نفقه چیست،انواع آن ،تاثیر تمکین در آن-کاملا کاربردی

نفقه از نظر لغوی به معنی خرج کردن، گذران، مخارج، معاش، هزینه های زندگی زن و فرزند است.

نفقه چیست و چقدر است؟(انواع نفقه-تمکین-انواع تمکین)

طبق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی ایران،

” نفقه عبارتست از: همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.”

بطور کلی می توان گفت که نفقه عبارت است از کلیه نیای های متعارف و معقول زن که برآورده کردن آن برعهده مرد می باشد .

نفقه چیست،انواع آن ،تاثیر تمکین در آن-کاملا کاربردی

نفقه چیست،انواع آن ،تاثیر تمکین در آن-کاملا کاربردی

باید توجه داشت که نفقه مخصوص عقد دائم است و در عقد موقت وجود نداد مگر اینکه طرفین به آن تراضی کنند .پرداخت نفقه از زمان وقوع عقد نکاح دائم شروع می شود و اینکه مراسم عروسی و یا تشریفات آن برگزار شود یا نشود هیچ تاثیری بر آن ندارد.

بر طبق ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی در عقد دائم نفقه زن بر عهده شوهر است.

نفقه از جمله حقوق مالی زن است که باید مرد آن را پرداخت کند ولی در دو صورت زن مستحق نفقه نمی باشد و آن در صورتی است که از همسرش تمکین نکند که در حالت عدم تمکین به زن ناشزه گفته می شود . در نتیجه پرداخت نفقه از عهده شوهر ساقط میشود.

به زنی که عمدا و بدون عذر قانونی و شرعی تمکین نکند ناشزه گفته می شود.

بر طبق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی هرگاه زن بدون مانع شروع از ادای وظایف امتناع کند در واقع تمکین نکند مستحق حق خود نخواهد بود.

تمکین به چه معناست ؟

تمکین به این معنا است که زن در خانه ی شوهر خود سکنی گزیند و از وی فرمانبرداری کند و در موارد ادای رابطه زناشویی از شوهر نیز اطاعت کند.

نفقه چیست،انواع آن ،تاثیر تمکین در آن-کاملا کاربردی

بطور کلی دو نوع تمکین داریم :

الف : تمکین عام : به معنای فرمانبرداری در کلیه امور زندگی از مرد است .

ب : تمکین خاص : که به معنای روابط زناشویی بین زوجین می گویند .

 

میزان نفقه : میزان و مقدار نفقه در قانون مشخص نشده اما دادگاه با توجه به شان اجتماعی و خانواده و تحصیلات زن و شرایط و درآمد مرد میزان آن را مشخص می کند .

 

محاربه چیست ؟ محارب کیست ؟

محاربه

محاربه به معنای پیکارگر، جنگاور، جنگجو، جنگی می باشد و از ریشه حرب به معنی جنگ که متضاد کلمه سلم به معنی صلح آمده است  .(محاربه چیست ؟ محارب کیست ؟ )

محاربه در اصل به معنی سلب است .

محاربه چیست ؟ (محاربه چیست ؟ محارب کیست ؟ )

 این واژه در مورد کسی به کار می رود که برای جنگیدن با دیگران یا ترساندن آنها سلاح می کشد به کار می رود که وی قصد گرفتن جان یا مال یا سلب امنیت دیگران را دارد .

محارب کیست  ؟

محارب کسی است که برای ترساندن مردم سلاح بر روی آن‌ها بکشد.

«محاربه و افساد فی الارض» جزو جرائم و گناهانی است که دارای مجازات خاص و معین شرعی بوده و از این جهت، در حوزه حدود (مجازات‌هایی که کمیت و کیفیت آنها در شرع مشخص شده است) جای می گیرد.

طبق ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی محاربه عبارت است از :

« محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود. »

كسی كه به روی مردم سلاح بكشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود محارب نیست.

همچنین اگر كسی سلاح خود را با انگیزه عداوت شخصی به سوی یك یا چند نفر مخصوص بكشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد، محارب محسوب نمی شود.

مجازات محاربه

حد محاربه یکی از چهار مجازات زیر است :

الف-اعدام

ب-صلب

پ-قطع دست راست و پای چپ

ت-نفی بلد (تبعید )

مصادیق محاربه

در قانون اساسی مصادیقی از محاربه آورده شده است که به صورت تیتروار به آن‌ها اشاره می‌کنیم:

۱. ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی: فردی که دست به اسلحه ببرد تا مردم را بترساند (حتی اگر از اسلحه استفاده نکند)

۲. ماده ۱۸۵ قانون مجازات اسلامی: سارق مسلح و قطاع الطریق (راهزن) که با اسلحه امنیت مردم یا جاده را به هم بزند و ایجاد وحشت کند.

۳. ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی: قیام مسلحانه در برابر حکومت اسلامی

۴. ماده ۱۸۷ قانون مجازات اسلامی: براندازی حکومت اسلامی

۵. ماده ۱۸۸ قانون مجازات اسلامی: نامزدی در پست‌های حساس کودتا علیه حکومت اسلامی

۶. زورگیری: البته در قانون مجازات اسلامی جرمی با عنوان زورگیری وجود ندارد، اما با توجه به تعریف محاربه زورگیری که با استفاده از سلاح‌های گرم و سرد و با ترسانیدن مردم و ایجاد وحشت همراه است مصداقی از محاربه است.

محاربه چیست ؟ محارب کیست ؟

ارکان محاربه

الف .رکن «عمل»: «سلاح کشیدن»؛ یعنی اگر سلاح کشیدن نباشد، محاربه رخ نمی‌دهد.

ب. «رکن قصد»: «به قصد» چیزهای خاصی (جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها).

ج. رکن «نتیجه»: «به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.» یعنی اگر موجب ناامنی نشو، محاربه نیست.

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید . )

مشاوره حقوقی ( برای گرفتن راهنمایی و مشاوره حقوقی کلیک کنید . )

داود چشمی 

 

 

تهمت وافتراء چیست ؟ شرایط و میزان مجازات -کاملا کاربردی

افترا چه نوع جرمی است ؟

افترا چیست ؟ ( افترا چه نوع جرمی است ؟ ) 

افترا به معنی بهتان ، تهمت زدن و به دروغ کارهای ناروا را به کسی نسبت دادن می باشد .

در لغت نامه دهخدا نیز افترا به معنای ،  نسبت دروغ و کذب بکسی ، تهمت و اسناد خیانت ، هر چیز ناحق و برخلاف واقع را به کسی روا دادن میباشد . ( افترا چه نوع جرمی است ؟ )

این جرم از جمله جرائم علیه اشخاص می باشد و در واقع یک جرم مطلق میباشد و حتما نباید مقید به نتیجه باشد . (افترا چه نوع جرمی است ؟ ) 

بر طبق ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی جرم افترا را بدین صورت معرفی کرده است :

«هر کس به‌وسیله‌ی اوراق چاپی یا خطی یا به‌وسیله‌ی درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله‌ی دیگر، به کسی، امری را صریحاً نسبت دهد یا آنها را منتشر کند که مطابق قانون، آن امر، جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید ، جزء در مواردی که موجب حد است ، به یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد . »

تهمت وافتراء چیست ؟ شرایط و میزان مجازات -کاملا کاربردی 

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید . )

مشاوره حقوقی ( برای گرفتن راهنمائی ومشاوره حقوقی کلیک کنید . )

داود چشمی 

 

برای تحقق جرم افترا وجود سه شرط ضروری است:

انتساب جرم به دیگری

صراحت انتساب

ناتوانی مفتری (نسبت‌دهنده جرم ) از اثبات آن به فردی که تهمت زده

تهمت وافتراء چیست ؟ شرایط و میزان مجازات -کاملا کاربردی

مجازات افتراء

همانطور که در ماده ۶۹۷ قانون مجازات خواندیم :«… جز در مواردی که موجب حد است، به یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد…».

مواردی که موجب حد است، مانند جرم «قذف» است. حد از جمله مجازات‌هایی است که شارع برای برخی از جرایم خاص مانند زنا و لواط و… پیش‌بینی کرده است که میزان مجازات آنها کاملاً مشخص بوده و قابل‌تخفیف و تبدیل نیست.

برای مطالعه انواع مجازات کلیک کنید . 

یکی از جرایم مستوجب حد «قذف» است.

قذف عبارت است از نسبت‌دادن زنا یا لواط به شخص دیگری، هر چند مرده باشد.

 بنابراین قذف خود نوعی افتراء است و ازآنجایی‌که زنا یا لواط ازجمله جرایم سنگین بوده و شارع آنها را مهم تلقی میکند، پس نسبت‌دادن آن به دیگری نیز کاری ناپسند بوده و خود جرمی مجزا از افترا محسوب می‌گردد.

در مورد جرم افترا بهتر است به نکات زیر توجه داشته باشیم :

۱-تهمت و افترا از جمله جرایمی است که به حیثیت و آبروی افراد لطمه وارد می نماید.

۲-این جرم زمانی تحقق می یابد که فردی به دیگری موضوعی را که مطابق قانون جرم محسوب می گردد را نسبت دهد. به عبارتی دیگر عمل انتسابی می بایست در زمان انتساب جرم باشد.

۳-جرم افترا فقط نسبت به اشخاص حقیقی امکان پذیر می باشد، بنابراین شامل اشخاص حقوقی نمی گردد.

۴-برای تحقق یافتن جرم افترا حتماً لازم نیست که فرد موضوعی که جرم می باشد را از طریق جراید یا اوراق چاپی یا خطی به دیگری نسبت دهد، بلکه به هر وسیله ای که فرد جرمی را خلاف واقع به دیگری نسبت دهد جرم افترا محقق خواهد شد.

۵-چنانچه فردی انجام موضوعی را که از نظر قانون جرم محسوب نمی شود را به فردی نسبت دهد، افترا محسوب نخواهد گردید.

۶-برای تحقق جرم افترا بایستی فرد نسبت دهنده قصد نسبت دادن امر مجرمانه را داشته باشد. به عبارتی دیگر انتساب امر مجرمانه باید صریح و واضح باشد. پس اگر کسی با قصد مزاح و شوخی امری جزایی را به کسی نسبت دهد، عمل وی افترا نخواهد بود.

 

 

تامین دلیل چیست و چه کاربردی دارد ؟

تامین دلیل چیست ؟

تامین دلیل در لغت ( تامین دلیل چیست و چه کاربردی دارد ؟ )

تامین در لغت به معنای حفظ‌، نگهداری، ایمن کردن و امن کردن آمده و در اصطلاحات حقوقی‌، منظور از «تامین دلیل» حفظ، نگهداری و شرح دلایل و (‌وضعیت‌) موجود در جریان اختلاف و دعوا‌، برای امکان استفاده ذی‌نفع دعوا در آینده‌ است.(تامین دلیل چیست و چه کاربردی دارد ؟ )

پس ، تامین دلیل یعنی حفظ و تهیه کردن‏ یا در جای امن گذاشتن دلیل.

(تامین دلیل چیست و چه کاربردی دارد ؟ )

منظور از تأمین دلیل این است که مثلا شما دلائل و مدارکی دارید که در حال از بین رفتن است یا ممکن است از بین برود و فعلا هم برای طرح دعوی یا استفاده‏ از این دلائل آماده نمی ‏باشید و منظورتان این است که این دلائل فعلا در جای امنی محفوظ بماند در این صورت بهترین راه اینست که«تأمین دلیل»کنید.

بطور مثال ، اگر به ملکی مسکونی خسارت وارد شود و مالک قصد اقامه ی دعوا علیه عامل خسارت داشته باشد ، برای پیروزی در دعوا ، باید ورود خسارت به ملک را اثبات نماید و این امر ، در صورتی امکان پذیر است که در زمان رسیدگی دادگاه ، ویرانی ها وجود داشته باشد تا قابل احراز باشد . بنابراین ، اگر مالک تامین دلیل نکند یا باید از تعمیر ملک تا آن زمان خودداری کند و از استفاده از ملک محروم بماند و یا آن را تعمیر کند و به شکست در دعوا تن دهد .

اما مالک می تواند با درخواست تامین دلیل ، ترتیبی دهد که میزان و نوع خسارات وارده به ملک توسط مامور دادگاه در صورت جلسه ی مربوط نوشته شود ، کارشناسی نیز انجام شود تا با مدارک لازم ، در دادگاهی که به دعوای خسارت رسیدگی می کند ارائه و به آن استناد کند .

ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی در باب تامین دلیل مقرر داشته است که :

« در مواردی که اشخاص ذینفع احتمال دهند که در آینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان ، از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگریست ، متعذر یا متعسر خواهد شد ، می توانند از دادگاه درخواست تامین آنها را بنمایند . مقصود از تامین در این موارد فقط ملاحظه و صورت برداری از گونه دلایل است .

تامین دلیل، عملا مرحله‌ای قبل از طرح و ورود به دعوا است که بعد از تقاضای ذی‌نفع‌، توسط مرجع صالح به صورت ملاحظه‌، صورت‌برداری یا تهیه گزارش و ثبت کتبی (صورت‌جلسه‌) اوضاع و احوال و دلایل موجود صورت می‌گیرد.

   تامین دلیل چیست و چه کاربردی دارد ؟

زمان تقدیم دادخواست و محتویات آن

بر اساس ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی :

 زمان درخواست تامین دلیل می‌تواند قبل از اقامه دعوی و بطور مستقل و یا در حین رسیدگی باشد.

همچنین مطابق ماده ۱۵۱ همان قانون :

 درخواست تامین دلیل چه کتبی باشد یا شفاهی باید حاوی نکات زیر باشد :

الف) مشخصات درخواست کننده و طرف او

ب) موضوع دعوایی که برای اثبات آن درخواست تامین دلیل می شود .

 ج) اوضاع و احوالی که موجب درخواست تامین دلیل شده است .

 

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید . )

مشاوره حقوقی ( برای گرفتن راهنمائی و مشاوره حقوقی کلیک کنید . )

داود چشمی 

برای مطالعه مقاله تامین خواسته کلیک کنید . 

مدت تعیین شده در قرارداد /پرسش و پاسخ

مدت تعیین شده جهت تنظیم سند رسمی ممکن است ناظر به تمام قرارداد باشد و امکان کسری آن به خیار شرط بدون مدت وجود داشته باشد .

(مدت تعیین شده در قرارداد /پرسش و پاسخ )

پرسش :

دو پرونده دعوای اصلی و طاری مطرح و در حال رسیدگی است . خواسته در دعوای اصلی ، الزام به تسلیم مبیع است و در دعوی طاری ابطال مبایعه نامه ( بیع ) است .(مدت تعیین شده در قرارداد /پرسش و پاسخ )

از شروط قرارداد این است که مدت معینی را برای تنظیم سند در دفتر خانه مقرر کرده اند و نیز در شرطی جداگانه در همین قرارداد بدون تعیین مدت قید شده است ، چنانچه هر یک از طرفین معامله را فسخ کند ، فسخ کننده مبلغی را به طرف مقابل پرداخت کند .

آیا اخیر مصداق خیار شرط است یا وجه التزام ؟

اگر وجه التزام باشد به ترتیب فوق از باب تحکیم معامله است یا ضمانت اجرای عدم تحویل مبیع ، فقط پرداخت وجه التزام است ؟

پاسخ :

ظاهر این است که مدتی که در این گونه قرارداد ها معین می گردد ناظر به کل قرارداد و شروط مذکور در آن می باشد ؛

بنابراین با توجه به فرض تعیین مدت برای تنظیم سند رسمی ، مدت مذکور ناظر به حق فسخ یعنی ، خیار شرط نیز می باشد و بالنتیجه مبلغ مقرر در قرارداد که در صورت فسخ باید به طرف مقابل پرداخت شود ، وجه التزام محسوب و به منظور جبران ضرر و زیان وی خواهد بود ؛ مگر آنکه از سیاق قرارداد و کیفیت تنظیم آن خلاف این موضوع استنباط گردد ؛ مثلاً ، مدت مذکور برای تنظیم سند ناظر به کل قرارداد تشخیص داده نشود که در این صورت حق فسخ مقرر در قرارداد اجباراً خیار شرط تلقی و با این کیفیت بدون مدت بوده و مشمول مقررات ماده ۴۰۱ قانون مدنی خواهد بود که هم شرط باطل است و هم مبطل اصل بیع نیز می باشد ، بدیهی است استنباط از قرارداد در هر صورت با دادگاه می باشد .

مدت تعیین شده در قرارداد /پرسش و پاسخ

ماده ۴۰۱ قانون مدنی در باب خیار شرط :

« اگر برای خیار ، شرط مدت نشده باشد ، هم شرط خیار و هم بیع ، باطل است . »

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید . )

مشاوره حقوقی ( برای گرفتن راهنمائی و مشاوره حقوقی کلیک کنید . )

داود چشمی 

 

تهدید چیست ؟انواع و مجازات آن – کاملا کاربردی

آیا تهدید جرم محسوب می شود ؟

تهدید کردن

در زندگی روزمره ی خود خیلی مواقع پیش آمده است که در حال عبور خود از جائی به افرادی بر بخوریم که در حال توهین و اهانت به یکدیگر هستند و یا بعضاً طرف مقابل را تهدید می کنند .

(آیا تهدید جرم محسوب می شود ؟ )

آیا تهدید کردن جرم محسوب می شود ؟ مجازات این جرم چیست ؟

تهدید چیست ؟انواع و مجازات آن – کاملا کاربردی

معنای تهدید (آیا تهدید جرم محسوب می شود ؟ )

معنای تهدید در لغت ترسانیدن و ترس دادن و تخویف کردن و اظهار عقوبت و سیاست کردن می باشد .

در اصطلاح حقوقی، ترساندن شخص نسبت به جان، آبرو و مال خود یا یکی از نزدیکان اوست.

بطور مثال ، شخصی به طرف مقابلش بگوید اگر فلان کار را نکنی ، فرزندت را می کشم و یا آبرویت را می برم و …….

در تهدید کردن شخص را می ترساند و از نقطه ضعف وی برای رسیدن به مقصدش استفاده می کند .

برای وقوع تهدید نیازی نیست که تهدید در مقابل دیگران یا در اماکن عمومی صورت گیرد؛ صرف اینکه به اطلاع طرف مقابل برسد کفایت می‌کند.

تهدید چیست ؟انواع و مجازات آن – کاملا کاربردی

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید . )

مشاوره حقوقی ( برای گرفتن راهنمائی و مشاوره حقوقی کلیک کنید . )

داود چشمی 

با توجه به اینکه تهدید از جرایم قابل‌گذشت محسوب می‌شود. رسیدگی به آن تنها با شکایت شاکی خصوصی آغاز می‌شود و در هر مرحله از رسیدگی که شاکی خصوصی از شکایت خود صرف نظر کند، دادرسی متوقف و پرونده مختومه اعلام می‌شود.

باید توجه داشته باشیم که هرگاه ضرر ، کوچک و قابل اغماض باشد این جرم محقق نمی شود ، مثل این که مغازه داری مشتری را تهدید به گران فروختن اجناسش به  وی کند .

 

خواسته تهدید کننده مهم نیست . وی ممکن است درخواست مالی داشته باشد که این حالت اخاذی نامیده می شود و یا ممکن است موارد دیگر باشد .

مورد مهم دیگر این است که تهدید کردن به هر نحوی که باشد کفایت می کند ، اعم از اینکه به شکل شفاهی یا مکتوب یا با ارسال ایمیل و پیام و موارد دیگر باشد .

همچنین تهدید کردن ممکن است غیر مستقیم باشد .

طبق ماده ۶۶۹ قانون مجازات :

«هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرافتی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او تهدید کند، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»

ضرر نفسی : یعنی تهدید کننده بیان کند قصد صدمه زدن به بدن قربانی را دارد بدون اینکه منتهی به کشتن او شود .

ضرر شرفی : یعنی تهدید کننده قربانی را تهدید می کند که کاری انجام می دهد که حیثیت و آبروی او لکه دار می شود

ضرر مالی : منظور از ضرر مالی آتش زدن اتومبیل و خراب کردن خانه و این دسته از رفتارهایی است که منجر به ضرر مالی می شوند .

 فاش کردن راز : رازی که تهدید کننده ، قربانی را به افشای آن تهدید می کند باید به گونه ایی باشد که قربانی از فاش شدن آن بترسد و ترجیح بدهد تا حق السکوت پرداخت کند اما رازش فاش نشود .

 

نشر یا اشاعه و یا اظهاراکاذیب( فضای عادی ..فضای مجازی) چیست؟شرایط و مجازات آن- کاملا کاربردی

نشر اکاذیب چه جرمی است ؟

اکاذیب جمع کذب به معنی دروغ ها و نشر به معنی انتشار و توسعه دادن است .

(نشر اکاذیب چه جرمی است ؟ ) 

نشر اکاذیب به معنای انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی است. ( نشر اکاذیب چه جرمی است ؟ ) 

هر کس به قصد ضرر زدن به دیگران یا تشویش اذهان عمومی اقدام به بیان اکاذیب کند، مجرم محسوب می‌شود. (نشر اکاذیب چه جرمی است ؟ )

 نشر اکاذیب از جرایم مطلق است و تحقق آن موکول به وقوع نتیجه ضرر یا تشویش نیست.

در جرم نشر اکاذیب ، لزوماً توهین یا افترایی نسبت به دیگری انجام نمی شود .

بطور مثال ؛ کسی به قصد بد بین کردن مردم نسبت به دیگری ، یا برای تحریک کردن آنها به رای ندادن در انتخابات ، انتشار اخبار کذب و تشویش بین مردم و ……….

این گونه شایعات مرتکب جرم نشر اکاذیب خواهد شد .

این جرم همان طور که در ماده ۶۹۸ قانون تعزیرات آمده است :

« هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی یا امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت یا راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا هفتاد و چهار ضربه محکوم شود. »

نشر اکاذیب چه جرمی است ؟

نشر یا اشاعه و یا اظهاراکاذیب( فضای عادی ..فضای مجازی) چیست؟شرایط و مجازات آن- کاملا کاربردی

نشر اکاذیب در فضای مجازی

یکی از راه‌های نشر اکاذیب، استفاده از رسانه‌ها شامل کتبی، صوتی، تصویری یا مجازی برای انتشار مطالب است.

ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای در این خصوص مقرر کرده است:

 «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأسا یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یادشده به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید .)

مشاوره حقوقی ( برای گرفتن راهنمائی و مشاوره حقوقی کلیک کنید .)

داود چشمی 

دستور موقت و یا دادرسی فوری

دستور موقت

دستور موقت یا دادرسی فوری نهادی است که با تمایل و اصرار ذی نفع دادگاه یا وکیل وی درخواست داده می شود . (دستور موقت و یا دادرسی فوری )

تشخیص صدور دستور موقت برای دادگاه اهمیت ویژه ای دارد و اجرای آن برای طرفی که علیه وی صادر می شود سختی و خسارات قابل توجهی به بار می آورد .

(دستور موقت و یا دادرسی فوری )

پس در اموری که فوریت دارد باید قراردستور موقت به درخواست ذی نفع صادر شود .

ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی در باب دستور موقت آورده است :

« در اموری که  تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذینفع دستور موقت صادر می نماید. »

منظور از دستور موقت (که به دادرسی فوری نیز معروف است) این است که گاهی موضوع اختلاف به گونه ای است که تا حصول نتیجه نهایی و اجرای حکم، ممکن است اشکالات یا اقدامات جدیدی مانع از اجرای حکم فراهم شود.

بطور مثال ، شخصی که مدعی ابطال قرارداد فروش آپارتمانش به دیگری است نگران این است که تا رسیدگی دادگاه و صدور حکم طرف دعوی آپارتمان به شخص دیگری منتقل کند.

بنابراین در تعریف دستور موقت می توانیم بگوئیم که :

« دستور فوری دادگاه بر منع یا انجام عملی خاص یا توقیف عمل تا صدور حکم و تصمیم نهایی در دعوای اصلی »

باید به این نکته توجه داشته باشیم که دستور موقت هیچ تاثیری بر اصل دعوا نخواهد داشت و یک اقدام تامینی است .

دستور موقت می‌تواند ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا، پس از اقامه‌ دعوی یا پیش از تقدیم دادخواست، نسبت به اصل دعوا درخواست شود.

قرار تامین خواسته چیست ؟ بهتر است این مطلب را از دست ندهیم . 

دستور موقت و یا دادرسی فوری

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید . )

مشاوره حقوقی ( برای گرفتن راهنمائی و مشاوره حقوقی کلیک کنید .

داود چشمی 

نکته: با توجه به ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که از قبل اقامه دعوا نشده باشد، درخواست کننده باید حداکثر ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور دستور به منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم کند.

معیار فوری بودن

همانطور که در ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است :

« تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی می باشد که صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد . »

فوریت، امری موضوعی است که تشخیص آن به صلاحدید دادگاهی که به درخواست رسیدگی می نماید واگذار شده است.

 ویژگی های دستور موقت

دستور موقت اقدامی است که به تبع اصل دعوا درخواست می شود . بنابراین دستور موقت اقدامی تبعی است .

 تبعی بودن دستور موقت دارای ویژگی هایی است  از قبیل:

الف- اصل دعوا باید مطرح شده یا قابل طرح باشد.

ب- خواسته دستور موقت باید از خواسته دعوا متفاوت باشد.

ج- دستور موقت اقدامی موقتی است.

د- صدور دستور موقت مستلزم احراز فوریت است.

هـ- صدور دستور موقت مستلزم اخذ تأمین است.

و- دستور موقت با صدور رأی بدوی مرتفع نمی شود.

ن- اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس حوزه قضایی است.

 

مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست دستور موقت

به موجب ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت همان دادگاه خواهد بود و در غیر این صورت مرجع درخواست دادگاهی می باشد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

 

قرارتامین خواسته چیست ؟

دراصطلاح حقوق، تأمین خواسته یکی از تدابیر احتیاطی است که به وسیله آن، خواهان، عین خواسته یا معادل آن را از اموال خوانده تا پایان دادرسی به حیطه توقیف درآورده از نقل و انتقال آن جلوگیری می‌کند تا طلب خود را وصول نماید. (قرارتامین خواسته چیست ؟ )

از زمانی که خواهان اقامه ی دعوا می کند تا صدور حکم ، مدتی باید سپری شود در این مدت خوانده ممکن است از زمان استفاده کند تا با جابه جایی اموال منقول و وجوه نقد و نقل و انتقال اموال خویش ، اجرای حکم را با دشواری و یا غیر ممکن سازد ؛ (قرارتامین خواسته چیست ؟ )

بطور مثال خواهان خواسته ی خود مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی به وی را از دادگاه بخواهد ولی خوانده تا سپری شدن جریان دادرسی و سیر مراحل قانونی ملکی که قرار بوده به نام خواهان بزند ، از تصرف خود خارج کرده و با انجام معامله صوری به نام یکی از نزدیکان خود کند .

(قرارتامین خواسته چیست ؟ )

که برای جلوگیری از همچین زیان هایی که متوجه خواهان می شود ، قانون گذار تدابیری اندیشیده است که یکی از آنها تامین خواسته می باشد .

تامین خواسته چیست ؟

تامین در لغت به معنای ایمن کردن ، حفظ کردن و امن کردن آمده است .

در اصطلاحات حقوقی هم تامین خواسته به معنای حفظ کردن و در امنین قراردادن خواسته است ؛  بدین معنا که خواهان می تواند از همان ابتدا ، با گرفتن قرار تامین خواسته و اجرای آن ، خواسته ی دعوا را بازداشت نموده و آن را در امنیت قراردهد .

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید . )

مشاوره حقوقی ( برای گرفتن راهنمائی و مشاوره حقوقی کلیک کنید . )

داود چشمی 

 

زمان درخواست تأمین خواسته

۱) قبل از تقدیم دادخواست

۲) ضمن تقدیم دادخواست

۳) در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است.

 

شرایط صدور قرار تأمین خواسته

۱)خواسته باید منجز (قطعی) باشد؛

یعنی حق مورد ادعای متقاضی باید قطعیت داشته و قابل مطالبه باشد و تحقق وجود آن موقوف به وقوع یا عدم وقوع حادثه‌ای در آینده نباشد.

۲) میزان خواسته باید معلوم یا عین معین باشد؛

یعنی خواسته باید مالی بوده و مستقیماً قابل ارزیابی به پول باشد.

اما نسبت به خواسته غیرمالی مانند درخواست طلاق، درخواست تخلیه خانه، و… نمی‌توان درخواست تأمین کرد، اگر چه به طور غیر مستقیم ارزش مالی داشته باشند؛ چون در موازین حقوقی ما توقیف آن عملاً غیر ممکن است.

۳) درخواست تأمین؛

صدور قرار تأمین به درخواست خواهان یا نماینده او نیاز دارد. پس درخواست کننده باید نفع، سمت و اهلیت قانونی داشته باشد.

قانونگذار در ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی موارد صدور قرار تامین خواسته را نام برده که در این موارد دادگاه مکلف به صدور قرار تامین خواسته است. این موارد عبارتند از:

۱) دعوا مستند به سند رسمی باشد.

۲) خواسته در معرض تضییع و تفریط باشد.

در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین می‌باشد.

۳)خواهان خسارتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد شود را نقداً به صندوق دادگستری بپردازد.

 

 

تدلیس در عقد نکاح

فسخ ازدواج دارای قواعد ویژه ایست که پاره ای از عیوب موجود در زن یا مرد ، تخلف از شرط صفت و یا تدلیس از موارد فسخ نکاح به شمار می رود . (تدلیس در عقد نکاح)

مبنای فسخ ازدواج جلوگیری از زیان همسری است که حق فسخ برای او در نظر گرفته شده است .

(تدلیس در عقد نکاح ) 

تدلیس در لغت

در لغت تدلیس به معنای عیب پوشی، فریب، حقه بازی، نیرنگ بازی، فریب کاری، مکر، فریب دادن، فریفتن، عوام فریبی مردم فریبی، عیب پوشاندن، عیب پنهان کردن آمده است . (تدلیس در عقد نکاح)

تدلیس در اصطلاح حقوقی

در اصطلاح حقوقی تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف قرارداد شود .

تدلیس در عقد نکاح آن است که با اعمال متقلبانه نقص یا عیبی را که در یکی از زوجین هست پنهان دارند یا او را دارای صفت کمالی معرفی کنند که فاقد آن است ، برای مثال زوجه بیماری جذام خود را از زوج پنهان بدارد و یا زوج خود را دارای تحصیلات عالیه و پزشک معرفی کند ولی بعداً مشخص شود که وی هیچ تحصیلاتی ندارد .

در این گونه موارد و یا موارد دیگر که فرد فریب خورده می تواند نکاح را فسخ نماید .

در ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی در باب تدلیس آورده است :

« هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصوده بوده ، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود ، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده ، یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد . »

باید توجه داشت که تدلیس زمانی موجب فسخ نکاح می شود که عمداً با اعمال متقلبانه طرف دیگر را فریب داده باشد .

اختیار فسخ فوری است بدین معنی که طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع نکاح را فسخ نکند این حق او ساقط می­شود البته به این شرط که علم به این حق فسخ و علم به فوریت آن داشته باشد.

تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از این حق لازم بوده به نظر عرف و عادت است .

 اگر آگاهی فرد فریب­خورده بعد از رابطه زناشویی باشد، وی می­تواند علاوه بر فسخ نکاح از عامل فریب مهریه را باز پس گیرد.

ضمانت اجرای کیفری تدلیس در ازدواج

علاوه بر ضمانت اجرای مدنی تدلیس، قانونگذار در این زمینه ضمانت اجرای کیفری نیز مقرر کرده است و ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن تدلیس دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها واقع شود، مرتکب به حبس تعزیری از ۶ ماه تا دو سال محکوم می‌شود.

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید . )

مشاوره حقوقی ( برای گرفتن راهنمائی یا مشاوره حقوقی کلیک کنید . )

داود چشمی 

 

انحلال شرکت با مسئولیت محدود / پرسش و پاسخ

پرسش : (انحلال شرکت با مسئولیت محدود / پرسش و پاسخ )

در موردی که یکی از شرکاء با مسئولیت محدود که مالک ۷۰% سرمایه است ، بدون موافقت سایر شرکاء اقدام به انحلال شرکت نموده و خود را با شخص دیگری که جزء شرکاء نیست مدیران تصفیه قراردهد ؟

آیا می توان با وجود آنکه مدیران شرکت دو نفر بودند ، انحلال شرکت و انتخاب مدیران تصفیه را قانونی دانست ؟

(انحلال شرکت با مسئولیت محدود / پرسش و پاسخ )

پاسخ :

در ماده ۱۱۴ قانون تجارت یکی از موارد انحلال شرکت با مسئولیت محدود تصمیم عده ای از شرکاء که سهم الشرکه آن ها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد .

ماده ۱۱۴ قانون تجارت :

« شرکت با مسئولیت محدود در موارد ذیل منحل می شود :

ب) در صورت تصمیم عده ای از شرکاء که سهم الشرکه آن ها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد . ……………… »

همچنین در ماده ۲۱۳ همان قانون ، امر تصفیه در شرکت با مسئولیت محدود به عهده مدیران شرکت واگذار شده است مگر اینکه اساس نامه شرکت یا اکثریت مجمع عمومی ترتیب دیگری مقرر داشته باشد .

در ماده ۱۰۶ همان قانون می خوانیم که ، تصمیمات راجع به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود . اگر در دفعه اول این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکاء مجدداً دعوت شوند در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکا اتخاذ می شود اگر چه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد اساسنامه شرکت می تواند ترتیبی بر خلاف مراتب فوق مقرر دارد .

بنابراین چنین شریکی به تنهائی واجد اکثریت مجمع عمومی مذکور در قسمت اخیر ماده ۲۱۳ نبوده و نمی تواند خود را با شخص دیگری که جزء شرکاء نیست مدیر تصفیه قراردهد .

انحلال شرکت با مسئولیت محدود

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید . )

مشاوره حقوقی ( برای گرفتن راهنمائی  یا مشاوره حقوقی کلیک کنید . )

داود چشمی 

بهتر است بدانیم که ، شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام و یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت می باشد.

 

 

اعاده دادرسی چیست و تحت چه شرایطی اقامه می شود ؟

اعاده دادرسی چیست ؟ ( اعاده دادرسی چیست و تحت چه شرایطی اقامه می شود ؟ )

  اعاده دادرسی از طرق فوق العاده ی شکایت از آرا می باشد که ویژه ی احکام بوده و رسیدگی دوباره به دعوا را نزد مرجع صادر کننده حکم مورد درخواست اعاده دادرسی ، امکان پذیر می نماید .

(اعاده دادرسی چیست و تحت چه شرایطی اقامه می شود ؟ )

معنی لغوی اعاده دادرسی

( اعاده دادرسی چیست و تحت چه شرایطی اقامه می شود ؟ )

معنی لغوی کلمه اعاده به معنی بازگردانیدن و برگردانیدن چیزی بجای خود و از سر گرفتن و دوباره سخن گفتن می باشد و دادرسی نیز به معنی محاکمه و به دادخواهی دادخواه رسیدگی کردن است .

لذا اعاده دادرسی در لغت به معنی رسیدگی دوباره به دادخواهی می باشد .

(اعاده دادرسی چیست و تحت چه شرایطی اقامه می شود ؟ )

اعاده دادرسی در حقوق یعنی پرونده ای که تمام مراحل دادرسی را طی نموده و مختومه گردیده و دیگر امکان رسیدگی را ندارد بنا بر دلایلی مجدداً مورد رسیدگی قرار می گیرد؛

لذا در علم حقوق اعاده دادرسی امری خلاف روال معمول و عادی بوده ناقض اصل اعتبار امر مختومه می باشد و در واقع یکی از طرق فوق العاده و استثنائی شکایت از احکام قطعی است و از همین رو اغلب قانونگزاران از جمله قانونگزاران کشورمان این راه را محدود نموده اند.

اعاده دادرسی چیست و تحت چه شرایطی اقامه می شود ؟

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید . )

مشاوره حقوقی ( برای گرفتن مشاوره حقوقی و راهنمائی کلیک کنید . )

داود چشمی 

جهات اعاده دادرسی

در ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی در رابطه با جهات و موارد اعاده دادرسی آورده است :

« نسبت به احکامی که قطعیت یافته ، ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود :

۱- موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد.

 به عنوان مثال، خواهان از دادگاه، صدور حکم تخلیه را تقاضا کند و دادگاه علاوه بر صدور حکم تخلیه، حکم به پرداخت اجرت‎المثل صادر کند.

۲- حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.

 مانند اینکه خواسته خواهان ۱۰ میلیون تومان است اما دادگاه بر اساس نظر کارشناس حکم به پرداخت ۱۵ میلیون تومان خسارت داده است.

۳- وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد.

۴- حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان دادگاه صادر شده است، متضاد باشد؛ بدون آن‎ که سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.

۵- طرف مقابل درخواست‎کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به‎ کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است.

۶- حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد.

۷- پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست می‎آید که دلیل حقانیت درخواست‎کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است.

چگونگی رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی

دادگاه پس از بررسی دادخواست اعاده دادرسی، موضوع را صورت‎جلسه کرده و به همین وسیله قرار قبول یا رد دادخواست را صادر می‎کند.

چنانچه قرار قبولی دادخواست صادر شود، دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به همراه نسخه دوم دادخواست به طرف مقابل و ابلاغ وقت به درخواست‎کننده را صادر می‎کند.

هرگاه قرار رد درخواست صادر شود، این قرار به طرفین ابلاغ می‎شود.

مهلت درخواست اعاده دادرسی

مهلت درخواست اعاده دادرسی ، برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه می باشد .

مرجع صالح

مرجع صلاحیت‎دار در رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی دادگاهی است که حکم قطعی را صادر کرده است.

بنابراین اگر دادگاه بدوی حکم قطعی را صادر کرده باشد، همان دادگاه مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی است .

 

آثار ورشکستگی در فسخ معامله یا قرارداد

ورشکستگی یکی از طرفین موجب فسخ معامله یا قرارداد فی مابین آنها نمی شود ، ورشکستگی مستاجر تاثیری در قرارداد موجر و مستاجر ندارد .
( آثار ورشکستگی در فسخ معامله یا قرارداد )

معاملات تاجر معتبر است و ورشکستگی تاجر بعد از معاملات تاثیری در قرارداد ها ندارد .

( آثار ورشکستگی در فسخ معامله یا قرارداد ) 

قرارداد ها و معاملات شرکت قبل از انحلال معتبر است و مدیر تصفیه امور شرکت را انجام می دهد ، انتقال مالکیت با تحقق شرایط فی مابین ممکن است و موارد فسخ نیز طبق قرارداد خواهد بود .

پرسش : ( آثار ورشکستگی در فسخ معامله یا قرارداد )

آیا ورشکستگی موجب فسخ قرارداد است ؟

ورشکستگی مستاجر تاثیری در قرارداد دارد ؟

وظیفه مدیر تصفیه بعد از انحلال شرکت چگونه است ؟

در قرارداد اجاره به شرط تملیک انتقال مالکیت چگونه تحقق پیدا می کند و موارد فسخ و انفساخ چگونه قابل توجیه است ؟

آثار ورشکستگی در فسخ معامله یا قرارداد

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید . )

مشاوره حقوقی ( برای گرفتن راهنمائی و مشاوره حقوقی کلیک کننید . )

داود چشمی 

پاسخ :

۱-اولاً ؛ موارد بطلان ، فسخ و انفساخ عقد اجاره در قانون مدنی آمده است و ورشکستگی طرفین عقد اجاره از موارد انفساخ عقد اجاره نیست .

بنابراین ؛ در صورت ورشکستگی مستاجر قرارداد اجاره به قوت خود باقی است و اقساط اجاره بها حال نمی شود و اجاره بها به ترتیبی که در قرارداد طرفین آمده است باید پرداخت شود .

ثانیاً ؛ جزء در مواردی که برای موجر در قرارداد اجاره حق فسخ پیش بینی شده باشد ، دعوای فسخ اجاره از جانب موجر مسموع نیست .

۲-همانطور که ورشکستگی مستاجر تاثیری در عقد اجاره ندارد ، اعسار مستاجر نیز به اعتبار عقد اجاره خللی وارد نمی کند ، اما ضمانت اجرایی ککه در قرارداد منعقده مقرر و توافق شده در مورد مستاجری که از پرداخت اقساط مال الاجاره خودداری نموده ، قابل اعمال خواهد بود .

۳-با توجه به اینکه معاملاتی که تاجر ورشکسته قبل از تاریخ توقف انجام داده معتبر است ، ورشکستگی بعدی شخص حقوقی تاثیری در قرارداد طرفین ندارد و باید بر اساس مندرجات قرارداد اقدام شود ، مگر اینکه محکمه تاریخ توقف را قبل از تاریخ انعقاد قرارداد تعیین نموده باشد .

۴-طبق ماده ۲۰۶ قانون تجارت ، شرکت به محض انحلال در حال تصفیه محسوب می شود و بر اساس ماده ۲۰۸ همان قانون : « تا خاتمه امر تصفیه شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهد ماند و مدیران تصفیه موظف به خاتمه دادن کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارائی شرکت می باشند و هرگاه برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود مدیران تصفیه انجام خواهند داد .

بنابراین ، انحلال شرکت خللی به تعهدات و قراردادهای شرکت وارد نمی کند و این تعهدات و قراردادها به قوت خود باقی است و باید بر اساس مندرجات قرارداد رفتار شود و به عبارت دیگر ، قراردادها و تعهدات ، ناشی از توافق طرفین قرارداد است و انحلال شرکت که ناشی از اراده یکی از طرفین قرارداد است ، تاثیری در تعهدات طرفین قرارداد ندارد .

۵-در این گونه قراردادها انتقال مالکیت زمانی انجام می شود که شرایط مندرج در قرارداد برای انتقال مالکیت محقق گردد و موارد فسخ یا انفساخ قرارداد نیز تابع مندرجات و شرایط قرارداد است و در صورتی که قرارداد در این مورد ساکت باشد ، در هر بخش ، اعم از اجاره یا انتقال مالکیت رابطه طرفین تابع عمومات قانونی است .

همانطور که ماهیت حقوقی این اقدامات نیز با مراجعه به قراردادها و تعهدات طرفین و انطباق هر مورد با قوانین مربوط قابل توصیف است .

 

تجدید نظر خواهی چیست ؟

تجدید نظر خواهی به چه معناست ؟ ( تجدید نظر خواهی چیست ؟ )

از نظر لغوی تجدید نظر به معنای بازنگری ، اصلاح کردن ، تفتیش کردن ، تجدید نظر کردن ، دوباره چاپ کردن ، اصلاح نمودن ، حک و اصلاح کردن است . ( تجدید نظر خواهی چیست ؟ )

مفهوم اصطلاحی این کلمه از معنای لغوی آن دور نمی باشد و به معنای دوباره قضاوت کردن امری آمده است .

تجدید نظر یکی از طرق اعتراض به رای نخستین است .

رایی که در مرحله نخستین به هر دلیلی اعتراضی به آن وارد باشد در مرحله تجدید نظر با دادخواست مربوطه توسط خواهان ( تجدید نظر خواه ) به دادگاه مورد بررسی قرار می گیرد .

مطابق ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی :

«  آرای دادگاه‌های عمومی‌و انقلاب در امور حقوقی قطعی است، مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد. »

اصحاب دعوای تجدید نظر

اگر رای دادگاه نخستین قابل تجدید نظر باشد اصحاب دعوای مرحله ی نخستین علی الاصول حق دارند در مهلت معین نسبت به آن تجدید نظر خواهی کنند .

اصحاب دعوای تجدید نظر علی القاعده ، همان اصحاب دعوای مرحله ی نخستین می باشند .

ممکن است اشخاص ثالث نیز در دعوای تجدید نظر وارد شوند .

احکامی که قابل تجدید نظر هستند مطابق ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی عبارتند از :

الف ) در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال متجاوز باشد .

ب ) کلیه احکام صادره در دعاوی غیر مالی

ج ) حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدید نظر باشد .

                  تجدید نظر خواهی چیست ؟

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید . )

مشاوره حقوقی ( برای گرفتن راهنمائی و مشاوره حقوقی کلیک کنید . )

داود چشمی 

 

قرارهای قابل تجدیدنظر

مطابق ماده ۳۳۲ قرارهای زیر در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجدید نظر باشد، قابل تجدید نظر است:

الف ) قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود.

ب )قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا

ج ) قرار سقوط دعوا

د ) قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا

 

مهلت تجدید نظر خواهی

به موجب ماده ۳۳۶ مهلت درخواست تجدیدنظر اصحاب دعوا، برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است.

 

 

عدم رجوع طلبکار به مدیر تصفیه / پرسش و پاسخ

عدم رجوع طلبکار به مدیر تصفیه برای وصول طلب خود در موعد معین

پرسش : (عدم رجوع طلبکار به مدیر تصفیه / پرسش و پاسخ )

خواهان به استناد چک ، علیه صادر کننده اقامه دعوا نموده و خوانده در دفاع اعلام داشته به حکم دادگاه صالح ورشکسته بوده و چون خواهان در موعد مقرر به مدیر تصفیه مراجعه و علیه او طرح دعوا نکرده ، لذا دیگر حقی برای مطالبه ندارد آیا عدم مراجعه طلبکار در موعد مقرر مذکور در قانون تجارت به مدیر تصفیه موجب سقوط حق طلبکار از ورشکسته خواهد بود یا خیر ؟؟ و اقامه دعوا در مدت ورشکستگی و یا پس از آن چگونه است ؟

پاسخ : ( عدم رجوع طلبکار به مدیر تصفیه / پرسش و پاسخ )

با توجه به مواد ۴۱۹ ، ۴۲۰ ، ۴۲۱ و ۴۷۳ قانون تجارت

ماده ۴۱۹ قانون تجارت :

« از تاریخ حکم ورشکستگی ، هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی از منقول یا غیر منقول داشته  باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند . کلیه اقدامات اجرایی نیز مشمول همین دستور خواهد بود . »

 در مورد تاجر ورشکسته مدیون عدم مراجعه طلبکار به مدیر تصفیه در موعد مقرر موجب انتفاء حق و طلب دائن چه در مدت ورشکستگی و چه پس از اعاده اعتبار نخواهد بود و ضمانت اجرای عدم رجوع به مدیر تصفیه تنها سلب حق اعتراض طلبکار نسبت به نحوه تصفیه و تقسیم است و جزء این محرومیت ، ضمانت اجرای دیگری من جمله سقوط حق دائن برای همیشه از مقررات مربوط به ورشکستگی استنباط نمی شود و اصولاً پس از احراز وجود طلب دائن از ورشکسته در مقام تردید راجع به بقاء و یا عدم بقاء طلب مذکور به علت مراجعه نکردن طلبکار به مدیر تصفیه بقاء طلب استصحاب می گردد و در طول مدت ورشکستگی و نیز مادام که حکم به اعاده اعتبار ورشکسته از محکمه صادر نشده باشد دعوا می بایست به  طرفیت مدیر تصفیه که قائم مقام بدهکار است اقامه شود ، زیرا ورشکسته در حکم محجور است ؛ لیکن پس از اعاده اعتبار طرح دعوا علیه شخص مدیون صورت می گیرد .

بنابراین ، با فرض اعاده اعتبار تاجر ورشکسته اقامه دعوا از ناحیه طلبکار علیه او صحیح بوده و دفاع خوانده دعوا به سقوط طلب خواهان به علت عدم مراجعه در مدت ورشکستگی به مدیر تصفیه محمل و وجاهت قانونی نداشته و مسموع نیست .

 

 

عدم رجوع طلبکار به مدیر تصفیه / پرسش و پاسخ

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید . )

مشاوره حقوقی ( برای گرفتن راهنمائی و مشاوره حقوقی کلیک کنید . )

داود چشمی 

 

واخواهی چیست ؟ انواع آن (حکم غیابی وحضوری) ،مهلت آن و… /کاملا کاربردی

واخواهی در لغت به معنای بازخواست ، اعتراض ، اعتراض کردن می باشد . ( واخواهی چیست ؟ )

در این مقاله برآنیم تا همراهان عزیز را با واخواهی و قوانین مربوط به آن آشنا سازیم .

واخواهی چیست ؟

زمانی که رایی در غیاب فردی  از جانب دادگاه  بر علیه او صادر شده باشد ودرآن پرونده ..

–  آن شخص محکوم شده ویا وکیل یا قائم مقام او در هیچ یک از جلسات دادگاه حضور نیافته باشند .

ویا لایحه ای هم برای دادگاه نفرستاده باشند . و از طرفی اخطاریه به وی ابلاغ واقعی نشده باشد . {منظوربرگه اخطاریه به خود شخص تحویل داده نشده باشد } کسی که رای بر علیه او صادر شده باشد ،می توانیم نسبت به آن رای اعتراض واخواهی نماید

 

طبق ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی :

« محکوم علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید . این اعتراض واخواهی نامیده می شود  . دادخواست واخواهی در دادگاه صادر کننده حکم غیابی قابل رسیدگی است . »

حتماً باید بدانیم که واخواهی طرق اعتراض به رای غیابی است و احکام حضوری قابل واخواهی نمی باشند .

واخواهی چیست ؟ انواع آن (حکم غیابی وحضوری) ،مهلت آن و… /کاملا کاربردی

واخواهی طریقه عدولی است بدین معنی که اعتراض درهمان دادگاهی رسیدگی می‌شود که حکم غیابی مورد اعتراض را صادر کرده است و آن دادگاه پس از رسیدگی به اعتراضات مجدداً حکم می‌دهد و ممکن است دادگاه دررسیدگی مجدد  ازحکم اولیه  خود عدول کند.

پس دانستیم که اعتراض به واخواهی را باید در همان دادگاهی که این رای غیابی صادر شده است پیگیری کنیم .

واخواهی چیست ؟ انواع آن (حکم غیابی وحضوری) ،مهلت آن و… /کاملا کاربردی

مهلت واخواهی

ماده ۳۰۶ ـ مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که داخل کشور ایران هستند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دوماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود

مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است .

اطلاعات بیشتر

وکیل

اجرت المثل زن چیست ؟( قبل ،بعد طلاق،طلاق توافقی )نحوه محاسبه و مطالبه آن -کاملا کاربردی

مفهوم اجرت المثل 

منظور از اجرت المثل ،اجرت زحماتی است که زن در منزل شوهر  خودمی کشد از قبیل شیر دادن به بچه ،غذا درست کردن و…

 

شرایط تعلق اجرت المثل به زن 

زن در موارد ذیل حق اخذ اجرت المثل ( دستمزد ) از شوهر خود را دارد

۱٫زن زحماتی در منزل شوهر خود از قبیل ظرف شستن وغذا پختن و…کشیده باشد

۲٫این کارها از ناحیه زن بدون قصد انجام دادن مجانی از وی صورت گرفته باشد

۳٫این کارها به دستور مرد باشد

هر کدام از شرایط بالا  وجود نداشته باشد به زن اجرت المثل تعلق نمی گیرد میانگین اجرت المثل سالیانه بین ۷۰۰ هزار تومان به بالا میباشد که توسط کارشناس تعین می گردد

مطالبه اجرت المثل یک دعوای مالی میباشد  ومیبایست در دادگاه خانواده مطرح گردد

 

اجرت المثل زن چیست ؟( قبل ،بعد طلاق،طلاق توافقی )نحوه محاسبه و مطالبه آن -کاملا کاربردی

آیا اگر زن کارمند  ویا شاغل باشد و در منزل شوهر ،حقوق خود را هزینه  کند ،آیا می تواند از شوهر خود تقاضای مطالبه هزینه ها را بنماید ؟

در قانون حمايت از خانواده تاکيد شده است که اگر زوجه کارمند باشد و ماحصل دسترنج و دستمزد خودش يا حقوق ماهيانه خودش را در منزل زوج مصرف کند اين مبلغ علاوه بر اجرت المثل قابل وصول است.

(درآمدهاي هزينه شده در خانه شوهر) 

وکیل

اجرت المثل زن چیست ؟( قبل ،بعد طلاق،طلاق توافقی )نحوه محاسبه و مطالبه آن -کاملا کاربردی

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید . )

مشاوره حقوقی ( برای گرفتن راهنمائی و مشاوره حقوقی کلیک کنید . )

داود چشمی 

 

 

اجرت المثل زن چیست ؟( قبل ،بعد طلاق،طلاق توافقی )نحوه محاسبه و مطالبه آن -کاملا کاربردی

بر اساس ماده ۳۰ قانون حمايت از خانواده اجرت المثل براي کاري است که زن در خانه شوهرش انجام مي دهد اما خانمي که شاغل است و حقوق خود را در خانه همسر مصرف کرده است، مي تواند آن را به طور تمام و کمال مطالبه کند.(درآمدهاي هزينه شده در خانه شوهر)

ماده ۳۰ قانون حمايت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ اعلام مي دارد:

در مواردي که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج يا اذن وي (يعني يا اينکه همسرش به او گفته که حقوق خود را خرج کن يا اينکه اجازه گرفته و خرج کرده است) از مال خود براي مخارج متعارف زندگي مشترک (مال خود يا حقوق ماهيانه خود يا ارثي که به خانواده همسر آورده است) که بر عهده زوجه است هزينه کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند مي تواند معادل آن را از وي دريافت کند.

تخفیف مجازات و قوانین گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

تخفيف در لغت به معناي سبك كردن، كاستن، تسكين دادن و آرام دادن است .

تخفيف مجازات: (تخفیف مجازات و قوانین گذشت شاکی یا مدعی خصوصی )

كاستن ميزان مجازات تعزيري يا بازدارنده متهمي كه به جهتي از جهات مخففه قانوني (موارد ۶ گانه مادۀ ۲۲ قانون مجازات اسلامی) مستحق تخفيف است.

تخفیف مجازات و قوانین گذشت شاکی یا مدعی خصوصی )

منظور از تخفيف مجازات اين است كه قاضي ميزان مجازات را از حداقل تعيين شده در قانون كمتر و خفيف تر نمايد و الاحكم مجازات به حداقل قانوني، تخفيف مجازات محسوب نمي‌گردد.

(تخفیف مجازات و قوانین گذشت شاکی یا مدعی خصوصی )

بر  اساس ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی:

ماده ۳۷- درصورت وجود یك یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی كه به حال متهم مناسبتر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل كند:

الف- تقلیل حبس به میزان یك تا سه درجه

ب- تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یك تا چهار

پ- تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال

ت- تقلیل سایر مجازاتهای تعزیری به میزان یك یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر

تخفیف مجازات و قوانین گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

طبق ماده ۲۲ تخفیف مجازات

دادگاه می تواند در صورت احراز جهات مخففه ، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب تر به حال متهم باشد .

جهات مخففه عبارتند از :

-گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

اظهارات و راهنمائی های متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم و یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده است موثر باشد .

-اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تاثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل :

*رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم

*اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که موثر در کشف جرم باشد .

* وضع خاص متهم و یا سابقه ی او

* اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن

تبصره ۱: دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم صریحاً قید کند .

تبصره ۲ : در مورد تعدد جرم نیز دادگاه می تواند جهات مخففه را رعایت کند .

تبصره ۳ : چنانچه نظیر جهات مخففه مذکور در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات دوباره مجازات را تخفیف دهد .

نحله چیست ؟

نحله به چه معناست ؟ به چه زنانی نجله تغلق می گیرد ؟ ( نحله چیست ؟ )

نحله در معنی لغوی «بخشش» معنا می شود . نحله چیست ؟ )

 و از نظر اصطلاحات حقوقی به مبلغی گفته می شود که دادگاه بر اساس شرایطی به خصوص آن را برای زوجه تعیین می کند. ( نحله چیست ؟ )

از جمله شرایطی که باعث می شود زوجه مستحق دریافت نحله شود :

-زن درخواست طلاق نکرده باشد.

-در مدت زمان زندگی مشترک و پیش از اقدام به درخواست طلاق از سوی مرد امکان مطالبه نحله برای خانم وجود ندارد.

-برای تعیین کردن نحله بر خلاف اجرت المثل نیازی به کارشناسی وجود ندارد.

 بلکه مقدار مبلغ را قاضی دادگاه بر اساس سال های زندگی مشترک و کارهایی که خانم انجام داده تعیین می کند.

                     نحله چیست ؟

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید . )

مشاوره حقوقی ( برای گرفتن راهنمائی و مشاوره حقوقی کلیک کنید . )

داود چشمی 

 این مقدار مبلغ با توجه به تمکن و وسع مرد صورت مشخص می شود.

نحله نیز مانند مهریه و تمکین یکی از مطالبه های زنان در زندگی زناشویی است که پس از طلاق امکان درخواست آن وجود دارد.

در قرآن کریم هم مهریه‌ی و حقوق مالی زن یک عطیه از طرف خداوند است و خدا به خاطر اینکه زن دارای حقوق بیشتری در اجتماع باشد و ضعفِ نسبیِ جسمی او هم به نوعی از این راه جبران شود، سفارش نموده آن را به‌طور کامل بپردازید.

پس زن می‌تواند قبل از طلاق، حق‌الزحمه‌ی اموری را که شرعا به عهده نداشته و به امر شوهر و با قصد دریافت دستمزد انجام داده با معین کردن مبلغی به‌عنوان نحله از دادگاه خواستار شود.

 اثبات این امر که زن به دستور مرد اموری خارج از وظیفه‌ی شرعی خود انجام داده به عهده‌ی زن است، اما لازم نیست که ثابت کند برای انجام این امور قصد اخذ اجرت داشته، زیرا قاعدتا این امور بدون قصد تبرع است.

اقامه‌ی مطالبه‌ی نحله

زن به غیر از دادخواست صدور گواهی عدم سازش، می‌تواند دادخواست نحله را جداگانه تنظیم و تقدیم دادگاه کند و لزوما اقدام به مطالبه‌ی آن مربوط به بعد از طلاق نیست. دادگاه، میزان نحله را بدون نیاز به نظر کارشناس و با توجه به سنوات زندگی مشترک، استطاعت مالی زوج و همچنین زحمات زن در زمان زندگی مشترک معین و مشخص می‌کند.

تفاوت نحله و اجرت المثل

نحله در صورتی شرعی و قانونی به زوجه تعلق می‌گیرد که شرایط تعلق اجرت المثل ایام زوجیت فراهم نباشد. همچنین تعلق نحله مثل تعلق اجرت المثل مشروط به تقاضای مرد برای طلاق است و تقاضای مرد نباید ناشی از تخلف زن از وظایف همسری باشد.

 

به چه زنانی اجرت المثل تعلق نمی گیرد؟

❌ زنی که در خانه به قصد تبرع یعنی به رایگان و در راه رضای خدا کار می کرده است.

❌زنی که فعالیت خانه داری را به عنوان شرط ضمن عقد قرار داده باشد.

❌زنی که به علتی غیر از عسرو حرج تقاضای طلاق داده باشد.

❌زنی که همسرش وی را به خاطر تخلف از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار طلاق می دهد.

✅✅✅ نکته: (به چه زنانی اجرت المثل تعلق نمی گیرد؟)

اگر به هر دلیل امکان تعیین و مطالبه اجرت المثل نباشد (یکی از دلایل بالا) نوبت به نحله می رسد و نسبت به تعیین نحله اقدام می شود. (به چه زنانی اجرت المثل تعلق نمی گیرد؟)

 بنابراین نمی توان هم اجرت المثل گرفت و هم درخواست پرداخت نحله کرد.

(به چه زنانی اجرت المثل تعلق نمی گیرد؟) 

در تعیین نحله، دادگاه با توجه به وضع مالی زوج و زحمات زوجه مبلغی را به عنوان نحله تعیین می کند که به زوجه بپردازد و در نحله نیازی به تعیین کارشناس نیست و قاضی باید راجع به وضعیت مالی زوج تحقیق و با توجه به زحمات زن مبلغ متناسبی بابت نحله معین کند.

به چه زنانی اجرت المثل تعلق نمی گیرد؟

نحله چیست ؟

در لغت به معنی بخشش و در اصطلاح حقوقی مبلغی است که دادگاه بر طبق شرایطی که در بالا ذکر شد  ، تعیین می کند که مرد (زوج) باید به زن (زوجه) بپردازد.

« با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را‌ از باب بخشش (‌نحله) برای زوجه تعیین می‌نماید. »

شرایط تعلق نحله :

۱- اولین شرط تعلق نحله مثل تعلق اجرت المثل مشروط به تقاضای مرد برای طلاق است و نیز تقاضای مرد نباید ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی باشد .

۲- نحله در طول اجرت المثل است یعنی اگر به هر دلیل امکان تعیین اجرت المثل نباشد (مثل این که زن قصد تبرع داشته) نوبت به نحله می رسد و نسبت به تعیین نحله اقدام می شود .

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید . )

مشاوره حقوقی ( برای راهنمائی و مشاوره حقوقی کلیک کنید . )

داود چشمی 

حصر وراثت چیست ، شرایط صدور آن /نحوه اصلاح وتصحیح آن – کاملا کاربردی

درخواست گواهی حصر وراثت بر حسب درخواست متقاضی و میزان اموال بجا مانده از متوفی ،به دو طریق درخواست شود

۱٫کمتر از سی میلیون ریال ( ۱ هفته ای صادر می گردد)

۲٫بیشتر از سی میلیون ریال ( باید در روزنامه آگهی گردد و حدودا ۲ ماه زمان می برد )

درخواست گواهی حصر وراثت را میبایست به شورای حل اختلاف محل اقامت و زندگی متوفی تقدیم نمود

 

این مطلب را از دست ندهید

انحصار وراثت چیست ،درخواست کنندگان و شرایط آن

نحوه تقسیم ارث 

مهر وموم وتحریر ترکه 

پرسش : ( تجدید درخواست گواهی انحصار وراثت )

گواهی انحصار وراثتی با توجه به کمتر ۳۰ میلیون ریال صادر گردیده است  ولکن ارزش دارایی متوفی بیشتر از ۳۰ میلیون ریال است . آیا گواهی قبلی معتبر است ؟  یا اینکه دادگاه مکلف است با ارائه گواهی مالیاتی  موضوع را آگهی و تجدید گواهی نماید ؟

پاسخ : تجدید درخواست گواهی انحصار وراثت )

تجدید رسیدگی به درخواست انحصار وراثت در مواردی که گواهی انحصار وراثت بدون نشر آگهی در روزنامه صادر شده است محتاج به تقاضای ذی نفع است . ( تجدید درخواست گواهی انحصار وراثت) 

حصر وراثت چیست ، شرایط صدور آن /نحوه اصلاح وتصحیح آن – کاملا کاربردی

حصر وراثت چیست ، شرایط صدور آن /نحوه اصلاح وتصحیح آن – کاملا کاربردی

هر گاه پس از صدور گواهی انحصار وراثتی که بدون درج آگهی در مطبوعات و بر اساس بهای ماترک کمتر از سی میلیون ریال صادر گردیده ، وراث متوفی یا سایر اشخاص ذی نفع با ارائه گواهی مالیاتی بیش از آن تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت جدید یا نشر آگهی در مطبوعات را بنماید دادگاه قانوناً مکلف به پذیرش این تقاضا و درج آگهی در مطبوعات و تجدید گواهی انحصار وراثت خواهد بود و در غیر این صورت گواهی انحصار وراثت قبلی ،معتبر و لازم الاجرا است .

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید . )

مشاوره حقوقی ( برای راهنمائی و مشاوره حقوقی کلیک کنید . )

داود چشمی

بهتر است راجع به ثبت آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار بدانیم که ……..

پس از آن که مدارک و اسناد به مرجع قضایی ارائه شد ، آنها با هزینه وراث در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار اگهی درج کرده تا در صورتی که متوفی وارث دیگری داشته باشد ، با مشاهده این آگهی به دادگاه مراجعه کند . در صورتی که بعد از گذشت یک ماه فردی اعتراضی نداشته باشد ، گواهی انحصار وراثت صادر می‌گردد .

در این مرحله دو گروه می‌توانند به دادگاه مراجعه کرده و اعتراض کنند .

در ابتدا دادستان قضایی در صورتی که تشخیص دهد فرد متوفی وارثی ندارد و آگهی درج شده بی اساس است ، می‌تواند به صدور این گواهی اعتراض کند .

دسته دوم هم کسانی هستند که معتقدند باید نامشان به عنوان وراث درج شود.

هر دو گروه می‌توانند اعتراض خود را به دادگاه اعلام کرده و پس از صدور رای دادگاه نیز تقاضای تجدید نظر داشته باشند .

برای مطالعه و آشنایی با گواهی حصر وراثت و قوانین آن به زبان ساده کلیک کنید . 

اجرت المثل و مصادیق آن

اجرت المثل چیست ؟ ( اجرت المثل و مصادیق آن )

اجرت المثل از دو واژه‌ی اجرت و مثل تشکیل شده است. ( اجرت المثل و مصادیق آن ) 

به معنای این‌که اجرت یک عمل در واقع و در مقایسه با نمونه‌های مشابه به چه میزان است.

(اجرت المثل و مصادیق آن )

بطور مثال می گویند اجرت المثل نقاشی این ساختمان چه میزان است ؟ یعنی میزان دستمزد آن نسبت به مشابه همان کار .(اجرت المثل و مصادیق آن )

بهتر است بدانیم که صحبت از اجرت المثل زمانی به میان می‌آید که توافق یا قراردادی میان طرفین وجود نداشته باشد چرا که در این صورت، به مبلغ مندرج در قرارداد که در اصطلاح به آن اجرت‌المسمی (در مقابل اجرت المثل) گفته می‌شود، توجه خواهد شد.

کاربردهای مختلف اجرت المثل

اجرت المثل در موارد گوناگونی کاربرد دارد و در امور بسیاری بکار می رود ، از جمله ؛

-اجرت المثل ازدواج

در ازدواج و عقد نکاح زنان از یک سری امور مالی بهره مند می شوند که یکی از آنها اجرت المثل است .

زنان در خانه کارهای مختلفی از جمله شست و شو و پخت و پز و نگهداری کودکان و …… انجام می دهند که می توانند در قبال ای زحمات در خانه می کشند مزدی دریافت کنند .

یعنی زنان می‌توانند در قبال انجام این کارها از همسر خود مطالبه‌ی پول نمایند. در اصطلاح به این حق، اجرت المثل می‌گویند یعنی اجرتی که زن در قبال انجام کارهای خانه استحقاق دریافتش را دارد.

که می توان برای مطالبه ی آن به دادگاه صالح دادخواست مطالبه ی اجرت المثل را تقدیم نمود .

اجرت‌المثل يكي از همان حقوق ويژه‌اي است كه شرع و قانون براي زنان در نظر گرفته است. زن وظايف خاصي در زندگي زناشويي دارد كه توسط قانون و شرع برشمرده شده است.

ماده ۳۳۶ قانون مدنی می گوید :

 « هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به انجام کاری نماید که به شکلی عرفی برای آن کار اجرت و دستمزدی در نظر گرفته شده و یا آن فرد عادتا مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر این که معلوم شود که قصد تبرع داشته است».

                 اجرت المثل و مصادیق آن

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید . )

مشاوره حقوقی ( برای راهنمائی و مشاوره حقوقی کلیک کنید . )

داود چشمی 

-اجرت المثل اموال

گاهی در قبال استفاده از اموال باید مبلغی پول به عنوان ارزش واقعی تخمینی آن‌ها پرداخت کرد که به این مبلغ در اصطلاح اجرت‌المثل اموال می‌گویند.

اگر کسي از مال ديگري منتفع گردد و عين مال باقي باشد و براي مدتي که منتفع شده، بين طرفين مال الاجاره اي معين نشده باشد، آنچه بابت اجرت منافع استيفا شده بايد به صاحب مال مزبور بدهد، اجرت المثل ناميده مي شود، خواه استيفاي مزبور با اذن مالک باشد خواه بدون اذن .

 

ابلاغ اوراق قضائی به شرکت های سهامی خاص

پرسش : (ابلاغ اوراق قضائی به شرکت های سهامی خاص )

اگر در غیاب مدیر عامل ، تمام دارندگان حق امضاء در شرکت حضور داشته باشند آیا ابلاغ اخطاریه به یکی از آنان کافی است یا باید به تمام آن افراد ابلاغ شود ؟

پاسخ :(ابلاغ اوراق قضائی به شرکت های سهامی خاص )

ابلاغ اوراق قضائی به اشخاص حقوقی از جمله شرکت سهامی خاص باید وفق مقررات ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی ، اگر مدیر عامل شرکت حاضر باشد به مدیر عامل ، و اگر مدیر عامل نباشد به قائم مقام قانونی وی و اگر قائم مقام نبود به فرد یا افرادی که حق امضاء دارند ابلاغ گردد و اگر هیچ یک از افراد مذکور نباشند باید به مسئول دفتر ابلاغ گردد .

بنابراین ابلاغ به همه ی اعضای هئیت مدیره یا مدیران یا دارندگان حق امضاء در فرضی که حاضر باشند یا تعدادی از آنها حاضر باشند لازم نیست و ابلاغ به یکی از آنها که حضور دارند با رعایت ترتیبات مذکور در ماده ۷۶ کافی است بدیهی است در این صورت ابلاغ انجام شده ابلاغ واقعی خواهد بود .

ابلاغ اوراق قضائی به شرکت های سهامی خاص

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید . )

مشاوره حقوقی ( برای گرفتن راهنمائی و مشاوره حقوقی کلیک کنید . )

داود چشمی 

ماده ۷۶ قانون آیین دادسی مدنی :

« در دعاوي راجع به ساير اشخاص حقوقي دادخواست و ضمائم آن به مدير يا قائم‌مقام او يا دارنده حق امضاء و در صورت عدم امكان به‌مسؤول دفتر مؤسسه با رعايت مقررات مواد (۶۸، ۶۹ و ۷۲) ابلاغ خواهد شد.

‌تبصره ۱ – در مورد اين ماده هرگاه ابلاغ اوراق دعوا در محل تعيين شده ممكن نگردد، اوراق به آدرس آخرين محلي كه به اداره ثبت شركتها معرفي‌شده ابلاغ خواهد شد.

‌تبصره ۲ – در دعاوي مربوط به ورشكسته، دادخواست و ضمائم آن به اداره تصفيه امور ورشكستگي يا مدير تصفيه ابلاغ خواهد شد.

‌تبصره ۳ – در دعاوي مربوط به شركتهاي منحل شده كه داراي مدير تصفيه نباشند، اوراق اخطاريه و ضمائم آن به آخرين مدير قبل از انحلال در‌آخرين محلي كه به اداره ثبت شركتها معرفي شده است،‌ابلاغ خواهد شد. »

 

شرکت های دانش بنیان

شرکت های دانش بنیان ،موسسات خصوصی یا تعاونی هستند که به منظور افزایش علم و ثروت ، توسعه اقتصادی بر پایه دانش و تحقق اهداف علمی و اقتصادی است . (شرکت های دانش بنیان )

که در راستای گسترش اختراع و نوآوری و در نهایت تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه ( شامل طراحی و تولید کالا و خدمات ) در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان ( به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط ) تشکیل می شود. (شرکت های دانش بنیان )

پایه و اساس شرکت های دانش بنیان و محصولات و خدمات آنها بر اساس تکنولوژی و روش تولید محصولات و یا خدمات آنها می باشد. (شرکت های دانش بنیان )

شرکت های دانش بنیان، یکی از روش های کارآفرینی مبتنی بر علم و فناوری بوده که بر خلاف روش های سنتی، اکثر مدیران و کارکنان آن را متخصصان رشته یا رشته های گوناگون دانشگاهی در حوزه علوم انسانی، فنی و مهندسی و پزشکی تشکیل می دهد.

ثبت شرکت دانش بنیان

برای ثبت شرکت دانش بنیان در ابتدا باید یک شرکت کاملا معمولی در اداره ثبت شرکت ها ثبت و پس از ثبت شرکت باید آن را به دانش بنیان تبدیل کرد.

انواع شرکت های دانش بنیان

۱-شرکت هایی که فقط اعضای هیات علمی مالک آن هستند.

در صورتی که سهام دانشگاه کم تر از ۵۰ درصد باشد،شرکت دانش بنیان شرکتی خصوصی است که باید تابع قانون تجارت باشد و در اداره ثبت شرکت ها ثبت شود.

۲-شرکت هایی که دانشگاه ها نیز در آن مالکیت دارند.

در صورتی که سهام دانشگاه ۵۰ درصد یا بیشتر باشد، شرکت دانش بنیان شرکتی دولتی است.

شرکت های دانش بنیان

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید . )

مشاوره حقوقی ( برای راهنمائی و مشاوره حقوقی کلیک کنید . )

داود چشمی 

اهداف شرکت‌های دانش بنیان

هدف از راه‌اندازی شرکت‌های دانش بنیان عبارت است از:

-جذب و تبدیل کردن ایده‌ها به محصول و مشاغل پایدار

-تجاری‌سازی علم و دانش

-تجاری‌سازی یافته‌های تحقیقاتی و پژوهشی

-توانمندسازی دانش‌آموختگان برای ورود به فضای کسب‌و‌کار

-حمایت، هدایت و سمت دهی نوآوری‌ها و توليد کردن فناوری‌های برتر

-به‌کارگیری توانمندی‌های دانشگا‌ه‌ها و واحدهای پژوهشی در جامعه

-ترغیب متخصصان، نوآوران، مخترعان، اعضای هيئت علمی دانشگا‌ه‌ها و واحدهای پژوهشی

-رفع نیازهای جامعه و ترویج فرهنگ تجاری‌سازی در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی

-تشویق بنگاه‌های اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی به بهره‌گیری از یافته‌های پژوهشی

-فناوری‌های شکل‌یافته در مراکز پژوهشی

-ارتقاء فرهنگ کارآفرینی

تفاوت فسخ ، منفسخ ، تفاسخ

فسخ به چه معناست ؟ (تفاوت فسخ ، منفسخ ، تفاسخ )

فسخ در لغت به معنای نقض، زایل گردانیدن، تباه کردن و شکستن آمده است.

(تفاوت فسخ ، منفسخ ، تفاسخ )

فسخ که به آن انحلال ارادی قرار داد نیز گفته می‌شود، در اصطلاح حقوقی عبارت است از پایان دادن حقوقی به قرار داد به وسیله یکی از دو طرف قرارداد یا شخص ثالث.

فسخ به معنای برهم زدن یک قرارداد است .(تفاوت فسخ ، منفسخ ، تفاسخ )

فسخ قرارداد به موجب شروطی که از قبل در قرارداد ذکر شده است امکان پذیر می باشد .

این فسخ می تواند یک طرفه یا دو طرفه باشد که در اصطلاح به آن شرط فسخ یا خیار فسخ گفته می شود .

تفاوت فسخ ، منفسخ ، تفاسخ

وکیل ( برا

تفاسخ به چه معناست ؟

تفاسخ در لغت به معنای از دو طرف شکستن عهدی است.

تفاسخ همان اقاله است .

راضی بودن دو طرف معامله در یک قرارداد می تواند دلیلی برای بر هم زدن معامله باشد .

در تفاسخ معامله ای که به صورت صحیح و قانونی انجام شده پایان خواهد یافت ، و زمانی که تفاسخ و یا اقاله صورت می گیرد تمامی تعهدات قرارداد ساقط خواهد شد .

منفسخ چیست ؟

منفسخ به هم خوردن خود به خودی است که در اثر عارضه ، حالت یا وضعیتی در یکی از طرفین مانند فوت ، جنون و …..

تفاوت فسخ و تفاسخ نیز در این است که فسخ یک طرفه انجام می شود و راضی بودن طرف دیگر اهمیتی ندارد ، اما در تفاسخ پایان دادن به معامله باید با رضایت هر دو طرف باشد .

عدم اجرای تعهد و خسارات ناشی از آن

متعهد در صورتی که تعهدی بدهد و به آن عمل نکند در مقابل آن مسئول است ، زمانی که خلف وعده کند باید جبران خسارت نماید . (عدم اجرای تعهد و خسارات ناشی از آن )

اگر کسی که در قرارداد متعهد به انجام کاری یا تحویل دادن مالی است از انجام تعهدش به طور آگاهانه و عمدی خودداری کند ، می توان از طریق مراجعه به دادگاه ها و اقامه دعوی ، او را مجبور به انجام تعهد کرد .

(عدم اجرای تعهد و خسارات ناشی از آن )

در این شرایط هم می توان متعهد را از طرق مختلف مجبور به انجام تعهد اصلی کرد و هم می توان از او خسارت عدم انجام تعهد را گرفت .(عدم اجرای تعهد و خسارات ناشی از آن )

البته دریافت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد در شرایط خاصی امکان پذیر است و دعوی مطالبه خسارت در صورتی به نتیجه می رسد که آن شرایط را داشته باشد .

عدم انجام تعهدات و خسارات ناشی از آن

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید . )

مشاوره حقوقی ( برای گرفتن راهنمائی و مشاوره حقوقی کلیک کنید . )

داود چشمی 

طبق ماده ۲۱۹ قانون مدنی ایران :

« عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم التباع است مگر اینکه رضای طرفین اقاله یا به علت قانون فسخ شود . »

زمانی که خسارت قابل مطالبه و جبران می باشد که :

الف – مدت معینی برای انجام تعهد تعیین شده باشد .

ب- از زمان انجام آن تعهد گذشته باشد .

ج- لزوم جبران خسارت در قرارداد تصریح شده باشد .

د- عدم ایفای تعهد ناشی از تحقق قوه قاهره ( فورس ماژور ) نباشد .

نکته ی قابل ذکر در اینجا این است که قرارداد در ذات خود به این دلیل تنظیم می شود که در طرف را متعهد به انجام یا ترک فعلی کند ، بنابراین چنانچه هر یک از طرفین به تعهدات خود در قرارداد مربوطه عمل ننمایند بایستی طبق قانون خسارات وارده به طرف مقابل را جبران نمایند .

  • بهتر است بدانیم که :

به فردی که ملزم به انجام یا ترک فعل در برابر طرف مقابل است متعهد و طرف مقابلی که تعهد به سود اوست ، متعهد له و فعل لازم الجرا در تعهد را متعهد به می گویند .

ارکان دعوی الزام به انجام تعهد ۲ رکن می باشد .

۱-وجود یا عدم وجود تعهد :

باید تعهداتی از نوع قراردادی عرفی یا قانونی وجود داشته باشد تا تعهدی نسبت به یکدیگر انجام شود .

۲-عدم انجام تعهد

شارژ ساختمان و پرداخت آن

شارژ ساختمان (شارژ ساختمان و پرداخت آن )

در ساختمان هایی که تعداد سکنه و اعضای آن زیاد است به خصوص در شهرهای بزرگ با جمعیت های روز افزون آن ، بسیاری مجبورند در واحد های مجاور و ساختمان های مشترک با یکدیگر زندگی کنند از این رو مجبورند که یک سری قوانین را رعایت کنند . بطور مثال حق شارژ ساختمان ( شارژ ساختمان و پرداخت آن )

در این مقاله برآنیم تا همراهان گرامی را با یک سری از قوانین ساختمان اشنا سازیم .

شارژ ساختمان چیست؟ شارژ ساختمان و پرداخت آن )

در هر مجتمع مسکونی هزینه‌های مشترکی وجود دارد که همه‌ی ساکنان مجتمع باید سهم خود را از آن پرداخت کنند. به این هزینه‌های مشترک در اصطلاح شارژ گفته می‌شود.

این هزینه ها شامل نگهبانی و حفاظت فیزیکی مجموعه، تاسیسات، نگهداری فضای سبز و… می باشد و البته ممکن است که در برخی از آپارتمان ها یک و یا چند و یا همه موارد را در برگیرد.

 میزان این هزینه‌ها بسته به نوع مجتمع مسکونی و امکانات آن تعیین می‌شود و به صورت ماهیانه باید پرداخت شود.

بر اساس ماده ۲۸ قانون تملک آپارتمان‌ها شارژ ساختمان باید صرف هزینه‌های مربوط به سرایدار، هزینه‌ی آب، برق و گاز مشترک، هزینه‌ی تعمیرات و نگهداری از قسمت‌های عمومی آپارتمان، هزینه‌ی نگهداری از گیاهان در محوطه‌ی عمومی و رسیدگی به باغچه و هزینه‌ی اقلام مورد نیاز برای استفاده در بخش‌های عمومی(مانند تجهیزات نظافت، تجهیزات الکتریکی و…) گردد.

شارژ ساختمان و پرداخت آن

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید .)

مشاوره حقوقی ( برای گرفتن راهنمائی و مشاوره حقوقی کلیک کنید . )

داود چشمی 

هزینه های مستاجر و مالک

پرداخت هزینه های آب، برق، گاز و تلفن مربوط به همان واحد به عهده مستاجر است. همچنین پرداخت هزینه تعمیر و سرویس آسانسور به صورت جزیی و هزینه شارژ ساختمان نیز با مستاجر خواهدبود.

جبران هر نوع خرابی ای که مسبب آن مستاجر باشد (مثلا سوختن لامپ یا شکستن شیشه)، به عهده مستاجر است. در مقابل، هزینه تعمیرات عمده آسانسور یا دیگر نقاط خانه، هزینه رفع  مشکل فاضلاب در بدو ورود مستاجر به محل و هزینه عوارض نوسازی شهرداری نیز به عهده صاحبخانه خواهدبود.

واحد های خالی

ذکر این مهم لازم است مالک واحدهای خالی باید هزینه های مربوط به نگهداری ساختمان را پرداخت کند.

هزینه های مربوط به نگهداری آپارتمان اعم از این که مالکان از آن استفاده کنند یا نه باید توسط همه پرداخت شود. طبیعی است که مواردی مثل ایزوگام کردن پشت بام یا هزینه های مربوط به نمای ساختمان برعهده همه بوده و جزو هزینه های مربوط به مشاعات است که در این موارد قانون صریحا اعلام می کند که مالکان باید برای آن هزینه کنند.

 

امتناع از پرداخت شارژ

در صورت خودداری مالک یا مستأجر یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک، مدیر ساختمان مراتب را از طریق اظهارنامه به او ابلاغ می کند و اگر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهی اش را پرداخت نکند مدیر ساختمان می تواند از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ، تهویه مطبوع، آب گرم، برق، گاز و غیره به او خودداری کند.

لازم به ذکر است منظور فقط خدمات مشترک است. پس اگر برق یا آب اختصاصی مالک امتناع کننده از هزینه شارژ باشد مدیر نمی تواند آن را قطع کند.

غرامت / پرسش و پاسخ

غرامات (غرامت / پرسش و پاسخ )

پرسش : منظور از کل غرامات ، مقرر در ماده ۲۶۳ قانون مدنی چیست ؟ مبنای محاسبه میزان غرامات مذکور چیست ؟ (غرامت / پرسش و پاسخ )

غرامت در لغت شامل مبلغی است، که یک مقصر طرف قرارداد، متعاقب یک خسارت، به شخص ثالث زیان دیده می‌پردازد. غرامت می‌تواند شامل پرداخت پول نقد، بازسازی، جایگزینی و تعمیرات باشد.

(غرامت / پرسش و پاسخ )

پاسخ : ماهیت غرامت عبارت است از ضرر و زیان و خسارت که دارای مصادیق فراوان است . غرامات مقرر در ماده ۲۶۳ قانون مدنی شامل کلیه هزینه هایی است که مشتری در راستای معامله فضولی متحمل شده است .

چنانچه تورم اقتصادی در جامعه موجب کاهش و افت ارزش ثمن پرداخت شده به بایع فضولی شود ، در واقع مشتری ضرر کرده و مشتری می تواند از بایع فضولی علاوه بر مطالبه اصل ثمن پرداخت شده ، ما به التفاوت ارزش وجه پرداخت شده ( از زمان پرداخت ثمن تا زمان استرداد ثمن ) را از بایع طبق  نظر عرف و کارشناس مطالبه کند .

غرامات

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید . )

مشاوره حقوقی ( برای راهنمائی و مشاوره حقوقی کلیک کنید . )

داود چشمی 

ماده ۲۶۳ قانون مدنی :

« هرگاه مالک ، معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد ، حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن ، فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت . »

برای مثال ؛ اگر مشتری پنج سال قبل یک قطعه زمین به قیمت سه میلیون تومان خریده در موقع ابطال معامله به لحاظ فضولی بودن قیمت همان زمین ده میلیون تومان شده در این فرض مشتری می تواند از بایع فضولی بابت کاهش ارزش پول پرداختی را مطالبه کند .

 زیرا بایع فضولی باعث ضرر مشتری شده و کاهش ارزش پول در طول زمان در اثر رشد تورم در واقع نوعی ضرر به حساب می آید .

تفاوت بین خسارت و غرامت

_ خسارت از طرف شاکی خصوصی (مدعی خصوصی) مطالبه می شود، ولی غرامت نقدی (جزای نقدی) را دادستان مطالبه می نماید.

_ پرداخت جزای نقدی (یا همان غرامت)، شخصی است، بنابراین هرگاه مجرم قبل از پرداخت آن فوت کند از وراث وی قابل مطالبه نمی باشد ولی خسارت از وراث قابل مطالبه می باشد.

-خسارت برطبق اصول کلی مطالبه می شود و به این معنی که هرکس موجب ضرر و زیان دیگری شود برطبق اصول کلی حقوق مدنی باید آن را جبران نماید، ولی مطالبه غرامت محتاج متن خاص قانونی است و در متن قانونی مزبور باید لزوماً عناصر تشکیل دهنده جرم تعیین شده و غرامت به عنوان مجازات پذیرفته شده باشد.

اصول اساسی حاکم بر قرارداد بیمه

۱-اصل حسن نیت : (اصول اساسی حاکم بر قرارداد بیمه )

تمام قراردادها و عقود و روابط افراد مبتنی بر حسن نیت است در بیمه به علت ماهیت خاص آن خود حسن نیت از اهمیت خاصی برخوردار است با توجه به تنوع و تعدد بیمه نامه های صادره عملاً امکان شناسایی دقیق وضعیت دقیق بر اساس انجام بازدید و کارشناسی وجود ندارد. عملاً بیمه گران امکان انجام این کار را ندارند، لذا طرفین باید با اعتماد و اطمینان رابطه حقوقی خود را بنا نهند.

(اصول اساسی حاکم بر قرارداد بیمه )

اصل حسن نیت مورد بیمه گذار :

وی موظف است کلیه اطلاعاتی که درباره ی بیمه دارد در کمال درستی و صداقت اظهار کند .(اصول اساسی حاکم بر قرارداد بیمه )

اصل حسن نیت درباره ی بیمه گر :

وی موظف است در سند بیمه هر آنچه نشان دهنده تعهدات اوست به وضوح ذکر کند .

۲-اصل غرامت یا اصل زیان :

هرگز نباید بیمه به صورت منبع استفاده برای بیمه گذار باشد . بیمه گر متعهد به رفع بی  تعادلی و جبران خسارتی است که در پی حادثه مورد بیمه در وضع مالی گذار بوجود آمده است .

در اجرای اصل زیان یا غرامت بیمه گذار باید موارد زیر را اثبات نماید :

اولاً : ثابت کند حادثه مورد بیمه اتفاق افتاده است.

ثانیاً : حادثه مورد بیمه برای وی خسارت ایجاد کرده است.

ثالثاً : بین وقوع حادثه و خسارت وارده رابطه علیت وجود دارد. خسارتی قابل جبران است که از خطرات تحت پوشش ایجاد شده باشد.

رابعاً موجودیت و ارزش مورد بیمه را در لحظه حادثه ثابت نماید.

اصول اساسی حاکم بر قرارداد بیمه

برای مطالعه بیمه و قواعد و ویژگی های آن این مقاله را از دست ندهید . کلیک کنید . 

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید . )

مشاوره حقوقی ( برای گرفتن راهنمائی و مشاوره حقوقی کلیک کنید . )

داود چشمی 

۳-اصل نفع بیمه پذیر :

فرض بر این است که فرد بیمه شده یا استفاده کننده ، علاقمند و ذینفع است که خطر بیمه شده بروز نکند .

۴-اصل جانشینی :

زمانیکه خسارت وارده بر اثر غفلت یا کوتاهی اشخاص به وجود می آید در این صورت با پرداخت خسارت حق رجوع به بیمه گر منتقل می شود و بیمه گر می تواند اقدامات پیگیری  قضائی را بعمل آورد .

۵-اصل تعدد بیمه :

منظور این است که برای یک شئ چند قرارداد بیمه وجود داشته باشد .

تعدد بیمه موجب بطلان قرارداد های بیمه نیست . در صورتی که سه شرط زیر وجود داشته باشد :

-جمع مبالغ از ارزش واقعی شئ بیمه شده تجاوز نکند .

-یک شخص از همه ی بیمه نامه ها منتفع باشد .

-خطر های بیمه شده در همه ی بیمه نامه ها یکسان باشد .

۶-اصل داوری :

هر گونه اختلاف بین بیمه گر و بیمه گذار به ویژه از نظر فنی ترجیحاً از طریق توافق و سازش حل می شود . د رصورت عدم توافق موضوع داوری به میان می آید .

داوری به دور از تشریفات وقت گیر است و داوران اغلب از میان صاحب نظران فنی و مدیران بازنشسته یا شاعلین متخصص در امر بیمه بوده که داوری می نمایند .

۷-اصل علت نزدیک :

بیمه گذار باید بنا بر دریافت حق خسارتی که به دنبال آن است نشان دهد رابطه علت و معلولی نزدیک و مستقیم بین خسارت وارده و وقوع حادثه موجود باشد .

۸-اصل اتکایی :

ریسک بیمه شده تا جایی که ممکن است می تواند پخش شود . براساس این اصل بیمه گر قادر است با توجه به سرمایه خود بحشی از ریسک های صادره را به حساب خود نگه داشته و مازاد بر توان خود را میان بیمه گران اتکایی مختلف تقسیم نماید .

 

شرکت تضامنی چه نوع شرکتی است ؟

شرکت چیست ؟

تعریف شرکت (شرکت تضامنی چه نوع شرکتی است ؟ )

شرکت های تجاری، اجتماع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی به منظور انجام عملیات تجاری و کسب سود را گویند.

شرکت هایی که هدف از تاسیس آن ها تجارت نیست و اعمال تجاری انجام نمی دهند،شرکت های حقوقی یا مدنی نامیده می شوند. (شرکت تضامنی چه نوع شرکتی است ؟ )

ماده ۲۰قانون تجارت ، شرکت های تجارتی بر ۷ قسم تقسیم کرده است که در این مقاله برآنیم تا شما دوستان و همراهان گرامی را با شرکت تضامنی آشنا سازیم . (شرکت تضامنی چه نوع شرکتی است ؟ )

شرکت تضامنی چیست ؟

ماده ۱۱۶ قانون تجارت در تعریف شرکت تضامنی بیان داشته است :

« شرکت تضامنی ، شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود . اگر دارائی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد ، هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است . هر قراری که بین شرکاء بر خلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث ، کان لم یکن خواهد بود . »

دکتر لنگردوی در کتاب ترمینولوژی حقوق من باب تعریف شرکت تضامنی آورده است :

« شرکتی است عقدی و تجاری با نام مخصوص و بین چند نفر است با مسئولیت تضامنی آنان نسبت به تعهدات شرکت ماخوذ نیستند ولو آنکه دارائی شرکت ، جوابگوی دیون آن نباشد . »

شرکت تضامنی چه نوع شرکتی است ؟

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید . )

مشاوره حقوقی ( برای گرفتن راهنمائی و مشاوره کلیک کنید . )

داود چشمی 

برای مطالعه بیشتر و آشنایی با انواع شرکت ها کلیک کنید . 

مراحل اصلی تشکیل شرکت تضامنی

شرکت تضامنی بعد از انجام این امور قابل تاسیس می باشد:

-شرکتنامه مطابق قانون تنظیم شده باشد .

-تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی تماماً تقویم و تحویل شده باشد.

– نام شرکت

– موضوع شرکت

– مدت فعالیت شرکت

– سرمایه نقدی و یا غیر نقدی هریک از شرکاء با درج نام شرکاء،

– شرایط تقسیم سود و زیان

– قوانین مربوط به فوت شرکاء و یا انحلال شرکت به هر دلیل

تاسیس شرکت تضامنی

تاسیس شرکت تضامنی با تنظیم شرکتنامه که به صورت اوراق چاپی در اداره ثبت شرکت ها موجود می باشد صورت می گیرد.

در شرکتنامه مذکور باید نام ، نوع ، موضوع شرکت و مرکز اصلی و نشانی کامل ، همچنین اسامی شرکا یا موسسین و شماره شناسنامه و محل اقامت آن ها و غیره قید گردد.

برای تشکیل شرکت تضامنی تمام سرمایه نقدی تادیه و چنانچه سهم الشرکه غیرنقدی باشد باید تقویم شده و تسلیم گردد.

به هنگام تاسیس شرکت ، اساسنامه مربوط به آن نیز که در واقع آیین نامه داخلی شرکت می باشد توسط موسسین تنظیم می گردد.

اداره شرکت تضامنی

شرکت تضامنی توسط حداقل یک مدیر که شرکاء از میان خود انتخاب می نمایند، اداره می شود ، مدیر مزبور ممکن است غیر از شرکاء بوده و از خارج انتخاب شود.( ماده ۱۲۰ ق.ت )

ماده ۱۲۰ قانون تجارت :

« در شرکت تضامنی ، شرکاء باید لااقل یک نفر از میان خود یا از خارج ، به سمت مدیری معین نمایند . »

 

ویژگی های شرکت تضامنی نسبت به سایر شرکت ها

۱- عمر محدود :  از آنجا که شرکت تضامنی بر اساس یک قرارداد (شرکت نامه) تشکیل می گردد عمر آن محدود می باشد.

۲- نمایندگی متقابل : نمایندگی متقابل یا دوجانبه در شرکت تضامنی بدین معناست که هر شریک از جانب خود و به نمایندگی از جانب سایر شرکا اختیار دارد نسبت به عقد قرارداد با اشخاص ثالث، که در محدوده عملیات عادی شرکت تضامنی خود باشداقدام نماید.

۳- مسئولیت نامحدود:  مسئولیت شرکای شرکت تضامنی محدود به سهم الشرکه آنها نیست و طلبکاران می توانند برای وصول طلب خود به تک تک شرکا مراجعه کنند و کلیه طلب خود را بدون توجه به نسبت سهم الشرکه هر شریک مطالبه نمایند.

۴- مالکیت مشترک دارایی ها- هر نوع دارایی نظیر وجوه نقد، موجودی کالا، ساختمان و … که توسط هر یک از شرکا به شرکت آورده می شود یا در طول فعالیت شرکت خریداری یا ایجاد می گردد .

 

انحلال شرکت تضامنی

شرکت تضامنی در موارد ذیل منحل می شود :

-درصورت تراضی تمام شرکاء

-در صورتی که یکی از شرکاء به دلائلی انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نماید و محکمه آن دلائل موجه دانسته و حکم به انحلال بدهد .

-در صورت فسخ یکی از شرکاء طبق ماده ۱۳۷

-درصورت ورشکستگی یکی از شرکا طبق ماده ۱۳۸

-فوت یا محجوریت یکی از شرکاء طبق ماده ۱۳۹ و ۱۴۰

 

انواع مجازات و اعمال و تخفیف در آنها

طبق ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مجازات های اصلی در قانون به چهار دسته تقسیم می شوند :

(انواع مجازات و اعمال و تخفیف در آنها)

الف – حد

ب – قصاص

پ – دیه

ت – تعزیر

(انواع مجازات و اعمال و تخفیف در آنها)

حد ( حدود ) :

به مجازاتی گفته می شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده و قابل تعلیق و یا تعطیل کردن نیست و قاضی دادگاه هم حق کم یا زیاد کردن و یا تخفیف در آنها را ندارد .

(انواع مجازات و اعمال و تخفیف در آنها)

از آن جهت که حدود مجازاتی ثابت و لایتغیرند، تنها از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر در قانون مجازات اسلامی قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل هستند.

مثل حد زنا – حد سرقت – حد مشروب

انواع مجازات

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید . )

مشاوره حقوقی ( برای راهنمائی و مشاوره حقوقی کلیک کنید . )

داود چشمی 

قصاص :

مجازاتی که جانی به آن محکوم می شود و باید جنایت او برابر باشد نه کمتر نه زیاد تر

مثل قتل یا قطع کردن عمدی عضو بدن که برابر آن دست طرف هم باید قطع شود .

 

دیه :

مالی است که توسط شارع برای جنایت بر حسب مورد تعیین شده است .

مثل دیه پا ، دیه دست و…..

 

تعزیر :

مجازاتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و مقابل حدود است و به نظر حاکم ( قاضی ) واگذار شده است .

مقدار تعزیر بستگى به نظر حاکم شرع دارد که به اقتضاى زمان و مکان، نوع گناه و مرتکب شونده آن، تفاوت مى‌‌کند.

مثل حبس یا جزای نقدی و شلاق

 

مجازات بازدارنده :

مجازاتی که از طرف حکومت به منظور حفظ امنیت و نظم و مراعات مصلحت اجتماع در مقابل تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می شود .

مثل حبس ، جریمه نقدی ، تعطیل کردن محل کسب ، لغو پروانه ، محرومیت از حقوق اجتماعی ، تبعید ، منع اقامت در یک محل و……

نمونه قرارداد مشارکت در ساخت

نمونه قرارداد مشارکت در ساخت

بسمه تعالی

( قرارداد مشارکت در ساخت )

ماده یک : طرفین قراردادر (نمونه قرارداد مشارکت در ساخت )

طرفین اول : مالک / مالکین

۱٫آقا /خانم …………………… فرزند …………..به شماره شناسنامه ……….. و کد ملی ………….. صادره از ……………. متولد ……………….. ساکن ………………………………………..شماره تماس …………….

طرفین دوم : سازنده / سازندگان

۲٫آقا / خانم …………………. فرزند ……….. به شماره شناسنامه ……….. و کد ملی ………….. صادره از ……………. متولد ……………….. ساکن ………………………………………..شماره تماس …………….

(نمونه قرارداد مشارکت در ساخت )

ماده دو : مشخصات مورد معامله

تمامی شش دانگ قطعه زمین ملک کلنگی دارای سند مالکیت به شماره پلاک ثبتی ………………. فرعی از ……………………. اصلی قطعه ……………….. واقع در بخش …………………. حوزه ثبتی ………………… به مساحت …………………… دارای ………… عدد کنتور برق و ………… واحد آب و……….. عدد کنتور گاز واقع در ……………..

(نمونه قرارداد مشارکت در ساخت )

ماده سه : موضوع قرارداد

عبارت است از مشارکت در ساخت و احداث شش دانگ مورد معامله به شرح ماده در این قرارداد که سازنده متعهد و موظف می باشد طبق پروانه ساخت شهرداری و جزئیات این قرارداد از هر حیث آماده نماید .

 

ماده چهار : نسبت سهم الشرکه طرفین

طبق توافق طرفین قدرالسهم هر یک از طرفین از عرصه و اعیان و فضاها اعم از تجاری ، انباری ، پارکینگ و مسکونی براساس آورده ها و تعهدات به شرح ذیل می باشد :

۱٫سهم الشرکه طرف اول: ………………………………………………………………………………………………………………….

۲٫سهم الشرکه طرف دوم : ……………………………………………………………………………………………………………….

 

ماده پنج : مدت زمان اجرای قرارداد

زمان کلی اجرای قرارداد از تاریخ تخلیه ملک به مدت …………. ماه شمسی می باشد .

۵-۱ .مالک / مالکین متعهد می باشند ظرف مدت دو روز از تاریخ قرارداد مرقوم ، وکالت نامه ای در جهت دریافت جواز نوسازی و تخریب و طی مراحل اداری در شهرداری به سازنده / سازندگان بدهند .

۵-۲ . سازنده / سازندگان موظف هستند ظرف مدت سه ماه الی شش ماه پس از وکالت کاری ، مبادرت به دریافت مجوز های لازم جهت احداث بنا نمایند .

۵-۳٫ ظرف مدت یک ماه پس از دریافت جواز ، ملک باید توسط مالکین تخلیه و تحویل سازنده گردد .

۵-۴٫ ظرف مدت دوازده ماه پس از تحویل املاک ، زمان خاتمه عملیات ساختمانی و سازنده موظف می باشد آپارتمان نوساز را به مالکین تحویل دهد .

 

ماده شش : جرایم تاخیر یا عدم اجرای تعهدات

۱٫در صورت تاخیر هر یک از طرفین در انجام تعهدات در موعد مقرر ذکر شده در این قرارداد به میزان هر ماه تاخیر مبلغ ……………………. ریال می بایست در حق طرف مقابل پرداخت نماید به استثنای آن چه به موجب عرف یا قانون انجامش غیر مقدور یا غیر ممکن باشد . ( فورس ماژور )

۲٫طرفین متعهد می باشند علاوه بر جریمه تاخیر بر اساس مدارک و مستندات لازم خسارت وارده به طرف مقابل را پرداخت نمایند . این خسارت جایگزین اصل تعهد نمی باشد .

 

ماده هفت : تعهدات مالکین

۱٫مالکین اقرار می نمایند که هیچ گونه محدودیت و مانعی متوجه احداث ساختمان در زمین مذکور نبوده و مورد معامله فاقد هر گونه ایراد و اشکال قانونی می باشد .

۲٫مالکین متعهد می باشند کلیه بدهی های ملکی از جمله هزینه دارایی ، مفاصا حساب شهرداری و بدهی های دیگر ملک موضوع قرارداد را تا قبل از تحویل ملک پرداخت نمایند .

۳……………………………………..

۴…………………………………….

 

ماده هشت : تعهدات سازنده

۱٫سازنده متعهد به پرداخت کلیه هزینه های جواز و ساخت بناء می باشد .

۲٫سازنده متعهد می باشد ملک را طبق توافق در قرارداد و بدون هیچ کم و کسر تکمیل و به مالکین تحویل دهد .

۳٫سازنده متعهد به پرداخت هزینه اسکان به مبلغ ……………. ریال به آقای ………………….. در هنگام تخلیه ملک و تحویل به سازنده می باشد .

۴………………………………………..

 

ماده نه : زمان انتقال قدر السهم به نام سازنده

طبق توافق طرفین انتقال قدر السهم در سه مرحله می باشد :

۱٫پس از اخذ جواز و اجرای فونداسیون یک دانگ از عرصه ملک های موضوع قرارداد .

۲٫پس از اتمام سفت کاری قبل از شروع گچ کاری یک دانگ از عرصه ملک های موضوع قرارداد

۳٫پس از اتمام کامل عملیات ساختمانی و تحویل ملک به مالکین یک دانگ از عرصه ملک های موضوع قرارداد .

ماده ده : مشخصات عمومی ساحتمان

مشخصات عمومی ملک به صورت کامل با ذکر برند

و شرکت سازنده و نوع دقیق آن باشد .

۱٫نوع اسکلت

۲٫تاسیسات حرارتی

۳٫تاسیسات برودتی

۴٫پنجره ها

۵٫درب ها

۶٫شیرآلات

و ……….

امضاء سازنده :                                               شاهد ۱ :

امضاء مالک :                                                 شاهد ۲ :

این قرارداد فقط به منظور آشنایی با شکل ساختاری قرارداد مشارکت در ساخت می باشد .

نمونه قرارداد مشارکت در ساخت

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید . )

مشاوره حقوقی ( برای گرفتن راهنمائی و مشاوره حقوقی کلیک کنید . )

داود چشمی 

 

وکیل

شرایط پذیرش دعوای تاخیر تادیه /پرسش و پاسخ

پرسش : (شرایط پذیرش دعوای تاخیر تادیه /پرسش و پاسخ )

با توجه به ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی ، شرایط پذیرش دعوای تاخیرتادیه ، نحوه محاسبه و اینکه از چه زمان تا چه زمان باید خسارت تاخیر تادیه را محاسبه و مورد حکم قرارداد چگونه خواهد بود ؟

پاسخ 🙁شرایط پذیرش دعوای تاخیر تادیه /پرسش و پاسخ )

برای صدور حکم به خسارت تاخیر تادیه چند شرط در نظر گرفته شده است که عبارتند از :

۱-موضوع دعوا دین باشد .

۲-دین از نوع وجه رایج باشد .

۳-دائن آن را مطالبه کرده باشد که این مطالبه می تواند به وسیله اظهارنامه و یا دادخواست باشد .

۴-مدیون تمکن پرداخت دین را داشته باشد . ( بارر اثبات عدم تمکن با مدیون است . )

۵-مدیون از پرداخت دین امتناع نماید .

۶-شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید دین تا زمان پرداخت آن تغییر فاحشی کرده باشد که تشخیص فاحش بودن شاخص قیمت بستگی به عرف دارد .

۷-بین دائن و مدیون برای پرداخت خسارت تاخیر تادیه به نحو دیگری تراضی نشده باشد .

وکیل

شرایط پذیرش دعوای تاخیر تادیه

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید .)

مشاوره حقوقی ( برای گرفتن راهنمائی و مشاوره کلیک کنید .

داود چشمی 

پس از تحقق شرایط مزبور دادگاه باید خسارت تاخیر تادیه را بر اساس شاخص قیمت سالانه که از طرف بانک مرکزی اعلام می گردد محاسبه و مورد حکم قراردهد .

در صورتی که خواهان خسارت تاخیرتادیه را تا زمان اجرای حکم مطالبه کرده باشد تا آن زمان و در غیر این صورت صرفاً تا زمان تقدیم دادخواست محاسبه خواهد نمود .

نکاتی که باید بدان توجه داشته باشیم :

اگر طلبکاردر این خصوص دادخواستی به دادگاه ارائه کند به منزله مطالبه خواهد بود، شرط دیگری که در ماده ۵۲۲ این قانون بیان شده این است که مدیون باید تمکن مالی داشته باشد به عبارت بهتر وفق این ماده قانونی باید توانایی پرداخت دین خود را داشته باشد .

یکی از شرایط پذیرش خسارت تاخیر تادیه، تغییر فاحش قیمت هاست . با توجه به اینکه این معیار قانونی کاملا نسبی است . (شاخص قیمتها شاخصی است که توسط بانک مرکزی اعلام می شود).

 

وکالتنامه چیست ؟ کاملاً کاربردی

هر شخصی با هر جایگاه و شغلی ممکن است در امور خود همچون خرید و فروش ملک ، مشارکت در ساخت و ساز ، مطالبه طلب ، پرداخت مهریه ، حضانت فرزندان ، امور ارث و کلیه ی امور حقوقی و کیفری بخواهد که شخصاً آن ها را انجام ندهد و به دلیل پیچیدگی موضوعات و عدم تجربه و دانش و تخصص به یک وکیل بسپارد. (وکالتنامه چیست ؟ کاملاً کاربردی )

یعنی وکیل به نمایندگی از موکل کارهای او را انجام دهد به اعطای چنین نمایندگی وکالت نامه گفته می شود

(وکالتنامه چیست ؟ کاملاً کاربردی )

وکالت نامه قراردادی است که به موجب آن یکی از طرفین برای انجام عملی دیگری را وکیل خود قرار می دهد «نیابت به دیگری برای انجام امور خود می دهد».(وکالتنامه چیست ؟ کاملاً کاربردی )

تنظیم وکالت نامه که توسط وکیل دادگستری تهیه می شود در سه نسخه همانند که یکی مربوط به دادگاه و دیگری وکیل و موکل است .

وکالت نامه شامل آرم دادگستری و شماره و سری می باشد که هر سه نسخه باید یکسان باشد .

در قسمت اول و بالایی وکالت نامه مشخصات موکل شامل نام و نام خانوادگی و نام پدر و آدرس وی درج می گردد .

قسمت بعدی شامل مشخصات و آدرس وکیل است ، در صورتی که دو وکیل در پرونده هستند باید نام وکیل دوم نیز درج شود .

موضوع وکالت نامه ، حدود و اختیارات وکیل ، مبلغ وکالت و تاریخ و روز هم به ترتیب ثبت می شود در نهایت در نسخه همانند تهیه و چاپ و به امضای موکل و وکیل می رسد .

 

                      وکالتنامه چیست ؟

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید . )

مشاوره حقوقی ( برای گرفتن راهنمائی و مشاوره کلیک کنید . )

داود چشمی 

نکاتی که باید در وکالتنامه به آن توجه داشته باشیم :

۱-وکیل فقط در انجام کارهایی که در وکالت نامه تصریح شده است می باشد و در همین راستا می تواند از طرف موکل اقدام نماید. اگر موکل دو یا چند پرونده مجزا داشته باشد برای هر پرونده باید وکالتنامه مجزا به وکیل خود بدهد .

۲- در صورتی که در وکالت نامه مدت تعیین شده باشد، بعد از پایان مدت وکالتنامه از درجه اعتبار ساقط می شود و دیگری هیچ گونه اعتباری ندارد.

۳- با فوت، جنون و یا سفیه شدن هر یک از طرفین وکالت بی اعتبار می شود هر چند در متن آن خلاف این تصریح شده باشد.

۴- با عزل موکل و یا استعفای وکیل قرارداد وکالت از بین می رود مگر آنکه ضمن عقد خارج لازم حق عزل از موکل سلب و ساقط شده باشد.

۵- وکالت عقد جایز و قابل فسخ از ناحیه هر یک از طرفین می باشد مگر اینکه وکالت وکیل بلاعزل باشد .

۶- وکیل زمانی می تواند انجام کار وکالت را به دیگری تفویض نماید «بسپارد» که در قرارداد وکالت تصریح شده باشد که وکیل حق توکیل به غیر دارد یا به صورت ضمنی چنین حقی به وکیل داده شده باشد با این وصف وکیل می تواند وکیل دیگری برای انجام کار بگیرد.

چند نوع وکالت‌نامه داریم ؟

به‌طور کلی ۲ نوع وکالت ‌نامه وجود دارد :

 ۱- وکالت مطلق (تام) : یعنی اینکه شخصی را برای تمام امور وکیل کنید و این وکالت شامل امور اداری و مالی موکل می‌شود.

 ۲- وکالت مقید : در این نوع وکالت، مورد وکالت ، مشخص و معین است و وکیل باید فقط در‌‌ همان مورد معین ، عمل کند .

موقع تنظیم وکالتنامه (از هر نوعی که باشد) باید اسم تمام سازمان‌ها و مراکز مورد نظر برای انجام امور مختلف توسط وکیل را صراحتا قید شود .

وکالت بلاعزل چیست و چگونه باطل می‌شود ؟

ماده ۶۷۹ قانون مدنی به موضوع وکالت بلاعزل اینگونه اشاره کرده است :

موکل می‌تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر اینکه وکالت وکیل یا عدم‌عزل وکیل در ضمن عقد شرط شده باشد. در این حالت موکل دیگر حق عزل وکیل و فسخ وکالت را ندارد. (بلاعزل بودن وکیل مانع انجام عمل مورد وکالت توسط موکل نخواهد بود)

انجام مورد وکالت به وسیله شخص موکل منع قانونی ندارد و موکل می‌تواند همان کاری را که به دیگری وکالت داده است، خود انجام دهد.

وکالت تام الاختیار

در وکالتنامه تام وکیل در کلیه امور موکل از هر قبیل که لازم باشد اعم از مالی ، ملکی و اداری  و… نیازی به اذن مجدد و یا دادن اختیارات جدید از طرف موکل به وکیل ندارد و توانایی انجام تمام امور موکل به وکیل داده شده است.

 

کیف قاپی و جیب بری

جرم کیف زنی و جیب قاپی از جمله جرائمی است که در شهر های برزگ بیشتر به چشم می خورد و مردم بیشتر به چشم دیده اند که شخصی درحال گذر از خیابان مورد تهاجم شخص سارق واقع می شوند .

(کیف قاپی و جیب بری )

سارقان گاه به شکل پیاده و یا سوار بر موتورسیکلت مرتکب جرم می شوند و با ربودن کیف و یا کیف پول اشخاص به آنان خساراتی وارد می آورند، جرمی که خیلی اتفاق می افتد آن هم کیف زنی یا به اصطلاح عامه کیف قاپی است .(کیف قاپی و جیب بری )

از انواع سرقت تعزیری است . كه اگر ربودن مال همراه با ضرب و جرح باشد مرتكب به هر دو مجازات محكوم می شود .(کیف قاپی و جیب بری )

کیف قاپی و جیب بری

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید . )

مشاوره حقوقی ( برای گرفتن راهنمائی و مشاوره کلیک کنید . )

داود چشمی 

به عبارت دیگر كیف زنی و جیب بری اثبات و وضع ید مرتكب بر مال دیگری و بردن آن مال از طریق غافل گیری بطور علنی و آشكارا در حالیكه سرقت غیر قابل پیش بینی باشد .

 مجازات جرم كیف زنی و جیب بری حبس و شلاق است .

نكته : جرم كیف زنی و جیب بری از جرائم عمدی است كه احراز قصد مجرمانه از كیفیت عمل متهم مشخص می شود و لذا نیازی به اثبات ندارد .

تفاوت کیف قاپی و جیب_بری:

آیا می دانید فرق کیف قاپی با کیف زنی و جیب بری چیست؟

 الف.کیف قاپی معادل استیلاب در فقه جزایی است .

کیف قاپ کسی است که مال را علنآ و آشکارا از غیر حرز ( مکان پنهان مال ) می رباید .

ب.کیف زن و جیب بری معادل طراره در فقه جزایی است و طرار کسی است که مال را با تردستی از جیب و لباس تن کسی خارج نموده و سرقت می برد.

طبق قانون مجازات هر كس مرتكب ربودن مال ديگري از طريق كيف زني جيب بري و امثال آن شود به حبس از يك تا پنج سال و تا(۷۴)ضربه شلاق محكوم خواهد شد .

اختلاس چیست ؟ اختلاس سازمان یافته

اختلاس چیست ؟

اختلاس در لغت به معنای  ربودن ، مخالسه ،  تخلس و برداشتن چیزی از روی دیگری  است .

( اختلاس چیست ؟ اختلاس سازمان یافته )

اختلاس به برداشت غیرقانونی اموال دولتی یا غیردولتی که توسط کارمندان و کارکنان دولت یا وابسته به دولت انجام می‌گیرد، گفته می‌شود. ( اختلاس چیست ؟ اختلاس سازمان یافته )

 اختلاس گونه‌ای از کلاه‌برداری محسوب می‌شود که بیشتر به صورت برنامه‌ریزی شده، منظم و پنهان و بدون رضایت و آگاهی دیگران انجام می‌پذیرد.(اختلاس چیست ؟ اختلاس سازمان یافته )

یکی از مصادیق جرم خیانت در امانت ، جرم اختلاس می باشد که تاثیر بسیار سوئی بر سلامت نظام اداری دارد که جزء جرائم علیه اموال و مالکیت می باشد .

مشاوره و وکیل

      اختلاس چیست ؟ اختلاس سازمان یافته

بهتر است این مطلب را مطالعه کنید . خیانت در امانت 

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید .)

مشاوره حقوقی ( برای گرفتن راهنمائی و مشاوره حقوقی کلیک کنید . )

داود چشمی 

شرایط تحقق جرم اختلاس چیست؟

۱. مرتکب از کارکنان و کارمندان مؤسسات مذکور در ماده‌ی فوق باشد؛

 به هر نحو رسمی، پیمانی یا قراردادی. در نتیجه کارمند شرکت خصوصی و یا فرد عادی‌ای که اموال دولتی را تصاحب کند مختلس نامیده نمی شود و مشمول جرم و مجازات دیگری می شود .

۲. خیانت در امانت باید نسبت به اموال دولت و یا اموال متعلق به اشخاص خصوصی كه در نزد دولت است صورت گیرد.

۳. اموال بر حسب وظیفه به او سپرده شده باشند. و لزومی ندارد وظیفه‌ی کارمند نگهداری از مالی باشد، بلکه می‌تواند جهت وظیفه‌اش به آن مال ارتباط داشته باشد.

۴. می‌تواند برای اموال منقول و غیرمنقول متصور باشد.

۵. باید مال را در تملک خود یا دیگری در بیاورد؛ به هر مقدار.

۶. عمد در این جرم باید احراز گردد، بنابراین شخص با بی دقتی و یا فراموشی مرتکب خیانت در امانت (اختلاس) نمی‌شود و شاید با مواد دیگری بتوان جرم و مجازات او را تشخیص داد.

نکته ای که باید بدان توجه داشت این است که ، ارتکاب این جرم به صورت فعل مثبت است.

 و شخص باید افعالی را به نفع خود یا دیگری انجام دهد.

ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در باب اختلاس و مجازات آن آورده است که :

« ‌ماده ۵ – هر يك از كارمندان ادارات و سازمانها و يا شوراها و يا شهرداريها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و يا وابسته به دولت و يا نهادهاي انقلابي‌و ديوان محاسبات و مؤسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره مي شوند و دارندگان پايه قضايي و به طور كلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح‌و مامورين به خدمات عمومي اعم از رسمي يا غير رسمي وجوه يا مطالبات يا حواله‌ها يا سهام يا اسناد و اوراق بهادار و يا ساير اموال متعلق به هر يك‌از سازمانها و مؤسسات فوق الذكر و يا اشخاص را كه بر حسب و ظيفه به آنها سپرده شده است بنفع خود يا ديگري برداشت و تصاحب نمايد مختلس‌محسوب و به ترتيب زير مجازات خواهد شد. در صورتيكه ميزان اختلاص تا پنجاه هزار ريال باشد مرتكب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا‌سه سال انفصال موقت و هر گاه بيش از اين مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دايم از خدمات دولتي و در هر مورد علاوه بر رد وجه يا مال‌مورد اختلاس به جزاي نقدي معادل دو برابر آن محكوم مي‌شود. »

اختلاسِ سازمان‌یافته

سازمان یافته بودن جرم از علل مشدده مجازات به شمار می رود.

طبق قانون:

«کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری‌مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیرمنقولی که از طریق رشوه کسب کرده‌اند به نفع ‌دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد،به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دایم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابدمحکوم می‌شوند و در صورتی که مصداق مفسد فی ‌الارض باشند مجازات آنها، مجازات مفسدفی‌الارض خواهد بود.»

(مجازات مفسد فی الارض نیز در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اعدام است.)

طبق همین قانون حداقل تعداد برای ارتکاب این جرم، سه نفر است و مجازات، تمامی اعضا را در بر می‌گیرد.