نوشته‌ها

داود چشمی - گروه وکلای حکمت - وکیل

دادگاه اطفال و نوجوانان و جرایم آنان

دادگاه اطفال و نوجوانان و جرایم آنان اگر چه شلوغی و تشویش و نگرانی مقتضای همه ی دادگاه ها می باشد اما ؛ به خاطر طبع و روحیه خاص اطفال و نوجوانان ایجاب می کند که در صورت ارتکاب جرم توسط آنها ، در دادگاهی خاص به نام دادگاه ویژه اطفال و نوجوان…