نوشته‌ها

 آیا رای دادگاه تجدید نظر قابل اعتراض است ؟شرایط ومهلت اعتراض (اعمال ماده 477آیین دادرسی کیفری-18 سابق)-کاملا کاربردی

   آیا رای دادگاه تجدید نظر قابل اعتراض است ؟شرایط ومهلت اعتراض (اعمال ماده 477آیین دادرسی کیفری-18 سابق)-کاملا کاربردیاعتراض به احکام قطعی حقوقی وکیفری ( اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری-18 سابق ) کاملا کاربردیمشاوره حقوقی در ب…