نوشته‌ها

میزان اعتبار معامله فضولی ( معامله بدون اجازه مالک) کاملا کاربردی

میزان اعتبار معامله فضولی ( معامله بدون اجازه مالک) کاملا کاربردی الف.نظر مشاوره حقوقی در باب...مفهوم معامله فضولی از نظر مشاوره حقوقی  چیست ؟معامله فضولی به معامله‌ای گفته می‌شود کهدر آن، شخصی مال دیگری را ، بدون داشتن مالکیت و یا و…