نوشته‌ها

آثار ورشکستگی در فسخ معامله یا قرارداد

آثار ورشکستگی در فسخ معامله یا قرارداد ورشکستگی یکی از طرفین موجب فسخ معامله یا قرارداد فی مابین آنها نمی شود ، ورشکستگی مستاجر تاثیری در قرارداد موجر و مستاجر ندارد . ( آثار ورشکستگی در فسخ معامله یا قرارداد ) معاملات تاجر معتبر است و ورشکست…