نوشته‌ها

افشای اسرار حرفه ای

افشای اسرار حرفه ای اسرار جمع سر است و سر نیز در لغت به هر کار پوشیده و مخفی که انسان آن را در درون خود مخفی نگه می‌دارد، گفته می‌شود.(افشای اسرار حرفه ای) به موضوعی سر گفته می‌شود که دارای چنین ویِژگی‌هایی است: ( افشای اسرار حرفه ای)  1-افشای آن ب…