همه سوالاتدسته بندی: سوالاتجلسه اعسار از پرداخت محکوم به
ثریا 4 ماه قبل

با عرض سلام
پارسال پسرم با دوستش دعواش شد و حکم دیه به ضرر دوستش شد چون دعوا رو اون شروع و فحاشی کرده بود و …
چند روز پیش برای پسرم یک احضاریه اومد که اعسار از پرداخت محکوم به (تقاضای تقسیط دارد) با دو شاهد. حالا اینها مهم نیستند من بفکر این هستم که آیا روز جلسه رسیدگی اون محکوم و پسرم با هم روبرو میشوند؟ و با هم صحبت میکنند؟
این رو میپرسم چون چند بار همدیگرو دیدن و اون پسره نمیتونه جلوی دهنشو بگیره دوباره دعوا بینشون شده!

 • Add to Phrasebook
   

  • No word lists for Persian -> English…
    
  • Create a new word list…
 • Copy
2 پاسخ
داود چشمی عضو سایت 3 ماه قبل

اگر منظورتون جلسه رسیدگی به اعسار است 
جلسه ای تشکیل نمیشود که قرار بر این باشد که طرفین رودر رو شوند

سمانه دهقان عضو سایت 3 ماه قبل

اعسار از محکوم به قبل از صدور حکم است یا بعد از صدور حکم قطعی؟