نوشته‌ها

سند عادی و انتقال مورد معامله بین خریدار و فروشنده؟

میزان اعتبار قولنامه دستی ( برگه آچار ،برگه امتحانی ،و...) توسط هر فرد ( با شاهد یا بدون شاهد )-کاملا کاربردی و به زبان عامیانه

میزان اعتبار قولنامه دستی ( برگه آچار ،برگه امتحانی ،و...) توسط هر فرد ( با شاهد یا بدون شاهد )-کاملا کاربردی و به زبان عامیانه هر قراردادی که بصورت دست نویس( برگه آچار ،برگه امتحانی ،فرم قرارداد مشاور املاک بدون مهر بنگاه یا با مهر بنگاه ) بین…