زمان تحویل مبیع

زمان تحویل مبیعپرسش : ( زمان تحویل مبیع )  در صورتی که بیعی منعقد شود لیکن برای تحویل مبیع مهلتی مقرر نشود طریقه ی پرداخت اجرت المثل و زمان پرداخت آن چگونه محاسبه خواهد شد ؟ ( زمان تحویل مبیع )  پاسخ : ( زمان تحویل مبیع )  هر چند به …

الزام به تحویل مبیع (ملک-خودرو-مال منقول،غیرمنقول- مشاعی،غیر مشاعی )

عقد به خودی خود طرفین را الزام به تحویل عوضین (الزام به تحویل مبیع) خواهد کرد در صورتی که یکی از طرفین اجرای تعهد نکند توسط دادگاه الزام به اجرا خواهد شد و اگر الزام نیز ممکن نشد متعهد له می تواند به عنوان اخرین حربه عقد را فسخ کند بنابراین در…
جرائم و مجازات ثبت املاک غیر

دعوی تعدیل اجاره بها

دعوی تعدیل اجاره بها بدیهی است که مستأجر و موجر می توانند در زمینه تعدیل اجاره بها، بدون نیاز به تشکیل پرونده حقوقی توافق نمایند. ( دعوی تعدیل اجاره بها )  اما مواردی به وجود می آید که طرفین در توافق لزوم تعدیل یا تعیین نرخ تعدیل اجاره بها به …

لعان چیست؟ و آیا در لعان باید عده نگه‌داشت؟

لعان چیست؟ و آیا در لعان باید عده نگه‌داشت؟ «لعان» به معنای دور کردن از خود و راندن است، و این در مواردی است که مرد همسر خود را متهم به زنا یا نفی ولد کند، و زن ادعا دارد فرزند از آنِ شوهرش می‌باشد. ( لعان چیست؟ و آیا در لعان باید عده نگه‌دا…

تعیین خواسته و بهای آن

تعیین خواسته و بهای آن موضوع یا موضوعاتی را که خواهان طبق آن اقامه‌ی دعوا کرده و خود را محقِ مطالبه‌ی آن می‌داند را «خواسته» می‌گویند. ( تعیین خواسته و بهای آن)  تعیین خواسته، مهم‌ترین قسمت تنظيم دادخواست است که خواسته‌ی خواهان از دادگاه باید به‌ط…

بطلان بیع به دلیل اشتباه در اوصاف اساسی مورد معامله

بطلان بیع به دلیل اشتباه در اوصاف اساسی مورد معاملهسئوال: (  بطلان بیع به دلیل اشتباه در اوصاف اساسی مورد معامله  )  خواهان یک دستگاه کامیون کمپرسی از خوانده خریداری نموده است پس از شش ماه که مبادرت به اخذ سند می نماید متوجه می گردد که کام…

شیوه طرح شکایت کیفری

شیوه طرح شکایت کیفری وقوع جرم و جنایت دلایل مختلفی دارد که برخی از آن ها به علت مشکلات اقتصادی و برخی به دلیل مسائل شرافتی و اخلاقی و برخی نیز به دلیل خصومت های شخصی و خانوادگی می باشد ، ( شیوه طرح شکایت کیفری )  که در نتیجه موجب بروز قتل ، قطع ع…

مراحل ثبت دادخواست حقوقی

مراحل ثبت دادخواست حقوقی برای طرح دعاوی حقوقی  یا اقدام به تنظیم و ثبت دادخواست در محاکم و دادگاه های حقوقی نمود ولی برای دعاوی کیفری باید مبادرت به تنظیم شکواییه در دادسرا نماییم .  (  مراحل ثبت دادخواست حقوقی  )  بنابراین دعاوی حقوقی با…

حق حبس مبیع به چه معناست ؟

حق حبس مبیع به چه معناست ؟ حق حبس مبیع به این معنی است که هر یک از طرفین عقد قرارداد بیع، شامل بایع و مشتری، حق دارند به منظور تسلیم طرف مقابل، از تسلیم مبیع امتناع ورزند. ( حق حبس مبیع به چه معناست ؟  ) به استثناء آنکه مبیع تاریخ سررسید دا…

اخاذی چیست؟راههای مقابله با آن-رسیدگی به این جرم-و چگونگی اثبات آن

اخاذی چیست؟اخاذی در فرهنگ لغت به معنای زور گیری و یا گرفتن مال  یا چیزی از شخصی  به زور و تهدید و به صورت غیر قانونیتهدید به معنای ترساندن و بیم دادن است.زورگیری و باج گیری یکی از زیر مجموعه های اخاذی است که میتواند به صورت خشونت…

آیا می توان ورثه ( پسر یا دختر و ..) از ارث محروم کرد ؟ شرایط -کاملا کاربردی

آیا می توان ورثه ( پسر یا دختر و ..) از ارث محروم کرد ؟ شرایط -کاملا کاربردی محرومیت‌های قانونی از ارث مورث (متوفی) به طور کلی حق محروم کردن افراد از ارث را ندارد اما در پنج مورد، قانون و شرع مواردی را تعیین کرده است که در صورت وقوع آن ، افراد ب…

حکم به بطلان معامله به جهت فرار از دین

حکم به بطلان معامله به جهت فرار از دین حکم به بطلان معامله با سه شرط وجود دین ، صوری بودن معامله و قصد فرار از دین پرسش : ( حکم به بطلان معامله به جهت فرار از دین )  دادخواستی به خواسته ابطال بیع نامه به استناد صوری بودن معامله به قصد فرا…

مرجع قضایی رسیدگی کننده به دعوای حقوقی و کیفری

مرجع قضایی رسیدگی کننده به دعوای حقوقی و کیفری در طرح دعوای حقوقی دو موضوع اهمیت بیشتری دارد: ( مرجع قضایی رسیدگی کننده به دعوای حقوقی و کیفری )   ۱- صلاحیت ذاتی ۲- صلاحیت محلی ( مرجع قضایی رسیدگی کننده به دعوای حقوقی و کیفری )  در خصوص صلا…

اثبات وراثت برای افراز حصه از ترکه

اثبات وراثت برای افراز حصه از ترکه پرسش : ( اثبات وراثت برای افراز حصه از ترکه )  در موردی که مادر متوفی جهت اثبات وراثت به شهادت نامه متمسک شده و تقاضای افراز حصه خود را از ترکه می نماید، آیاتعیین و معرفی وراث نیز الزامی است یا خیر؟ پاس…

استرداد وجه در صورت مستحق للغیر بودن مبیع

استرداد وجه در صورت مستحق للغیر بودن مبیع کفایت اقامه دعوای استرداد وجه در صورت مستحق للغیر بودن مبیع سئوال: ( استرداد وجه در صورت مستحق للغیر بودن مبیع  )  در پرونده ای خواهان دادخواست مطابه وجه را بدین شرح که از خوانده یک دستگاه موتورسیلکت به …

شکایت کیفری چیست ؟

شکایت کیفری چیست ؟ شکایت کیفری به نوعی از شکایت اطلاق می شود که بر خلاف شخصی که ارتکاب به عمل خلاف قانون نموده تنظیم شده و قانون وی را مجرم دانسته و برای فرد مجرم مجازات در نظر گرفته است. ( شکایت کیفری چیست ؟ )  شکایات کیفری معمولاً بر خ…

خیار تفلیس چیست ؟

خیار تفلیس چیست ؟ تفلیس عبارت است از صدور حکم دادگاه به اینکه اموال شخص کمتر از دیون اوست. ( خیار تفلیس چیست ؟ )   به عبارت دیگر تفلیس عبارت است  از منع شخص مدیون از تصرف در اموال خود به حکم دادگاه برای حفظ حقوق بستانکاران است. ( خیار تفل…

دعوای استرداد هدایای نامزدی

دعوای استرداد هدایای نامزدی اولین مرحله ای که پیش از عقد ازدواج میان زن و مرد انجام می گیرد وعده ازدواج یا نامزدی است . (  دعوای استرداد هدایای نامزدی )  نامزدی به این معناست که دو طرف درباره آینده زندگی مشترک به توافق برسند . ( دعوای استرداد…

شرط مبنی بر اینکه تا تاریخ وصول چک پرداخت ثمن مورد معامله نزد خریدار امانت باشد

شرط مبنی بر اینکه تا تاریخ وصول چک پرداخت ثمن مورد معامله نزد خریدار امانت باشد سئوال: (  شرط مبنی بر اینکه تا تاریخ وصول چک پرداخت ثمن مورد معامله نزد خریدار امانت باشد  )  در صورتی که در معامله یک دستگاه خودرو شرط شده باشد که تا وصول چک خ…

اسکرین شات-مجازات آن-جرم انتشار اسکرین شات-استناد به اسکرین شات-کاملا کاربردی

مجازات اسکرین شات: اگر کسی شما را تهدید به افشای اطلاعات خصوصی از جمله :عکس –چت-صدا-فیلم و..................... کرد حتی اگر آن عمل را انجام ندهد مرتکب جرم تهدید شده است و برای شما قابل شکایت و پیگیری است .قانون مجازات اسلامی در ماده 745…

نحوه اجرای حکم الزام به انجام تعهد

نحوه اجرای حکم الزام به انجام تعهد پرسش: ( نحوه اجرای حکم الزام به انجام تعهد)  در صورت خودداری از انجام تعهد توسط محکوم‌علیه، محکوم‌له چه اقدامی می‌تواند انجام دهد؟ پاسخ :( نحوه اجرای حکم الزام به انجام تعهد ) در صورت محکومیت محکومٌ‌علیه به ان…

ترکه متوفای بلا وارث

ترکه متوفای بلا وارث ترکه متوفای بلا وراث مستندات قانونی ترکه متوفای بلا وارث ( ترکه متوفای بلا وارث )  ماده ۳۲۷- ترکه متوفای بلاوارث: در صورتی که وارث متوفی معلوم نباشد به درخواست دادستان یا اشخاص ذی نفع برای اداره ترکه مدیر معین می‌شود. ( ترکه …
تجمیع املاک

تخلیه ملک مشاع

تخلیه ملک مشاع ملک مشاع ملکی است که بین دو یا چند نفر مشترک باشد، به این وضعیت در اصطلاح حقوقی «اشاعه» می‌گویند. ( تخلیه ملک مشاع )  معنای اشاعه این است که هر کدام از مالکین در جزء به جزء ملک سهم دارند. ( تخلیه ملک مشاع )  خلع ید به چه معناست؟ ( …

دعوای ابطال شناسنامه

دعوای ابطال شناسنامه شناسنامه چیست ؟ ( دعوای ابطال شناسنامه )  به سند هویتی که برای اتباع کشور جمهوری اسلامی ایران وتوسط سازمان ثبت احوال کشور صادر می‌شود،شناسنامه اطلاق شده و در قدیم به شناسنامه، سجل گفته می شد و سازمان ثبت احوال، اداره …

فسخ نکاح چیست؟تفاوت فسخ نکاح و طلاق در چیست؟کاملا کاربردی

فسخ نکاح چیست؟ یکی از روش های برهم زدن ازدواج فسخ نکاح است بدین صورت که یکی از دو طرف ازدواج به بعضی از عیوب دچار باشد که این عیوب آشکار و مشخص است طرف سالم میتواند برای رهایی از او و بدون رضایت طرف مقابل ازدواج خود را فسخ کند که بعضی از ان ع…

آدم ربایی را بشناسیم

آدم ربایی را بشناسیم آدم ربایی ( آدم ربایی را بشناسیم )  آدم ربایی به دزدیدن انسان برای رسیدن به مقاصد مختلف همچون اجتماعی، سیاسی و اقتصادی اطلاق می شود. به آدم ربایی، استیلای بر حُرّ و غصب انسان نیز گفته می شود. ( آدم ربایی را بشناسیم )  آدم ربایی ی…

مهلت پرداخت دیه

مهلت پرداخت دیه دیه چیست ؟ ( مهلت پرداخت دیه )  دیه مقدر مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس عضو یا منفعت یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد مقرر شده است. ( مهلت پرداخت دیه )  مهلت پرداخت دیه به هر مجرم…
وصیت نامه

شرایط و آثار ورشکستگی

شرایط و آثار ورشکستگی شرایط ورشكستگی ( شرایط و آثار ورشکستگی ) 1- تاجر یا شركت تجاری بودن. (شرایط و آثار ورشکستگی ) 2- داشتن اهلیت قانونی برای اشتغال به تجارت؛ بنابراین اگر شخص محجوری كه اهلیت انجام امور مالی را ندارد به تجارت اشتغال ورزد و…

عقد کفالت چیست ؟

عقد کفالت چیست ؟ کفالت در لغت مشتق از کفل و به معنای به عهده گرفتن می باشد. ( عقد کفالت چیست ؟ )  در اصطلاح حقوقی نیز عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین در مقابل دیگری احضار شخص ثالثی را تعهد می کند. ( عقد کفالت چیست ؟ )   به شخص متعهد کف…

داوری و استعفا از داوری

داوری و استعفا از داوری پرسش: ( داوری و استعفا از داوری)  طرفین قراردادی ضمن سند رسمی متعهد شده‌اند در صورت بروز اختلاف به دادگستری مراجعه نکنند و اختلافات خود را از طریق حکمیت حل کنند و دو نفر را نیز به‌عنوان حکم مرضی‌الطرفین انتخاب کرده و به آنان ا…
قرار عدم استماع دعوا

تفاوت‌های نفقه‌ اقارب و زوجیت و شکایت از آن

تفاوت‌های نفقه‌ اقارب و زوجیت و شکایت از آن   - در پرداخت نفقه‌ زوجیت تمکن مالی مرد شرط نیست. ( تفاوت‌های نفقه‌ اقارب و زوجیت و شکایت از آن )  مرد در هر حال ملزم به پرداخت نفقه‌ زن است. اما در پرداخت نفقه‌ اقارب لزوماً فرد نفقه دهنده باید ت…

نفقه اقارب چیست ؟

نفقه اقارب چیست ؟ نفقه در لغت به معنای ، هزینه ، خرجی است و در معنای اصطلاحی عبارت است از چیزی که برای گذراندن زندگی لازم است . ( نفقه اقارب چیست ؟ )  نفقه به دو بخش تقسیم شده است : ( نفقه اقارب چیست ؟ )  نفقه زوجه - نفقه اقارب نفقه‌ اقارب چیست؟…

عده چیست ؟ و اقسام آن

عده چیست ؟ و اقسام آن برای احترام به بنیان مقدس خانواده و اجتناب از اختلاط نسل، اسلام صلاح می‌داند که زنان مدت زمانی را بعد از انحلال نکاح به تنهایی بگذرانند و اجازه‌ی ازدواج کردن با شخص دیگری را نداشته باشند. این مدت زمان تعیین شده را عده …

بیمه اختیاری چیست؟شرایط آن-درصد بیمه-محاسبه حق بیمه- و تهعدات سازمان تامین اجتماعی در قبال بیمه شدگان –کاملا کاربردی

بیمه اختیاری چیست؟بیمه اختیاری برای کسانی است که تحت پوشش بیمه خاصی نیستند. شخصی که درخواست این نوع بیمه را دارد باید مستقیما با مراجعه به یکی از شعب سازمان تامین اجتماعی و ارائه درخواست کتبی و تحویل اسناد و مدارک، خواهان انعقاد قرار…

تحقق فسخ در عقود به اراده من له الخیار و اعلامی بودن حکم دادگاه

تحقق فسخ در عقود به اراده من له الخیار و اعلامی بودن حکم دادگاه سئوال: (تحقق فسخ در عقود به اراده من له الخیار و اعلامی بودن حکم دادگاه )  با توجه به اینکه ملاحظه می شود، خواهان با تقدیم دادخواست به خواسته فسخ عقد بیع، نکاح و ... از دادگاه…

بازنشستگی چیست؟دلائل و شرایط آن-مستمری-بازنشستگی کارهای سخت و زیان آور-مدارک لازم برای مستمری-کاملا کاربردی

بازنشستگی چیست؟ تعریف بازنشستگی در قانون تامین اجتماعی :بازشستگی در جوامع گوناگون یعنی عدم اشتغال بیمه شده به کار به سبب رسیدن به سن بازنشستگی در این قانونسن بازنشستگی در جوامع گوناگون با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی میتواند متف…