نوشته‌ها

اعتراض شخص ثالث به چه معناست؟ ( درمرحله اجرای حکم و...) شرایط آن،مرجع صالح ،اشخاص معترض-کاملا کاربردی

شخص ثالث به چه معناست؟ ( درمرحله اجرای حکم و...) شرایط آن،مرجع صالح ،اشخاص معترض-کاملا کاربردی اگر در خصوص دعوایی ، رایی صادر شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دع…