نوشته‌ها

احاله پرونده چیست ؟

احاله پرونده چیست ؟ معنای احاله در فرهنگ لغت به معنای  حواله کردن ، واگذاشتن کار یا امری به عهدة دیگری آمده است . (احاله پرونده چیست ؟ ) در اصطلاح علم حقوق به معنی آن است که دیگری به جرمی به خاطر مصالح خاصی از دادگاه صلاحیتدار محلی به داد…