس آن…

 صادرکننده سفته تعهد بر پرداخت  وجه ویا مبلغ معینی ، در زمان مشخص  یا عندالمطالبه( به محض مطالبه ) به گیرنده سفته می نماید.

 (سفته ضمانت کار ،نحوه نوشتن سفته ،مجازات سفته )

آیا می تواند سفته را انتقال داد ( ظهرنویس سفته )

 بله ،نحوه انتقال و یا ظهر نویسی سفته بدین صورت است که

در پشت سفته می نویسید

سفته شماره ……..مورخه………….با کلیه حق وحقوق و امتیازات  آن به  آقا/خانم ……… انتقال یافت.

 

در هنگام نوشتن سفته ذکر چه نکاتی لازم است   …

سفته ضمانت کار ،نحوه نوشتن سفته ،مجازات سفته

۱٫مبلغ سفته باید تماما به حروف نوشته شده باشد

– اگر مبلغ  سفته به رقم نوشته شده باشد، مشمول قواعد و مقرارت اسناد مربوط به سفته نمی شود

-اگر مبلغ سفته بیش از یکبار نوشته شود و بین طرفین اختلاف پیش آید ،سند مذکور طبق مقرارت مربوط به سفته رسیدگی نمی شود وعین رسید عادی می باشد

 

-مبلغی که در سفته به آن تعهد می کنیم ،نباید از مبلغ اسمی سفته بیشتر باشد .

 

۲٫تاریخ صدور سفته ( روز /ماه/سال ) باید روی آن درج شده باشد در غیر اینصورت سفته اعتبار اسناد تجاری را ندارد ممکن است تازیخ به حروف و رقم  قید شود بعبارتی درج تاریخ ، جزء موارد اجباری در سفته است که باید رعایت گردد

 1. امضاء یا مهر صادر کننده سفته ، میبایست روی سفته باشد وگرنه اساسا این نوع سند اعتبار ندارد

 

 1. نام گیرنده سفته

سفته می تواند در وجه شخص خاص و یا به حواله کرد باشد

 

۵٫ذکر تاریخ سررسید(تاریخ  پرداخت )درسفته ضروری می باشد

-تاریخ سر رسید را طرفین مکررا می توانند تمدید کنند از این حیث ممانعت قانونی ندارد

 

براساس ماده ۳۰۷ قانون تجارت سفته را از حیث تاریخ پرداخت می توان  به ۳ نوع  تقسیم  نمود

الف.سفته وعده دار سه نوع است

.۱ درج تاریخ معین در سفته. ۲٫به وعده از تاریخ رویت ۳٫ به وعده از تاریخ صدور

ب.سفته بدون وعده( عند المطالبه )

 

نکته : صرف امضای شخص ثالث در ظهر( پشت سفته )به معنی ضمانت امضاء کننده است

بعبارتی ضامن با صادر کننده سفته مسئولیت تضامنی دارد( مسئولیت تضامنی یعنی اینکه می توانید به هر کدام که میخواهید برای وصول سفته مراجعه کنید  

 

بنابراین اگر شخص ثالث بدون درج هر گونه مطلبی ظهر ( پشت سفته) را امضاء کند این امر به معنی ضمانت امضاء کننده است

 

ظرف چه مهلتی باید علیه ظهر نویس سفته اقامه دعوی حقوقی نمایید ؟

حسب مواد ۲۷۹و ۲۸۰ و ۳۹۰ و ۲۸۶ قانون تجارت اگر بخواهید علیه ظهرنویس سفته ( امضاء کننده پشت سفته ) اقامه دعوی حقوقی نماید میبایست….

 ظرف ده روز از تاریخ سررسید سفته آن را واخواست نماید  و ظرف یکسال از تاریخ واخواست علیه ظهر نویس سفته  اقامه دعوی حقوقی نماید در غیر اینصورت ظهرنویس سفته را نمی توانید محکوم به پرداخت وجه سفته نمایید

 

اثر خط خوردگی عبارت حواله کرد در روی سفته

اگر عبارت حواله کرد در روی سفته خط بخورد به معنی این است که..

حق انتقال صادر کننده سفته به دیگری  ،از دارنده  سفته سلب کرده‌اید.

 

مسئولیت ظهرنویسان

سفته ممکن است با ظهرنویسی‌های متعدد به اشخاص متعددی منتقل شود.

در این حالت صادرکننده سفته یعنی کسی که آن را امضا می‌کند و تمام ظهرنویس‌ها همگی در مقابل دارنده سفته  «مسئولیت تضامنی» دارند.

مسئولیت تضامنی به این معنی است که تمام افراد اعم از امضاء سفته مسول پرداخت سفته هستند

 

 

نحوه وصول سفته :

ممکن است وجه  سفته در موعد مقرر در آن  تامین نشده باشد

در این صورت دارنده سفته باید  ظرف ۱۰روز، از تاریخ سررسیدسفته ، نسبت به واخواست  سفته دایره واخواست دادگستری استان تهران ،آن را واخواست نماییدلازم به ذکر است واخواست نامه در فرم مخصوص چاپی ۳ نسخه ای می باشد

سپس مبادرت به  تهیه و چسباندن تمبر به واخواست خود، نماید سپس به دستور دادگاه  واخواست نامه توسط مامور اجرا ،به صادرکننده سفته ابلاغ شود.

 

نکاتی در این باب(سفته ضمانت کار ،نحوه نوشتن سفته ،مجازات سفته )

۱٫صدور سفته صرفا  برای صادر کننده آن مسئولیت حقوقی دارد و فاقد جنبه کیفری ( مجازات ) است البته باید بعرض برساند در جنبه حقوقی سفته در صورت عدم پرداخت سفته( پس از صدور حکم قطعی حقوقی)، منتهی به محبوس شدن صادر کننده سفته و سایر مسئولین سفته می گردد

 1. در صورت عدم واخواست سفته در موعد مقرر در قانون ( ۱۰ روز ) ،امکان طرح دعوی علیه ظهرنویس و یا ضامن سفته وجود ندارد  و دعوی شما در این خصوص رد می گردد

و اینکه  اگر سفته  در موعد مقرر واخواست نگردد ،برای توقیف اموال صادر کننده سفته باید الزاما  خسارت احتمالی به صندوق دادگستری واریز نماید

استفاده از مشاوره حقوقی  مجرب در زمینه امور تجاری و یا وکیل دادگستری در حل و فصل اینگونه دعاوی بسیار راهگشا می باشد

بیشتر بدانیم

-قوانین چک 

-کتاب قانون چک به زبان ساده( نویسنده داود چشمی )

جهت مشاوره با وکیل متخصص در امور تجاری کلیک نمایید