ابطال معامله صوری به ‌قصد فرار از دین

پرسش: ( ابطال معامله صوری به ‌قصد فرار از دین)

با استناد به ماده ۲۱۸ قانون مدنی معامله با قصد فرار از دین به‌صورت صوری باطل است.

 اگر کسی قصد فرار از دین دارد و به خاطر اینکه مال به دست طلبکاران نرسد، اموالش را به نام یکی از فرزندانش کند در این حالت که معامله به‌صورت واقعی است و صوری نیست وضعیت این معامله چگونه است؟ ( ابطال معامله صوری به ‌قصد فرار از دین ) 

 آیا این معامله صحیح است؟

 ضمانت اجرای این معامله به چه صورت است؟

(ابطال معامله صوری به ‌قصد فرار از دین)

پاسخ :

معامله صوری (نظر اکثریت)

قانون‌گذار در سال ۱۳۰۷ معامله به ‌قصد فرار از دین را مطلقاً باطل کرد. شورای نگهبان در سال ۱۳۶۱ معامله به ‌قصد فرار از دین را نافذ اعلام کرد. در سال ۱۳۷۰ شورای نگهبان عبارت مطلق را حذف و بیان کرد:

«معامله با قصد فرار از دین و به‌صورت صوری باطل است.»

 مواد ۲۱۸ مکرر قانون مدنی به استناد ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال ۱۳۷۷ ضمانت اجرای این‌گونه معاملات را چه به‌صورت صوری و چه به ‌قصد فرار از دین غیرصحیح دانسته و به استناد ماده ۴ قانون مارالذکر اموال را از منتقل‌الیه گرفته و به صاحب اموال رد می‌کند.

در نتیجه معامله چه با قصد فرار و چه به‌صورت صوری باشد، قانون‌گذار به استناد ماده ۴ قانون مارالذکر این‌گونه معاملات را غیرصحیح دانسته است و اموال را از منتقل‌الیه گرفته و به صاحبان اموال می‌دهد.

 معامله صوری (نظر اقلیت)

معامله در صورتی باطل است که یکی از ارکان عقد وجود نداشته باشد و در معامله صوری چون قصد وجود ندارد طبق ماده ۱۹۰ قانون مدنی باطل است؛ ولی معامله به‌ قصد فرار از دین صحیح است چون قصد معامله کردن هست و واقعاً معامله بین متعاملین انجام گرفته و به ‌صورت واقعی بوده پس معامله صحیح است.

 

 معامله صوری (نظر کمیسیون نشست قضائی)

مطابق ماده ۲۱۸ قانون مدنی هرگاه معلوم شود معامله به ‌قصد فرار از دین واقع شده، نافذ نیست.

 این ماده تحت عنوان جهت معامله ذکر شده است؛ زیرا معامله به‌قصد فرار از دین به این جهت منظور شده که بایع برای رسیدن به این مقصود معامله را انجام داده است.

اگرچه این قصد به خودی خود موجب عدم نفوذ معامله نمی‌شود؛ لیکن چون معامله با تضییع حق طلبکار ملازمه دارد، نافذ نیست.

هرگاه طلبکار معامله را تجویز کند، اشکال مرتفع می‌شود. برعکس در صورتی که طلبکار قصد بایع را فرار از دین بداند می‌تواند ابطال معامله را درخواست کند و دادگاه در صورتی که علم پیدا کند که معامله ساده نبوده و بدهکار قصد فرار از دین را داشته است حکم به بطلان معامله می‌دهد.

 

                                                                ابطال معامله صوری به ‌قصد فرار از دین

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید . )

مشاوره حقوقی ( برای گرفتن راهنمایی و مشاوره حقوقی کلیک کنید . )

داود چشمی 

 

افشای اسرار حرفه ای

اسرار جمع سر است و سر نیز در لغت به هر کار پوشیده و مخفی که انسان آن را در درون خود مخفی نگه می‌دارد، گفته می‌شود.(افشای اسرار حرفه ای)

به موضوعی سر گفته می‌شود که دارای چنین ویِژگی‌هایی است: ( افشای اسرار حرفه ای) 

۱-افشای آن به آبرو و حیثیت افراد لطمه وارد کند،

 ۲- مصلحت مشروع اقتضا کند که آن سرّ مخفی بماند؛

 ۳- افراد محدودی آن راز و سرّ را بدانند.

(افشای اسرار حرفه ای )

افشای اسرار مردم کاری مغایر با موازین اخلاقی است . اما جزء در موارد خاص وصف و عنوان مجرمانه ندارد .

اسرار حرفه‌ای و شغلی نیز اسراری هستند که افراد به دلیل ماهیت و ذات شغل و حرفه خود و به وابسته مراودات و روابطی که با مردم دارند، از آنها مطلع شده یا به آن‌ها دسترسی دارند .

به عنوان مثال وکلای دادگستری ، طبیبان و ………. که به طبع شغل و جایگاهشان باید امین صحبت ها و اسرارشان باشند .

ماده ۶۴۸ قانون تعزیرات در این رابطه بیان داشته که :

«اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می شوند،هر گاه در غیر از موارد قانونی،اسرار مردم را افشا کنند،به سه ماه و یک روز تا یک سال و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی، محکوم می شود.»

                                                            افشای اسرار حرفه ای

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید . )

مشاوره حقوقی ( برای گرفتن راهنمایی و مشاوره حقوقی کلیک کنید . )

داود چشمی 

 

این ماده تنها نسبت به افرادی است که نوع شغل یا حرفه آنها  موجب دسترسی آنان به اسرار مردم می شود .

آنان باید به مناسبت شغل یا حرفه خود به اسرار دیگران آگاه باشند نه اینکه آن اسرار را افشاء کنند .

باید بدانیم که ، افشاء شامل مطلع کردن حتی یک نفر هم می شود . بنابراین ، برای تحقق این جرم نیازی نیست که شخص در ابعاد گسترده نسبت به افشای اسرار اقدام کند .

مقصود از افشا سر، اعلام و افهام آن به دیگران است، ممکن است اعلام از طریق وسایل کتبی اعم از مطبوعاتی و غیرمطبوعاتی صورت پذیرد و ممکن است به صورت زبانی باشد.

فاش کننده مطلب باید از جمله کسانی باشد که به مناسبت شغل یا حرفه‌ خاص خود، محرم اسرار مردم است.

 

قرار رد دادخواست

دادخواست چیست ؟ ( قرار رد دادخواست ) 

همانطور که می دانیم اقامه ی دعوا با دادخواست شروع می شود . ( قرار رد دادخواست ) 

یعنی خواهان یا همان کسی که مال یا خواسته و حقی را مطالبه می کند باید فرم مربوط به شروع دعوا را که دادخواست نام دارد تهیه و تکمیل و به مرجع ذی ربط ارسال نماید .

( قرار رد دادخواست ) 

امروزه اوراق دادخواست چاپی می باشند .

در واقع دادخواست نشانه ی شروع اقامه ی دعوا و پیگیری پرونده ای در زمینه ای خاص است

موارد صدور قرار رد دادخواست توسط مدیر دفتر دادگاه و قاضی دادگاه در قانون آیین دادرسی مدنی مشخص شده اند .

                                                                                                    قرار رد دادخواست

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید . )

مشاوره حقوقی ( برای گرفتن راهنمایی و مشاوره حقوقی کلیک کنید . )

داود چشمی 

 

موارد رد دادخواست توسط مدیر دفتر دادگاه

در موادی از قانون آیین دادرسی مدنی ، مواردی پیش بینی شده است که به موجب آن ، مدیر دفتر دادگاه ، قرار رد دادخواست را صادر می نماید :

۱- نقص دادخواست :

در مواردی که دادخواست بدوی ناقص بوده و در مهلت تعیین شده رفع نقص نشود ، مدیر دفتر دادگاه ، دادخواست را رد می کند .

موارد نقص دادخواست شامل موارد زیر است :

– در صورتی که به دادخواست و پیوست های دادخواست تمبر الصاق نشده باشد ، یا هزینه آن پرداخت نشده باشد ،

– در صورت مشخص نبودن مشخصات ، اقامتگاه و شغل خوانده ، خواسته و بهای آن ، تعهدات و جهات که خواهان به موجب آنها خود را مستحق مطالبه می داند و ادله اثبات دعوای مربوط – هرگاه خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد ، قرار رد دادخواست توسط مدیر دفتر شعبه صادر می شود .

۲- عدم پرداخت هزینه نشر آگهی :

 در صورتی که هزینه انتشار آگهی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه پرداخت نشود ، دادخواست بوسیله دفتر رد می شود .

 

موارد رد دادخواست توسط دادگاه ( قاضی )

– عدم پرداخت تامین دعوای واهی

– عدم پرداخت هزینه نشر آگهی

– عدم تامین اتباع بیگانه

– عدم واخواهی در مهلت مقرر

– عدم تجدید نظر خواهی در مهلت مقرر

– عدم رعایت مقررات مربوط به فرجام خواهی

– عدم فرجام خواهی در مهلت مقرر

مزاحمت تلفنی

با شیوع و گسترش تلفن ، دستگاه های اینترنتی و فضای مجازی از جمله تلفن ، ایجاد مزاحمت های تلفنی برای دیگران جرم محسوب شده و بر اساس ماده ۶۴۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی :

(مزاحمت تلفنی )

 « هر کس به وسیله تلفن یا دستگاه‌های مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت کند، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، مرتکب به حبس از یک تا ۶ ماه محکوم خواهد شد. »

(مزاحمت تلفنی )

این ماده شامل تلفن های ثابت ، همراه ، دستگاه های نمابر فکس ، بی سیم و رایانه متصل به اینترنت نیز می شود . (مزاحمت تلفنی )

انواع مزاحمت تلفنی

مزاحمت‌های تلفنی به صور گوناگون صورت می‌گیرد:

-سوت کشیدن، سکوت و سپس فوت کردن در گوشی بدون وقفه.

-فحاشی و بیان حرف‌های رکیک نسبت به مخاطب و در مواردی دادن اخبار کذب و غیرواقعی به مخاطب و نیز بیان تهمت‌های ناروا که ممکن است عواقب وخیمی به دنبال داشته باشد.

-عنوان اخبار کذب و تکان‌دهنده که گاهی اوقات باعث شوک آنی می‌شود و آرامش خانواده‌ها را بر هم می‌زند.

                                               مزاحمت تلفنی

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید . )

مشاوره حقوقی ( برای گرفتن راهنمایی و مشاوره حقوقی کلیک کنید . )

داود چشمی 

 

مرجع مسئول پیگیری جرم مزاحمت تلفنی

مزاحمت تلفنی موضوعی است که علاوه بر امکان پیگیری از سوی شرکت مخابرات، از طریق دادسرا و در قالب شکایت کیفری نیز قابل پیگیری است.

برای این اقدام، کافی است به دادسرای محل سکونت یا کار خود یعنی جایی که مزاحمت در آنجا رخ داده است، مراجعه کنید. داشتن نامه‌ای از مخابرات نیز می‌تواند باعث سرعت در کار شود.

در این مرحله می‌توانید روی یک برگه کاغذ شکایت خود را مطرح می‌کنید. عنوان مجرمانه این شکایت نیز چنین است:

«ایجاد مزاحمت تلفنی از طریق ارسال پیامک یا تلفن.»

بعد از این مرحله، با ارجاع شکایت به یکی از شعبه‌های دادیاری یا بازپرسی، با نامه‌ای که دادگاه خطاب به کلانتری برای تکمیل کردن تحقیقات می‌نویسد، کلانتری از مخابرات درخصوص این شماره تلفن استعلام و تقاضای پرینت مکالمات تلفنی را عنوان می‌کند.

ممکن است این استعلام به طور مستقیم از سوی دادگاه خطاب به مخابرات ارسال شود، اما بخش اولیه کار در این مرحله شناسایی مزاحم است.

این نامه‌ها نیز برای بخش حقوقی شرکت مخابرات ارسال می‌شود. در این بخش ردیابی مربوط به خط و گوشی تلفن عادی و همراه قابل انجام است.

پس از این مرحله و مشخص شدن شماره تماس، از سوی دادسرا برای آن نشانی و صاحب خط تلفن اخطاریه ارسال می‌شود و دادسرا ایشان را احضار و تحقیق می‌کند. اگر فردی در مرحله اول در دادسرا یا کلانتری حاضر نشود، برای بار دوم نیز برای او اخطاریه ارسال می‌شود و در نهایت با عدم حضور وی، برای بار سوم در صورتی که دادستان دلایل جرم را قوی تشخیص دهد، برای او حکم جلب صادر می‌شوند.

مجازات مجرم

از آنجا که کیفر مرتکب جرم مزاحمت تلفنی علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات در صورت شکایت شاکی حبس از یک تا شش ماه خواهد بود (ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی)،

وصول عشریه اجرایی از مال محکوم علیه ورشکسته

پرسش :(وصول عشریه اجرایی از مال محکوم علیه ورشکسته )

عده ای از طلبکاران وشکسته ای علیه مدیر تصفیه اقامه دعوی نموده اند و در نتیجه حکم بر محکومیت مدیر تصفیه بپرداخت اصل خواسته و خسارات صدور یافته اجرائیه نیز صادر گردیده است .

(وصول عشریه اجرایی از مال محکوم علیه ورشکسته )

در اینصورت آیا:

قبل از تصفیه کامل امورورشکستگی بوسیله مدیرتصفیه اجرای دادگستری میتواند در ازاء طلب چند نفر از طلبکاران که حکم دادگاه را در دست دراند قبل از تصفیه ، اموال ورشکتسه را بفروش رسانیده طلب چند نفر طلبکار مذکور در فوق را بدهد و آیا صدور قرار تامین خواسته و اجرای آن بنفع چند نفر طلبکار صحیح است ؟

(وصول عشریه اجرایی از مال محکوم علیه ورشکسته )

پاسخ :

با توجه به ماده ۲۶۹ قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۵۸ قانون تصفیه امور ورشکستگی که در ذیل درج میگردد:

ماده ۲۶۹ درخواست کننده تامین در استیفاء طلبش از مال مورد تامین بر سایر طلبکاران حق تقدم دارد.

ماده ۵۸ بستانکرانی که دارای وثیقه اند نسبت به حاصل فروش مال مورد وثیقه در برگ تقسیم حاصل فروش مقدم برسایر بستانکاران قرار داده میشوند.

طلب هائی که دارای وثیقه نیست و همچنین باقیمانده طلب هائی که دارای وثیقه بوده و تمام آن از فروش وثیقه پرداخت نشده بترتیب طبقات زیر بر یکدیگر مقدمند و در تقسیم نامه حاصل فروش اموال متوقف این تقدم رعایت و قید میشود:

طبقه اول : الف حقوق خدمه خانه برای مدت سه سال آخرقبل از توقف .

ج دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد میگیرند برای مدت سه ماه قبل از توقف .

طبقه دوم : طلب اشخاصی که مال آنها بعنوان ولایت یا قیمومت تحت اداره ورشکسته بوده نسبت به میزانی که ورشکسته از جهت ولایت و یا قیمومت مدیون شده است .

این نوع طلب در صورتی دارای حق تقدم خواهد بود که توقف در دوره قیمومت و یا ولایت و یا در ظرف یک سال از انقضای آن اعلام شده باشد.

طبقه سوم طلب پزشک و داروفروش ومطالباتی که بمصرف مداوای مدیون و خانوده اش در ظرف سال قبل از توقف رسیده است .

طبقه چهارم : الف نفقه زن مطابق ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی

ب مهریه زن تا میزان ۱۰۰۰۰ ریال بشرط آنکه ازدواج اقلا” پنج سال قبل از توقف شده باشد و نسبت به مزااد جزء سایر دیون محسوب میشود.

طبقه پنجم : سایر بستانکاران

وصول عشریه اجرایی از مال محکوم علیه ورشکسته

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید . )

مشاوره حقوقی ( برای گرفتن راهنمایی و مشاوره حقوقی کلیک کنید . )

داود چشمی 

 

قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب

قرار منع تعقیب

اگر شاکی پرونده کیفری در دادسرا باشید ممکن است چشمتان به کلمه ی قرار منع تعقیب خورده باشد و برایتان سئوال پیش آمده باشد که این کلمه به چه معناست و کجا  چه زمانی بکار می رود ؟

(قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب )

وقتی شکایتی در دادسرا مطرح است بازپرس یا دادیار وظیفه تحقیقات مقدماتی و بررسی دلایل را به عهده دارند و در نهایت پس از انجام تحقیقات و بررسی دلایل، تصمیم و رای خود را که همیشه به صورت قرار است، صادر می کنند.

(قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب)

قرار منع تعقیب جایی بکار می رود که :

عمل متهم مجرمانه نیست و یا عمل نسبت داده شده به متهم به طور کلی جرم است اما دلایل کافی برای مجرم بودن متهم وجود ندارد  قرار منع تعقیب صادر می کنند.

قرار منع تعقیب در موارد ذیل صادر می باشد:

قرار منع تعقیب صادره از ناحیه بازپرس به دلیل جرم نبودن عمل ارتکابی

قرار منع تعقیب صادره به دلیل فقدان دلیل با کافی نبودن دلیل

 

مهلت اعتراض به قرار منع تعقیب:

قرار منع تعقیب صادره از سوی دادسرا ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ و قرار منع تعقیب صادره از دادگاه ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه صالحه میباشد.

برای مطالعه قرار و تعریف آن کلیک کنید . 

قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید . )

مشاوره حقوقی ( برای گرفتن راهنمایی و مشاوره حقوقی کلیک کنید . )

داود چشمی 

 

قرار موقوفی تعقیب چیست ؟

قرار موقوفی تعقیب، قراری برخلاف قرار منع تعقیب و جلب به دادرسی است که پس از ختم تحقیقات و رسیدگی صادر می‌شوند و در تمام مراحل دادرسی قابلیت صدور دارد و در واقع به طور شکلی صادر می‌شود؛

بدین معنا که ادامه تعقیب کیفری به دلیل حدوث عواملی متوقف می‌شود، فارغ از این که دلایل اتمام متوجه متهم است یا خیر.

به عبارتی ، قرار موقوفی تعقیب به معنای عدم امکان ادامه تعقیب و پیگیری اتهام می باشد و با صدور آن پرونده از جریان رسیدگی خارج می شود.

 

موارد صدور قرار موقوفی تعقیب :

– فوت متهم یا محکومٌ‌علیه

– گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم قابل گذشت

– اتهام و جرم شامل عفو شود.

– رفتاری در زمان انجام دادن آن جرم بوده ولی در زمان تعقیب جرم نباشد (نسخ مجازات قانونی).

– شامل مرور زمان در موارد پیش بینی شده در قانون شود (گذشتن مدت مشخصی از زمان وقوع جرم که طبق قانون پس از آن امکان طرح شکایت یا تعقیب متهم و یا اجرای حکم وجود ندارد.)

– توبه متهم در موارد پیش بینی شده در قانون

– هرگاه نسبت به اتهامی رسیدگی و درباره آن رأی قطعی صادر شده، دوباره نمی‌توان به آن اتهام رسیدگی کرد (اعتبار امر مختوم).

– مصونیت سیاسی ماموران دیپلماتیک خارجی و …

– جنون متهم در زمان ارتکاب رفتار

و …

قرار به چه معناست ؟

در ابتدا بهتر است با تعریف رای و انواع آن آشنا شویم :(قرار به چه معناست ؟)

رای :

رای یا تصمیم قضایی مکتوبی است که در آن سرنوشت دعوی مطروحه مشخص می گردد .

رای اعم از قرار و حکم است . (قرار به چه معناست ؟)

تعریف حکم :

 اگر رای اصداری در خصوص ماهیت دعوی بوده و قاطع دعوی جزءاً و یا کلاً باشد ، آن را حکم گویند .

(قرار به چه معناست ؟)

تعریف قرار :

تصمیم دادگاه در امر ترافعی که کلاً یا بعضاً قاطع خصومت نباشد و در خصوص ماهیت دعوی نیست .

قرار در لغت به معنای ثبات و استوار کردن، استحکام دادن، تعیین و تأکید است .

در اصطلاح حقوقی قرار عبارت‌است از تصمیم قضایی، که از سوی مقام قضایی در طول تحقیقات مقدماتی و در مقام انجام دادن تحقیق و در موارد استثنایی در جریان محاکمه و رسیدگی دادگاه صادر می‌شود، این تصمیم ممکن است ناظر به متهم، سایر اشخاص، یا درمورد اشیاء و اموال آنان باشد.

قرارها مانند احکام ، رای شمرده شده و قسمت عمده ی تصمیمات دادگاه ها را تشکیل می دهند .

در ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی در تعریف حکم و قرار گفته است :

” چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد ، حکم و در غیر این صورت ، قرار نامیده می شود “

قرار ها انواع و اقسام مختلفی دارند .

همچون قرار قطعی و غیر قطعی ، قرار نهایی و غیر نهایی ، قرار های اعدادی و مقدماتی و …….. هستند .

که در مقاله ای جداگانه به بحث و تفصیل انواع قرار و تعریف آنها می پردازیم .

                                                                            قرار به چه معناست ؟

بطور کلی انواع قرار ها را می توانیم چنین تقسیم بندی کنیم :

الف- قرارهایی که وارد ماهیت دعوی می شوند ولی قاطع دعوی نیستند.

ب- قرارهایی که وارد ماهیت دعوی نمی شوند ولی قاطع دعوی هستند.

ج- قرارهایی که نه وارد ماهیت دعوی می شوند نه قاطع دعوی هستند.

دکتر شمس در تعریف قرار بیان داشته اند که :

“قرار دادگاه به تصمیم (عملی) اطلاق می شود که رأی محسوب شده و منحصراً راجع به ماهیت دعوی بوده و یا فقط قاطع آن باشد و یا هیچ یک از دو شرط مزبور را نداشته باشد که به ترتیب می توان قرار کارشناسی، قرار رد دعوی، و قرار تأمین خواسته را نام برد. بنابراین قرار، در هر حال رأی محسوب می شود و از اعمال قضایی ، به مفهوم اخص (تصمیمات ساده قضایی) ،تصمیمات حسبی و دستورهای دادگاه، متمایز می گردد.”

 

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید . )

مشاوره حقوقی ( برای گرفتن راهنمایی و مشاوره حقوقی کلیک کنید . )

داود چشمی 

 

اثر عدم تعیین مدت برای خیار شرط

پرسش : (اثر عدم تعیین مدت برای خیار شرط)

شخص الف زمین خود را به شخص ب می فروشد و در عقد شرط می شود که اگر ب ثمن معامله را نپردازد الف حق فسخ دارد .

(اثر عدم تعیین مدت برای خیار شرط)

در همین اثنا ب بدون پرداخت ثمن معامله ، زمین را به شخص ثالثی منتقل می کند .

با توجه به شرط ، شرایط معامله چگونه است و اگر الف زمین را به دیگری منتقل کند چه شرایطی متصور است ؟

(اثر عدم تعیین مدت برای خیار شرط)

پاسخ :

به موجب ماده ۴۰۱ قانون مدنی :

« اگر برای خیار شرط مدت تعیین نشده باشد ، هم شرط خیار و هم بیع باطل است . »

لذا در چنین مواردی چنانچه فروشنده ، مبیع را به شخص ثالثی منتقل کند انتقال مال غیر بر آن صادق نخواهد بود . ( ولی انتقال توسط ب مصداق انتقال مال غیر خواهد بود . )

برای مطالعه مقاله انتقال مال غیر کلیک کنید . 

 

                                 اثر عدم تعیین مدت برای خیار شرط

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید . )

مشاوره حقوقی ( برای گرفتن راهنمایی و مشاوره حقوقی کلیک کنید . )

داود چشمی 

 

ضرورت تعیین مدت برای خیار

دلیل لزوم تعیین مدت برای خیار در بیع خیاری این است که درصورت عدم تعیین مدت، شرط مجهول می‌شود و مجهول بودن آن موجب جهل در ارزش مبیع می‌شود، زیرا وجود خیار شرط و مدت آن در بیع در ارزش مبیع تأثیرگذار است.

نامعین بودن مدت خیار درصورتی که خیار برای فروشنده باشد موجب کاهش ارزش مبیع برای مشتری به مقدار نامعینی می‌گردد.

اگر خیار برای مشتری و مدت آن نامعلوم باشد، قیمت مبیع به میزان نامعینی افزایش خواهد یافت و بنابراین در هر دو صورت ارزش مبیع مجهول می‌شود.

جهل به مبیع نیز مطابق ماده‌ی۲۳۳ق.م باعث بطلان بیع خواهد شد .درحالی‌که با معین بودن مدت خیار میزان تغییر در ارزش مبیع معلوم است.

احاله پرونده چیست ؟

معنای احاله در فرهنگ لغت به معنای  حواله کردن ، واگذاشتن کار یا امری به عهدة دیگری آمده است .

(احاله پرونده چیست ؟ )

در اصطلاح علم حقوق به معنی آن است که دیگری به جرمی به خاطر مصالح خاصی از دادگاه صلاحیتدار محلی به دادگاه هم عرض دیگری ارجاع شود.(احاله پرونده چیست ؟ )

به عبارت دیگر احاله عبارت است از واگذاری رسیدگی به یک اتهام از دادگاه واجد صلاحیت محلی به دادگاه دیگری که اصولاً صلاحیت محلی رسیدگی به آن را ندارد .(احاله پرونده چیست ؟ )

فلسفه پیش بینی احاله این است که در برخی موارد ، با توجه به اوضاع و احوال خاص ، دادگاهی که جرم در حوزه آن واقع نشده و در نتیجه صلاحیت محلی رسیدگی به آن را ندارد به دلایلی بهتر می تواند به آن جرم رسیدگی کند .

در این حال قانون گذار با پیش بینی امکان واگذاری رسیدگی به این دادگاه ، شرایط را برای این امر فراهم نموده است .

البته باید بدانیم که احاله پرونده نباید به کیفیتی باشد که موجب عسر و حرج شاکی و یا مدعی خصوصی شود .

                                              احاله پرونده چیست ؟

موارد احاله

ماده ۴۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری موارد احاله را چنین نامبرده است :

الف- متهم یا بیشتر متهمان در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشند .

مانند موردی که عده ای در هنگام سفر به شهر دیگری ، در آنجا مرتکب جرم می شوند ، در حالی که محل اقامت بیشتر آنها در شهر دیگری غیر از محل ارتکاب جرم است . در این حالت ارسال احضاریه ها به اقامتگاه آنها و آمد و شد آنها از شهر محل اقامت خود به شهر محل رسیدگی هم برای دادگستری و هم برای آنها دشوار و پر هزینه است و برای تسهیل امور ، احاله پیش بینی شده تا رسیدگی به دادگاهی احاله گردد که محل اقامت بیشتر متهمان در حوزه آن قرار دارد .

ب- محل وقوع جرم از دادگاه صالح دور باشد ، به نحوی که دادگاه دیگر به علت نزدیک بودن به محل وقوع آن ، آسان تر بتواند به موضوع رسیدگی کند .

در برخی از نقاط کشور ، گاه قلمرو جغرافیایی نسبتاً وسیعی به عنوان حوزه قضایی یک دادگاه شناخته میشود . در این حال اگر محل استقرار دادگاه این حوزه ، در گوشه ای از حوزه قضایی مذکور باشد، ولی محل ارتکاب جرم در گوشه ی دیگری از این حوزه و دور از محل استقرار دادگاه باشد ، عملاً محل وقوع جرم از دادگاه صالح فاصله دارد و اگر در حوزه قضایی مجاور ، دادگاهی در نزدیکی محل وقوع این جرم مستقر باشد ، چنین دادگاهی بهتر می تواند به موضوع رسیدگی کند و امکان احاله وجود دارد .

علاوه بر موارد بالا ، سومین مورد احاله یک پرونده ، به منظور حفظ نظم و امنیت عمومی ، بنا بر پیشنهاد رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور و تجویز دیوان عالی کشور ؛ رسیدگی به حوزه قضایی دیگر احاله می شود .

چه کسانی میتوانند تقاضای احاله کنند؟

درخواست احاله منوط به افراد خاصی است:

۱-درخواست احاله از سوی رئیس حوزه مبدأ یا رئیس حوزه قضایی مبدأ:

بنابراین متهم یا شاکی حق درخواست احاله ندارند؛ اما اگر مراتب را به رئیس حوزه قضایی اعلام کنند ایرادی نخواهد داشت. علاوه بر این برای قاضی دادگاه که رسیدگی به پرونده را به عهده دارد نیز جایگاهی وجود ندارد. ممکن است قاضی در حین رسیدگی، مطلع گردد که رئیس حوزه قضایی محل به هر دلیل تقاضای احاله کرده و موافقت مرجع مافوق را نیز تحصیل کرده است.

۲-درخواست احاله از سوی رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور:

ماده ۶۴ آ.د.ک بیان میدارد: به منظور حفظ نظم و امنیت، هرگاه رئیس قوه قضائیه یا دادستان کل کشور تشخیص دهد، پس از موافقت دیوان عالی کشور پرونده به مرجع قضایی دیگر احاله خواهد شد.

 

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید . )

مشاوره حقوقی ( برای گرفتن راهنمایی و مشاوره حقوقی کلیک کنید . )

داود چشمی 

 

عدم توقیف اموال شرکت با مسئولیت محدود در قبال بدهی سهامدار

عدم توقیف اموال شرکت در اجرائیه صادره علیه سهامدار در شرکت با مسئولیت محدود

پرسش :

(عدم توقیف اموال شرکت با مسئولیت محدود در قبال بدهی سهامدار )

آیا می توان اموال شرکت با مسئولیت محدود را در قبال بدهی احدی از سهامداران آن شرکت توقیف نمود یا نه ؟

پاسخ :

(عدم توقیف اموال شرکت با مسئولیت محدود در قبال بدهی سهامدار )

به موجب دلالت مواد ۵۸۳ و ۵۸۸ قانون تجارت ، شرکت های تجاری دارای شخصیت حقوقی مستقل از شخصیت شرکا بوده و دارایی آنها نیز جدا و مستقل از دارایی شرکاست .

چنان چه این امر از امور متمایز کننده شرکت مدنی و شرکت تجاری بوده و از آثار شخصیت حقوقی است .

شرکت با مسئولیت محدود نیز جزء شرکت سهامی است که شخصیت شرکاء در آن نقشی ندارد ،

بنابراین توقیف اموال شرکت با مسئولیت محدود در قبال بدهی مدیر عامل و شرکا شرکت فاقد مجوز قانونی است ، مقررات ماده ۱۲۹ قانون تجارت هم با آنکه به اعتبار وضع شرکت تضامنی که به شخصیت شرکا نظر دارد و دارای جنبه استثنایی است مع ذلک در همین مورد استثنایی نیز به طلبکاران شخصی شرکا حق نداده است که طلب خود را مادام که شرکت مربوط منحل نشده است از دارایی شرکت تامین یا وصول کنند و این امر هم خود موید نظر بالا است .

عدم توقیف اموال شرکت با مسئولیت محدود در قبال بدهی سهامدار

 

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید . )

مشاوره حقوقی ( برای گرفتن راهنمایی و مشاوره حقوقی کلیک کنید . )

داود چشمی 

 

ماده ۵۸۳ قانون تجارت :

«کلیه شرکتهای تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند. »

ماده ۵۸۸ قانون مذکور :

« شخص حقوقی می‌تواند دارای كلیه حقوق و تكالیفی شود كه قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظائفی كه بالطبیعه فقط انسان‌ممكن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت  نبوت و امثال ذالك. »

 

موانع ازدواج در حقوق ایران

موانع نکاح اموری هستند که عدم آنها در نکاح شرط است و وجود آنها مانع صحت ازدواج می شود .

این موانع عبارتند از : (موانع ازدواج در حقوق ایران)

شوهر داشتن ، داشتن چهار زن دائم ، عده زن ، قرابت در حدود معین ، مطلقه بودن به سه طلاق و نه طلاق ، کفر ، لعان و احرام ( موانع ازدواج در حقوق ایران) 

۱-شوهر داشتن

شوهر داشتن زن یکی از موانع نکاح است . ( موانع ازدواج در حقوق ایران ) 

شوهر داشتن مانع نکاح است و زن شوهر دار نمی تواند بار دیگر ازدواج کند .

تعدد شوهر بر خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه و موجب اختلاط نسل است .

بر طبق ماده ۱۰۵۰ قانون مدنی :

« هر کس زن شوهر دار را با علم به وجود علقه زوجیت و حرمت نکاح و یا زنی را که در عده طلاق یا در عده وفات است ، با علم به عده و حرمت نکاح ،  برای خود عقد کند ، عقد باطل و آن زن مطلقاً بر آن شخص حرام موبد می شود . »

بنابراین اگر کسی زن شوهرداری را با علم به وجود رابطه زوجیت و حرمت نکاح برای خود عقد کند، این ازدواج هم باطل و هم موجب حرمت ابدی است؛ یعنی دیگر هیچ‌گاه، حتی پس از انحلال نکاح، آن مرد نمی تواند با این زن ازدواج کند.

همچنین طبق ماده ۱۰۵۴ قانون مدنی زنا با زن شوهر دار نیز موجب حرمت ابدی می شود ؛ یعنی پس از انحلال نکاح به یکی از علل قانونی مانند طلاق و فوت ، نیز زن نمی تواند با زانی ازدواج کند .

۲-داشتن چهار زن دائمی

در حقوق اسلامی تعدد زوجات به چهار زن دايمی محدود شده و استیفاء عدد از موانع نکاح به شمار آمده است.

استیفاء در لغت به معنی کامل گرفتن است و استیفاء عدد در اصطلاح فقهی آن است که مرد چهار زن دايم داشته باشد؛ در این صورت نمی تواند زن پنجمی به عقد دايمی بگیرد.

۳-عده زن

در عده بودن زن یکی از موانع ازدواج به شمار می آید.

تعریف ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی در رابطه با عده :

«عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن زنی که عقد نکاح  او منحل شده است نمی تواند شوهر دیگر اختیار کند.»

عده دارای اقسام محتلفی از جمله عده وفات و عده طلاق است که در مقالات بعدی بطور مفصل و مجزا به توضییح آن می پردازیم .

                                                                                موانع ازدواج در حقوق ایران

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید . )

مشاوره حقوقی ( برای گرفتن راهنمایی و مشاوره حقوقی کلیک کنید . )

داود چشمی 

۴-قرابت در حدود معین

قرابت ( خویشاوندی ) اعم از نسبی ، سببی و رضاعی در پاره ای از درجات ، مانع نکاح است .

محارم بر سه دسته اند:محارم نسبی، محارم سببی،و محارم رضاعی

۴-۱محارم نسبی: ماده ۱۰۴۵ قانون مدنی در این باره می گوید:

نکاح با اقارب نسبی ذیل ممنوع است:

۱-نکاح با پدر و اجداد و مادر و جدات هر قدر که بالا برود.

۲-نکاح با اولاد هر قدر که پایین بیاید.

۳-نکاح با بردار و خواهر و اولاد آنها تا هر قدر که پایین برود.

۴-نکاح با عمات (عمو و عمه ) و خالات (خاله و دایی) خد و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات

۴-۲محارم سببی : بر اساس مواد ۱۰۴۷ تا ۱۰۴۹ قانون مدنی، نکاح بین خویشان سببی ذیل ممنوع است .

بین مرد و مادر و جدات زن حتی بعد از انحلال ازدواج (بند ا ماده ۱۰۴۷ )

بین مرد و زنی که سابقاً زن پدر و یا زن یکی از اجداد یا زن پسر یا زن یکی از احفاء (فرزندزادگان ) او بوده است.(بند ۲ ماده مذکور)

بین مرد و اناث از اولاد زن ، از هر درجه که باشند مشروط بر اینکه بین زن و شوهر نزدیکی واقع شده باشد.(بند ۳ ماده ۱۰۴۷)

بین مرد و خواهر زن، مگر بعد از انحلال ازدواج با آن زن . ماده ۱۰۴۸ قانون مدنی در این باره می گوید: «جمع بین دو خواهر ممنوع است، اگر چه به عقد منقطع باشد»

بین مرد و دختر برادر زن یا دختر خواهر زن، مگر با اجازه زن. (ماده ۱۰۴۹ قانون مدنی)

۴-۳محارم رضاعی: اگر کودکی، شیر غیر مادر خود را با شرایط خاصی بنوشد، به آن زن (دایه) و بستگان او محرم می شوند که به آن محرم رضاعی یا شیری گفته می شود.

۵-مطلقه بودن به سه طلاق و نه طلاق

طبق ماده ۱۰۵۷ قانون مدنی :

 «زنی که سه مرتبه متوالی زوجه یک نفر بوده و مطلقه شده،بر آن مرد حرام می شود مگر اینکه به عقد دائم به زوجیت مرد دیگری درآمده و پس از وقوع نزدیکی با او. به واسطه طلاق یا فسخ یا فوت، فراق حاصل شده باشد.»

بنابراین مردی که سه مرتبه متوالی زنی را طلاق داده ، اعم از اینکه طلاق بعد از رجوع در ایام عده یا پس از نکاح جدید واقع شده باشد، نمی تواند از نو با او ازدواج کند .

ماده ۱۰۵۸ قانون مدنی در نه طلاق آورده است :

«زن هر شخصی که به نه طلاق که شش تای آن عدی است مطلقه شده باشد،بر آن شخص حرام موبد می شود»

      موانع ازدواج در حقوق ایران

۶-کفر

کفر عبارت است از ناباوری به اسلام و کافر کسی است که به یکی از اصول اسلام یا یکی از ضروریات آن اعتقاد نداشته باشد.

قانون مدنی نکاح زن مسلمان را با مرد غیر مسلمان ممنوع کرده است.

۷- لعان

لعان در لغت به معنی ناسزا گفتن و نفرین کردن به یکدیگر است و در اصطلاح حقوقی آن است که زن و شوهر با سوگندهای ویژه ای یکدیگر را تخطئه کنند.

 لعان هنگامی تحقق می یابد که شوهر به زن نسبت زنان دهد، یا فرزندی را که زن به دنیا آورده است از خود نفی کند.

۸-احرام

احرام در لغت به معنی منع و احرام کردن است و در اصطلاح فقهی حالتی است که زائر خانه خدا با انجام تشریفات مذهبی و پوشیدن جامه حاص اعمال حج را آعاز می کند .

ماده ۱۰۵۳ قانون مدنی در این زمینه می گوید:

«عقد در حال احرام باطل است و با علم به حرمت موجب حرمت ابدی است .»

شکایت کیفری نفقه

با وقوع عقد نکاح دائم، مرد مکلف می‌شود(با تمکین زن) نفقه او را پرداخت کند و اگر از این تکلیف قانونی سرباز زند، هم از جهت کیفری و هم به لحاظ حقوقی سزاوار شکایت از جانب زن می شود .

نفقه چیست ؟ (شکایت کیفری نفقه )

 

نفقه عبارت از تامین نیازهایی است از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و هر آنچه که به صورت عادت یا احتیاج لازمه زندگی وی باشد.(شکایت کیفری نفقه )

در شکایت ترک انفاق نیز اولین قدم نوشتن دادخواست در دادسراست.

شکایت ترک انفاق پس از ثبت در واحد رایانه از سوی سرپرست دادسرا به یکی از شعب دادیاری ارجاع می شود.(شکایت کیفری نفقه )

ماده ۱۱۱۱قانون مدني مقرر كرده است:

«زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه رجوع کند، در این صورت محکمه میزان نفقه را معیّن و شوهر را به دادن آن محکوم خواهدکرد . »

بنابراين با تقدیم دادخواست زن به دادگاه(خانواده)، دادگاه موضوع را با دعوت از طرفین یا به نحو مقتضی(عدم مراجعه مرد به دادگاه)، بررسی، آن را با صدور قرار، به کارشناس نفقه ارجاع می‌نماید و کارشناس هم با مطالعه پرونده و عندالاقتضاء بررسی مدارک و استماع اظهارات طرفین، میزان نفقه را با عنایت به وضعیت زن و شوهر، خصوصاً نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن، تعیین و به دادگاه اعلام می‌کند.

  دادگاه با توجّه به تطابق نظریه کارشناس با اوضاع و احوال محقق قضیه، رأی مقتضی صادر خواهد کرد.

با قطعی و لازم‌الاجراشدن حکم، چنانچه شوهر از اجرای رأی هم خودداری کند، از طریق معرفی و بازداشت اموال وی، حکم اجرا می‌شود و یا محکوم‌له می‌تواند از ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی استفاده نماید و در نهایت ممکن است به حبس مرد مستنکف از پرداخت نفقه همسر، هم منجر شود.

شکایت کیفری نفقه

ماده ۲ قانون اجرای محکومیت های مالی :

« مرجع اجراء كننده رأي، اعم از قسمت اجراي دادگاه صادركننده اجرائيه يا مجري نيابت، مكلف است به تقاضاي محكوم له از طرق پيش بيني شده در اين قانون و نيز به هر نحو ديگر كه قانوناً ممكن باشد، نسبت به شناسايي اموال محكوم عليه و توقيف آن به ميزان محكوم به اقدام كند.»

تبصره – در موردي كه محكوم به عين معين بوده و محكوم له شناسايي و تحويل آن را تقاضا كرده باشد نيز مرجع اجراء كننده رأي مكلف به شناسايي و توقيف آن مال است.

نحوه شکایت کیفری

زن در یک برگ عادی شکایت خود را نوشته و آن را به دادگاه ارایه می‌دهد.

در این صورت به شکایت وی به سرعت رسیدگی می‌شود و مرد ملزم و محکوم به پرداخت نفقه خواهد شد و اگر مرد از پرداخت نفقه خودداری کند، به زندان اعزام می‌شود.

 البته لازم به ذکر است که نفقه مربوط به زمان حال از طریق کیفری قابل مطالبه و نفقه مربوط به گذشته با ارایه دادخواست حقوقی قابل پرداخت است.

ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده :

« هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب ‌ النفقه امتناع کند به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی خصوصی است و درصورت گذشت وی از شکایت در هر زمان تعقیب جزائی یا اجرای مجازات موقوف می‌شود.»

اما باید توجه کرد که در صورت عدم پرداخت نفقه توسط مرد، زن در صورتی می‌تواند این شکایت را در دادسرا مطرح کند که دو شرط وجود داشته‌باشد:

 ۱. شوهر توانایی مالی برای پرداخت نفقه را داشته باشد .

 ۲. زن تمکین کرده باشد.

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید . )

مشاوره حقوقی ( برای گرفتن راهنمایی و مشاوره حقوقی کلیک کنید . )

داود چشمی 

 

ماترک بودن دیه قتل / پرسش و پاسخ

دیه قتل در حکم ماترک است و نیاز به گواهی حصر وراثت معتبر دارد چنانچه متوفی افغانی باشد دادگاه عمومی صلاحیت صدور گواهی انحصار وراثت را دارد.

(ماترک بودن دیه قتل / پرسش و پاسخ )

پرسش:

دو نفر از اتباع ایرانی مرتکب قتل غیرعمدی یک نفر افغانی شده‌اند دادگاه آن‌ها را محکوم‌به پرداخت دیه کرده است چه مدارکی برای اخذ دیه از طرف وراث مقتول باید ارائه شود و چه مرجعی صالح برای صدور مدارک مذکور است؟

(ماترک بودن دیه قتل / پرسش و پاسخ )

پاسخ :

با توجه به این‌که دیه قتل در حکم ماترک است پرداخت آن به ورثه مقتول نیاز به ارائه گواهی حصر وراثت معتبر دارد و چون متوفی افغانی بوده تبعه خارجی می‌باشد و در ایران فوت نموده است مطابق ماده ۲ قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب ۱۳۰۹ دادگاه‌های تهران، صلاحیت در رسیدگی و صدور گواهی حصر وراثت با رعایت قوانین دولت متبوع را با توجه به مواد ۷، ۹۶۷ و ۹۷۴ قانون مدنی را دارد.

 

ماترک بودن دیه قتل / پرسش و پاسخ

ماده ۹۶۷ قانون مدنی :

« ترکه منقول یا غیر منقول اتباع خارجه که در ایران واقع است فقط از حیث قوانین اصلیه ، از قبیل قوانین مربوط به تعیین وراث و مقدار سهم الارث آنها و تشخیص قسمتی که متوفی می توانسته است به موجب وصیت تملیک نماید ، تابع قانون دولت متبوع متوفی خواهد بود . »

 

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید . )

مشاوره حقوقی ( برای گرفتن راهنمایی و مشاوره حقوقی کلیک کنید . )

داود چشمی 

 

توهین چیست؟ و مجازات آن

توهین ( توهین چیست؟ و مجازات آن ) 

توهین از زمره جرایم علیه حیثیت و اعتبار معنوی اشخاص می باشد . ( توهین چیست؟ و مجازات آن )

توهین در لغت از ریشه وهن گرفته شده و به معنی سست گردانیدن است .

در اصطلاح نیز توهین به معنای  اهانت، بی حرمتی، تحقیر، خوارداشت، وهن ، اهانت کردن، بی حرمتی کردن بکار رفته است . ( توهین چیست؟ و مجازات آن ) 

توهین لفظی فحش نامیده می شود که هر کلام زشت و رکیک و مستهجن را در بر می گیرد .

توهین در معنای دقیق تر عبارت است از نسبت دادن هر امر وهن آور اعم از دروغ یا صحیح به هر وسیله و ابزاری که باشد و یا انجام هر فعل یا ترک فعلی که از نظر عرف وعادت وجب کسر شأن و باعث خفیف شدن طرف دیگر گردد.

انواع توهین

جرم توهین و مجازات آن به اعتبار مقام وشخصیت قربانی جرم به سه دسته تقسیم می شوند :

الف) توهین ساده :

توهین ساده عبارت است ازاهانتی که علیرغم دارا بودن وصف مجرمانه از هیچ کیفیت مشدده ای برخوردار نیست .

ماده ۶۰۸ قانون مجازات در این باره بیان داشته که :

« توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد موجب مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.»

 ذکر این نکته مهم است که راست یا دروغ بودن نسبت ها در توهین شرط نیست بلکه تنها این مهم است که گفتار یا رفتار اهانت کننده عرفاً وهن آور باشد .

ب) توهین مشدد:

گاهی اوقات به دلیل شأن و منزلت شخص توهین شونده، توهین با واکنش شدید قانون گذار مواجهمی باشد، یعنی در مواردی که توهین شونده دارای موقعیت و منزلت خاص مذهبی،اجتماعی و یا سیاسی باشد قانون گذار برای اهانت کننده مجازات های شدیدتری پیش بینی کرده است.

بطور مثال توهین به شخص رهبری که در ماده ۵۱۴ قانون مجازات آمده است :

« هر کس به حضرت امام خمینی ، بنیان گذار جمهوری اسلامی رضوان الله علیه و مقام معظم رهبری به نحوی از انحا اهانت نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد . »

ج) توهین مستوجب حد :

مجازات این نوع توهین از نوع حد است .

قذف به عنوان توهینی که مجازات آن حد است از بارزترین مصادیق این توهین است.

 

نکته ای که باید بدانیم این است که برای تشخیص اهانت آمیز بودن هر رفتار خاص باید به عرف زمان و مکان رجوع کرد .

شاید بکار بردن بعضی کلمات در جامعه ای تعریف و تمجید محسوب شود اما همان کلمات در جامعه ای دیگر اهانت به شمار بیاید .

بطور مثال ، ممکن است کلمه ی تنبل خطاب کردن کسی در کشوری که مردم آن در تلاش و تکاپو باشند از نظر عرف اهانت و توهین محسوب شده؛

ولی در کشوری دیگری که تنبلی از ویژگی های آن است این امر عادی باشد .

توهین چیست؟ و مجازات آن

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید . )

مشاوره حقوقی ( برای گرفتن راهنمایی و مشاوره حقوقی کلیک کنید . )

داود چشمی 

چند مورد از قوانین تهمت را بخوانیم :

ماده ی ۶۹۷:

« هرکس به وسیله ی اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله ی درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله ی دیگر به کسی امری را صریحا نسبت دهد یا آن ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود و نتواند صحت آن را ثابت نماید، جز در مواردی که موجب حد است، به یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق یا یکی از آن ها ، حسب مورد، محکوم خواهد شد. »

تبصره: در مواردی که نشر آن امر اشاعه ی فحشا محسوب گردد، هرچند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید، مرتکب، به مجازات مذکور خواهد شد.

ماده ی ۶۹۸:

« هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله ی نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هر گونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت راسا یا به عنوان نقل قول  به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی، تصریحا یا تلویحا نسبت دهد، اعم از این که از طریق مزبور به نحوی از انحاء، ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه، علاوه بر اعاده ی حیثیت، در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود. »

ماده ۶۹۹:

« هرکس عالماً به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می گردد، بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گرد، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص مرتکب از حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود. »

ماده ۷۰۰:

« هرکس با نظم یا نثر یا به صورت کتبی یا شفاهی کسی را هجو کند یا هجویه را منتشر نماید به حبس از یک تا شش ماه محکوم می شود.»

 

ورشکستگی به تقلب و تقصیر چیست ؟

هر تاجری ممکن است در صورت بروز شرایطی ورشکسته شود اما گاهی اوقات ملاحظه می شود که تاجر از عمد و قصد با تقلب برای دور شدن از پرداخت بدهی هایش خود را ورشکسته جلوه دهد.

(ورشکستگی به تقلب و تقصیر چیست ؟ )

بنابراین قانون برای پیشگیری از چنین جرایمی و مجازات چنین تجاری قوانین ورشکستگی به تقلب و تقصیر را وضع و تعریف کرده است . (ورشکستگی به تقلب و تقصیر چیست ؟ )

در قانون تجارت ایران اگر تاجر (اعم از شخص حقیقی یا حقوقی از پرداخت دیونی که بر عهده دارد متوقف گردد ورشکسته محسوب می شود و چنین تاجری از تاریخ صدور حکم ورشکستگی ازهر گونه دخل و تصرف مادی وحقوقی درتمام اموال خود ممنوع می گردد .

(ورشکستگی به تقلب و تقصیر چیست ؟ )

ورشکستگی به تقلب

ورشکستگی به تقلب در مواردی است که تاجر مرتکب تقلب و جعل شود و به این وسیله درصدد برآید تا مقداری از اموال و دارایی خود را به ظاهر از بین ببرد.

ورشکستگی به تقلب مبتنی بر سوء نیت می باشد، مثل کلاهبرداری.

طبق ماده ۵۴۹ قانون تجارت ورشکستگی به تقلب را چنین تعریف نموده است :

« هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده و یا به طربق مواضعه و معاملات صوری از میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد و یا به وسیله صورت دارایی و قروض ، به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی باشد ، مدیون قلمداد نموده است ، ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می شود . »

این گونه اعمال متقلبانه ، که موجب ورود ضرر به اشخاص دیگر است ، عمل تاجر ورشکسته را ماهیتاً شبیه کلاهبرداری می سازد .

این گونه جرایم جزء جرایم علیه اموال و مالکیت بر شمرده می شود .

ورشکستگی به تقلب و تقصیر چیست ؟

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید . )

مشاوره حقوقی ( برای گرفتن راهنمائی و یا مشاوره حقوقی کلیک کنید . )

داود چشمی 

ورشکستگی به تقصیر

ورشکستگی به تقصیر از نظر حقوقی حالت فقدان سوء نیت است.

 یعنی فرد بدون قصد و نیت مجرمانه، عملی را انجام می دهد که استحقاق کیفر دارد.

در قانون تجارت ورشکستگی به تقصیر، جرم از درجه جنحه تلقی می گردد و مجازات آن از شش ماه تا سه سال حبس تادیبی تعیین شده است.

به موجب ماده ۵۴۱ قانون تجارت، تاجر در موارد ذیل ورشکسته به تقصیر اعلان می شود :

۱- در صورتی که محقق شود، مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی نسبت به عایدی و درآمد او فوق العاده بوده است.

۲- در صورتی که محقق شود که تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده ای را صرف معاملاتی کرده است که در عرف تجارت معاملات موهوم نامیده می شود و یا نفع آن منوط به اتفاقی محض است.

۳- اگر به قصد تاخیر انداختن ورشکستگی خود، خریدی بالاتر یا فروشی نازل تر از مظنه روز کرده باشد یا اگر به همان قصد وسائلی که دور از صرفه است به کار برده تا تحصیل وجهی نماید، اعم از این که از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد.

۴- اگر یکی از طلبکاران را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.

حقوق کسب و پیشه مطب یا دفتر وکالت

پرسش :(حقوق کسب و پیشه مطب یا دفتر وکالت / پرسش و پاسخ )

آیا مطب یا دفتر وکالت از حیث تعلق سرقفلی محل کسب و پیشه یا تجارت محسوب می شود یا در حکم محل سکنی ؟

پاسخ :(حقوق کسب و پیشه مطب یا دفتر وکالت / پرسش و پاسخ )

چون مطب یا دفتر وکالت عرفاً محل سکونت نیست بلکه محل کار و درآمد تلقی می شود و از نظر مقررات مالیاتی و نظام پزشکی طبابت و وکالت نوعی شغل و پیشه و دارای جنبه انتفاعی است و با توجه به اینکه حقوق کسب و پیشه در واقع جبران زیان ناشی از تخلیه محل کار و فعالیت انتفاعی مستاجر و ازبین رفتن موقعیت شغلی او است که طی سالیان متمادی فراهم شده و این معنی در خصوص پزشک و وکیل نیز صادق است .

(حقوق کسب و پیشه مطب یا دفتر وکالت / پرسش و پاسخ )

بنابراین ، مطب و دفتر وکالت در حکم محل سکنی نمی باشد به اعتبار حرفه و پیشه بودن وکالت و طبابت و جنبه انتفاعی داشتن ، سر قفلی به آن تعلق می گیرد و بند ۲۴ تبصره الحاقی به ماده ۵۵ قانون شهرداری هم موید این معنی است ، زیرا این بند که در مقام بیان عدم جواز دایر کردن مشاغل تجاری در محل های مسکونی است مطب و دفتر وکالت را استثنا نموده و گفته است : « …. از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود . »

یعنی ، بنا بر مفهوم مخالف اصل بر شغل و پیشه بودن طبابت و وکالت است و استثنائاً تنها از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود و می توان در محل سکنی مطب یا دفتر وکالت دایر نمود .

حقوق کسب و پیشه مطب یا دفتر وکالت / پرسش و پاسخ

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید . )

مشاوره حقوقی ( برای گرفتن راهنمایی و مشاوره حقوقی کلیک کنید . )

داود چشمی 

بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها :

صدور پروانه برای کلیه ی ساختمانهایی که در شهر ساخته می شوند.

تبصره ـ شهرداری در شهرهائی که نقشه ی جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه ی مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند.

 در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ی ساختمانی در منطقه ی غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود ، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ی یک ماده ی ۱۰۰ این قانون مطرح می نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می کند.

این تصمیم به وسیله ی مامورین شهرداری اجراء می شود و کسی که عالما از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجددا تعطیل می شود.

دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله ی مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود.

همانطور که در متن تبصره ذکر شد ، شهرداریها در شهرهایی که نقشه طرح جامع دارند مکلف به صدور پروانه می باشند.

 

وکیل خوب در شرق تهران

وکیل در شرق تهران

آدرس :نبش فلکه اول تهرانپارس خیابان قانع (۱۴۲ شرقی ) پلاک ۳۹ واحد۵

وکیل کسی است که به وکالت از ناحیه دیگری در پرونده حقوقی یا کیفری وارد می شود

 

انواع وکالت

  • وکیل تسخیری

اگر در دعوایی کیفری  متهم از  گرفتن  وکیل امتناع نماید  ویا به جهت  نداشتن بضاعت مالی ، وکیلی برای دفاع نتواند ارائه نماید  به تشخیص دادگاه،  ودر موارد خاص از بین وکلای دادگستری وکیل رایگان برای او گرفته می‌شود. عنوان چنین  وکیلی ، وکیل تسخیری است.

  • وکیل معاضدتی

در  دعاوی حقوقی  اگر اشخاص  بدلایلی امکان گرفتن وکیل  رانداشته باشند، کمسیون معاضدت کانون وکلا، وکیلی را به صورت رایگان به فرد معسر ( کسی که توان مالی ندارد معرفی می کند که به این نوع وکیل  وکیل معاضدتی می گویند

 

  • وکیل اتفاقی

اگرفردی  دررشته حقوق تحصیل کرده  باشد ولی وکیل نباشد و بخواهد به صورت اتفاقی برای مشکلات حقوقی اقوام و بستگان  نزدیک خوددر مراجع قضایی ،اقدام قانونی نماید می تواند بدون اخذ پروانه وکالت و در موارد   خاص مجوز وکالت بصورت موردی بگیرد ، که به اینگونه موارد  ، وکیل اتفاقی گویند.

وکیل 

مشاور حقوقی 

مشاوره حقوقی

وکیل خوب در شرق تهران

وکیل حرفه ای و متخصص در شرق تهران و…

 موارد انحلال عقد وکالت

  • عزل موکل که وکیل را از وکالت عزل کند.
  • موت یا جنون وکیل یا موکل.
  • موت یا جنون وکیل یا موکل (مفاد ماده ۶۷۸ قانون مدنی)بمنظور گرفتن وکیل می توانید به وکلای مستقر در شرق تهران مراجعه کنید
  • وکیل شرق،وکیل شرق تهران ،وکیل خانواده شرق تهران ،وکیل در شرق تهران ،وکیل خوب در شرق تهران دفتر وکالت هفت حوض ،وکیل نارمک ،بهترین وکیل خانواده در شرق تهران ،گروه وکلای شرق تهران

 

نفقه چیست،انواع آن ،تاثیر تمکین در آن-کاملا کاربردی

نفقه از نظر لغوی به معنی خرج کردن، گذران، مخارج، معاش، هزینه های زندگی زن و فرزند است.

نفقه چیست و چقدر است؟(انواع نفقه-تمکین-انواع تمکین)

طبق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی ایران،

” نفقه عبارتست از: همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض.”

بطور کلی می توان گفت که نفقه عبارت است از کلیه نیای های متعارف و معقول زن که برآورده کردن آن برعهده مرد می باشد .

نفقه چیست،انواع آن ،تاثیر تمکین در آن-کاملا کاربردی

نفقه چیست،انواع آن ،تاثیر تمکین در آن-کاملا کاربردی

 

 

وکیل

مشاور حقوقی

مشاوره حقوقی

باید توجه داشت که نفقه مخصوص عقد دائم است و در عقد موقت وجود نداد مگر اینکه طرفین به آن تراضی کنند .پرداخت نفقه از زمان وقوع عقد نکاح دائم شروع می شود و اینکه مراسم عروسی و یا تشریفات آن برگزار شود یا نشود هیچ تاثیری بر آن ندارد.

بر طبق ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی در عقد دائم نفقه زن بر عهده شوهر است.

نفقه از جمله حقوق مالی زن است که باید مرد آن را پرداخت کند ولی در دو صورت زن مستحق نفقه نمی باشد و آن در صورتی است که از همسرش تمکین نکند که در حالت عدم تمکین به زن ناشزه گفته می شود . در نتیجه پرداخت نفقه از عهده شوهر ساقط میشود.

به زنی که عمدا و بدون عذر قانونی و شرعی تمکین نکند ناشزه گفته می شود.

بر طبق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی هرگاه زن بدون مانع شروع از ادای وظایف امتناع کند در واقع تمکین نکند مستحق حق خود نخواهد بود.

تمکین به چه معناست ؟

تمکین به این معنا است که زن در خانه ی شوهر خود سکنی گزیند و از وی فرمانبرداری کند و در موارد ادای رابطه زناشویی از شوهر نیز اطاعت کند.

نفقه چیست،انواع آن ،تاثیر تمکین در آن-کاملا کاربردی

بطور کلی دو نوع تمکین داریم :

الف : تمکین عام : به معنای فرمانبرداری در کلیه امور زندگی از مرد است .

ب : تمکین خاص : که به معنای روابط زناشویی بین زوجین می گویند .

 

میزان نفقه : میزان و مقدار نفقه در قانون مشخص نشده اما دادگاه با توجه به شان اجتماعی و خانواده و تحصیلات زن و شرایط و درآمد مرد میزان آن را مشخص می کند .

 

محاربه چیست ؟ محارب کیست ؟

محاربه

محاربه به معنای پیکارگر، جنگاور، جنگجو، جنگی می باشد و از ریشه حرب به معنی جنگ که متضاد کلمه سلم به معنی صلح آمده است  .(محاربه چیست ؟ محارب کیست ؟ )

محاربه در اصل به معنی سلب است .

محاربه چیست ؟ (محاربه چیست ؟ محارب کیست ؟ )

 این واژه در مورد کسی به کار می رود که برای جنگیدن با دیگران یا ترساندن آنها سلاح می کشد به کار می رود که وی قصد گرفتن جان یا مال یا سلب امنیت دیگران را دارد .

محارب کیست  ؟

محارب کسی است که برای ترساندن مردم سلاح بر روی آن‌ها بکشد.

«محاربه و افساد فی الارض» جزو جرائم و گناهانی است که دارای مجازات خاص و معین شرعی بوده و از این جهت، در حوزه حدود (مجازات‌هایی که کمیت و کیفیت آنها در شرع مشخص شده است) جای می گیرد.

طبق ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی محاربه عبارت است از :

« محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود. »

كسی كه به روی مردم سلاح بكشد ولی در اثر ناتوانی موجب هراس هیچ فردی نشود محارب نیست.

همچنین اگر كسی سلاح خود را با انگیزه عداوت شخصی به سوی یك یا چند نفر مخصوص بكشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد، محارب محسوب نمی شود.

مجازات محاربه

حد محاربه یکی از چهار مجازات زیر است :

الف-اعدام

ب-صلب

پ-قطع دست راست و پای چپ

ت-نفی بلد (تبعید )

مصادیق محاربه

در قانون اساسی مصادیقی از محاربه آورده شده است که به صورت تیتروار به آن‌ها اشاره می‌کنیم:

۱. ماده ۱۸۳ قانون مجازات اسلامی: فردی که دست به اسلحه ببرد تا مردم را بترساند (حتی اگر از اسلحه استفاده نکند)

۲. ماده ۱۸۵ قانون مجازات اسلامی: سارق مسلح و قطاع الطریق (راهزن) که با اسلحه امنیت مردم یا جاده را به هم بزند و ایجاد وحشت کند.

۳. ماده ۱۸۶ قانون مجازات اسلامی: قیام مسلحانه در برابر حکومت اسلامی

۴. ماده ۱۸۷ قانون مجازات اسلامی: براندازی حکومت اسلامی

۵. ماده ۱۸۸ قانون مجازات اسلامی: نامزدی در پست‌های حساس کودتا علیه حکومت اسلامی

۶. زورگیری: البته در قانون مجازات اسلامی جرمی با عنوان زورگیری وجود ندارد، اما با توجه به تعریف محاربه زورگیری که با استفاده از سلاح‌های گرم و سرد و با ترسانیدن مردم و ایجاد وحشت همراه است مصداقی از محاربه است.

محاربه چیست ؟ محارب کیست ؟

ارکان محاربه

الف .رکن «عمل»: «سلاح کشیدن»؛ یعنی اگر سلاح کشیدن نباشد، محاربه رخ نمی‌دهد.

ب. «رکن قصد»: «به قصد» چیزهای خاصی (جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها).

ج. رکن «نتیجه»: «به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد.» یعنی اگر موجب ناامنی نشو، محاربه نیست.

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید . )

مشاوره حقوقی ( برای گرفتن راهنمایی و مشاوره حقوقی کلیک کنید . )

داود چشمی 

 

 

تهمت وافتراء چیست ؟ شرایط و میزان مجازات -کاملا کاربردی

افترا چه نوع جرمی است ؟

افترا چیست ؟ ( افترا چه نوع جرمی است ؟ ) 

افترا به معنی بهتان ، تهمت زدن و به دروغ کارهای ناروا را به کسی نسبت دادن می باشد .

در لغت نامه دهخدا نیز افترا به معنای ،  نسبت دروغ و کذب بکسی ، تهمت و اسناد خیانت ، هر چیز ناحق و برخلاف واقع را به کسی روا دادن میباشد . ( افترا چه نوع جرمی است ؟ )

این جرم از جمله جرائم علیه اشخاص می باشد و در واقع یک جرم مطلق میباشد و حتما نباید مقید به نتیجه باشد . (افترا چه نوع جرمی است ؟ ) 

بر طبق ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی جرم افترا را بدین صورت معرفی کرده است :

«هر کس به‌وسیله‌ی اوراق چاپی یا خطی یا به‌وسیله‌ی درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله‌ی دیگر، به کسی، امری را صریحاً نسبت دهد یا آنها را منتشر کند که مطابق قانون، آن امر، جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید ، جزء در مواردی که موجب حد است ، به یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد . »

تهمت وافتراء چیست ؟ شرایط و میزان مجازات -کاملا کاربردی 

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید . )

مشاوره حقوقی ( برای گرفتن راهنمائی ومشاوره حقوقی کلیک کنید . )

داود چشمی 

 

برای تحقق جرم افترا وجود سه شرط ضروری است:

انتساب جرم به دیگری

صراحت انتساب

ناتوانی مفتری (نسبت‌دهنده جرم ) از اثبات آن به فردی که تهمت زده

تهمت وافتراء چیست ؟ شرایط و میزان مجازات -کاملا کاربردی

مجازات افتراء

همانطور که در ماده ۶۹۷ قانون مجازات خواندیم :«… جز در مواردی که موجب حد است، به یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد…».

مواردی که موجب حد است، مانند جرم «قذف» است. حد از جمله مجازات‌هایی است که شارع برای برخی از جرایم خاص مانند زنا و لواط و… پیش‌بینی کرده است که میزان مجازات آنها کاملاً مشخص بوده و قابل‌تخفیف و تبدیل نیست.

برای مطالعه انواع مجازات کلیک کنید . 

یکی از جرایم مستوجب حد «قذف» است.

قذف عبارت است از نسبت‌دادن زنا یا لواط به شخص دیگری، هر چند مرده باشد.

 بنابراین قذف خود نوعی افتراء است و ازآنجایی‌که زنا یا لواط ازجمله جرایم سنگین بوده و شارع آنها را مهم تلقی میکند، پس نسبت‌دادن آن به دیگری نیز کاری ناپسند بوده و خود جرمی مجزا از افترا محسوب می‌گردد.

در مورد جرم افترا بهتر است به نکات زیر توجه داشته باشیم :

۱-تهمت و افترا از جمله جرایمی است که به حیثیت و آبروی افراد لطمه وارد می نماید.

۲-این جرم زمانی تحقق می یابد که فردی به دیگری موضوعی را که مطابق قانون جرم محسوب می گردد را نسبت دهد. به عبارتی دیگر عمل انتسابی می بایست در زمان انتساب جرم باشد.

۳-جرم افترا فقط نسبت به اشخاص حقیقی امکان پذیر می باشد، بنابراین شامل اشخاص حقوقی نمی گردد.

۴-برای تحقق یافتن جرم افترا حتماً لازم نیست که فرد موضوعی که جرم می باشد را از طریق جراید یا اوراق چاپی یا خطی به دیگری نسبت دهد، بلکه به هر وسیله ای که فرد جرمی را خلاف واقع به دیگری نسبت دهد جرم افترا محقق خواهد شد.

۵-چنانچه فردی انجام موضوعی را که از نظر قانون جرم محسوب نمی شود را به فردی نسبت دهد، افترا محسوب نخواهد گردید.

۶-برای تحقق جرم افترا بایستی فرد نسبت دهنده قصد نسبت دادن امر مجرمانه را داشته باشد. به عبارتی دیگر انتساب امر مجرمانه باید صریح و واضح باشد. پس اگر کسی با قصد مزاح و شوخی امری جزایی را به کسی نسبت دهد، عمل وی افترا نخواهد بود.

 

 

تامین دلیل چیست و چه کاربردی دارد ؟

تامین دلیل چیست ؟

تامین دلیل در لغت ( تامین دلیل چیست و چه کاربردی دارد ؟ )

تامین در لغت به معنای حفظ‌، نگهداری، ایمن کردن و امن کردن آمده و در اصطلاحات حقوقی‌، منظور از «تامین دلیل» حفظ، نگهداری و شرح دلایل و (‌وضعیت‌) موجود در جریان اختلاف و دعوا‌، برای امکان استفاده ذی‌نفع دعوا در آینده‌ است.(تامین دلیل چیست و چه کاربردی دارد ؟ )

پس ، تامین دلیل یعنی حفظ و تهیه کردن‏ یا در جای امن گذاشتن دلیل.

(تامین دلیل چیست و چه کاربردی دارد ؟ )

منظور از تأمین دلیل این است که مثلا شما دلائل و مدارکی دارید که در حال از بین رفتن است یا ممکن است از بین برود و فعلا هم برای طرح دعوی یا استفاده‏ از این دلائل آماده نمی ‏باشید و منظورتان این است که این دلائل فعلا در جای امنی محفوظ بماند در این صورت بهترین راه اینست که«تأمین دلیل»کنید.

بطور مثال ، اگر به ملکی مسکونی خسارت وارد شود و مالک قصد اقامه ی دعوا علیه عامل خسارت داشته باشد ، برای پیروزی در دعوا ، باید ورود خسارت به ملک را اثبات نماید و این امر ، در صورتی امکان پذیر است که در زمان رسیدگی دادگاه ، ویرانی ها وجود داشته باشد تا قابل احراز باشد . بنابراین ، اگر مالک تامین دلیل نکند یا باید از تعمیر ملک تا آن زمان خودداری کند و از استفاده از ملک محروم بماند و یا آن را تعمیر کند و به شکست در دعوا تن دهد .

اما مالک می تواند با درخواست تامین دلیل ، ترتیبی دهد که میزان و نوع خسارات وارده به ملک توسط مامور دادگاه در صورت جلسه ی مربوط نوشته شود ، کارشناسی نیز انجام شود تا با مدارک لازم ، در دادگاهی که به دعوای خسارت رسیدگی می کند ارائه و به آن استناد کند .

ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی در باب تامین دلیل مقرر داشته است که :

« در مواردی که اشخاص ذینفع احتمال دهند که در آینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان ، از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگریست ، متعذر یا متعسر خواهد شد ، می توانند از دادگاه درخواست تامین آنها را بنمایند . مقصود از تامین در این موارد فقط ملاحظه و صورت برداری از گونه دلایل است .

تامین دلیل، عملا مرحله‌ای قبل از طرح و ورود به دعوا است که بعد از تقاضای ذی‌نفع‌، توسط مرجع صالح به صورت ملاحظه‌، صورت‌برداری یا تهیه گزارش و ثبت کتبی (صورت‌جلسه‌) اوضاع و احوال و دلایل موجود صورت می‌گیرد.

   تامین دلیل چیست و چه کاربردی دارد ؟

زمان تقدیم دادخواست و محتویات آن

بر اساس ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی مدنی :

 زمان درخواست تامین دلیل می‌تواند قبل از اقامه دعوی و بطور مستقل و یا در حین رسیدگی باشد.

همچنین مطابق ماده ۱۵۱ همان قانون :

 درخواست تامین دلیل چه کتبی باشد یا شفاهی باید حاوی نکات زیر باشد :

الف) مشخصات درخواست کننده و طرف او

ب) موضوع دعوایی که برای اثبات آن درخواست تامین دلیل می شود .

 ج) اوضاع و احوالی که موجب درخواست تامین دلیل شده است .

 

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید . )

مشاوره حقوقی ( برای گرفتن راهنمائی و مشاوره حقوقی کلیک کنید . )

داود چشمی 

برای مطالعه مقاله تامین خواسته کلیک کنید . 

مدت تعیین شده در قرارداد /پرسش و پاسخ

مدت تعیین شده جهت تنظیم سند رسمی ممکن است ناظر به تمام قرارداد باشد و امکان کسری آن به خیار شرط بدون مدت وجود داشته باشد .

(مدت تعیین شده در قرارداد /پرسش و پاسخ )

پرسش :

دو پرونده دعوای اصلی و طاری مطرح و در حال رسیدگی است . خواسته در دعوای اصلی ، الزام به تسلیم مبیع است و در دعوی طاری ابطال مبایعه نامه ( بیع ) است .(مدت تعیین شده در قرارداد /پرسش و پاسخ )

از شروط قرارداد این است که مدت معینی را برای تنظیم سند در دفتر خانه مقرر کرده اند و نیز در شرطی جداگانه در همین قرارداد بدون تعیین مدت قید شده است ، چنانچه هر یک از طرفین معامله را فسخ کند ، فسخ کننده مبلغی را به طرف مقابل پرداخت کند .

آیا اخیر مصداق خیار شرط است یا وجه التزام ؟

اگر وجه التزام باشد به ترتیب فوق از باب تحکیم معامله است یا ضمانت اجرای عدم تحویل مبیع ، فقط پرداخت وجه التزام است ؟

پاسخ :

ظاهر این است که مدتی که در این گونه قرارداد ها معین می گردد ناظر به کل قرارداد و شروط مذکور در آن می باشد ؛

بنابراین با توجه به فرض تعیین مدت برای تنظیم سند رسمی ، مدت مذکور ناظر به حق فسخ یعنی ، خیار شرط نیز می باشد و بالنتیجه مبلغ مقرر در قرارداد که در صورت فسخ باید به طرف مقابل پرداخت شود ، وجه التزام محسوب و به منظور جبران ضرر و زیان وی خواهد بود ؛ مگر آنکه از سیاق قرارداد و کیفیت تنظیم آن خلاف این موضوع استنباط گردد ؛ مثلاً ، مدت مذکور برای تنظیم سند ناظر به کل قرارداد تشخیص داده نشود که در این صورت حق فسخ مقرر در قرارداد اجباراً خیار شرط تلقی و با این کیفیت بدون مدت بوده و مشمول مقررات ماده ۴۰۱ قانون مدنی خواهد بود که هم شرط باطل است و هم مبطل اصل بیع نیز می باشد ، بدیهی است استنباط از قرارداد در هر صورت با دادگاه می باشد .

مدت تعیین شده در قرارداد /پرسش و پاسخ

ماده ۴۰۱ قانون مدنی در باب خیار شرط :

« اگر برای خیار ، شرط مدت نشده باشد ، هم شرط خیار و هم بیع ، باطل است . »

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید . )

مشاوره حقوقی ( برای گرفتن راهنمائی و مشاوره حقوقی کلیک کنید . )

داود چشمی 

 

تهدید چیست ؟انواع و مجازات آن – کاملا کاربردی

آیا تهدید جرم محسوب می شود ؟

تهدید کردن

در زندگی روزمره ی خود خیلی مواقع پیش آمده است که در حال عبور خود از جائی به افرادی بر بخوریم که در حال توهین و اهانت به یکدیگر هستند و یا بعضاً طرف مقابل را تهدید می کنند .

(آیا تهدید جرم محسوب می شود ؟ )

آیا تهدید کردن جرم محسوب می شود ؟ مجازات این جرم چیست ؟

تهدید چیست ؟انواع و مجازات آن – کاملا کاربردی

معنای تهدید (آیا تهدید جرم محسوب می شود ؟ )

معنای تهدید در لغت ترسانیدن و ترس دادن و تخویف کردن و اظهار عقوبت و سیاست کردن می باشد .

در اصطلاح حقوقی، ترساندن شخص نسبت به جان، آبرو و مال خود یا یکی از نزدیکان اوست.

بطور مثال ، شخصی به طرف مقابلش بگوید اگر فلان کار را نکنی ، فرزندت را می کشم و یا آبرویت را می برم و …….

در تهدید کردن شخص را می ترساند و از نقطه ضعف وی برای رسیدن به مقصدش استفاده می کند .

برای وقوع تهدید نیازی نیست که تهدید در مقابل دیگران یا در اماکن عمومی صورت گیرد؛ صرف اینکه به اطلاع طرف مقابل برسد کفایت می‌کند.

تهدید چیست ؟انواع و مجازات آن – کاملا کاربردی

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید . )

مشاوره حقوقی ( برای گرفتن راهنمائی و مشاوره حقوقی کلیک کنید . )

داود چشمی 

با توجه به اینکه تهدید از جرایم قابل‌گذشت محسوب می‌شود. رسیدگی به آن تنها با شکایت شاکی خصوصی آغاز می‌شود و در هر مرحله از رسیدگی که شاکی خصوصی از شکایت خود صرف نظر کند، دادرسی متوقف و پرونده مختومه اعلام می‌شود.

باید توجه داشته باشیم که هرگاه ضرر ، کوچک و قابل اغماض باشد این جرم محقق نمی شود ، مثل این که مغازه داری مشتری را تهدید به گران فروختن اجناسش به  وی کند .

 

خواسته تهدید کننده مهم نیست . وی ممکن است درخواست مالی داشته باشد که این حالت اخاذی نامیده می شود و یا ممکن است موارد دیگر باشد .

مورد مهم دیگر این است که تهدید کردن به هر نحوی که باشد کفایت می کند ، اعم از اینکه به شکل شفاهی یا مکتوب یا با ارسال ایمیل و پیام و موارد دیگر باشد .

همچنین تهدید کردن ممکن است غیر مستقیم باشد .

طبق ماده ۶۶۹ قانون مجازات :

«هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرافتی یا مالی یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او تهدید کند، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.»

ضرر نفسی : یعنی تهدید کننده بیان کند قصد صدمه زدن به بدن قربانی را دارد بدون اینکه منتهی به کشتن او شود .

ضرر شرفی : یعنی تهدید کننده قربانی را تهدید می کند که کاری انجام می دهد که حیثیت و آبروی او لکه دار می شود

ضرر مالی : منظور از ضرر مالی آتش زدن اتومبیل و خراب کردن خانه و این دسته از رفتارهایی است که منجر به ضرر مالی می شوند .

 فاش کردن راز : رازی که تهدید کننده ، قربانی را به افشای آن تهدید می کند باید به گونه ایی باشد که قربانی از فاش شدن آن بترسد و ترجیح بدهد تا حق السکوت پرداخت کند اما رازش فاش نشود .

 

نشر یا اشاعه و یا اظهاراکاذیب( فضای عادی ..فضای مجازی) چیست؟شرایط و مجازات آن- کاملا کاربردی

نشر اکاذیب چه جرمی است ؟

اکاذیب جمع کذب به معنی دروغ ها و نشر به معنی انتشار و توسعه دادن است .

(نشر اکاذیب چه جرمی است ؟ ) 

نشر اکاذیب به معنای انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی است. ( نشر اکاذیب چه جرمی است ؟ ) 

هر کس به قصد ضرر زدن به دیگران یا تشویش اذهان عمومی اقدام به بیان اکاذیب کند، مجرم محسوب می‌شود. (نشر اکاذیب چه جرمی است ؟ )

 نشر اکاذیب از جرایم مطلق است و تحقق آن موکول به وقوع نتیجه ضرر یا تشویش نیست.

در جرم نشر اکاذیب ، لزوماً توهین یا افترایی نسبت به دیگری انجام نمی شود .

بطور مثال ؛ کسی به قصد بد بین کردن مردم نسبت به دیگری ، یا برای تحریک کردن آنها به رای ندادن در انتخابات ، انتشار اخبار کذب و تشویش بین مردم و ……….

این گونه شایعات مرتکب جرم نشر اکاذیب خواهد شد .

این جرم همان طور که در ماده ۶۹۸ قانون تعزیرات آمده است :

« هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی یا امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت یا راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا هفتاد و چهار ضربه محکوم شود. »

نشر اکاذیب چه جرمی است ؟

نشر یا اشاعه و یا اظهاراکاذیب( فضای عادی ..فضای مجازی) چیست؟شرایط و مجازات آن- کاملا کاربردی

نشر اکاذیب در فضای مجازی

یکی از راه‌های نشر اکاذیب، استفاده از رسانه‌ها شامل کتبی، صوتی، تصویری یا مجازی برای انتشار مطالب است.

ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه‌ای در این خصوص مقرر کرده است:

 «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأسا یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یادشده به نحوی از انحا ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.»

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید .)

مشاوره حقوقی ( برای گرفتن راهنمائی و مشاوره حقوقی کلیک کنید .)

داود چشمی 

دستور موقت و یا دادرسی فوری

دستور موقت

دستور موقت یا دادرسی فوری نهادی است که با تمایل و اصرار ذی نفع دادگاه یا وکیل وی درخواست داده می شود . (دستور موقت و یا دادرسی فوری )

تشخیص صدور دستور موقت برای دادگاه اهمیت ویژه ای دارد و اجرای آن برای طرفی که علیه وی صادر می شود سختی و خسارات قابل توجهی به بار می آورد .

(دستور موقت و یا دادرسی فوری )

پس در اموری که فوریت دارد باید قراردستور موقت به درخواست ذی نفع صادر شود .

ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی در باب دستور موقت آورده است :

« در اموری که  تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذینفع دستور موقت صادر می نماید. »

منظور از دستور موقت (که به دادرسی فوری نیز معروف است) این است که گاهی موضوع اختلاف به گونه ای است که تا حصول نتیجه نهایی و اجرای حکم، ممکن است اشکالات یا اقدامات جدیدی مانع از اجرای حکم فراهم شود.

بطور مثال ، شخصی که مدعی ابطال قرارداد فروش آپارتمانش به دیگری است نگران این است که تا رسیدگی دادگاه و صدور حکم طرف دعوی آپارتمان به شخص دیگری منتقل کند.

بنابراین در تعریف دستور موقت می توانیم بگوئیم که :

« دستور فوری دادگاه بر منع یا انجام عملی خاص یا توقیف عمل تا صدور حکم و تصمیم نهایی در دعوای اصلی »

باید به این نکته توجه داشته باشیم که دستور موقت هیچ تاثیری بر اصل دعوا نخواهد داشت و یک اقدام تامینی است .

دستور موقت می‌تواند ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا، پس از اقامه‌ دعوی یا پیش از تقدیم دادخواست، نسبت به اصل دعوا درخواست شود.

قرار تامین خواسته چیست ؟ بهتر است این مطلب را از دست ندهیم . 

دستور موقت و یا دادرسی فوری

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید . )

مشاوره حقوقی ( برای گرفتن راهنمائی و مشاوره حقوقی کلیک کنید .

داود چشمی 

نکته: با توجه به ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که از قبل اقامه دعوا نشده باشد، درخواست کننده باید حداکثر ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور دستور به منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم کند.

معیار فوری بودن

همانطور که در ماده ۳۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است :

« تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی می باشد که صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد . »

فوریت، امری موضوعی است که تشخیص آن به صلاحدید دادگاهی که به درخواست رسیدگی می نماید واگذار شده است.

 ویژگی های دستور موقت

دستور موقت اقدامی است که به تبع اصل دعوا درخواست می شود . بنابراین دستور موقت اقدامی تبعی است .

 تبعی بودن دستور موقت دارای ویژگی هایی است  از قبیل:

الف- اصل دعوا باید مطرح شده یا قابل طرح باشد.

ب- خواسته دستور موقت باید از خواسته دعوا متفاوت باشد.

ج- دستور موقت اقدامی موقتی است.

د- صدور دستور موقت مستلزم احراز فوریت است.

هـ- صدور دستور موقت مستلزم اخذ تأمین است.

و- دستور موقت با صدور رأی بدوی مرتفع نمی شود.

ن- اجرای دستور موقت مستلزم تأیید رئیس حوزه قضایی است.

 

مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست دستور موقت

به موجب ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت همان دادگاه خواهد بود و در غیر این صورت مرجع درخواست دادگاهی می باشد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

 

قرارتامین خواسته چیست ؟

دراصطلاح حقوق، تأمین خواسته یکی از تدابیر احتیاطی است که به وسیله آن، خواهان، عین خواسته یا معادل آن را از اموال خوانده تا پایان دادرسی به حیطه توقیف درآورده از نقل و انتقال آن جلوگیری می‌کند تا طلب خود را وصول نماید. (قرارتامین خواسته چیست ؟ )

از زمانی که خواهان اقامه ی دعوا می کند تا صدور حکم ، مدتی باید سپری شود در این مدت خوانده ممکن است از زمان استفاده کند تا با جابه جایی اموال منقول و وجوه نقد و نقل و انتقال اموال خویش ، اجرای حکم را با دشواری و یا غیر ممکن سازد ؛ (قرارتامین خواسته چیست ؟ )

بطور مثال خواهان خواسته ی خود مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی به وی را از دادگاه بخواهد ولی خوانده تا سپری شدن جریان دادرسی و سیر مراحل قانونی ملکی که قرار بوده به نام خواهان بزند ، از تصرف خود خارج کرده و با انجام معامله صوری به نام یکی از نزدیکان خود کند .

(قرارتامین خواسته چیست ؟ )

که برای جلوگیری از همچین زیان هایی که متوجه خواهان می شود ، قانون گذار تدابیری اندیشیده است که یکی از آنها تامین خواسته می باشد .

تامین خواسته چیست ؟

تامین در لغت به معنای ایمن کردن ، حفظ کردن و امن کردن آمده است .

در اصطلاحات حقوقی هم تامین خواسته به معنای حفظ کردن و در امنین قراردادن خواسته است ؛  بدین معنا که خواهان می تواند از همان ابتدا ، با گرفتن قرار تامین خواسته و اجرای آن ، خواسته ی دعوا را بازداشت نموده و آن را در امنیت قراردهد .

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید . )

مشاوره حقوقی ( برای گرفتن راهنمائی و مشاوره حقوقی کلیک کنید . )

داود چشمی 

 

زمان درخواست تأمین خواسته

۱) قبل از تقدیم دادخواست

۲) ضمن تقدیم دادخواست

۳) در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است.

 

شرایط صدور قرار تأمین خواسته

۱)خواسته باید منجز (قطعی) باشد؛

یعنی حق مورد ادعای متقاضی باید قطعیت داشته و قابل مطالبه باشد و تحقق وجود آن موقوف به وقوع یا عدم وقوع حادثه‌ای در آینده نباشد.

۲) میزان خواسته باید معلوم یا عین معین باشد؛

یعنی خواسته باید مالی بوده و مستقیماً قابل ارزیابی به پول باشد.

اما نسبت به خواسته غیرمالی مانند درخواست طلاق، درخواست تخلیه خانه، و… نمی‌توان درخواست تأمین کرد، اگر چه به طور غیر مستقیم ارزش مالی داشته باشند؛ چون در موازین حقوقی ما توقیف آن عملاً غیر ممکن است.

۳) درخواست تأمین؛

صدور قرار تأمین به درخواست خواهان یا نماینده او نیاز دارد. پس درخواست کننده باید نفع، سمت و اهلیت قانونی داشته باشد.

قانونگذار در ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی موارد صدور قرار تامین خواسته را نام برده که در این موارد دادگاه مکلف به صدور قرار تامین خواسته است. این موارد عبارتند از:

۱) دعوا مستند به سند رسمی باشد.

۲) خواسته در معرض تضییع و تفریط باشد.

در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین می‌باشد.

۳)خواهان خسارتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد شود را نقداً به صندوق دادگستری بپردازد.

 

 

تدلیس در عقد نکاح

فسخ ازدواج دارای قواعد ویژه ایست که پاره ای از عیوب موجود در زن یا مرد ، تخلف از شرط صفت و یا تدلیس از موارد فسخ نکاح به شمار می رود . (تدلیس در عقد نکاح)

مبنای فسخ ازدواج جلوگیری از زیان همسری است که حق فسخ برای او در نظر گرفته شده است .

(تدلیس در عقد نکاح ) 

تدلیس در لغت

در لغت تدلیس به معنای عیب پوشی، فریب، حقه بازی، نیرنگ بازی، فریب کاری، مکر، فریب دادن، فریفتن، عوام فریبی مردم فریبی، عیب پوشاندن، عیب پنهان کردن آمده است . (تدلیس در عقد نکاح)

تدلیس در اصطلاح حقوقی

در اصطلاح حقوقی تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف قرارداد شود .

تدلیس در عقد نکاح آن است که با اعمال متقلبانه نقص یا عیبی را که در یکی از زوجین هست پنهان دارند یا او را دارای صفت کمالی معرفی کنند که فاقد آن است ، برای مثال زوجه بیماری جذام خود را از زوج پنهان بدارد و یا زوج خود را دارای تحصیلات عالیه و پزشک معرفی کند ولی بعداً مشخص شود که وی هیچ تحصیلاتی ندارد .

در این گونه موارد و یا موارد دیگر که فرد فریب خورده می تواند نکاح را فسخ نماید .

در ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی در باب تدلیس آورده است :

« هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصوده بوده ، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود ، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده ، یا عقد متبانیاً بر آن واقع شده باشد . »

باید توجه داشت که تدلیس زمانی موجب فسخ نکاح می شود که عمداً با اعمال متقلبانه طرف دیگر را فریب داده باشد .

اختیار فسخ فوری است بدین معنی که طرفی که حق فسخ دارد بعد از اطلاع نکاح را فسخ نکند این حق او ساقط می­شود البته به این شرط که علم به این حق فسخ و علم به فوریت آن داشته باشد.

تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از این حق لازم بوده به نظر عرف و عادت است .

 اگر آگاهی فرد فریب­خورده بعد از رابطه زناشویی باشد، وی می­تواند علاوه بر فسخ نکاح از عامل فریب مهریه را باز پس گیرد.

ضمانت اجرای کیفری تدلیس در ازدواج

علاوه بر ضمانت اجرای مدنی تدلیس، قانونگذار در این زمینه ضمانت اجرای کیفری نیز مقرر کرده است و ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی می‌گوید: چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن تدلیس دهد و عقد بر مبنای هر یک از آنها واقع شود، مرتکب به حبس تعزیری از ۶ ماه تا دو سال محکوم می‌شود.

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید . )

مشاوره حقوقی ( برای گرفتن راهنمائی یا مشاوره حقوقی کلیک کنید . )

داود چشمی 

 

انحلال شرکت با مسئولیت محدود / پرسش و پاسخ

پرسش : (انحلال شرکت با مسئولیت محدود / پرسش و پاسخ )

در موردی که یکی از شرکاء با مسئولیت محدود که مالک ۷۰% سرمایه است ، بدون موافقت سایر شرکاء اقدام به انحلال شرکت نموده و خود را با شخص دیگری که جزء شرکاء نیست مدیران تصفیه قراردهد ؟

آیا می توان با وجود آنکه مدیران شرکت دو نفر بودند ، انحلال شرکت و انتخاب مدیران تصفیه را قانونی دانست ؟

(انحلال شرکت با مسئولیت محدود / پرسش و پاسخ )

پاسخ :

در ماده ۱۱۴ قانون تجارت یکی از موارد انحلال شرکت با مسئولیت محدود تصمیم عده ای از شرکاء که سهم الشرکه آن ها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد .

ماده ۱۱۴ قانون تجارت :

« شرکت با مسئولیت محدود در موارد ذیل منحل می شود :

ب) در صورت تصمیم عده ای از شرکاء که سهم الشرکه آن ها بیش از نصف سرمایه شرکت باشد . ……………… »

همچنین در ماده ۲۱۳ همان قانون ، امر تصفیه در شرکت با مسئولیت محدود به عهده مدیران شرکت واگذار شده است مگر اینکه اساس نامه شرکت یا اکثریت مجمع عمومی ترتیب دیگری مقرر داشته باشد .

در ماده ۱۰۶ همان قانون می خوانیم که ، تصمیمات راجع به شرکت باید به اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود . اگر در دفعه اول این اکثریت حاصل نشد باید تمام شرکاء مجدداً دعوت شوند در این صورت تصمیمات به اکثریت عددی شرکا اتخاذ می شود اگر چه اکثریت مزبور دارای نصف سرمایه نباشد اساسنامه شرکت می تواند ترتیبی بر خلاف مراتب فوق مقرر دارد .

بنابراین چنین شریکی به تنهائی واجد اکثریت مجمع عمومی مذکور در قسمت اخیر ماده ۲۱۳ نبوده و نمی تواند خود را با شخص دیگری که جزء شرکاء نیست مدیر تصفیه قراردهد .

انحلال شرکت با مسئولیت محدود

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید . )

مشاوره حقوقی ( برای گرفتن راهنمائی  یا مشاوره حقوقی کلیک کنید . )

داود چشمی 

بهتر است بدانیم که ، شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام و یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت می باشد.

 

 

اعاده دادرسی چیست و تحت چه شرایطی اقامه می شود ؟

اعاده دادرسی چیست ؟ ( اعاده دادرسی چیست و تحت چه شرایطی اقامه می شود ؟ )

  اعاده دادرسی از طرق فوق العاده ی شکایت از آرا می باشد که ویژه ی احکام بوده و رسیدگی دوباره به دعوا را نزد مرجع صادر کننده حکم مورد درخواست اعاده دادرسی ، امکان پذیر می نماید .

(اعاده دادرسی چیست و تحت چه شرایطی اقامه می شود ؟ )

معنی لغوی اعاده دادرسی

( اعاده دادرسی چیست و تحت چه شرایطی اقامه می شود ؟ )

معنی لغوی کلمه اعاده به معنی بازگردانیدن و برگردانیدن چیزی بجای خود و از سر گرفتن و دوباره سخن گفتن می باشد و دادرسی نیز به معنی محاکمه و به دادخواهی دادخواه رسیدگی کردن است .

لذا اعاده دادرسی در لغت به معنی رسیدگی دوباره به دادخواهی می باشد .

(اعاده دادرسی چیست و تحت چه شرایطی اقامه می شود ؟ )

اعاده دادرسی در حقوق یعنی پرونده ای که تمام مراحل دادرسی را طی نموده و مختومه گردیده و دیگر امکان رسیدگی را ندارد بنا بر دلایلی مجدداً مورد رسیدگی قرار می گیرد؛

لذا در علم حقوق اعاده دادرسی امری خلاف روال معمول و عادی بوده ناقض اصل اعتبار امر مختومه می باشد و در واقع یکی از طرق فوق العاده و استثنائی شکایت از احکام قطعی است و از همین رو اغلب قانونگزاران از جمله قانونگزاران کشورمان این راه را محدود نموده اند.

اعاده دادرسی چیست و تحت چه شرایطی اقامه می شود ؟

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید . )

مشاوره حقوقی ( برای گرفتن مشاوره حقوقی و راهنمائی کلیک کنید . )

داود چشمی 

جهات اعاده دادرسی

در ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی در رابطه با جهات و موارد اعاده دادرسی آورده است :

« نسبت به احکامی که قطعیت یافته ، ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود :

۱- موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد.

 به عنوان مثال، خواهان از دادگاه، صدور حکم تخلیه را تقاضا کند و دادگاه علاوه بر صدور حکم تخلیه، حکم به پرداخت اجرت‎المثل صادر کند.

۲- حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.

 مانند اینکه خواسته خواهان ۱۰ میلیون تومان است اما دادگاه بر اساس نظر کارشناس حکم به پرداخت ۱۵ میلیون تومان خسارت داده است.

۳- وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد.

۴- حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلاً توسط همان دادگاه صادر شده است، متضاد باشد؛ بدون آن‎ که سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.

۵- طرف مقابل درخواست‎کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به‎ کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است.

۶- حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد.

۷- پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست می‎آید که دلیل حقانیت درخواست‎کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یادشده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است.

چگونگی رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی

دادگاه پس از بررسی دادخواست اعاده دادرسی، موضوع را صورت‎جلسه کرده و به همین وسیله قرار قبول یا رد دادخواست را صادر می‎کند.

چنانچه قرار قبولی دادخواست صادر شود، دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی و ابلاغ آن به همراه نسخه دوم دادخواست به طرف مقابل و ابلاغ وقت به درخواست‎کننده را صادر می‎کند.

هرگاه قرار رد درخواست صادر شود، این قرار به طرفین ابلاغ می‎شود.

مهلت درخواست اعاده دادرسی

مهلت درخواست اعاده دادرسی ، برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه می باشد .

مرجع صالح

مرجع صلاحیت‎دار در رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی دادگاهی است که حکم قطعی را صادر کرده است.

بنابراین اگر دادگاه بدوی حکم قطعی را صادر کرده باشد، همان دادگاه مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی است .

 

آثار ورشکستگی در فسخ معامله یا قرارداد

ورشکستگی یکی از طرفین موجب فسخ معامله یا قرارداد فی مابین آنها نمی شود ، ورشکستگی مستاجر تاثیری در قرارداد موجر و مستاجر ندارد .
( آثار ورشکستگی در فسخ معامله یا قرارداد )

معاملات تاجر معتبر است و ورشکستگی تاجر بعد از معاملات تاثیری در قرارداد ها ندارد .

( آثار ورشکستگی در فسخ معامله یا قرارداد ) 

قرارداد ها و معاملات شرکت قبل از انحلال معتبر است و مدیر تصفیه امور شرکت را انجام می دهد ، انتقال مالکیت با تحقق شرایط فی مابین ممکن است و موارد فسخ نیز طبق قرارداد خواهد بود .

پرسش : ( آثار ورشکستگی در فسخ معامله یا قرارداد )

آیا ورشکستگی موجب فسخ قرارداد است ؟

ورشکستگی مستاجر تاثیری در قرارداد دارد ؟

وظیفه مدیر تصفیه بعد از انحلال شرکت چگونه است ؟

در قرارداد اجاره به شرط تملیک انتقال مالکیت چگونه تحقق پیدا می کند و موارد فسخ و انفساخ چگونه قابل توجیه است ؟

آثار ورشکستگی در فسخ معامله یا قرارداد

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید . )

مشاوره حقوقی ( برای گرفتن راهنمائی و مشاوره حقوقی کلیک کننید . )

داود چشمی 

پاسخ :

۱-اولاً ؛ موارد بطلان ، فسخ و انفساخ عقد اجاره در قانون مدنی آمده است و ورشکستگی طرفین عقد اجاره از موارد انفساخ عقد اجاره نیست .

بنابراین ؛ در صورت ورشکستگی مستاجر قرارداد اجاره به قوت خود باقی است و اقساط اجاره بها حال نمی شود و اجاره بها به ترتیبی که در قرارداد طرفین آمده است باید پرداخت شود .

ثانیاً ؛ جزء در مواردی که برای موجر در قرارداد اجاره حق فسخ پیش بینی شده باشد ، دعوای فسخ اجاره از جانب موجر مسموع نیست .

۲-همانطور که ورشکستگی مستاجر تاثیری در عقد اجاره ندارد ، اعسار مستاجر نیز به اعتبار عقد اجاره خللی وارد نمی کند ، اما ضمانت اجرایی ککه در قرارداد منعقده مقرر و توافق شده در مورد مستاجری که از پرداخت اقساط مال الاجاره خودداری نموده ، قابل اعمال خواهد بود .

۳-با توجه به اینکه معاملاتی که تاجر ورشکسته قبل از تاریخ توقف انجام داده معتبر است ، ورشکستگی بعدی شخص حقوقی تاثیری در قرارداد طرفین ندارد و باید بر اساس مندرجات قرارداد اقدام شود ، مگر اینکه محکمه تاریخ توقف را قبل از تاریخ انعقاد قرارداد تعیین نموده باشد .

۴-طبق ماده ۲۰۶ قانون تجارت ، شرکت به محض انحلال در حال تصفیه محسوب می شود و بر اساس ماده ۲۰۸ همان قانون : « تا خاتمه امر تصفیه شخصیت حقوقی شرکت جهت انجام امور مربوط به تصفیه باقی خواهد ماند و مدیران تصفیه موظف به خاتمه دادن کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارائی شرکت می باشند و هرگاه برای اجرای تعهدات شرکت معاملات جدیدی لازم شود مدیران تصفیه انجام خواهند داد .

بنابراین ، انحلال شرکت خللی به تعهدات و قراردادهای شرکت وارد نمی کند و این تعهدات و قراردادها به قوت خود باقی است و باید بر اساس مندرجات قرارداد رفتار شود و به عبارت دیگر ، قراردادها و تعهدات ، ناشی از توافق طرفین قرارداد است و انحلال شرکت که ناشی از اراده یکی از طرفین قرارداد است ، تاثیری در تعهدات طرفین قرارداد ندارد .

۵-در این گونه قراردادها انتقال مالکیت زمانی انجام می شود که شرایط مندرج در قرارداد برای انتقال مالکیت محقق گردد و موارد فسخ یا انفساخ قرارداد نیز تابع مندرجات و شرایط قرارداد است و در صورتی که قرارداد در این مورد ساکت باشد ، در هر بخش ، اعم از اجاره یا انتقال مالکیت رابطه طرفین تابع عمومات قانونی است .

همانطور که ماهیت حقوقی این اقدامات نیز با مراجعه به قراردادها و تعهدات طرفین و انطباق هر مورد با قوانین مربوط قابل توصیف است .

 

تجدید نظر خواهی چیست ؟

تجدید نظر خواهی به چه معناست ؟ ( تجدید نظر خواهی چیست ؟ )

از نظر لغوی تجدید نظر به معنای بازنگری ، اصلاح کردن ، تفتیش کردن ، تجدید نظر کردن ، دوباره چاپ کردن ، اصلاح نمودن ، حک و اصلاح کردن است . ( تجدید نظر خواهی چیست ؟ )

مفهوم اصطلاحی این کلمه از معنای لغوی آن دور نمی باشد و به معنای دوباره قضاوت کردن امری آمده است .

تجدید نظر یکی از طرق اعتراض به رای نخستین است .

رایی که در مرحله نخستین به هر دلیلی اعتراضی به آن وارد باشد در مرحله تجدید نظر با دادخواست مربوطه توسط خواهان ( تجدید نظر خواه ) به دادگاه مورد بررسی قرار می گیرد .

مطابق ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی :

«  آرای دادگاه‌های عمومی‌و انقلاب در امور حقوقی قطعی است، مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد. »

اصحاب دعوای تجدید نظر

اگر رای دادگاه نخستین قابل تجدید نظر باشد اصحاب دعوای مرحله ی نخستین علی الاصول حق دارند در مهلت معین نسبت به آن تجدید نظر خواهی کنند .

اصحاب دعوای تجدید نظر علی القاعده ، همان اصحاب دعوای مرحله ی نخستین می باشند .

ممکن است اشخاص ثالث نیز در دعوای تجدید نظر وارد شوند .

احکامی که قابل تجدید نظر هستند مطابق ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی عبارتند از :

الف ) در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال متجاوز باشد .

ب ) کلیه احکام صادره در دعاوی غیر مالی

ج ) حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدید نظر باشد .

                  تجدید نظر خواهی چیست ؟

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید . )

مشاوره حقوقی ( برای گرفتن راهنمائی و مشاوره حقوقی کلیک کنید . )

داود چشمی 

 

قرارهای قابل تجدیدنظر

مطابق ماده ۳۳۲ قرارهای زیر در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجدید نظر باشد، قابل تجدید نظر است:

الف ) قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود.

ب )قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا

ج ) قرار سقوط دعوا

د ) قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا

 

مهلت تجدید نظر خواهی

به موجب ماده ۳۳۶ مهلت درخواست تجدیدنظر اصحاب دعوا، برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است.

 

 

عدم رجوع طلبکار به مدیر تصفیه / پرسش و پاسخ

عدم رجوع طلبکار به مدیر تصفیه برای وصول طلب خود در موعد معین

پرسش : (عدم رجوع طلبکار به مدیر تصفیه / پرسش و پاسخ )

خواهان به استناد چک ، علیه صادر کننده اقامه دعوا نموده و خوانده در دفاع اعلام داشته به حکم دادگاه صالح ورشکسته بوده و چون خواهان در موعد مقرر به مدیر تصفیه مراجعه و علیه او طرح دعوا نکرده ، لذا دیگر حقی برای مطالبه ندارد آیا عدم مراجعه طلبکار در موعد مقرر مذکور در قانون تجارت به مدیر تصفیه موجب سقوط حق طلبکار از ورشکسته خواهد بود یا خیر ؟؟ و اقامه دعوا در مدت ورشکستگی و یا پس از آن چگونه است ؟

پاسخ : ( عدم رجوع طلبکار به مدیر تصفیه / پرسش و پاسخ )

با توجه به مواد ۴۱۹ ، ۴۲۰ ، ۴۲۱ و ۴۷۳ قانون تجارت

ماده ۴۱۹ قانون تجارت :

« از تاریخ حکم ورشکستگی ، هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی از منقول یا غیر منقول داشته  باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند . کلیه اقدامات اجرایی نیز مشمول همین دستور خواهد بود . »

 در مورد تاجر ورشکسته مدیون عدم مراجعه طلبکار به مدیر تصفیه در موعد مقرر موجب انتفاء حق و طلب دائن چه در مدت ورشکستگی و چه پس از اعاده اعتبار نخواهد بود و ضمانت اجرای عدم رجوع به مدیر تصفیه تنها سلب حق اعتراض طلبکار نسبت به نحوه تصفیه و تقسیم است و جزء این محرومیت ، ضمانت اجرای دیگری من جمله سقوط حق دائن برای همیشه از مقررات مربوط به ورشکستگی استنباط نمی شود و اصولاً پس از احراز وجود طلب دائن از ورشکسته در مقام تردید راجع به بقاء و یا عدم بقاء طلب مذکور به علت مراجعه نکردن طلبکار به مدیر تصفیه بقاء طلب استصحاب می گردد و در طول مدت ورشکستگی و نیز مادام که حکم به اعاده اعتبار ورشکسته از محکمه صادر نشده باشد دعوا می بایست به  طرفیت مدیر تصفیه که قائم مقام بدهکار است اقامه شود ، زیرا ورشکسته در حکم محجور است ؛ لیکن پس از اعاده اعتبار طرح دعوا علیه شخص مدیون صورت می گیرد .

بنابراین ، با فرض اعاده اعتبار تاجر ورشکسته اقامه دعوا از ناحیه طلبکار علیه او صحیح بوده و دفاع خوانده دعوا به سقوط طلب خواهان به علت عدم مراجعه در مدت ورشکستگی به مدیر تصفیه محمل و وجاهت قانونی نداشته و مسموع نیست .

 

 

عدم رجوع طلبکار به مدیر تصفیه / پرسش و پاسخ

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید . )

مشاوره حقوقی ( برای گرفتن راهنمائی و مشاوره حقوقی کلیک کنید . )

داود چشمی 

 

واخواهی چیست ؟ انواع آن (حکم غیابی وحضوری) ،مهلت آن و… /کاملا کاربردی

واخواهی در لغت به معنای بازخواست ، اعتراض ، اعتراض کردن می باشد . ( واخواهی چیست ؟ )

در این مقاله برآنیم تا همراهان عزیز را با واخواهی و قوانین مربوط به آن آشنا سازیم .

واخواهی چیست ؟

زمانی که رایی در غیاب فردی  از جانب دادگاه  بر علیه او صادر شده باشد ودرآن پرونده ..

–  آن شخص محکوم شده ویا وکیل یا قائم مقام او در هیچ یک از جلسات دادگاه حضور نیافته باشند .

ویا لایحه ای هم برای دادگاه نفرستاده باشند . و از طرفی اخطاریه به وی ابلاغ واقعی نشده باشد . {منظوربرگه اخطاریه به خود شخص تحویل داده نشده باشد } کسی که رای بر علیه او صادر شده باشد ،می توانیم نسبت به آن رای اعتراض واخواهی نماید

 

طبق ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی :

« محکوم علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید . این اعتراض واخواهی نامیده می شود  . دادخواست واخواهی در دادگاه صادر کننده حکم غیابی قابل رسیدگی است . »

حتماً باید بدانیم که واخواهی طرق اعتراض به رای غیابی است و احکام حضوری قابل واخواهی نمی باشند .

واخواهی چیست ؟ انواع آن (حکم غیابی وحضوری) ،مهلت آن و… /کاملا کاربردی

واخواهی طریقه عدولی است بدین معنی که اعتراض درهمان دادگاهی رسیدگی می‌شود که حکم غیابی مورد اعتراض را صادر کرده است و آن دادگاه پس از رسیدگی به اعتراضات مجدداً حکم می‌دهد و ممکن است دادگاه دررسیدگی مجدد  ازحکم اولیه  خود عدول کند.

پس دانستیم که اعتراض به واخواهی را باید در همان دادگاهی که این رای غیابی صادر شده است پیگیری کنیم .

واخواهی چیست ؟ انواع آن (حکم غیابی وحضوری) ،مهلت آن و… /کاملا کاربردی

مهلت واخواهی

ماده ۳۰۶ ـ مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که داخل کشور ایران هستند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دوماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود

مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است .

اطلاعات بیشتر

وکیل

اجرت المثل زن چیست ؟( قبل ،بعد طلاق،طلاق توافقی )نحوه محاسبه و مطالبه آن -کاملا کاربردی

مفهوم اجرت المثل 

منظور از اجرت المثل ،اجرت زحماتی است که زن در منزل شوهر  خودمی کشد از قبیل شیر دادن به بچه ،غذا درست کردن و…

 

شرایط تعلق اجرت المثل به زن 

زن در موارد ذیل حق اخذ اجرت المثل ( دستمزد ) از شوهر خود را دارد

۱٫زن زحماتی در منزل شوهر خود از قبیل ظرف شستن وغذا پختن و…کشیده باشد

۲٫این کارها از ناحیه زن بدون قصد انجام دادن مجانی از وی صورت گرفته باشد

۳٫این کارها به دستور مرد باشد

هر کدام از شرایط بالا  وجود نداشته باشد به زن اجرت المثل تعلق نمی گیرد میانگین اجرت المثل سالیانه بین ۷۰۰ هزار تومان به بالا میباشد که توسط کارشناس تعین می گردد

مطالبه اجرت المثل یک دعوای مالی میباشد  ومیبایست در دادگاه خانواده مطرح گردد

 

اجرت المثل زن چیست ؟( قبل ،بعد طلاق،طلاق توافقی )نحوه محاسبه و مطالبه آن -کاملا کاربردی

آیا اگر زن کارمند  ویا شاغل باشد و در منزل شوهر ،حقوق خود را هزینه  کند ،آیا می تواند از شوهر خود تقاضای مطالبه هزینه ها را بنماید ؟

در قانون حمايت از خانواده تاکيد شده است که اگر زوجه کارمند باشد و ماحصل دسترنج و دستمزد خودش يا حقوق ماهيانه خودش را در منزل زوج مصرف کند اين مبلغ علاوه بر اجرت المثل قابل وصول است.

(درآمدهاي هزينه شده در خانه شوهر) 

وکیل

اجرت المثل زن چیست ؟( قبل ،بعد طلاق،طلاق توافقی )نحوه محاسبه و مطالبه آن -کاملا کاربردی

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید . )

مشاوره حقوقی ( برای گرفتن راهنمائی و مشاوره حقوقی کلیک کنید . )

داود چشمی 

 

 

اجرت المثل زن چیست ؟( قبل ،بعد طلاق،طلاق توافقی )نحوه محاسبه و مطالبه آن -کاملا کاربردی

بر اساس ماده ۳۰ قانون حمايت از خانواده اجرت المثل براي کاري است که زن در خانه شوهرش انجام مي دهد اما خانمي که شاغل است و حقوق خود را در خانه همسر مصرف کرده است، مي تواند آن را به طور تمام و کمال مطالبه کند.(درآمدهاي هزينه شده در خانه شوهر)

ماده ۳۰ قانون حمايت از خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ اعلام مي دارد:

در مواردي که زوجه در دادگاه ثابت کند به امر زوج يا اذن وي (يعني يا اينکه همسرش به او گفته که حقوق خود را خرج کن يا اينکه اجازه گرفته و خرج کرده است) از مال خود براي مخارج متعارف زندگي مشترک (مال خود يا حقوق ماهيانه خود يا ارثي که به خانواده همسر آورده است) که بر عهده زوجه است هزينه کرده و زوج نتواند قصد تبرع زوجه را اثبات کند مي تواند معادل آن را از وي دريافت کند.

تخفیف مجازات و قوانین گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

تخفيف در لغت به معناي سبك كردن، كاستن، تسكين دادن و آرام دادن است .

تخفيف مجازات: (تخفیف مجازات و قوانین گذشت شاکی یا مدعی خصوصی )

كاستن ميزان مجازات تعزيري يا بازدارنده متهمي كه به جهتي از جهات مخففه قانوني (موارد ۶ گانه مادۀ ۲۲ قانون مجازات اسلامی) مستحق تخفيف است.

تخفیف مجازات و قوانین گذشت شاکی یا مدعی خصوصی )

منظور از تخفيف مجازات اين است كه قاضي ميزان مجازات را از حداقل تعيين شده در قانون كمتر و خفيف تر نمايد و الاحكم مجازات به حداقل قانوني، تخفيف مجازات محسوب نمي‌گردد.

(تخفیف مجازات و قوانین گذشت شاکی یا مدعی خصوصی )

بر  اساس ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی:

ماده ۳۷- درصورت وجود یك یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی كه به حال متهم مناسبتر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل كند:

الف- تقلیل حبس به میزان یك تا سه درجه

ب- تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یك تا چهار

پ- تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال

ت- تقلیل سایر مجازاتهای تعزیری به میزان یك یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر

تخفیف مجازات و قوانین گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

طبق ماده ۲۲ تخفیف مجازات

دادگاه می تواند در صورت احراز جهات مخففه ، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب تر به حال متهم باشد .

جهات مخففه عبارتند از :

-گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

اظهارات و راهنمائی های متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم و یا کشف اشیایی که از جرم تحصیل شده است موثر باشد .

-اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تاثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل :

*رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم

*اعلام متهم قبل از تعقیب و یا اقرار او در مرحله تحقیق که موثر در کشف جرم باشد .

* وضع خاص متهم و یا سابقه ی او

* اقدام یا کوشش متهم به منظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن

تبصره ۱: دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم صریحاً قید کند .

تبصره ۲ : در مورد تعدد جرم نیز دادگاه می تواند جهات مخففه را رعایت کند .

تبصره ۳ : چنانچه نظیر جهات مخففه مذکور در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد دادگاه نمی تواند به موجب همان جهات دوباره مجازات را تخفیف دهد .

نحله چیست ؟

نحله به چه معناست ؟ به چه زنانی نجله تغلق می گیرد ؟ ( نحله چیست ؟ )

نحله در معنی لغوی «بخشش» معنا می شود . نحله چیست ؟ )

 و از نظر اصطلاحات حقوقی به مبلغی گفته می شود که دادگاه بر اساس شرایطی به خصوص آن را برای زوجه تعیین می کند. ( نحله چیست ؟ )

از جمله شرایطی که باعث می شود زوجه مستحق دریافت نحله شود :

-زن درخواست طلاق نکرده باشد.

-در مدت زمان زندگی مشترک و پیش از اقدام به درخواست طلاق از سوی مرد امکان مطالبه نحله برای خانم وجود ندارد.

-برای تعیین کردن نحله بر خلاف اجرت المثل نیازی به کارشناسی وجود ندارد.

 بلکه مقدار مبلغ را قاضی دادگاه بر اساس سال های زندگی مشترک و کارهایی که خانم انجام داده تعیین می کند.

                     نحله چیست ؟

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید . )

مشاوره حقوقی ( برای گرفتن راهنمائی و مشاوره حقوقی کلیک کنید . )

داود چشمی 

 این مقدار مبلغ با توجه به تمکن و وسع مرد صورت مشخص می شود.

نحله نیز مانند مهریه و تمکین یکی از مطالبه های زنان در زندگی زناشویی است که پس از طلاق امکان درخواست آن وجود دارد.

در قرآن کریم هم مهریه‌ی و حقوق مالی زن یک عطیه از طرف خداوند است و خدا به خاطر اینکه زن دارای حقوق بیشتری در اجتماع باشد و ضعفِ نسبیِ جسمی او هم به نوعی از این راه جبران شود، سفارش نموده آن را به‌طور کامل بپردازید.

پس زن می‌تواند قبل از طلاق، حق‌الزحمه‌ی اموری را که شرعا به عهده نداشته و به امر شوهر و با قصد دریافت دستمزد انجام داده با معین کردن مبلغی به‌عنوان نحله از دادگاه خواستار شود.

 اثبات این امر که زن به دستور مرد اموری خارج از وظیفه‌ی شرعی خود انجام داده به عهده‌ی زن است، اما لازم نیست که ثابت کند برای انجام این امور قصد اخذ اجرت داشته، زیرا قاعدتا این امور بدون قصد تبرع است.

اقامه‌ی مطالبه‌ی نحله

زن به غیر از دادخواست صدور گواهی عدم سازش، می‌تواند دادخواست نحله را جداگانه تنظیم و تقدیم دادگاه کند و لزوما اقدام به مطالبه‌ی آن مربوط به بعد از طلاق نیست. دادگاه، میزان نحله را بدون نیاز به نظر کارشناس و با توجه به سنوات زندگی مشترک، استطاعت مالی زوج و همچنین زحمات زن در زمان زندگی مشترک معین و مشخص می‌کند.

تفاوت نحله و اجرت المثل

نحله در صورتی شرعی و قانونی به زوجه تعلق می‌گیرد که شرایط تعلق اجرت المثل ایام زوجیت فراهم نباشد. همچنین تعلق نحله مثل تعلق اجرت المثل مشروط به تقاضای مرد برای طلاق است و تقاضای مرد نباید ناشی از تخلف زن از وظایف همسری باشد.

 

به چه زنانی اجرت المثل تعلق نمی گیرد؟

❌ زنی که در خانه به قصد تبرع یعنی به رایگان و در راه رضای خدا کار می کرده است.

❌زنی که فعالیت خانه داری را به عنوان شرط ضمن عقد قرار داده باشد.

❌زنی که به علتی غیر از عسرو حرج تقاضای طلاق داده باشد.

❌زنی که همسرش وی را به خاطر تخلف از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار طلاق می دهد.

✅✅✅ نکته: (به چه زنانی اجرت المثل تعلق نمی گیرد؟)

اگر به هر دلیل امکان تعیین و مطالبه اجرت المثل نباشد (یکی از دلایل بالا) نوبت به نحله می رسد و نسبت به تعیین نحله اقدام می شود. (به چه زنانی اجرت المثل تعلق نمی گیرد؟)

 بنابراین نمی توان هم اجرت المثل گرفت و هم درخواست پرداخت نحله کرد.

(به چه زنانی اجرت المثل تعلق نمی گیرد؟) 

در تعیین نحله، دادگاه با توجه به وضع مالی زوج و زحمات زوجه مبلغی را به عنوان نحله تعیین می کند که به زوجه بپردازد و در نحله نیازی به تعیین کارشناس نیست و قاضی باید راجع به وضعیت مالی زوج تحقیق و با توجه به زحمات زن مبلغ متناسبی بابت نحله معین کند.

به چه زنانی اجرت المثل تعلق نمی گیرد؟

نحله چیست ؟

در لغت به معنی بخشش و در اصطلاح حقوقی مبلغی است که دادگاه بر طبق شرایطی که در بالا ذکر شد  ، تعیین می کند که مرد (زوج) باید به زن (زوجه) بپردازد.

« با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی را‌ از باب بخشش (‌نحله) برای زوجه تعیین می‌نماید. »

شرایط تعلق نحله :

۱- اولین شرط تعلق نحله مثل تعلق اجرت المثل مشروط به تقاضای مرد برای طلاق است و نیز تقاضای مرد نباید ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی باشد .

۲- نحله در طول اجرت المثل است یعنی اگر به هر دلیل امکان تعیین اجرت المثل نباشد (مثل این که زن قصد تبرع داشته) نوبت به نحله می رسد و نسبت به تعیین نحله اقدام می شود .

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید . )

مشاوره حقوقی ( برای راهنمائی و مشاوره حقوقی کلیک کنید . )

داود چشمی 

حصر وراثت چیست ، شرایط صدور آن /نحوه اصلاح وتصحیح آن – کاملا کاربردی

درخواست گواهی حصر وراثت بر حسب درخواست متقاضی و میزان اموال بجا مانده از متوفی ،به دو طریق درخواست شود

۱٫کمتر از سی میلیون ریال ( ۱ هفته ای صادر می گردد)

۲٫بیشتر از سی میلیون ریال ( باید در روزنامه آگهی گردد و حدودا ۲ ماه زمان می برد )

درخواست گواهی حصر وراثت را میبایست به شورای حل اختلاف محل اقامت و زندگی متوفی تقدیم نمود

 

این مطلب را از دست ندهید

انحصار وراثت چیست ،درخواست کنندگان و شرایط آن

نحوه تقسیم ارث 

مهر وموم وتحریر ترکه 

پرسش : ( تجدید درخواست گواهی انحصار وراثت )

گواهی انحصار وراثتی با توجه به کمتر ۳۰ میلیون ریال صادر گردیده است  ولکن ارزش دارایی متوفی بیشتر از ۳۰ میلیون ریال است . آیا گواهی قبلی معتبر است ؟  یا اینکه دادگاه مکلف است با ارائه گواهی مالیاتی  موضوع را آگهی و تجدید گواهی نماید ؟

پاسخ : تجدید درخواست گواهی انحصار وراثت )

تجدید رسیدگی به درخواست انحصار وراثت در مواردی که گواهی انحصار وراثت بدون نشر آگهی در روزنامه صادر شده است محتاج به تقاضای ذی نفع است . ( تجدید درخواست گواهی انحصار وراثت) 

حصر وراثت چیست ، شرایط صدور آن /نحوه اصلاح وتصحیح آن – کاملا کاربردی

حصر وراثت چیست ، شرایط صدور آن /نحوه اصلاح وتصحیح آن – کاملا کاربردی

هر گاه پس از صدور گواهی انحصار وراثتی که بدون درج آگهی در مطبوعات و بر اساس بهای ماترک کمتر از سی میلیون ریال صادر گردیده ، وراث متوفی یا سایر اشخاص ذی نفع با ارائه گواهی مالیاتی بیش از آن تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت جدید یا نشر آگهی در مطبوعات را بنماید دادگاه قانوناً مکلف به پذیرش این تقاضا و درج آگهی در مطبوعات و تجدید گواهی انحصار وراثت خواهد بود و در غیر این صورت گواهی انحصار وراثت قبلی ،معتبر و لازم الاجرا است .

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید . )

مشاوره حقوقی ( برای راهنمائی و مشاوره حقوقی کلیک کنید . )

داود چشمی

بهتر است راجع به ثبت آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار بدانیم که ……..

پس از آن که مدارک و اسناد به مرجع قضایی ارائه شد ، آنها با هزینه وراث در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار اگهی درج کرده تا در صورتی که متوفی وارث دیگری داشته باشد ، با مشاهده این آگهی به دادگاه مراجعه کند . در صورتی که بعد از گذشت یک ماه فردی اعتراضی نداشته باشد ، گواهی انحصار وراثت صادر می‌گردد .

در این مرحله دو گروه می‌توانند به دادگاه مراجعه کرده و اعتراض کنند .

در ابتدا دادستان قضایی در صورتی که تشخیص دهد فرد متوفی وارثی ندارد و آگهی درج شده بی اساس است ، می‌تواند به صدور این گواهی اعتراض کند .

دسته دوم هم کسانی هستند که معتقدند باید نامشان به عنوان وراث درج شود.

هر دو گروه می‌توانند اعتراض خود را به دادگاه اعلام کرده و پس از صدور رای دادگاه نیز تقاضای تجدید نظر داشته باشند .

برای مطالعه و آشنایی با گواهی حصر وراثت و قوانین آن به زبان ساده کلیک کنید . 

اجرت المثل و مصادیق آن

اجرت المثل چیست ؟ ( اجرت المثل و مصادیق آن )

اجرت المثل از دو واژه‌ی اجرت و مثل تشکیل شده است. ( اجرت المثل و مصادیق آن ) 

به معنای این‌که اجرت یک عمل در واقع و در مقایسه با نمونه‌های مشابه به چه میزان است.

(اجرت المثل و مصادیق آن )

بطور مثال می گویند اجرت المثل نقاشی این ساختمان چه میزان است ؟ یعنی میزان دستمزد آن نسبت به مشابه همان کار .(اجرت المثل و مصادیق آن )

بهتر است بدانیم که صحبت از اجرت المثل زمانی به میان می‌آید که توافق یا قراردادی میان طرفین وجود نداشته باشد چرا که در این صورت، به مبلغ مندرج در قرارداد که در اصطلاح به آن اجرت‌المسمی (در مقابل اجرت المثل) گفته می‌شود، توجه خواهد شد.

کاربردهای مختلف اجرت المثل

اجرت المثل در موارد گوناگونی کاربرد دارد و در امور بسیاری بکار می رود ، از جمله ؛

-اجرت المثل ازدواج

در ازدواج و عقد نکاح زنان از یک سری امور مالی بهره مند می شوند که یکی از آنها اجرت المثل است .

زنان در خانه کارهای مختلفی از جمله شست و شو و پخت و پز و نگهداری کودکان و …… انجام می دهند که می توانند در قبال ای زحمات در خانه می کشند مزدی دریافت کنند .

یعنی زنان می‌توانند در قبال انجام این کارها از همسر خود مطالبه‌ی پول نمایند. در اصطلاح به این حق، اجرت المثل می‌گویند یعنی اجرتی که زن در قبال انجام کارهای خانه استحقاق دریافتش را دارد.

که می توان برای مطالبه ی آن به دادگاه صالح دادخواست مطالبه ی اجرت المثل را تقدیم نمود .

اجرت‌المثل يكي از همان حقوق ويژه‌اي است كه شرع و قانون براي زنان در نظر گرفته است. زن وظايف خاصي در زندگي زناشويي دارد كه توسط قانون و شرع برشمرده شده است.

ماده ۳۳۶ قانون مدنی می گوید :

 « هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به انجام کاری نماید که به شکلی عرفی برای آن کار اجرت و دستمزدی در نظر گرفته شده و یا آن فرد عادتا مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر این که معلوم شود که قصد تبرع داشته است».

                 اجرت المثل و مصادیق آن

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید . )

مشاوره حقوقی ( برای راهنمائی و مشاوره حقوقی کلیک کنید . )

داود چشمی 

-اجرت المثل اموال

گاهی در قبال استفاده از اموال باید مبلغی پول به عنوان ارزش واقعی تخمینی آن‌ها پرداخت کرد که به این مبلغ در اصطلاح اجرت‌المثل اموال می‌گویند.

اگر کسي از مال ديگري منتفع گردد و عين مال باقي باشد و براي مدتي که منتفع شده، بين طرفين مال الاجاره اي معين نشده باشد، آنچه بابت اجرت منافع استيفا شده بايد به صاحب مال مزبور بدهد، اجرت المثل ناميده مي شود، خواه استيفاي مزبور با اذن مالک باشد خواه بدون اذن .

 

ابلاغ اوراق قضائی به شرکت های سهامی خاص

پرسش : (ابلاغ اوراق قضائی به شرکت های سهامی خاص )

اگر در غیاب مدیر عامل ، تمام دارندگان حق امضاء در شرکت حضور داشته باشند آیا ابلاغ اخطاریه به یکی از آنان کافی است یا باید به تمام آن افراد ابلاغ شود ؟

پاسخ :(ابلاغ اوراق قضائی به شرکت های سهامی خاص )

ابلاغ اوراق قضائی به اشخاص حقوقی از جمله شرکت سهامی خاص باید وفق مقررات ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی ، اگر مدیر عامل شرکت حاضر باشد به مدیر عامل ، و اگر مدیر عامل نباشد به قائم مقام قانونی وی و اگر قائم مقام نبود به فرد یا افرادی که حق امضاء دارند ابلاغ گردد و اگر هیچ یک از افراد مذکور نباشند باید به مسئول دفتر ابلاغ گردد .

بنابراین ابلاغ به همه ی اعضای هئیت مدیره یا مدیران یا دارندگان حق امضاء در فرضی که حاضر باشند یا تعدادی از آنها حاضر باشند لازم نیست و ابلاغ به یکی از آنها که حضور دارند با رعایت ترتیبات مذکور در ماده ۷۶ کافی است بدیهی است در این صورت ابلاغ انجام شده ابلاغ واقعی خواهد بود .

ابلاغ اوراق قضائی به شرکت های سهامی خاص

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید . )

مشاوره حقوقی ( برای گرفتن راهنمائی و مشاوره حقوقی کلیک کنید . )

داود چشمی 

ماده ۷۶ قانون آیین دادسی مدنی :

« در دعاوي راجع به ساير اشخاص حقوقي دادخواست و ضمائم آن به مدير يا قائم‌مقام او يا دارنده حق امضاء و در صورت عدم امكان به‌مسؤول دفتر مؤسسه با رعايت مقررات مواد (۶۸، ۶۹ و ۷۲) ابلاغ خواهد شد.

‌تبصره ۱ – در مورد اين ماده هرگاه ابلاغ اوراق دعوا در محل تعيين شده ممكن نگردد، اوراق به آدرس آخرين محلي كه به اداره ثبت شركتها معرفي‌شده ابلاغ خواهد شد.

‌تبصره ۲ – در دعاوي مربوط به ورشكسته، دادخواست و ضمائم آن به اداره تصفيه امور ورشكستگي يا مدير تصفيه ابلاغ خواهد شد.

‌تبصره ۳ – در دعاوي مربوط به شركتهاي منحل شده كه داراي مدير تصفيه نباشند، اوراق اخطاريه و ضمائم آن به آخرين مدير قبل از انحلال در‌آخرين محلي كه به اداره ثبت شركتها معرفي شده است،‌ابلاغ خواهد شد. »

 

شرکت های دانش بنیان

شرکت های دانش بنیان ،موسسات خصوصی یا تعاونی هستند که به منظور افزایش علم و ثروت ، توسعه اقتصادی بر پایه دانش و تحقق اهداف علمی و اقتصادی است . (شرکت های دانش بنیان )

که در راستای گسترش اختراع و نوآوری و در نهایت تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه ( شامل طراحی و تولید کالا و خدمات ) در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان ( به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط ) تشکیل می شود. (شرکت های دانش بنیان )

پایه و اساس شرکت های دانش بنیان و محصولات و خدمات آنها بر اساس تکنولوژی و روش تولید محصولات و یا خدمات آنها می باشد. (شرکت های دانش بنیان )

شرکت های دانش بنیان، یکی از روش های کارآفرینی مبتنی بر علم و فناوری بوده که بر خلاف روش های سنتی، اکثر مدیران و کارکنان آن را متخصصان رشته یا رشته های گوناگون دانشگاهی در حوزه علوم انسانی، فنی و مهندسی و پزشکی تشکیل می دهد.

ثبت شرکت دانش بنیان

برای ثبت شرکت دانش بنیان در ابتدا باید یک شرکت کاملا معمولی در اداره ثبت شرکت ها ثبت و پس از ثبت شرکت باید آن را به دانش بنیان تبدیل کرد.

انواع شرکت های دانش بنیان

۱-شرکت هایی که فقط اعضای هیات علمی مالک آن هستند.

در صورتی که سهام دانشگاه کم تر از ۵۰ درصد باشد،شرکت دانش بنیان شرکتی خصوصی است که باید تابع قانون تجارت باشد و در اداره ثبت شرکت ها ثبت شود.

۲-شرکت هایی که دانشگاه ها نیز در آن مالکیت دارند.

در صورتی که سهام دانشگاه ۵۰ درصد یا بیشتر باشد، شرکت دانش بنیان شرکتی دولتی است.

شرکت های دانش بنیان

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید . )

مشاوره حقوقی ( برای راهنمائی و مشاوره حقوقی کلیک کنید . )

داود چشمی 

اهداف شرکت‌های دانش بنیان

هدف از راه‌اندازی شرکت‌های دانش بنیان عبارت است از:

-جذب و تبدیل کردن ایده‌ها به محصول و مشاغل پایدار

-تجاری‌سازی علم و دانش

-تجاری‌سازی یافته‌های تحقیقاتی و پژوهشی

-توانمندسازی دانش‌آموختگان برای ورود به فضای کسب‌و‌کار

-حمایت، هدایت و سمت دهی نوآوری‌ها و توليد کردن فناوری‌های برتر

-به‌کارگیری توانمندی‌های دانشگا‌ه‌ها و واحدهای پژوهشی در جامعه

-ترغیب متخصصان، نوآوران، مخترعان، اعضای هيئت علمی دانشگا‌ه‌ها و واحدهای پژوهشی

-رفع نیازهای جامعه و ترویج فرهنگ تجاری‌سازی در دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی

-تشویق بنگاه‌های اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی به بهره‌گیری از یافته‌های پژوهشی

-فناوری‌های شکل‌یافته در مراکز پژوهشی

-ارتقاء فرهنگ کارآفرینی

تفاوت فسخ ، منفسخ ، تفاسخ

فسخ به چه معناست ؟ (تفاوت فسخ ، منفسخ ، تفاسخ )

فسخ در لغت به معنای نقض، زایل گردانیدن، تباه کردن و شکستن آمده است.

(تفاوت فسخ ، منفسخ ، تفاسخ )

فسخ که به آن انحلال ارادی قرار داد نیز گفته می‌شود، در اصطلاح حقوقی عبارت است از پایان دادن حقوقی به قرار داد به وسیله یکی از دو طرف قرارداد یا شخص ثالث.

فسخ به معنای برهم زدن یک قرارداد است .(تفاوت فسخ ، منفسخ ، تفاسخ )

فسخ قرارداد به موجب شروطی که از قبل در قرارداد ذکر شده است امکان پذیر می باشد .

این فسخ می تواند یک طرفه یا دو طرفه باشد که در اصطلاح به آن شرط فسخ یا خیار فسخ گفته می شود .

تفاوت فسخ ، منفسخ ، تفاسخ

وکیل ( برا

تفاسخ به چه معناست ؟

تفاسخ در لغت به معنای از دو طرف شکستن عهدی است.

تفاسخ همان اقاله است .

راضی بودن دو طرف معامله در یک قرارداد می تواند دلیلی برای بر هم زدن معامله باشد .

در تفاسخ معامله ای که به صورت صحیح و قانونی انجام شده پایان خواهد یافت ، و زمانی که تفاسخ و یا اقاله صورت می گیرد تمامی تعهدات قرارداد ساقط خواهد شد .

منفسخ چیست ؟

منفسخ به هم خوردن خود به خودی است که در اثر عارضه ، حالت یا وضعیتی در یکی از طرفین مانند فوت ، جنون و …..

تفاوت فسخ و تفاسخ نیز در این است که فسخ یک طرفه انجام می شود و راضی بودن طرف دیگر اهمیتی ندارد ، اما در تفاسخ پایان دادن به معامله باید با رضایت هر دو طرف باشد .

عدم اجرای تعهد و خسارات ناشی از آن

متعهد در صورتی که تعهدی بدهد و به آن عمل نکند در مقابل آن مسئول است ، زمانی که خلف وعده کند باید جبران خسارت نماید . (عدم اجرای تعهد و خسارات ناشی از آن )

اگر کسی که در قرارداد متعهد به انجام کاری یا تحویل دادن مالی است از انجام تعهدش به طور آگاهانه و عمدی خودداری کند ، می توان از طریق مراجعه به دادگاه ها و اقامه دعوی ، او را مجبور به انجام تعهد کرد .

(عدم اجرای تعهد و خسارات ناشی از آن )

در این شرایط هم می توان متعهد را از طرق مختلف مجبور به انجام تعهد اصلی کرد و هم می توان از او خسارت عدم انجام تعهد را گرفت .(عدم اجرای تعهد و خسارات ناشی از آن )

البته دریافت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد در شرایط خاصی امکان پذیر است و دعوی مطالبه خسارت در صورتی به نتیجه می رسد که آن شرایط را داشته باشد .

عدم انجام تعهدات و خسارات ناشی از آن

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید . )

مشاوره حقوقی ( برای گرفتن راهنمائی و مشاوره حقوقی کلیک کنید . )

داود چشمی 

طبق ماده ۲۱۹ قانون مدنی ایران :

« عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم التباع است مگر اینکه رضای طرفین اقاله یا به علت قانون فسخ شود . »

زمانی که خسارت قابل مطالبه و جبران می باشد که :

الف – مدت معینی برای انجام تعهد تعیین شده باشد .

ب- از زمان انجام آن تعهد گذشته باشد .

ج- لزوم جبران خسارت در قرارداد تصریح شده باشد .

د- عدم ایفای تعهد ناشی از تحقق قوه قاهره ( فورس ماژور ) نباشد .

نکته ی قابل ذکر در اینجا این است که قرارداد در ذات خود به این دلیل تنظیم می شود که در طرف را متعهد به انجام یا ترک فعلی کند ، بنابراین چنانچه هر یک از طرفین به تعهدات خود در قرارداد مربوطه عمل ننمایند بایستی طبق قانون خسارات وارده به طرف مقابل را جبران نمایند .

  • بهتر است بدانیم که :

به فردی که ملزم به انجام یا ترک فعل در برابر طرف مقابل است متعهد و طرف مقابلی که تعهد به سود اوست ، متعهد له و فعل لازم الجرا در تعهد را متعهد به می گویند .

ارکان دعوی الزام به انجام تعهد ۲ رکن می باشد .

۱-وجود یا عدم وجود تعهد :

باید تعهداتی از نوع قراردادی عرفی یا قانونی وجود داشته باشد تا تعهدی نسبت به یکدیگر انجام شود .

۲-عدم انجام تعهد

شارژ ساختمان و پرداخت آن

شارژ ساختمان (شارژ ساختمان و پرداخت آن )

در ساختمان هایی که تعداد سکنه و اعضای آن زیاد است به خصوص در شهرهای بزرگ با جمعیت های روز افزون آن ، بسیاری مجبورند در واحد های مجاور و ساختمان های مشترک با یکدیگر زندگی کنند از این رو مجبورند که یک سری قوانین را رعایت کنند . بطور مثال حق شارژ ساختمان ( شارژ ساختمان و پرداخت آن )

در این مقاله برآنیم تا همراهان گرامی را با یک سری از قوانین ساختمان اشنا سازیم .

شارژ ساختمان چیست؟ شارژ ساختمان و پرداخت آن )

در هر مجتمع مسکونی هزینه‌های مشترکی وجود دارد که همه‌ی ساکنان مجتمع باید سهم خود را از آن پرداخت کنند. به این هزینه‌های مشترک در اصطلاح شارژ گفته می‌شود.

این هزینه ها شامل نگهبانی و حفاظت فیزیکی مجموعه، تاسیسات، نگهداری فضای سبز و… می باشد و البته ممکن است که در برخی از آپارتمان ها یک و یا چند و یا همه موارد را در برگیرد.

 میزان این هزینه‌ها بسته به نوع مجتمع مسکونی و امکانات آن تعیین می‌شود و به صورت ماهیانه باید پرداخت شود.

بر اساس ماده ۲۸ قانون تملک آپارتمان‌ها شارژ ساختمان باید صرف هزینه‌های مربوط به سرایدار، هزینه‌ی آب، برق و گاز مشترک، هزینه‌ی تعمیرات و نگهداری از قسمت‌های عمومی آپارتمان، هزینه‌ی نگهداری از گیاهان در محوطه‌ی عمومی و رسیدگی به باغچه و هزینه‌ی اقلام مورد نیاز برای استفاده در بخش‌های عمومی(مانند تجهیزات نظافت، تجهیزات الکتریکی و…) گردد.

شارژ ساختمان و پرداخت آن

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید .)

مشاوره حقوقی ( برای گرفتن راهنمائی و مشاوره حقوقی کلیک کنید . )

داود چشمی 

هزینه های مستاجر و مالک

پرداخت هزینه های آب، برق، گاز و تلفن مربوط به همان واحد به عهده مستاجر است. همچنین پرداخت هزینه تعمیر و سرویس آسانسور به صورت جزیی و هزینه شارژ ساختمان نیز با مستاجر خواهدبود.

جبران هر نوع خرابی ای که مسبب آن مستاجر باشد (مثلا سوختن لامپ یا شکستن شیشه)، به عهده مستاجر است. در مقابل، هزینه تعمیرات عمده آسانسور یا دیگر نقاط خانه، هزینه رفع  مشکل فاضلاب در بدو ورود مستاجر به محل و هزینه عوارض نوسازی شهرداری نیز به عهده صاحبخانه خواهدبود.

واحد های خالی

ذکر این مهم لازم است مالک واحدهای خالی باید هزینه های مربوط به نگهداری ساختمان را پرداخت کند.

هزینه های مربوط به نگهداری آپارتمان اعم از این که مالکان از آن استفاده کنند یا نه باید توسط همه پرداخت شود. طبیعی است که مواردی مثل ایزوگام کردن پشت بام یا هزینه های مربوط به نمای ساختمان برعهده همه بوده و جزو هزینه های مربوط به مشاعات است که در این موارد قانون صریحا اعلام می کند که مالکان باید برای آن هزینه کنند.

 

امتناع از پرداخت شارژ

در صورت خودداری مالک یا مستأجر یا استفاده کننده از پرداخت سهم خود از هزینه های مشترک، مدیر ساختمان مراتب را از طریق اظهارنامه به او ابلاغ می کند و اگر ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه سهم بدهی اش را پرداخت نکند مدیر ساختمان می تواند از دادن خدمات مشترک از قبیل شوفاژ، تهویه مطبوع، آب گرم، برق، گاز و غیره به او خودداری کند.

لازم به ذکر است منظور فقط خدمات مشترک است. پس اگر برق یا آب اختصاصی مالک امتناع کننده از هزینه شارژ باشد مدیر نمی تواند آن را قطع کند.

غرامت / پرسش و پاسخ

غرامات (غرامت / پرسش و پاسخ )

پرسش : منظور از کل غرامات ، مقرر در ماده ۲۶۳ قانون مدنی چیست ؟ مبنای محاسبه میزان غرامات مذکور چیست ؟ (غرامت / پرسش و پاسخ )

غرامت در لغت شامل مبلغی است، که یک مقصر طرف قرارداد، متعاقب یک خسارت، به شخص ثالث زیان دیده می‌پردازد. غرامت می‌تواند شامل پرداخت پول نقد، بازسازی، جایگزینی و تعمیرات باشد.

(غرامت / پرسش و پاسخ )

پاسخ : ماهیت غرامت عبارت است از ضرر و زیان و خسارت که دارای مصادیق فراوان است . غرامات مقرر در ماده ۲۶۳ قانون مدنی شامل کلیه هزینه هایی است که مشتری در راستای معامله فضولی متحمل شده است .

چنانچه تورم اقتصادی در جامعه موجب کاهش و افت ارزش ثمن پرداخت شده به بایع فضولی شود ، در واقع مشتری ضرر کرده و مشتری می تواند از بایع فضولی علاوه بر مطالبه اصل ثمن پرداخت شده ، ما به التفاوت ارزش وجه پرداخت شده ( از زمان پرداخت ثمن تا زمان استرداد ثمن ) را از بایع طبق  نظر عرف و کارشناس مطالبه کند .

غرامات

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید . )

مشاوره حقوقی ( برای راهنمائی و مشاوره حقوقی کلیک کنید . )

داود چشمی 

ماده ۲۶۳ قانون مدنی :

« هرگاه مالک ، معامله را اجازه نکند و مشتری هم بر فضولی بودن آن جاهل باشد ، حق دارد که برای ثمن و کلیه غرامات به بایع فضولی رجوع کند و در صورت عالم بودن ، فقط حق رجوع برای ثمن را خواهد داشت . »

برای مثال ؛ اگر مشتری پنج سال قبل یک قطعه زمین به قیمت سه میلیون تومان خریده در موقع ابطال معامله به لحاظ فضولی بودن قیمت همان زمین ده میلیون تومان شده در این فرض مشتری می تواند از بایع فضولی بابت کاهش ارزش پول پرداختی را مطالبه کند .

 زیرا بایع فضولی باعث ضرر مشتری شده و کاهش ارزش پول در طول زمان در اثر رشد تورم در واقع نوعی ضرر به حساب می آید .

تفاوت بین خسارت و غرامت

_ خسارت از طرف شاکی خصوصی (مدعی خصوصی) مطالبه می شود، ولی غرامت نقدی (جزای نقدی) را دادستان مطالبه می نماید.

_ پرداخت جزای نقدی (یا همان غرامت)، شخصی است، بنابراین هرگاه مجرم قبل از پرداخت آن فوت کند از وراث وی قابل مطالبه نمی باشد ولی خسارت از وراث قابل مطالبه می باشد.

-خسارت برطبق اصول کلی مطالبه می شود و به این معنی که هرکس موجب ضرر و زیان دیگری شود برطبق اصول کلی حقوق مدنی باید آن را جبران نماید، ولی مطالبه غرامت محتاج متن خاص قانونی است و در متن قانونی مزبور باید لزوماً عناصر تشکیل دهنده جرم تعیین شده و غرامت به عنوان مجازات پذیرفته شده باشد.

اصول اساسی حاکم بر قرارداد بیمه

۱-اصل حسن نیت : (اصول اساسی حاکم بر قرارداد بیمه )

تمام قراردادها و عقود و روابط افراد مبتنی بر حسن نیت است در بیمه به علت ماهیت خاص آن خود حسن نیت از اهمیت خاصی برخوردار است با توجه به تنوع و تعدد بیمه نامه های صادره عملاً امکان شناسایی دقیق وضعیت دقیق بر اساس انجام بازدید و کارشناسی وجود ندارد. عملاً بیمه گران امکان انجام این کار را ندارند، لذا طرفین باید با اعتماد و اطمینان رابطه حقوقی خود را بنا نهند.

(اصول اساسی حاکم بر قرارداد بیمه )

اصل حسن نیت مورد بیمه گذار :

وی موظف است کلیه اطلاعاتی که درباره ی بیمه دارد در کمال درستی و صداقت اظهار کند .(اصول اساسی حاکم بر قرارداد بیمه )

اصل حسن نیت درباره ی بیمه گر :

وی موظف است در سند بیمه هر آنچه نشان دهنده تعهدات اوست به وضوح ذکر کند .

۲-اصل غرامت یا اصل زیان :

هرگز نباید بیمه به صورت منبع استفاده برای بیمه گذار باشد . بیمه گر متعهد به رفع بی  تعادلی و جبران خسارتی است که در پی حادثه مورد بیمه در وضع مالی گذار بوجود آمده است .

در اجرای اصل زیان یا غرامت بیمه گذار باید موارد زیر را اثبات نماید :

اولاً : ثابت کند حادثه مورد بیمه اتفاق افتاده است.

ثانیاً : حادثه مورد بیمه برای وی خسارت ایجاد کرده است.

ثالثاً : بین وقوع حادثه و خسارت وارده رابطه علیت وجود دارد. خسارتی قابل جبران است که از خطرات تحت پوشش ایجاد شده باشد.

رابعاً موجودیت و ارزش مورد بیمه را در لحظه حادثه ثابت نماید.

اصول اساسی حاکم بر قرارداد بیمه

برای مطالعه بیمه و قواعد و ویژگی های آن این مقاله را از دست ندهید . کلیک کنید . 

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید . )

مشاوره حقوقی ( برای گرفتن راهنمائی و مشاوره حقوقی کلیک کنید . )

داود چشمی 

۳-اصل نفع بیمه پذیر :

فرض بر این است که فرد بیمه شده یا استفاده کننده ، علاقمند و ذینفع است که خطر بیمه شده بروز نکند .

۴-اصل جانشینی :

زمانیکه خسارت وارده بر اثر غفلت یا کوتاهی اشخاص به وجود می آید در این صورت با پرداخت خسارت حق رجوع به بیمه گر منتقل می شود و بیمه گر می تواند اقدامات پیگیری  قضائی را بعمل آورد .

۵-اصل تعدد بیمه :

منظور این است که برای یک شئ چند قرارداد بیمه وجود داشته باشد .

تعدد بیمه موجب بطلان قرارداد های بیمه نیست . در صورتی که سه شرط زیر وجود داشته باشد :

-جمع مبالغ از ارزش واقعی شئ بیمه شده تجاوز نکند .

-یک شخص از همه ی بیمه نامه ها منتفع باشد .

-خطر های بیمه شده در همه ی بیمه نامه ها یکسان باشد .

۶-اصل داوری :

هر گونه اختلاف بین بیمه گر و بیمه گذار به ویژه از نظر فنی ترجیحاً از طریق توافق و سازش حل می شود . د رصورت عدم توافق موضوع داوری به میان می آید .

داوری به دور از تشریفات وقت گیر است و داوران اغلب از میان صاحب نظران فنی و مدیران بازنشسته یا شاعلین متخصص در امر بیمه بوده که داوری می نمایند .

۷-اصل علت نزدیک :

بیمه گذار باید بنا بر دریافت حق خسارتی که به دنبال آن است نشان دهد رابطه علت و معلولی نزدیک و مستقیم بین خسارت وارده و وقوع حادثه موجود باشد .

۸-اصل اتکایی :

ریسک بیمه شده تا جایی که ممکن است می تواند پخش شود . براساس این اصل بیمه گر قادر است با توجه به سرمایه خود بحشی از ریسک های صادره را به حساب خود نگه داشته و مازاد بر توان خود را میان بیمه گران اتکایی مختلف تقسیم نماید .

 

شرکت تضامنی چه نوع شرکتی است ؟

شرکت چیست ؟

تعریف شرکت (شرکت تضامنی چه نوع شرکتی است ؟ )

شرکت های تجاری، اجتماع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی به منظور انجام عملیات تجاری و کسب سود را گویند.

شرکت هایی که هدف از تاسیس آن ها تجارت نیست و اعمال تجاری انجام نمی دهند،شرکت های حقوقی یا مدنی نامیده می شوند. (شرکت تضامنی چه نوع شرکتی است ؟ )

ماده ۲۰قانون تجارت ، شرکت های تجارتی بر ۷ قسم تقسیم کرده است که در این مقاله برآنیم تا شما دوستان و همراهان گرامی را با شرکت تضامنی آشنا سازیم . (شرکت تضامنی چه نوع شرکتی است ؟ )

شرکت تضامنی چیست ؟

ماده ۱۱۶ قانون تجارت در تعریف شرکت تضامنی بیان داشته است :

« شرکت تضامنی ، شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود . اگر دارائی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد ، هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است . هر قراری که بین شرکاء بر خلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث ، کان لم یکن خواهد بود . »

دکتر لنگردوی در کتاب ترمینولوژی حقوق من باب تعریف شرکت تضامنی آورده است :

« شرکتی است عقدی و تجاری با نام مخصوص و بین چند نفر است با مسئولیت تضامنی آنان نسبت به تعهدات شرکت ماخوذ نیستند ولو آنکه دارائی شرکت ، جوابگوی دیون آن نباشد . »

شرکت تضامنی چه نوع شرکتی است ؟

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید . )

مشاوره حقوقی ( برای گرفتن راهنمائی و مشاوره کلیک کنید . )

داود چشمی 

برای مطالعه بیشتر و آشنایی با انواع شرکت ها کلیک کنید . 

مراحل اصلی تشکیل شرکت تضامنی

شرکت تضامنی بعد از انجام این امور قابل تاسیس می باشد:

-شرکتنامه مطابق قانون تنظیم شده باشد .

-تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم الشرکه غیر نقدی تماماً تقویم و تحویل شده باشد.

– نام شرکت

– موضوع شرکت

– مدت فعالیت شرکت

– سرمایه نقدی و یا غیر نقدی هریک از شرکاء با درج نام شرکاء،

– شرایط تقسیم سود و زیان

– قوانین مربوط به فوت شرکاء و یا انحلال شرکت به هر دلیل

تاسیس شرکت تضامنی

تاسیس شرکت تضامنی با تنظیم شرکتنامه که به صورت اوراق چاپی در اداره ثبت شرکت ها موجود می باشد صورت می گیرد.

در شرکتنامه مذکور باید نام ، نوع ، موضوع شرکت و مرکز اصلی و نشانی کامل ، همچنین اسامی شرکا یا موسسین و شماره شناسنامه و محل اقامت آن ها و غیره قید گردد.

برای تشکیل شرکت تضامنی تمام سرمایه نقدی تادیه و چنانچه سهم الشرکه غیرنقدی باشد باید تقویم شده و تسلیم گردد.

به هنگام تاسیس شرکت ، اساسنامه مربوط به آن نیز که در واقع آیین نامه داخلی شرکت می باشد توسط موسسین تنظیم می گردد.

اداره شرکت تضامنی

شرکت تضامنی توسط حداقل یک مدیر که شرکاء از میان خود انتخاب می نمایند، اداره می شود ، مدیر مزبور ممکن است غیر از شرکاء بوده و از خارج انتخاب شود.( ماده ۱۲۰ ق.ت )

ماده ۱۲۰ قانون تجارت :

« در شرکت تضامنی ، شرکاء باید لااقل یک نفر از میان خود یا از خارج ، به سمت مدیری معین نمایند . »

 

ویژگی های شرکت تضامنی نسبت به سایر شرکت ها

۱- عمر محدود :  از آنجا که شرکت تضامنی بر اساس یک قرارداد (شرکت نامه) تشکیل می گردد عمر آن محدود می باشد.

۲- نمایندگی متقابل : نمایندگی متقابل یا دوجانبه در شرکت تضامنی بدین معناست که هر شریک از جانب خود و به نمایندگی از جانب سایر شرکا اختیار دارد نسبت به عقد قرارداد با اشخاص ثالث، که در محدوده عملیات عادی شرکت تضامنی خود باشداقدام نماید.

۳- مسئولیت نامحدود:  مسئولیت شرکای شرکت تضامنی محدود به سهم الشرکه آنها نیست و طلبکاران می توانند برای وصول طلب خود به تک تک شرکا مراجعه کنند و کلیه طلب خود را بدون توجه به نسبت سهم الشرکه هر شریک مطالبه نمایند.

۴- مالکیت مشترک دارایی ها- هر نوع دارایی نظیر وجوه نقد، موجودی کالا، ساختمان و … که توسط هر یک از شرکا به شرکت آورده می شود یا در طول فعالیت شرکت خریداری یا ایجاد می گردد .

 

انحلال شرکت تضامنی

شرکت تضامنی در موارد ذیل منحل می شود :

-درصورت تراضی تمام شرکاء

-در صورتی که یکی از شرکاء به دلائلی انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نماید و محکمه آن دلائل موجه دانسته و حکم به انحلال بدهد .

-در صورت فسخ یکی از شرکاء طبق ماده ۱۳۷

-درصورت ورشکستگی یکی از شرکا طبق ماده ۱۳۸

-فوت یا محجوریت یکی از شرکاء طبق ماده ۱۳۹ و ۱۴۰

 

انواع مجازات و اعمال و تخفیف در آنها

طبق ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مجازات های اصلی در قانون به چهار دسته تقسیم می شوند :

(انواع مجازات و اعمال و تخفیف در آنها)

الف – حد

ب – قصاص

پ – دیه

ت – تعزیر

(انواع مجازات و اعمال و تخفیف در آنها)

حد ( حدود ) :

به مجازاتی گفته می شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده و قابل تعلیق و یا تعطیل کردن نیست و قاضی دادگاه هم حق کم یا زیاد کردن و یا تخفیف در آنها را ندارد .

(انواع مجازات و اعمال و تخفیف در آنها)

از آن جهت که حدود مجازاتی ثابت و لایتغیرند، تنها از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر در قانون مجازات اسلامی قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل هستند.

مثل حد زنا – حد سرقت – حد مشروب

انواع مجازات

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید . )

مشاوره حقوقی ( برای راهنمائی و مشاوره حقوقی کلیک کنید . )

داود چشمی 

قصاص :

مجازاتی که جانی به آن محکوم می شود و باید جنایت او برابر باشد نه کمتر نه زیاد تر

مثل قتل یا قطع کردن عمدی عضو بدن که برابر آن دست طرف هم باید قطع شود .

 

دیه :

مالی است که توسط شارع برای جنایت بر حسب مورد تعیین شده است .

مثل دیه پا ، دیه دست و…..

 

تعزیر :

مجازاتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و مقابل حدود است و به نظر حاکم ( قاضی ) واگذار شده است .

مقدار تعزیر بستگى به نظر حاکم شرع دارد که به اقتضاى زمان و مکان، نوع گناه و مرتکب شونده آن، تفاوت مى‌‌کند.

مثل حبس یا جزای نقدی و شلاق

 

مجازات بازدارنده :

مجازاتی که از طرف حکومت به منظور حفظ امنیت و نظم و مراعات مصلحت اجتماع در مقابل تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می شود .

مثل حبس ، جریمه نقدی ، تعطیل کردن محل کسب ، لغو پروانه ، محرومیت از حقوق اجتماعی ، تبعید ، منع اقامت در یک محل و……

نمونه قرارداد مشارکت در ساخت

نمونه قرارداد مشارکت در ساخت

بسمه تعالی

( قرارداد مشارکت در ساخت )

ماده یک : طرفین قراردادر (نمونه قرارداد مشارکت در ساخت )

طرفین اول : مالک / مالکین

۱٫آقا /خانم …………………… فرزند …………..به شماره شناسنامه ……….. و کد ملی ………….. صادره از ……………. متولد ……………….. ساکن ………………………………………..شماره تماس …………….

طرفین دوم : سازنده / سازندگان

۲٫آقا / خانم …………………. فرزند ……….. به شماره شناسنامه ……….. و کد ملی ………….. صادره از ……………. متولد ……………….. ساکن ………………………………………..شماره تماس …………….

(نمونه قرارداد مشارکت در ساخت )

ماده دو : مشخصات مورد معامله

تمامی شش دانگ قطعه زمین ملک کلنگی دارای سند مالکیت به شماره پلاک ثبتی ………………. فرعی از ……………………. اصلی قطعه ……………….. واقع در بخش …………………. حوزه ثبتی ………………… به مساحت …………………… دارای ………… عدد کنتور برق و ………… واحد آب و……….. عدد کنتور گاز واقع در ……………..

(نمونه قرارداد مشارکت در ساخت )

ماده سه : موضوع قرارداد

عبارت است از مشارکت در ساخت و احداث شش دانگ مورد معامله به شرح ماده در این قرارداد که سازنده متعهد و موظف می باشد طبق پروانه ساخت شهرداری و جزئیات این قرارداد از هر حیث آماده نماید .

 

ماده چهار : نسبت سهم الشرکه طرفین

طبق توافق طرفین قدرالسهم هر یک از طرفین از عرصه و اعیان و فضاها اعم از تجاری ، انباری ، پارکینگ و مسکونی براساس آورده ها و تعهدات به شرح ذیل می باشد :

۱٫سهم الشرکه طرف اول: ………………………………………………………………………………………………………………….

۲٫سهم الشرکه طرف دوم : ……………………………………………………………………………………………………………….

 

ماده پنج : مدت زمان اجرای قرارداد

زمان کلی اجرای قرارداد از تاریخ تخلیه ملک به مدت …………. ماه شمسی می باشد .

۵-۱ .مالک / مالکین متعهد می باشند ظرف مدت دو روز از تاریخ قرارداد مرقوم ، وکالت نامه ای در جهت دریافت جواز نوسازی و تخریب و طی مراحل اداری در شهرداری به سازنده / سازندگان بدهند .

۵-۲ . سازنده / سازندگان موظف هستند ظرف مدت سه ماه الی شش ماه پس از وکالت کاری ، مبادرت به دریافت مجوز های لازم جهت احداث بنا نمایند .

۵-۳٫ ظرف مدت یک ماه پس از دریافت جواز ، ملک باید توسط مالکین تخلیه و تحویل سازنده گردد .

۵-۴٫ ظرف مدت دوازده ماه پس از تحویل املاک ، زمان خاتمه عملیات ساختمانی و سازنده موظف می باشد آپارتمان نوساز را به مالکین تحویل دهد .

 

ماده شش : جرایم تاخیر یا عدم اجرای تعهدات

۱٫در صورت تاخیر هر یک از طرفین در انجام تعهدات در موعد مقرر ذکر شده در این قرارداد به میزان هر ماه تاخیر مبلغ ……………………. ریال می بایست در حق طرف مقابل پرداخت نماید به استثنای آن چه به موجب عرف یا قانون انجامش غیر مقدور یا غیر ممکن باشد . ( فورس ماژور )

۲٫طرفین متعهد می باشند علاوه بر جریمه تاخیر بر اساس مدارک و مستندات لازم خسارت وارده به طرف مقابل را پرداخت نمایند . این خسارت جایگزین اصل تعهد نمی باشد .

 

ماده هفت : تعهدات مالکین

۱٫مالکین اقرار می نمایند که هیچ گونه محدودیت و مانعی متوجه احداث ساختمان در زمین مذکور نبوده و مورد معامله فاقد هر گونه ایراد و اشکال قانونی می باشد .

۲٫مالکین متعهد می باشند کلیه بدهی های ملکی از جمله هزینه دارایی ، مفاصا حساب شهرداری و بدهی های دیگر ملک موضوع قرارداد را تا قبل از تحویل ملک پرداخت نمایند .

۳……………………………………..

۴…………………………………….

 

ماده هشت : تعهدات سازنده

۱٫سازنده متعهد به پرداخت کلیه هزینه های جواز و ساخت بناء می باشد .

۲٫سازنده متعهد می باشد ملک را طبق توافق در قرارداد و بدون هیچ کم و کسر تکمیل و به مالکین تحویل دهد .

۳٫سازنده متعهد به پرداخت هزینه اسکان به مبلغ ……………. ریال به آقای ………………….. در هنگام تخلیه ملک و تحویل به سازنده می باشد .

۴………………………………………..

 

ماده نه : زمان انتقال قدر السهم به نام سازنده

طبق توافق طرفین انتقال قدر السهم در سه مرحله می باشد :

۱٫پس از اخذ جواز و اجرای فونداسیون یک دانگ از عرصه ملک های موضوع قرارداد .

۲٫پس از اتمام سفت کاری قبل از شروع گچ کاری یک دانگ از عرصه ملک های موضوع قرارداد

۳٫پس از اتمام کامل عملیات ساختمانی و تحویل ملک به مالکین یک دانگ از عرصه ملک های موضوع قرارداد .

ماده ده : مشخصات عمومی ساحتمان

مشخصات عمومی ملک به صورت کامل با ذکر برند

و شرکت سازنده و نوع دقیق آن باشد .

۱٫نوع اسکلت

۲٫تاسیسات حرارتی

۳٫تاسیسات برودتی

۴٫پنجره ها

۵٫درب ها

۶٫شیرآلات

و ……….

امضاء سازنده :                                               شاهد ۱ :

امضاء مالک :                                                 شاهد ۲ :

این قرارداد فقط به منظور آشنایی با شکل ساختاری قرارداد مشارکت در ساخت می باشد .

نمونه قرارداد مشارکت در ساخت

وکیل ( برای گرفتن وکیل کلیک کنید . )

مشاوره حقوقی ( برای گرفتن راهنمائی و مشاوره حقوقی کلیک کنید . )

داود چشمی