نوشته‌ها

آدم ربایی چیست؟مشارکت در آدم ربائی -مجازات آن به چه صورت است؟

آدم ربایی چیست؟ بعضا اتفاق افتاده است که برخی از افراد برای رسیدن به خواسته ها و نیازهایشان یا کسی را مجبور به کار خاصی کردن دست به آدم ربایی میزند. آدم ربایی در قانون مجازات اسلامی جرم بوده است و برای آن مجازات بسیار سنگینی در نظر گرفته شده…