تامین اجتماعی

سوابق بیمه تامین اجتماعی-کاملا کاربردی

سوابق بیمه تامین اجتماعی : در بین بیمه ها بیمه تامین اجتماعی دارای بیشترین بیمه گذار است بنابراین تمام افراد شاغل که دارای بیمه تامین اجتماعی هستند باید اطلاع داشته باشند که چند سال سابقه بیمه دارند و آیا تمام سوابق بیمه ای برایشان اعمال شده…
بیمه تامین اجتماعی

تعهدات درمانی سازمان تامین اجتماعی در قبال بیمه شدگان؟

  از جمله حمایت ها و تعهدات سازمان تامین اجتماعی در قبال بیمه شدگان خدمات درمانی است،زیرا سلامت بیمه شدگان و همچنین افراد تحت تکفل آنان از اهمیت بسیار بالایی برای سازمان تامین اجتماعی برخوردار است.  تعهدات درمانی سازمان تأمین …
بیمه تامین اجتماعی و انواع آن

بیمه تامین اجتماعی و انواع بیمه تامین اجتماعی چیست؟

یمه تأمین اجتماعی یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی است که مأموریت اصلی آن پوشش کارگران مزد و حقوق بگیر (به صورت اجباری) و صاحبان حرف و مشاغل آزاد (به صورت اختیاری) است.در این مقاله به بحث در مورد بیمه تامین اجتماعی و انواع آن میپردازیم،با ما همراه…