اعتبار قولنامه بعد از فوت فروشنده

هیچی اینجا وجود نداره اشتباهی نیومدید ؟
مشاوره حقوقی تلفنی 09123439500