نوشته‌ها

الزام به تسلیم مبیع

الزام به تسلیم مبیع گاهی اوقات مشاهده می کنیم که هر یک از طرفین از ادای تعهد خود سرباز زده اند . (الزام به تسلیم مبیع ) مثلاً فروشنده ملک با بهانه ی بالا رفتن ارزش ملک از تحویل آن امتناع نموده است.( الزام به تسلیم مبیع ) که در این صورت در ای…