نوشته‌ها

اسکرین شات-مجازات آن-جرم انتشار اسکرین شات-استناد به اسکرین شات-کاملا کاربردی

مجازات اسکرین شات: اگر کسی شما را تهدید به افشای اطلاعات خصوصی از جمله :عکس –چت-صدا-فیلم و..................... کرد حتی اگر آن عمل را انجام ندهد مرتکب جرم تهدید شده است و برای شما قابل شکایت و پیگیری است .قانون مجازات اسلامی در ماده 745…