نوشته‌ها

اخاذی چیست؟راههای مقابله با آن-رسیدگی به این جرم-و چگونگی اثبات آن

اخاذی چیست؟ اخاذی در فرهنگ لغت به معنای زور گیری و یا گرفتن مال  یا چیزی از شخصی  به زور و تهدید و به صورت غیر قانونی تهدید به معنای ترساندن و بیم دادن است. زورگیری و باج گیری یکی از زیر مجموعه های اخاذی است که میتواند به صورت خشونت…