وکیل و مشاور مالیاتی

وکیل مالیات یا مشاور مالیاتی کیست؟مشاور مالیاتی و یا وکیل مالیاتی فرد متخصص،تحصیل کرده و آبدیده در حوزه های مالی و حسابداری است که علاوه بر تسلط به دانش حسابداری و حسابرسی،اشراف کاملی به حقوق و قوانین مالیاتی داشته و تجربه اداره پرونده های مالیاتی در مراجع قضائی را دارد. بطور کلی مشاور مالیاتی وظیفه […]