نوشته‌ها

اعاده دادرسی چیست و تحت چه شرایطی اقامه می شود ؟

اعاده دادرسی چیست و تحت چه شرایطی اقامه می شود ؟ اعاده دادرسی چیست ؟ ( اعاده دادرسی چیست و تحت چه شرایطی اقامه می شود ؟ )   اعاده دادرسی از طرق فوق العاده ی شکایت از آرا می باشد که ویژه ی احکام بوده و رسیدگی دوباره به دعوا را نزد مرجع صادر ک…