حق السعی بیمه –مزد چیست؟بیمه بیکاری چیست؟شرایط دریافت بیمه بیکاری-مدارک لازم-کاملا کاربردی

حق السعی چیست؟ کلیه دریافت های قانونی که کارگر به اعتبار قراردااد کار اعم از مزد یا حقوق،کمک عائله مندی،هزینه های مسکن،خواروبار،ایاب و ذهاب،مزایای غیرنقدی،پاداش افزایش تولید،سود سالانه،نظایر آنها دریافت مینماید را حق السعی می نامند. مزد چیست؟…

آگهی وقت اجرای تحریر ترکه

آگهی وقت اجرای تحریر ترکه پرسش : ( آگهی وقت اجرای تحریر ترکه )  در موردی که جلسه اجرای قرار تحریر ترکه بعلتی تجدیدشود، آیا برای جلسه بعد باید مجدداً آگهی موضوع ماده ۲۱۰ قانون امور حسبی منتشر گردد؟ ( آگهی وقت اجرای تحریر ترکه )  با توجه ب ماده…

درخواست تصفیه ترکه

درخواست تصفیه ترکه پرسش : ( درخواست تصفیه ترکه )  با توجه به ماده 262 قانون امور حسبی در صورتی که یک نفر از ورثه ترکه را قبول و درخواست تصفیه به دادگاه تقدیم نماید دادگاه مجاز به قبول درخواست تصفیه ترکه می باشد یا نه ؟ ( درخواست تصفیه ترکه )  با…

تخلیه مورد اجاره به منظور احتیاج شخصی موجر

تخلیه مورد اجاره به منظور احتیاج شخصی موجر پرسش : (تخلیه مورد اجاره به منظور احتیاج شخصی موجر )  آیا می تواند حکم به تخلیه مورد اجاره ، در صورتی که محل کسب و تجارت باشد ، به تقاضای احد از موجرین که مالک مشاعی از آن است ، به علت احتیاج شخ…
اقامه دعوای فروش مال غیر پس از تنفیذ معامله فضولی

اقامه دعوای فروش مال غیر پس از تنفیذ معامله فضولی

اقامه دعوای فروش مال غیر پس از تنفیذ معامله فضولی پرسش : ( اقامه دعوای فروش مال غیر پس از تنفیذ معامله فضولی )  در معامله فضولی بایع فضول، اشجار شخصی را به صورت کیلویی و با قمیت معین به خریدار می فروشد.  مالک اصلی پس از مراجعۀ بایع فضولی به وی، …

ارش چیست ؟

ارش چیست ؟ ارش، مقدار مالی است که به عنوان جبران خسارت مالی يا بدنی که در شريعت برای آن اندازه‌ای مشخص نشده به خسارت ديده پرداخت می‌گردد. ( ارش چیست ؟ )  معمولا جبران خسارات بدنی با پرداخت دیه یا ارش است اما، نوع ومیزان خسارت  دیه در قانون  مشخص ا…
 

سوء استفاده از سفید امضاء یا سفید مهر و مجازات آن

سوء استفاده از سفید امضاء یا سفید مهر و مجازات آن تعریف جرم سوء استفاده از سفید امضاء یا سفید مهر (سوء استفاده از سفید امضاء یا سفید مهر و مجازات آن)  هر کس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست آورده است سو ا…

شرکت چیست -انواع آن-اقسام شرکتهای تجاری-کاملا کاربردی

شرکت ها و انواع آن معنی لغوی شرکتشرکت در فرهنگ معین ،  به معنی شریک شدن . انباز گشتن . همدست شدن در کاری می باشد .شرکت چیست ؟شرکت یا کمپانی به معنای یک انجمن یا بنگاه تجاری یا یک شخص حقیقی یا حقوقی یا ترکیبی از هر دوی آنها است.…
وصیت نامه

دعوای مطالبه وجه بابت ارش ملک معیوب

دعوای مطالبه وجه بابت ارش ملک معیوب ماده 422 قانون مدنی :  « اگر بعد از معامله ظاهر شود که مبیع معیوب بوده مشتری مختار است در قبول مبیع معیوب یا اخذ ارش یا فسخ معامله » ( دعوای مطالبه وجه بابت ارش ملک معیوب )  مستنداً به ماده ۴۲۲ قانون م…

قرارداد کار چیست؟شرایط اساسی انعقاد قرارداد کار-حقوق و مزایا-از کار افتادگی و انواع آن-کاملا کاربردی

تعریف قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن : قرارداد کار عبارتیست از قرارداد کتبی کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام میدهد.برای صحت قرارداد کار در زمان بست…
قرار عدم استماع دعوا

شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه

شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه خسارت خسارت در لغت به معنی ضرر کردن، زیان بردن و هم چنین زیانکاری آمده است. ( شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه)  مطابق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی، طلبکار می‌تواند علاوه بر دریافت اصل طلب خود، بابت  تأخیر ب…

دعوای تسلیط ید چیست ؟

ما در این مقاله خواهیم گفت که تسلیط ید چیست؟دعوا چیست ؟دعوای تسلیط ید چیست ؟ تسلیط چیست؟  اصل تسلیط به معنای استفاده از حق است به همان نحوی که صاحب حق مقرر کرده استتسلیط یک قاعده فقهی ست و بر اساس آن هر کسی بر مالی  که از راه قانونی و شر…

سند چیست؟تفاوت سند عادی و سند رسمی-حدود اعتبار آن-کاملا کاربردی

سند چیست؟ سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. سند بر دو نوع است: سند رسمی:منظور اسنادی است که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی و در نزد سایر مامورین رسمی و در حدود صلاحیت آنها و باتوجه به مقر…

بطلان معامله در زمان جنون ادواری

بطلان معامله در زمان جنون ادواری پرسش: هرگاه بر دادگاه ثابت شود که یکی از طرفین معامله مبتلا به جنون ادواری است ، آیا دادگاه می تواند حکم بر بطلان معامله دهد؟ ( بطلان معامله در زمان جنون ادواری)  پاسخ : اتفاق نظر ( بطلان معامله در زمان ج…

امکان ابطال معامله توسط شرط فاسخ

امکان ابطال معامله توسط شرط فاسخ امکان ابطال معامله ای که توسط خریدار بر روی ملک صورت گرفته در صورت حادث شدن شرط فاسخ ( امکان ابطال معامله توسط شرط فاسخ )  سئوال: شخصی ملکی را فروخته است ثمن معامله یک چک وعده دار قرار داده شده است و در معامله شرط …

قوانین و مقررات دعوای اثبات مالکیت

قوانین و مقررات دعوای اثبات مالکیت (دعوای اثبات مالکیت) قانون مدنی ( قوانین و مقررات دعوای اثبات مالکیت)  ماده۳۰- هر مالکی نسبت به مایَملَک خود حق همه گونه تصرف و اِنتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. ( قوانین و مقررات دعوای اثبات ما…

دعوای اثبات مالکیت و شرایط آن چیست؟ -کاملا کاربردی

دعوای اثبات مالکیت و شرایط آن چیست؟ -کاملا کاربردی مالکیت چیست ؟ ( دعوای اثبات مالکیت ) مالکیت رابطه‌ای است اعتباری بین مال از یک طرف و بین شخص (حقیقی یا حقوقی) از طرف دیگر که بر اساس آن مالک می‌تواند هر تصرف معقولی را که مایل باشد در آن انج…

جعاله چیست؟ارکان جعاله-کاملا کاربردی

جعاله چیست؟ جعاله در لغت به معنای اجرت و دستمزد به‌کار می‌رودجعاله عبارت است از التزام شخصی به ادای اجرت معلوم در مقابل عملی اعم از اینکه طرف معین باشد یا غیر معین. در جعاله متعهد را جاعل و طرف را عامل و اجرت را جعل میگویند.جعاله ا…

ماترک متوفی چیست؟مفهوم ترکه متوفی-کاملا کاربردی

برای بهتر متوجه شدن قانون ارث درک معنا و مفهوم حقوقی واژگانی همچون ماتَرَک متوفی-تَرَکه متوفی-ارث-ورثه-انحصار وراثت و ....... الزامی است. ما ترک متوفی به چه معناست؟ ما تَرَک واژه ای عربی است که به فارسی یعنی آنچه باقی مانده است . به همین منظور ما…

قرار جلب به دادرسی چیست ؟

قرار جلب به دادرسی چیست ؟ وقتی شکایتی علیه کسی طرح وتحقیقات درباره او انجام شود، مقام قضایی یعنی بازپرس ممکن است چند تصمیم مختلف بگیرد. ( قرار جلب به دادرسی چیست ؟ )  یکی دیگر از تصمیمات و  قرارها  جلب به دادرسی است . ( قرار جلب به دادرسی چیس…

مطالبه ثمن معامله

مطالبه ثمن معامله معنی واژه ثمن : ثمن در لغت به معنای بها یا نرخ کالای مورد معامله است . ( مطالبه ثمن معامله )  در واقع ما زمانیکه در معامله ای خرید و فروشی انجام می دهیم باید در مقابل خریدمان مبلغی پرداخت کنیم که به آن  در اصطلاح حقوقی ثمن معامله…

عقد عاریه چیست ؟

عقد عاریه چیست ؟ عاریه در لغت به معنای عاریت، قرضی، مصنوعی است . ( عقد عاریه چیست ؟)  عاریه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین به طرف دیگر اجازه می دهد که از عین مال او به طور رایگان منتفع شود. ( عقد عاریه چیست ؟)  عاریه در لغت به معنای چیزی ک…

تقسیم اموال مشترک محجور و غیر محجور

تقسیم اموال مشترک محجور و غیر محجور پرسش : ( تقسیم اموال مشترک محجور و غیر محجور )  ۱ . آیا ماده ۳۱۳ قانون امور حبسی که راجع به ترکه است شامل اموال محجور که احتمالاً جزء ترکه هم نباشد خواهد شد یا خیر؟ ( تقسیم اموال مشترک محجور و غیر محجور …

دلال کیست ؟ دلالی چیست ؟

دلال کیست ؟ دلالی چیست ؟ در دنیای پر تلاطم و شلوغ امروزه که معاملات تجاری افزایش پیدا کرده است ، افرادی هستند که ما بین قراردادها و معاملات طرفین را به یکدیگر معرفی و امور و معامله بینشان را تسهیل می کنند که به چنین شغلی دلالی و کسانی که این شغل را ا…

خلع یدچیست؟نحوه خلع ید(مستاجر-پیمانکارو...)-مشاعی،غیر مشاعی-مدت و نحوه اجرا-دفاع- ورثه و غیر ورثه-کاملا کاربردی

خلع ید دعوایی است که مالک یک مال غیر منقول مانند مغازه و آپارتمان و.. علیه متصرف غیر قانونی یا غاصب  مطرح می کند تا ملک را از تصرف اوخارج کند این نوع دعوی در امور حقوقی مطرح می شود و در امور کیفری دعوی خلع ید نخواهیم داشت نکته بسیار بسیار مهم…

مالیات بر ارث چیست و چگونه محاسبه می شود ؟

مالیات بر ارث چیست و چگونه محاسبه می شود ؟ مالیات بر ارث حقی قانونی است که دولت در ما ترک فرد متوفی دارد و وراث ملزم به پرداخت آن هستند. (مالیات بر ارث چیست و چگونه محاسبه می شود ؟ )  هرگاه در نتیجه فوت شخصی، مالی از متوفی به ورثه برسد، ورّاث یا نماینده …

وکالت تام الاختیار چیست و نحوه ابطال آن

وکالت تام الاختیار چیست ؟قراردادی است بین ۲ نفر صورت میگیرد و یکی از طرفین، شخص دیگری برای انجام دادن کارهایش جانشین خود میکند. یعنی طوری است قراردادبه خواست و با رضایت ۲ طرف اجراء میشود و فقط ضمن راحت تر شدن کارها صورت میگیرد.منظور از…

عقد ودیعه چه نوع عقدی است ؟

عقد ودیعه چه نوع عقدی است ؟ ودیعه در لغت به معنای ، امانت، سپرده، ودیعت بکار می رود .( عقد ودیعه چه نوع عقدی است ؟ )  و در اصطلاح ، وَدیعه یا سِپُرده نوعی امانت در قالب قراردادی است که در آن شخصی مال خود را نزد دیگری می‌سپارد تا او به طور رای…

عقد قرض چیست ؟

عقد قرض چیست ؟ عقد یا قرارداد قرض نوعی داد و ستد است که موجب می شود به ‌هنگام نیاز، افراد بتوانند از طریق قرض گرفتن از اشخاص دیگر، بدهی و یا دیون و محتاجات خود را تأمین کنند و در فرصت مناسبی که تعیین شده، مثل آنچه را به وام گرفته‌اند پس بدهند…

سهام شرکت ها جزء اموال منقول است یا غیر منقول ؟

سهام شرکت ها جزء اموال منقول است یا غیر منقول ؟ مال‌الاجاره و سهام شرکت‌ها از جمله اموال منقول است . ( سهام شرکت ها جزء اموال منقول است یا غیر منقول ؟ )  پرسش: برای مطالبه ی سهم الشرکه از شرکت کدام دادگاه صلاحیت رسیدگی دارد؟ ( سهام شرکت ها ج…

عقد جعاله چه عقدی است ؟

عقد جعاله چه عقدی است ؟ جعاله انواعی از عقود معین است . ( عقد جعاله چه عقدی است ؟ )  بطور مثال شاید مشاهده کرده باشیم که شخصی بخواهد خدمتی برای دیگری انجام دهد و یا شخصی حیوانی را گم کرده است و اکنون می خواهد برای پیدا کردن آن پاداشی بگذارد و .…

املاک اوقافی-سند اوقافی چیست و چه تفاوتی با سند ملکی دارد؟انواع وقف و شرایط آن کاملا کاربردی

املاک اوقافی  وقف چیست ؟  وقف در لغت به معني ايستادن و ساكن و حبس كردن است.و در اصطلاح فقه، يعني حبس مايملك و جلوگيري از انتقال آن به ديگري، چه از راه فروش و چه از راه بخشش و در مقابل منافع و سود حاصل از آن را در راه خداوند ق…

قرارداد مشارکت مدنی

قرارداد مشارکت مدنی مشارکت مدنی( قرارداد مشارکت مدنی )  در قانون مدنی چنین تعریف شده است: " اجتماع حقوق مالکین متعدد در شیئی واحد به نحو مشاع ". ( قرارداد مشارکت مدنی )  قرارداد مشارکت مدنی یک نوع قرارداد است که در فضای کسب و کار شکل می…
دیوان عالی کشور

دیوان عالی کشور -وظایف دیوان عالی کشور-کاملا کاربردی

دراین مقاله میخواهیم در مورد دیوان عالی کشور حدود وظایف و اختیارات دیوان عالی کشور توضیحاتی دهیم،با ما همراه باشید.  سازمان دیوان عالی کشور: دیوان عالی کشور عالی‌ترین مرجع قضایی در ایران است، بر اساس اصل 161 قانون اساسی :دیوان عالی کش…

کلاهبرداری چیست؟عناصر جرم کلاهبرداری-انواع کلاهبرداری-مجازات فروش مال غیر - کاملا کاربردی

کاربرد واژه کلاهبرداری در عرف و قانون متفاوت است، در این راستا به اختصار این جرم بررسی می شود. در تعریف کلاهبرداری می توان گفت : کلاهبرداری عبارت است از بردن مال دیگری از طریق توسل توام با سوء­نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه جرم کلاهبرداری در وضعیت …

دعاوی مالی و غیر مالی را بشناسیم

دعاوی مالی و غیر مالی را بشناسیم گاهی پیش می آید بعضی از محاکم به خصوص محاکم نخستین و بدوی در تشخیص دعوا از نوع مالی و غیر مالی دچار اشتباه شدند و مشکلات زیادی برای اصحاب آن پرونده بوجود آورده اند ؛ ( دعاوی مالی و غیر مالی را بشناسیم ) كه این ام…

چک صیاد چه نوع چکی است ؟ و چه مزیت هایی دارد ؟

چک صیاد چیست ؟ صیاد کوتاه شده عبارت صدور یکپارچه الکترونیکی چک است که این سامانه به منظور یکپارچه سازی و متمرکز کردن فرآیند صدور دسته چک های بانکی از سوی بانک مرکزی ساخته شده است.به عبارتی قانون گذار ، برای اطمینان و بررسی از صاحب حساب و دست…

اموال عمومی به چه معناست و شامل چه اموالی می شود ؟

اموال عمومی به چه معناست و شامل چه اموالی می شود ؟ مال چیست ؟ ( اموال عمومی به چه معناست و شامل چه اموالی می شود ؟ ) مال در لغت به معني خواسته، املاك و اسباب، امتعه و كالا و ثروت وهرچيزي كه در تملك كسي باشد، يا در تصرف و يد كسي باشد، گفته مي‌شود. در …

فهرست دعاوی غیر مالی

فهرست دعاوی غیر مالی اگر حقی که منشاء دعوا شده است غیر مالی باشد ، به تبع آن دعوا نیز غیر مالی خواهد بود. (فهرست دعاوی غیر مالی )  در ذیل لیست مصادیق دعاوی غیر مالی را ذکر می کنیم : ( فهرست دعاوی غیر مالی )  1- دعوای الزام موجر به تعمیرات …

مصاديق دعاوي مالي

مصاديق دعاوي مالي دعاوی مالی چه دعاوی هستند ؟ ( مصاديق دعاوي مالي )  حق مالی آن است که اجرای آن برای دارنده حق، ایجاد منفعتی نماید که قابل تقویم به پول باشد مانند حق مالکیت نسبت به خانه ای که مستقیماً برای دارنده آن ارزش پولی دارد. ( مصا…

شورای حل اختلاف چه مرجعی است ؟

شورای حل اختلاف چه مرجعی است ؟ شورای حل اختلاف چیست ؟ ( شورای حل اختلاف چه مرجعی است ؟)  طبق ماده 1 قانون شورای حل اختلاف : « به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، شوراھای حل اختلاف که در این قانون به اختصار « شو…
داود چشمی - گروه وکلای حکمت - وکیل

عدم تادیه هزینه درج آگهی انحصار وراثت

عدم تادیه هزینه درج آگهی انحصار وراثت پرسش : ( عدم تادیه هزینه درج آگهی انحصار وراثت )  در مورد درخواست گواهی حصر وراثت هرگاه به متقاضی برای پرداخت هزینه درج آگهی اخطار شود و از طرف او اقدامی در این باره نشود تکلیف پرونده چیست ؟ ( عدم تادیه ه…

تحقق فسخ در عقود

تحقق فسخ در عقود پرسش : ( تحقق فسخ در عقود )  با توجه به اینکه ملاحظه می شود، خواهان با تقدیم دادخواست به خواسته فسخ عقد بیع، نکاح و ... از دادگاه تقاضای صدور حکم می نماید؛ ( تحقق فسخ در عقود )  اولاً: آیا فسخ عقد عمل قضایی است و تحقق آن ضرو…
داود چشمی - گروه وکلای حکمت - وکیل

دادگاه اطفال و نوجوانان و جرایم آنان

دادگاه اطفال و نوجوانان و جرایم آنان اگر چه شلوغی و تشویش و نگرانی مقتضای همه ی دادگاه ها می باشد اما ؛ به خاطر طبع و روحیه خاص اطفال و نوجوانان ایجاب می کند که در صورت ارتکاب جرم توسط آنها ، در دادگاهی خاص به نام دادگاه ویژه اطفال و نوجوان…
خیار تدلیس

تعدی نسبت به دولت

تعدی نسبت به دولت واژه ی تعدی در لغت به معنای تجاوز کردن ، دراز دستی ، اجحاف ، تجاوز کردن از حد خود آمده است . تعدی نسبت دولت چیست و چه زمانی رخ می دهد ؟ ( تعدی نسبت به دولت )  ماده ۵۹۹ قانون تعزیرات در این باره آورده است : ( تعدی نسبت به دولت )  …

دعوای ورشکستگی علیه شرکت سهامی

دعوای ورشکستگی علیه شرکت سهامی پرسش: ( دعوای ورشکستگی علیه شرکت سهامی)  در دعوای ورشکستگی علیه شرکت سهامی که از طرف بعضی طلبکاران اقامه شده آیا صاحبان سهام می‌توانند به‌عنوان ثالث وارد دعوا شوند؟ ( دعوای ورشکستگی علیه شرکت سهامی)  طبق کمیسیون م…
فسخ قرارداد

سازش به چه معناست ؟

سازش به چه معناست ؟ واژه ی سازش در فرهنگ معین به معنای 1- توافق ، سازگاری .2 - صلح . 3 - خوش رفتاری  آمده است . (سازش به چه معناست ؟ )  در اصطلاح حقوقی و در آیین دادرسی مدنی سازش به معنی موافقت و هماهنگی بین دو طرف دعواست که به صورت داوطلبانه د…

تخلیه عین مستاجره به علت تخلف از پرداخت اجاره بها

تخلیه عین مستاجره به علت تخلف از پرداخت اجاره بها پرسش : ( تخلیه عین مستاجره به علت تخلف از پرداخت اجاره بها )  اگر دعوی تخلیه عین مستأجره و مطالبه اجور معوقه زائد بر دویست هزار ریال توأماً در دادگاه عمومی حقوقی اقامه و منتهی به صدور حکم شود آیا …

حجر چیست ؟ و انواع آن

حجر چیست ؟ و انواع آن واژه حجر در لغت به معنی منع و بازداشتن است . ( حجر چیست ؟ و انواع آن )  در اصطلاح حقوقی حجر به معنی عدم اهلیت استیفاست . حجر، در مقابل اهلیت است. ( حجر چیست ؟ و انواع آن )  به عبارت دیگر حجر عبارت است از منع شخص به حکم قا…

شرط مجهول که باعث بطلان معامله می شود

شرط مجهول که باعث بطلان معامله می شود مصداق شرط  مجهولی که موجب جهل به عوضین و بطلان معامله می شود . ( شرط مجهول که باعث بطلان معامله می شود )  دو خواهر خانه مسکونی خویش را طی مبایعه ­نامه عادی به برادرشان فروخته اند، شرح مبایعه نامه بدین صو…