نوشته‌ها

میزان اعتبار وصیت نامه ( دستی ، شفاهی ،محضری ) انواع ،شرایط ابطال ،کاربردی

میزان اعتبار وصیت نامه ( دستی ، شفاهی ،محضری ) انواع ،شرایط ابطال ،کاربردی وصیت نامه چیست و انواع آن کدامند ؟ مفهوم لغوی وصیت نامه : وصیت از ریشه وصی و در لغت به معنای عهد ، فرمان دادن و سفارش کردن می باشد . مفهوم فقهی وصیت نامه : واگذاری و تملیک عین […]