اعتراض به رای کمسیون ماده 100 چیست( تخریب شهرداری ) ؟ شرایط ،مهلت اعتراض ،نمونه لایحه -کاملا کاربردی

اعتراض به رای کمسیون ماده 100 چیست( تخریب شهرداری ) ؟ شرایط ،مهلت اعتراض ،نمونه لایحه -کاملا کاربردی مالکین اراضی واملاک واقع در محدوده خدماتی  شهر ها ،میبایست قبل از ساخت وساز از شهرداریها پروانه ساخت بگیرند و حسب قانون شهرداری موظف است از …
تعدیل اجاره یا اجار بهاء چیست ؟شرایط آن( سرقفلی ،قانون سال 56 ،قانون 76) -کاملا کاربردی

تعدیل اجاره یا اجار بهاء چیست ؟شرایط آن( سرقفلی ،قانون سال 56 ،قانون 76) -کاملا کاربردی

تعدیل اجاره یا اجار بهاء چیست ؟شرایط آن( سرقفلی ،قانون سال 56 ،قانون 76) -کاملا کاربردی ماده 4 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356در مورد اجاره سرقفلیهر یک از موجر یا مستاجر می تواند به استناد به ترقی و تنزیل هزینه  های  زندگی ، درخواست تجد…
ا

صورتمجلس تفکیکی

صورتمجلس تفکیکی تفکیک در لغت به معنای جدا کردن دو چیز از یکدیگراست . ( صورتمجلس تفکیکی )  در اصطلاح ثبتی، تقسیم قطعه زمینی به قطعات مختلف است. (صورتمجلس تفکیکی ) تفکیک ملک عبارت است از تقسیم مال غیرمنقول (خانه، زمین و به‌طور کلی هر مالی که قابل …

دعوای ممانعت از حق

دعوای ممانعت از حق یکی از انواع دعاوی تصرف که در دادگاه ها مطرح می شود ، دعوای ممانعت از حق است. (دعوای ممانعت از حق ) ممانعت در لغت به معنای بازداشتگی و منع و نهی و تعرض و مزاحمت و اعتراض و دفع است . (دعوای ممانعت از حق ) ممانعت از حق اقدامی است …

انتقال و فروش مال غیر

انتقال و فروش مال غیر هر شخصی مال و اموال خود را دارد که می تواند بطور قانونی هر تصرفی در آن انجام دهد . مثلاً آن را بفروشد ، اجاره دهد و ....( انتقال و فروش مال غیر ) اما گاهی اوقات بعضی از افراد پا را از گلیم خودشان فراتر می گذارند و علاو…

مصادره اموال چیست ؟انواع آن /تفاوت آن با ضبط وثیقه -کاملا کاربردی

مصادره اموال چیست ؟انواع آن /تفاوت آن با ضبط وثیقه -کاملا کاربردی مصادره اموال چیست ؟مصادره در لغتهمچنین مصادره در لغت به دو معناست؛ مال کسی را به‌زور ضبط کردن و جریمه کردنمطالبه مال به زور یا به سبب ارتکاب گناه .مصادره در فرهنگ فا…

خیار تاخیر ثمن

خیار تاخیر ثمن انسان طبیعتاً فردی اجتماعی است و در زندگی اجتماعی خود نیازمند تبادل و تجارت و معاملات است .(خیار تاخیر ثمن ) در تمامی معاملاتی که اساس و بنیان تجارت را تشکیل میدهند، طرفین در مقابل یکدیگر تعهداتی را می‌پذیرند که باید به‌درستی اجرا شود.(خی…
جعل سند عادی ورسمی چیست ؟ انواع و مجازات آن-کاملا کاربردی

جعل سند عادی ورسمی چیست ؟ انواع و مجازات آن-کاملا کاربردی

جعل سند عادی ورسمی چیست ؟ انواع و مجازات آن-کاملا کاربردی جعل سند          جعل سند چیست ؟معنای لغوی جعلجعل در لغت به معنای دگرگون کردن و منقلب نمودن  ، گردانیدن ،قراردادن است .معنای حقوقی جعلجعل یعنی اینکه فردی نوشته و یا امض…
الزام موجر به انجام تعمیرات اساسی در مال  مورد اجاره – کاملا کاربردی

اقاله قرارداد( ملک و..) چیست ؟شرایط آن ( اقاله قرارداد فروش ،اجاره ،پیمانکاری )آثار ونمونه اقاله نامه -کاملا کاربردی

اقاله قرارداد( ملک و..) چیست ؟شرایط آن ( اقاله قرارداد فروش ،اجاره ،پیمانکاری )آثار ونمونه اقاله نامه -کاملا کاربردی وکیل ( جهت گرفتن وکیل کلیک کنید )مشاوره حقوقی ( جهت مشاوره حقوقی کلیک کنید )داود چشمی اقاله قرار داد چیست ؟اقال…

فروش و یا انتقال غیر چیست( ضمان درک ) ؟مسئولیت انتقال دهنده /مجازات آن-کاملا کاربردی

  فروش و یا انتقال غیر چیست( ضمان درک ) ؟مسئولیت انتقال دهنده /مجازات آن-کاملا کاربردی ضمان درکمفهوم لغوی درک :رسیدن به چیزی ، قعر شئی آمده است .مفهوم حقوقی درک :به معنی جبران کردن است .«درک»  در اصطلاح به معنی شر و ضرر وزیان استدر عل…

رابطه ی نا مشروع چیست ؟مجازات آن -کاملا کاربردی

رابطه ی نا مشروع چیست ؟مجازات آن -کاملا کاربردی رابطه نامشروع چیست ؟ در مفهوم لغوی رابطه یعنی : ربط دادن، پیوستگی و..می باشد.(رابطه ی نا مشروع ) در مفهوم عام رابطه نامشروع به رابطه ای گفته میشود که روابط دو جنس مخالف از حدود شرعی و نیز به ت…
قانون جدید تابعیت ایران برای فرزندان متولد از پدر خارجی- کاملا کاربردی

وکیل شرق تهران ( تهرانپارس )

وکیل شرق تهران ( تهرانپارس ) اگر در امور ملکی خود همچون سرقفلی ، اجاره ، دستور تخلیه ، تصرف عدوانی ، تجمیع ملک ، پیش فروش آپارتمان ، مشارکت در ساخت قلع و قمع و ...... به مشکلاتی بر خورده اید ( وکیل شرق تهران ( تهرانپارس ) ) و یا در اختلافات خانوا…

مشاوره حقوقی آنلاین

مشاوره حقوقی آنلاین حقوق دانش تنظیم روابط اجتماعی میان مردم از طریق وضع قوانین و ضمانت اجرا های عدم رعایت آن است. (مشاوره حقوقی آنلاین )  با آنکه مخاطب قانون، تمامی افراد در جامعه هستند و اصولاً پانزده روز پس از انتشار قانون در روزنامه‌ی رسم…

وکیل ملکی

وکیل ملکی وکیل ملک و انواع دعاوی ملکی یکی از مهمترین عناوینی است که برای مجموعه ای از دعاوی حقوقی و کیفری که به نوعی به موضوع املاک و مستغلات مربوط می شوند در نظر گرفته می شود.(وکیل ملکی ) در این مجموعه از دعاوی موضوعات بسیار متنوعی یافت می شود.(وکیل م…

میزان اعتبار معامله فضولی ( معامله بدون اجازه مالک) کاملا کاربردی

میزان اعتبار معامله فضولی ( معامله بدون اجازه مالک) کاملا کاربردی الف.نظر مشاوره حقوقی در باب...مفهوم معامله فضولی از نظر مشاوره حقوقی  چیست ؟معامله فضولی به معامله‌ای گفته می‌شود کهدر آن، شخصی مال دیگری را ، بدون داشتن مالکیت و یا و…

نمونه قرارداد اجاره مربوط به اجاره یک دستگاه یا وسیله /دانلود -کاملا کاربردی

نمونه قرارداد اجاره مربوط به اجاره یک دستگاه یا وسیله /دانلود -کاملا کاربردی قرارداد اجاره یک دستگاه یا وسیلهمشخصات طرفین قرارداد اجارهموجرنام ونام خانوادگی                      فرزند             شماره ملیمحل اقامتمستاجر…

نحوه فسخ قرارداد چگونه است ؟شرایط ،مدت وماده قانونی -کاملا کاربردی

نحوه فسخ قرارداد چگونه است ؟شرایط ،مدت وماده قانونی- کاملا کاربردی مفهوم فسخمفهوم لغوی فسخ :به  معنای نقض، زایل کردن، تباه کردن و شکستن آمده استمفهوم حقوقی :از پایان دادن حقوقی به قرارداد به وسیله یکی از دو طرف قرارداد یا ی…

الزام به تنظیم سند رسمی ملک وقفی

الزام به تنظیم سند رسمی ملک وقفی وقف به چه معناست ؟ وقف در لغت به معنای حبس کردن و به‌اصطلاح به مالی میگویند که حبس و یا بازداشت‌شده است. (الزام به تنظیم سند رسمی ملک وقفی) مال وقفی در اصطلاح شرعی و حقوقی به مالی میگویند که قابل انتقال …

تخریب ساختمان به علت فرسودگی

تخریب ساختمان به علت فرسودگی با افزایش جمعیت و مهاجرت روز افزون به کلان شهرها و نیاز بشر به مکان زندگی و سکنا دادن که به تبع آن افزایش تعداد ساخت و ساختمان سازی است . (تخریب ساختمان به علت فرسودگی ) بسیاری از این نوع ساخت و سازها اصولی نبو…

ماده 10 قانون تملک آپارتمان ها

ماده 10 قانون تملک آپارتمان ها در کلان شهر های بزرگی که هر روزه با مهاجرت افراد به آن جمعیت آن افزون می شود و به تبع آن افزایش مسائل و مشکلات آپارتمان نشینی موضوعات و مسائل جدیدی در آن بروز می کند . (ماده 10 قانون تملک آپارتمان ها ) گاه مسائل و مشک…

 آیا رای دادگاه تجدید نظر قابل اعتراض است ؟شرایط ومهلت اعتراض (اعمال ماده 477آیین دادرسی کیفری-18 سابق)-کاملا کاربردی

   آیا رای دادگاه تجدید نظر قابل اعتراض است ؟شرایط ومهلت اعتراض (اعمال ماده 477آیین دادرسی کیفری-18 سابق)-کاملا کاربردیاعتراض به احکام قطعی حقوقی وکیفری ( اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری-18 سابق ) کاملا کاربردیمشاوره حقوقی در ب…

تجمیع املاک چیست ؟الزام به آن ،شرایط ،مزایا و قانون آن -کاملا کاربردی

تجمیع املاک چیست ؟الزام به آن ،شرایط ،مزایا و قانون آن -کاملا کاربردی معمولا سازندگان پروژ های ساختمانی ، بمنظور سوددهی بیشتر ، ومالکین ملک به جهت عدم توان مالی در جهت احداث و ساخت ،چندین ملکی که در مجاورت یگدیگرهستند و دارای پلاک ثبتی متفاوتی هس…

اثبات مالکیت چیست ؟( املاک قولنامه ای و فاقد سند و..)تفاوت با خلع ید -کاملا کاربردی

  اثبات مالکیت چیست ؟( املاک قولنامه ای و فاقد سند و..)تفاوت با خلع ید -کاملا کاربردی در صورتی که شخصی ملکی را به دیگری بفروشد و آن ملک در اداره ثبت اسناد واملاک  آن منطقه دارای سابقه ثبتی نباشد بعبارتی عامیانه سند تک برگی و یا منگوله د…

عرصه و اعیان ملک چیست ؟

عرصه و اعیان ملک چیست ؟ عرصه و اعیان (عرصه و اعیان ملک چیست ؟ ) عرصه و عیان چیست ؟ تا به حال شاید کلمه ی عرصه و اعیان زیاد به گوشمان خورده باشد ولی ندانیم که به چه معناست و در کجا بکار می رود ؟؟!! (عرصه و اعیان ملک چیست ؟ ) معنی لغوی عرصه و…

خیار عیب چیست ؟شرایط آن ،اسقاط ،فوریت -کاملا به زبان عامیانه و کاربردی

خیار عیب چیست ؟شرایط آن ،اسقاط ،فوریت -کاملا به زبان عامیانه و کاربردی خیار در لغت به معنای اختیار داشتن ، داشتن اختیار برای بر هم زدن معامله یا قرارداد.(خیار عیب ) یکی از انواع خیارات ، خیار عیب است که در قانون مدنی ذکر شده و بدان معناست ک…

معاملات ملک مشاع

معاملات ملک مشاع مشاع در لغت به معنای مشترک و تقسیم ناکرده شده و ملک یا خانه ای که میان چند نفر مشترک باشد و سهم جداگانة هر یک معین نشده باشد. که به آن در اصطلاح حقوقی حالت اشاعه گفته می شود . (معاملات ملک مشاع ) و منظور از ملک مشاعی زمین یا…

محاسبه خسارت تاخیر تادیه

محاسبه خسارت تاخیر تادیه خسارت تاخیر تادیه(محاسبه خسارت تاخیر تادیه ) خسارت به معنای ضرر و زیان است . وتادیه در لغت به معنی  ادا، پرداخت، بازپرداخت، پرداخت کردن، گزاردن، ادا کردن(محاسبه خسارت تاخیر تادیه ) تعریف خسارت تأخیر تأدیه اگر کسی تعهد خ…

نحوه ابطال سند رسمی ؟( با شهادت شهودوسند عادی وماده 147و....)-کاملا کاربردی

نحوه ابطال سند رسمی ؟( با شهادت شهودوسند عادی وماده 147و....)-کاملا کاربردی  دعوای مربوط به ابطال سندانتقال جزء دعاوی بسیار سخت محسوب  میشود که جز موارد خاص و منصوص نمی توان نسبت به ابطال اینگونه سندها اقدام نمود که در ذیل به شرح وتفضیل در مورد آن …
تصرف عدوانی چیست ؟(حقوقی ،کیفری) راههای اثبات آن

تصرف عدوانی چیست ؟(حقوقی ،کیفری) راههای اثبات آن-کاملا کاربردی

تصرف عدوانی چیست ؟(حقوقی ،کیفری) راههای اثبات آن-کاملا کاربردی رفع تصرف عدوانیاگر ملکی در تصرف شخصی بنام علی باشد و  شخص دیگری بنام حسن  آن ملک را ،بدون رضایت علی  ، از تصرف وی خارج کند این عمل  حسن  تصرف عدوانی  محسوب می گرددکه  النهایه…

خیار شرط -تخلف از شرط چیست ؟مدت آن و تفاوت آنها با هم -کاملا کاربردی

خیار شرط -تخلف از شرط چیست ؟مدت آن و تفاوت آنها با هم -کاملا کاربردی در هر قرارداد ی حداقل از دو طرف تشکیل شده استمتعهد ( کسی که تعهد به امری نموده) متعهد له ( کسی که تعهد به نفع او است )  از طرفی امکان دارد در هر قرارداد شروطی بنحو مندرج …