نوشته‌ها

الزام موجر به انجام تعمیرات اساسی در مال  مورد اجاره – کاملا کاربردی

  الزام موجر به انجام تعمیرات اساسی در مال  مورد اجاره – کاملا کاربردی اگر در خلال مدت اجاره مال مورد اجاره، نیاز به تعمیرات جزیی و یا  اساسی داشته باشد حسب  مورد وظیفه تعمیر و پرداخت هزینه های آن متفاوت استاگر تعمیرات اساسی و …