نوشته‌ها

حق سرقفلی

انتقال سرقفلی بدون اجازه مالک توسط مستاجر ،کاملا کاربردی

انتقال سرقفلی بدون اجازه مالک توسط مستاجر ،کاملا کاربردی شرایط تخلیه به جهت انتقال به غیر مستاجر( دارنده حق کسب وپیشه ) ماده 11 قانون روابط موجر و مستأجر  مصوب سال 1356 مستأجر نمی تواند منافع مورد اجاره را کلاً یا جزاً یا به نحو اشاعه، ب…