نوشته‌ها

مبایعه نامه چیست ؟میزان اعتبارآن ؟نحوه تنظیم آن ،کاملا کاربردی

مبایعه نامه در لغت یعنی قراردادی که در آن بیع انجام شده است و به عبارتی خرید و فروشی صورت گرفته مبایعه نامه چیست مبایعه نامه به معنی بیعت کردن و بیع انجام دادن است . ( مبایعه نامه چیست ) مبایعه نامه در لغت یعنی قراردادی که در آن بیع انجام شده اس…