نوشته‌ها

فروش و یا انتقال غیر چیست( ضمان درک ) ؟مسئولیت انتقال دهنده /مجازات آن-کاملا کاربردی

  فروش و یا انتقال غیر چیست( ضمان درک ) ؟مسئولیت انتقال دهنده /مجازات آن-کاملا کاربردی ضمان درکمفهوم لغوی درک :رسیدن به چیزی ، قعر شئی آمده است .مفهوم حقوقی درک :به معنی جبران کردن است .«درک»  در اصطلاح به معنی شر و ضرر وزیان استدر عل…

میزان اعتبار معامله فضولی ( معامله بدون اجازه مالک) کاملا کاربردی

میزان اعتبار معامله فضولی ( معامله بدون اجازه مالک) کاملا کاربردی الف.نظر مشاوره حقوقی در باب...مفهوم معامله فضولی از نظر مشاوره حقوقی  چیست ؟معامله فضولی به معامله‌ای گفته می‌شود کهدر آن، شخصی مال دیگری را ، بدون داشتن مالکیت و یا و…