طلاق توافقی

 

 

فهرست مطالب این مقاله >برای مطالعه روی عنوان دلخواه کلیک کنید

۱-طلاق توافقی چیست و به چه طلاقی طلاق توافقی گفته می شود؟

شاید تاکنون واژه طلاق توافقی (Agreed Divorce) را شنیده باشید اما آیا به راستی میدانید ماهیت این طلاق چیست ؟ طلاق توافقی همانطور که از نام آن پیداست نوعی طلاق است که زوجین در تمامی امور مالی و غیر مالی خود ازجمله مهریه ، نفقه،جهیزیه ، اجرت المثل ،حضانت فرزندان توافق می کنند و هرگونه عدم اجرای توافقات دارای ضمانت اجرا است.

 

۲-چند نوع طلاق توافقی داریم؟

قانون حمایت خانواده مصوب جدید از طلاق توافقی به صراحت بیان شده است در قانون مدنی نیز ۳ نوع طلاق داریم :

۱-طلاقی به خواسه زوج انجام میشود

۲- طلاقی که به خواستهه زوجه است

۳- قسم سوم ان طلاق توافقی است که با توافق طرفین منعقد خواهد شد

قسم سوم طلاق که امروزه پرونده های کثیری را به خود اختصاص داده است می تواند در دو غالب طلاق مبارات و خلع واقع شود.

 

۳-طلاق خلع چیست ؟

یکی از راه های جدایی زوجین طلاق خلع است ماهیت  این نوع طلاق این گونه است که زن به دلیل کراهتی که از مرد دارد در مقابل مالی که که این مال می تواند عین یک مال یا منفعت آن و حتی یک دین باشد و یا حتی عین مهریه یا معادل آن یا بیشتر و کمتر از آن باشد  با تراضی یکدیگر جدا شوند.

 

۴-طلاق مبارات چیست ؟

طلاق مبارات طلاقی است که طرفین در صورت کراهتی که ازیکدیگر دارند می توانند از یکدیگر جدا شوند ولی در این صورت فدیه نمی تواند بیشتر از مهریه باشد.

 

۵-طلاق توافقی بائن است یا رجعی؟

با توجه به غالب های طلاق توافقی مشخص می شود که طلاق توافقی بائن است یا رجعی.

در طلاق خلع و مبارات تا زمانی که زن به فدیه خود رجوع نکند از نوع بائن خواهد بود و مرد در زمان عده حق رجوع به زن را نخواهد داشت.

 

طلاق توافقی

آیا طلاق توافقی مهریه دارد؟

 

۶-آیا طلاق توافقی مهریه دارد؟

در طلاق توافقی زوجین در امور مالی و غیر مالی با هم توافق می کنند بنابراین مهریه دارای آثار مالی عقد نکاح است و با عقد نکاح در ملکیت زن است و هر زمانی که بخواهد می تواند مطالبه کنه بنابراین در زمان طلاق نیز می تواند یا تمام آن را و یا بخشی انرا مطالبه کند و یا به کل به مرد خود ببخشد.

 

۷-ایا بصورت اینترنتی میتوان طلاق توافقی گرفت ؟ چگونه این کار را انجام دهیم؟

طلاق تنها ایقاء تشریفاتی است که با حضور دو شاهد بعد از جاری ساختن صیغه طلاق ایجاد می شود و در تمامی مراحل دادرسی و توافقات نیاز به حضور طرفین خواهد بود بنابراین جاری ساختن آن از طریق دنیای مجازی امکان نخواهد داشت.

 

طلاق توافقی

در طلاق توافقی حضانت فرزند با کیست؟

۸-در طلاق توافقی حضانت فرزند با کیست؟

آثار توافق یا عدم توافق نسبت به حضانت فرزندان:

به موجب قانون مدنی حضانت فرزند حق و تکلیف ابوین است بنابراین دادگاه مکلف است در بررسی پرونده طلاق مطابق قانون حمایت خانواده نسبت به حضانت فرزند تعیین تکلیف نماید فرض قانونی قانونگذار حضانت فرزند را تا سن ۷ سالگی بر عهده مادر و پس از آن بر عهده پدر می داند  بنابراین دادگاه اجازه ندارد برای فرزند دختر بالای ۹ سال تمام و پسر بالای ۱۵ سال تمام تعیین تکلیف نماید ولی طرفین می توانند خلاف آن را با یکدیگر توافق کنند .

در طلاق توافقی با توافق مشخص می شود که حضانت فرزند یا فرزندان مشترک با پدر است یا مادر و اینکه طرف دیگر چگونه می تواند فرزند خود را ملاقات کند در هر صورت حتی اگر حضانت با مادر نیز توافق شود نفقه فرزند بر عهده پدر خواهد بود .

 

۹-آیا چنانچه در طلاق توافقی هر یک از زوجین حق ملاقات فرزندان را از خود سلب نماید، مجددا می تواند تقاضای ملاقات فرزندان را بنمایند؟

با اینکه هر صاحب حقی می تواند حق خود را ساقط کند و لی با توجه به رعایت مصلحت فرزند طرفین می توانند این حق را محدود کنند و لی نمیتوانند انرا به طور کلی اسقاط نمایند.

 

۱۰-در هنگام بارداری امکان طلاق توافقی وجود دارد؟

بحث بارداری زن در هنگام طلاق بسیار حائز اهمیت است به گونه ای که در قانون حمایت خانواده یکی از مدارکی که در دادگاه خانواده باید برای طلاق و ثبت ان ارائه شود گواهی عدم بارداری است در صورت باردار بودن زوجه ، باید در مورد مواردی چون نفقه وی و نحوه نگهداری فرزند و… تعیین تکلیف شود همچنین نحوه وضع حمل و هزینه های آن بر عهده پدر فرزند است همچنین می توانند توافق کنند که پس از تولد سر پرستی فرزند بر عهده کدامیک از والدین باشد بنابراین باید حقوق مالی زن به صورت کامل باید در متن توافق نامه طلاق توافقی در دوران بارداری قید شود.

 

۱۱-آیا طلاق توافقی نیاز به دادگاه دارد؟

در طلاق توافقی زوجین هردو متقاضی طلاق هستند و در تمامی امور با یکدیگر توافق کرده اند که با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی و ثبت دادخواست خود دادگاه خانواده پس از ارجاع دادخواست ، دادرسی را شروع می کند و در پایان قاضی رسیدگی کننده با توافقات زوجین رای طلاق توافقی را صادر می کند.

 

۱۲-تجدیدنظر در حکم طلاق توافقی چگونه است؟

حق در خواست تجدید نظر و فرجام از حقوقی است که در آیین دادرسی مدنی برای طرفین در نظر گرفته شده است در طلاق توافقی طرفین می توانند در توافقات خود آنرا اسقاط کنند و لی در صورتی که ساقط نشده باشد می توانند از حق خود استفاده کنند.

 

۱۳-مدارک لازم جهت طلاق توافقی؟

شناسنامه طرفین و یا کپی آن

سند ازدواج

اگر زوجه وکالت در طلاق دارد وکالت نامه محضری وی

نظر مشاور خانواده در دادگاه

گواهی عدم بارداری

در صورت باکره بودن زوجه گواهی بکارت از پزشکی قانونی

 

۱۴-مدت زمان طلاق توافقی چقدر است؟

مراحل این نوع طلاق نسب به دیگر طلاق ها کوتاه تر و زمان کمتری خواهد برد.

 

۱۵-مراحل طلاق توافقی در دادگاه به چه صورت است؟

اولین قدم زوجین توافق است و پس از آن ثبت  دادخواست طلاق به دفتر خدمات قضایی است و پرداخت هزینه دادرسی پس از ثبت  ارسال پیامک به مدت ۲ روز برای جلسه دادرسی است که پس از تعیین شعیه دادگاه طرفین را به مشاوره راهنمایی می کند مشاوره الزامی است وپس از اخذ مشاوره و اخذ توافق نامه دادگاه رای را صادر خواهد کرد واگر قاضی بخواهد با طرفین صحبت کند نزدیکترین وقت رابه آنها خواهد داد

پس از اخذ رای نوبت به ثبت طلاق است که به یکی از دفاتر رسمی طلاق مراجعه می کنند در هنگام ثبت طلاق حضور زوجین و یا وکلای انها الزامی است.

 

Family and Divorce

آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟

 

۱۶-آیا طلاق توافقی نیاز به وکیل دارد؟

طرفین می توانند با حضور خودشان یا و کیل دادگستری در صورت تمایل به عدم حضور دردادگاه طلاق را انجام دهند و لی هریک باید دارای یک وکیل باشد.

 

۱۷-طلاق توافقی چند جلسه است؟ و آیا شرکت در جلسات مشاوره اجباری است؟

طبق قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ انجام مشاوره اجباری است. اما رویه دادگاه های خانواده کشور یکسان نیست. در بعضی از شهر ها زوجین و یا وکلای آن ها به واحد مشاوره آن شهر ارجاع داده می شوند اما در تمام مجتمع های قضایی خانواده تهران، واحد مشاوره مستقر در همان مجتمع شده است و با معرفی شعبه رسیدگی کننده به طلاق توافقی، زوجین یا وکلای آن به واحد مشاوره مراجعه می کنند اما رویه شعبه های دادگاه خانواده متاسفانه در این خصوص یکسان نیست. با توضیح این که بعضی از شعب حضور زوجین را برای مشاوره الزامی می دانند، بعضی از شعب حضور یکی از زوجین را لااقل برای مشاوره ضروری می دانند و در نهایت بعضی شعب دادگاه خانواده هم انجام مشاوره بدون حضور زوجین و با وکیل را امکان پذیر می دانند.

 

۱۸-آیا در طلاق توافقی به گواهی پزشک قانونی نیاز است؟

در طلاق تافقی برای تشخیص باکره بودن و یا نبودن باید گواهی پزشک قانونی ارائه شود البته رویه متفاوت است در بعضی دادگاه ها صرف اقرار به عدم نزدیکی کافی است ولی در شعب دیگر انها را برای دریافت گواهی عدم نزدیکی به پزشک قانونی ارجاع می دهند.

 

۱۹-آیا عدم حضور زوجه در طلاق توافقی امکان پذیر است؟

در طی مراحل قانونی برای دادرسی و رسیدگی به طلاق توافقی تا صدور رای طلاق حضور زوجین یا وکلای آنها الزامی است  و لی اگر زوج از زوجه وکالت در طلاق داشته باشد نیازی به حضور زوجه نیست ولی الزاما مرد باید با وکالتی که از زن دارد برای او وکیل تعیین کند که در این حالت هم امضا و هم حضور وکیل مع الواسطه زوجه برای برای ثبت دادخواست و مراحل طلاق توافقی در دادگاه اجباری است.

 

۲۰-هزینه های طلاق توافقی چقدر است؟

برای هر دادخواستی در دادگاه باید هزینه دادرس یپرداخت شود هزینه دادرسی به دو بخش تقسیم میشود مالی و غیر مالی طلاق توافقی نیز خواسته غیر مالی محسوب میشود در حال حاضر جمعا حدود ۱۶۰ هزار تومان است و هزینه دیگری ندارد تا مشاور دادگاه که هزینه آن بر عهده زوجین است که ۸۰ هزارتومان جمعا برای دو نفر است پس از صدور گواهی عدم سازش پرداخت هزینه طلاق در محضر است که با دو درص که به حساب دولت واریز می شود ۴۴۵ هزارتومان است.

 

۲۱-طلاق توافقی در خارج از کشور چگونه است؟

اگر هردو یا یکی از آنها مقیم خارج از کشور باشد اگردر خصوص طلاق توافقی و حقوق ناشی از زوجیت توافق داشته باشند کسی که خارج از کشور است می تواند وکالت در طلاق رسمی را که در یکی از سفارت خانه ها یا کنسول گری ها ی ایرا ن در خارج تنظیم شده را برای همسر یا یکی از اقوام یا معتمدین خود ارسال کند تا شخص مذکور در ایران برای او وکیل دادگستری اختیار کند.

 

پیشنهاد میشود این مطلب را از دست ندهید:واخواهی چیست ؟ انواع آن (حکم غیابی وحضوری) ،مهلت آن و… /کاملا کاربردی

 

۲۲-آسانترین راه طلاق توافقی خارج از کشور چگونه است؟

قانون گذار مطابق ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده پیش بینی کرده است که اگر طرفین بخواهند در محل اقامت با توافق از هم جدا شوند باید با کنسولگری ایران در آن کشور تماس بگیرند تا شخص صالح برای اجرای صیغه طلاق توسط آن مرجع انتخاب شود که پس از آن زوجین در سفارت ایران حاضر و برای ثبت طلاق توافقی اقدام می نمایند در این روش نیازی به اخذ حکم دادگاه نخواهن داشت.

 

۲۳-آیا بعد از طلاق توافقی زوجه می‌تواند مهریه خود را که بخشیده است، مطالبه کند؟

بخشش مهریه به ۳ صورت ممکن است :

۱:ابراء از دین

۲:هبه

۳:بذل مهر در مقابل طلاق

 

ابراء از دین:

در قانون مدنی  ابراء یعنی اینکه شخصی به دیگری مدیون است و طلبکار با قصد ابراء او را از دین خود بری می کند و پس از آن حق رجوع او به مهریه ساقط می شود.

 

بذل مهریه در مقابل طلاق:

بعضی مواقع زوجه در مقابل طلاق مهریه خود را به شوهر بذل می کند یعنی زن با واگذاری مهر خود از او طلاق می گیرد اگر زن در مدت عده به بذل خود رجوع کرد طلاق کان لم یکن است و مانن زمانی است که طلاقی واقع نشده است.

 

هبه :

زمانی است که زوجه مهریه خود را به زوج هبه می کند یعنی می گوید مهر را بخشیدم که تحت شرایطی زن می تواند به هبه خود رجوع کند خواه طلاق گرفته باشد خواه نگرفته باشد.

 

۲۴-شرایط اخذ وکیل طلاق توافقی چگونه است؟

امروزه در جامعه به دلیل حجم زیاد پروندها و آمار زیاد پرونده های طلاق ،بهتر است برای انجام کلیه مراحل قانونی طلاق توافقی توسط یک وکیل دادگستری که آشنا به تمام روند دادرسی است در کمترین زمان ممکن انجام شود در این صورت نیازی حتی به حضور طرفین در دادگاه نخواهد بود.

حسن انتخاب وکیل در جلوگیری از تنش و اختلافات احتمالی است که زوجین در ملاقاتی که با هم دارند جلوگیری می شود هرچند حضور وکیل مستلزم هزیه و حق الوکاله است ولی از هزینه های بی جهت پرهیز می شود.

 

۲۵-آیا برای طلاق توافقی باید دادخواست نوشت؟چگونه و چطوراین کار را انجام دهیم؟

یکی از مهمترین آثار انتخاب یک وکیل در روند دادرسی طلاق توافقی ، تنظیم دادخواست است که شناسنامه دعوی شما محسوب میشود بنابراین  به دلیل حساسیت نگارش دادخواست ،بهتر است تنظیم آن نیز برای روند دادرسی توسط یک وکیل دادگستری انجام شود بنابراین میتوانید با تماس با ما و با همیاری و همدلی گروه وکلای حکت در راستای تنظیم دادخواست و روند دارسی بهترو با انتخاب یک وکیل خوب و مجرب با خیالی آسوده پیگیری مسائل حقوقی خود را به آن بسپارید.

 

پیشنهاد میشود این مطلب را از دست ندهید:الزامات حقوقی استارت آپ ها-کاملا کاربردی


0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *