نوشته‌ها

اموال عمومی به چه معناست و شامل چه اموالی می شود ؟

اموال عمومی به چه معناست و شامل چه اموالی می شود ؟ مال چیست ؟ ( اموال عمومی به چه معناست و شامل چه اموالی می شود ؟ ) مال در لغت به معني خواسته، املاك و اسباب، امتعه و كالا و ثروت وهرچيزي كه در تملك كسي باشد، يا در تصرف و يد كسي باشد، گفته مي‌شود. در …