حقوق استارتاپ

الزامات حقوقی استارت آپ ها-کاملا کاربردی

  نیازهای حقوقی استارت آپ ها مطابق قانون ایران: شرکت نوپا یا استارت آپ به یک شرکت یا کسب و کاری گفته میشود که به تازگی در جهت کارآفرینی ایجاد شده است و در جهت تولید راه‌حلی نوآورانه برای رفع یک نیاز در بازارهای کسب و کار دنیا استارت آپ شکل …
ثبت شعبه و نمایندگی شرکت

ثبت شعبه و نمایندگی شرکت چگونه است؟صفر تا صد ثبت شرکت و نمایندگی

ثبت شرکت مستقل (نمایندگی) ، شرکت فرعی و شعبه شرکت ها: مطابق قانون ایران ، شرکت ها در صورت ادامه حیات و گسترش آنها معمولا اقدام به افتتاح مکان هایی میکنند که به قرار ذیل است:شرکت مستقل یا نمایندگی شرکت فرعی شعبه1-شرکت مستقل یا …

مراحل ثبت شرکت ها به زبان ساده-کاملا کاربردی

,
مراحل ثبت شرکت ها به زبان ساده-کاملا کاربردی مراحل ثبت یک شرکت چیست؟ به موجب قانون تجارت همه شرکتها دارای شخصیت حقوقی هستند و لی به ثبت آنها اشاره نکرده است این در صورتی است که مرجعثبت شرکتها ، طی قوانین خود ثبت شرکت را الزامی دانسته و پس از ث…

شرکت نسبی چیست ؟ ویژگی های شرکت نسبی؟

,
شرکت نسبی چیست ؟ مطابق قانون تجارت در ماده 183  «شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته شده.  نحوه تشکیل شرکت نسبی و شرکت نامه آن چگونه است…

شرکت چیست ؟تعریف شرکت ها به زبان ساده؟

شرکت چیست؟ شرکت در فرهنگ معین ،  به معنی شریک شدن ، انباز گشتن ، همدست شدن در کاری می باشد . ( شرکت و انواع آن)شرکت یا کمپانی به معنای یک انجمن یا بنگاه تجاری یا یک شخص حقیقی یا حقوقی یا ترکیبی از هر دوی آنها است.ماده 571 قانون مدنی…