نوشته‌ها

نامزدی به چه معناست -قوانین قضائی مربوط به دوران نامزدی-پس گرفتن هدایای رد و بدل شده در این دوران

نامزدی به چه معناست و قوانین قضائی مربوط به این دوران در وهله اول با معنی نامزدی آشنا میشویم نامزدی به دورانی گفته می شود که پس از توافق دو طرف برای ازدواج آغاز می شود قرارداد نامزدی باعث بوجود آمدن  تعهد اخلاقی و به نوعی نسبت خویشاوندی میشود ک…
استرداد هدایای نامزدی

استرداد هدایای نامزدی

نامزدی در قانون:نامزدی تاسیسی است که در قانون خانواده ایران تعریف شده است که وقتی نامزدی از سوی طرفین تشکیل میشود آثار حقوقی بدنبال خود دارد. (مواد 1035 ، 1037 ، 1038 قانون مدنی)تعریف نامزدی:اساسا از زمان خواستگاری پسر از دختر تا …